S T E N O G R A M A

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor

din ziua de luni, 7 iunie 2021

 

 

Şedinţa a început la ora 13,40.

 Lucrările au fost conduse de domnul Ludovic Orban, Președintele Camerei Deputaţilor.

 

Au participat: domnul Alexandru Rafila, domnul Marius-Constantin Budăi, domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu și doamna Cristina-Mădălina Prună - vicepreşedinți, domnul Vasile-Daniel Suciu, domnul Cristian Buican (on-line), doamna Oana Murariu și domnul Ovidiu Victor Ganţ - secretari, doamna Alexandra Presură, domnul George-Cristian Tuță și domnul Seres Denes - chestori, domnul Alfred-Robert Simonis - Grupul parlamentar al PSD, domnul Gabriel Andronache - Grupul parlamentar al PNL, domnul Liviu-Ionuţ Moşteanu - Grupul parlamentar al Alianței USR PLUS, domnul George-Nicolae Simion - Grupul parlamentar al AUR, domnul Varujan Pambuccian (prezent on-line şi fizic de la ora 13,44)- Grupul parlamentar al minorităților naționale şi domnul George Ionuţ Dumitrică - Secretarul general al Camerei Deputaţilor.

 

Invitaţi: doamna Silvia-Claudia Mihalcea - Secretar general-adjunct, domnul Istvan Gaspar - Secretar general-adjunct, domnul Cătălin Mihalache - Secretar general-adjunct, domnul Georgică Tobă - Departamentul Legislativ, domnul Gabriel Stecoza - Departamentul Secretariatului Tehnic, doamna Adriana Diaconescu - Direcţia pentru organizarea lucrărilor în plen, domnul Sorin Berbece - Direcția pentru lucrările și secretariatul comisiilor, doamna Gabriela Enea - Direcția comunicare și relații publice, doamna Andreea Cleras - Direcţia generală afaceri externe, doamna Mădălina Ileana Simion - Director general la Cancelarie Preşedinte, doamna Andreea Stăncescu - Director general la Cabinet Secretar general, doamna Anca-Mihaela Spiridon - Direcția secretariate tehnice, registratură și arhivă, domnul Constantin-Cătălin Canagiu - Direcţia procedură legislativă, sinteze şi evaluări, și domnul Alexandru Tănase - Centrul de Dezvoltare Tehnologică.

 

*

 

Domnul Ludovic Orban:

Bună ziua!

Începem reuniunea Biroului permanent de astăzi.

Dacă aveţi cu privire la ordinea de zi, observaţii, propuneri?

Dacă nu, supun votului.

Cine-i pentru? Cine-i împotrivă? Cine se abţine?

Mulţumesc.

Adoptat.

 

PUNCTUL 1

Ordinea de zi pentru şedinţele Camerei Deputaţilor

·     din 7 și 9 iunie 2021

·     din 8 iunie 2021

 

Domnul Ludovic Orban:

Punctul 1 - Ordinea de zi pentru şedinţele Camerei Deputaţilor - 7, 8, 9 iunie 2021. 8 iunie - respingeri, plen de respingeri.

Aveţi propuneri?

Dacă nu, supun votului.

Cine-i pentru? Cine e împotrivă? Cine se abţine?

Vă mulţumesc.

Adoptat.

 

PUNCTUL 2

Programul de lucru al Camerei Deputaţilor

·     Secretari de şedinţă

 

Domnul Ludovic Orban:

Punctul 2 - Programul de lucru.

Trebuie să corelăm programul de lucru cu ceea ce s-a hotărât în BPR.

Eu vă propun să facem plen după finalul BPR-ului, cred că la 11.30 putem să începem, aşa programat. Dacă nu se termină, evident mai aşteptăm un pic.

Să facem plenul până la 13.00; şi la 13.30 - vot final, dacă vi se pare rezonabil.

Da? Asta scrie.

Spuneţi domnul lider.

 

Domnul Ovidiu Victor Ganţ:

Şi declaraţiile politice rămân la 8.30?

 

Domnul Ludovic Orban:  

Rămân înainte de plenul...

 

Domnul Ovidiu Victor Ganţ:

Dar se închide la 10.00, că trebuie...

 

Domnul Ludovic Orban:

... trebuie pregătită sala, totuşi e vorba de prezenţa unui preşedinte de stat.

Deci la 10.00 închidem, 8.30 - 10.00.

Cu această propunere, vă supun votului.

Cine-i pentru? Cine e împotrivă? Cine se abţine?

Secretarii de şedinţă sunt conform înţelegerii de săptămâna trecută.

 

PUNCTUL 3

Notă cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților

 

Domnul Ludovic Orban:

3 - Notă cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților.

Aveţi propunerea de comisii sesizate și termene propuse.

Dacă aveţi observaţii?

Dacă nu, supun votului Nota.

Cine-i pentru? Cine e împotrivă? Cine se abţine?

Vă mulţumesc, adoptat.

 

PUNCTUL 4

Scrisoare din partea Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi referitoare la Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal (PLx 153/2021)

 

Domnul Ludovic Orban:

Punctul 4 - Scrisoare din partea Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi referitoare la Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii numărul 286/2009 privind Codul penal.

Pentru respectarea normelor de tehnică legislativă, este solicitată reformularea articolului 154, alineatul (4) din acest proiect de lege, care a fost adoptat de plenul Camerei Deputaţilor în data de 3.06.2021.

Trebuie să prezentăm această solicitare plenului Camerei Deputaţilor.

 

Domnul Gabriel Andronache:

Da, va fi prezentată, domnule preşedinte.

Este o chestiune de tehnică legislativă. Au mai fost astfel de situaţii şi în legislatura trecută, se impune o corelare, atâta tot.

 

Domnul Ludovic Orban:    

De asta nici nu trebuie s-o supun votului Biroului permanent, o prezentăm practic în plenul Camerei Deputaţilor.

 

PUNCTUL 5

Solicitare din partea Comisiei pentru industrii şi servicii referitoare la Proiectul de Lege pentru modificarea art.27 alin.(4) din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor (PLx 239/2021)

 

Domnul Ludovic Orban:

La punctul 5, avem o solicitare din partea Comisiei pentru industrii şi servicii referitoare la Proiectul de Lege pentru modificarea articolului 27, alineatul (4) din Ordonanţa Guvernului numărul 43/1997 privind regimul drumurilor.

Comisia de industrii solicită să fie sesizată pentru raport împreună cu Comisia de transporturi.

E o cerere, după părerea mea, regulamentară şi poate fi aprobată; din acest motiv o supun votului.

Cine-i pentru? Cine-i împotrivă? Cine se abţine?

Vă mulţumesc, aprobat.

 

PUNCTUL 6

Solicitare din partea Comisiei pentru industrii şi servicii referitoare la Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor (PLx 240/2021)

 

Domnul Ludovic Orban:

Punctul 6 - O altă scrisoare din partea Comisiei de industrii şi servicii, cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii numărul 211 pe 2011 privind regimul deşeurilor.

De asemenea solicită să fie sesizată pentru raport.

De asemenea punctul de vedere este că solicitarea este regulamentară şi poate fi aprobată.

Cine-i pentru? Cine-i împotrivă? Cine se abţine?

Mulţumesc.

Aprobat.

 

PUNCTUL 7

Solicitare din partea Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi a Comisiei pentru muncă şi protecţie socială referitoare la Propunerea legislativă pentru abrogarea art.210 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (PLx 156/2021)

 

Domnul Ludovic Orban:

Punctul 7, avem o solicitare din partea Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, a Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi a Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, cu privire la Propunerea legislativă pentru abrogarea articolului 210 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului numărul 57/2019 privind Codul administrativ.

Cele 3 comisii consideră că pentru PL-x 156/2021, Camera Deputaţilor trebuie să fie Cameră decizională.

Din acest motiv propunerea este ca această iniţiativă să fie transmisă întâi, ca primă Cameră, la Senat. E corect, aşa este.

Supun votului.

Cine e pentru? Cine-i împotrivă? Cine se abţine?

Unanimitate.

Mulţumesc.

 

PUNCTUL 8

Solicitare din partea domnului senator Turos Lorand, liderul Grupului parlamentar UDMR din Senat, referitoare la Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.636 din 27 decembrie 1999, cu modificările și completările ulterioare (Plx 173/2021)

 

Domnul Ludovic Orban:

Punctul 8 - Solicitarea din partea domnului senator Turos Lorand, liderul Grupului parlamentar UDMR din Senat, referitoare la Propunerea legislativă pentru modificarea Legii numărul 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, numărul 636, cu modificările și completările ulterioare, PL-x 173 pe 2021.

Liderul grupului parlamentar UDMR din Senat, în calitate de co-inițiator, consideră că avizul Consiliului Legislativ este eronat, iar prima Cameră sesizată trebuie să fie Camera Deputaților, și Senatul să fie Cameră decizională.

Motivează că, potrivit articolului 31, alineatul (5) din Constituția României, organizarea și controlul parlamentar asupra activității serviciilor publice de Radio și de Televiziune se reglementează prin lege organică.

Consiliul Legislativ, prin avizul său, consideră că prin conținutul normativ, propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, iar în aplicarea articolului 75, alineatul (1) din Constituția României, republicată, prima Cameră sesizată este Senatul.

Vă propun să trimitem către Comisia juridică, pentru un punct de vedere.

Termen nou - o săptămână. Nu mai mult.

Da, spuneți domnul Seres.

 

Domnul Seres Denes:

Domnule președinte, având în vedere că procedura este pornită la acest proiect și faptul că, de fapt, avizul Consiliului Legislativ nu este obligatoriu, termenul pentru Comisia juridică să fie cât mai scurt, încât să se poată începe procedura.

 

Domnul Ludovic Orban:

Am zis, maxim o săptămână.

Maxim o săptămână.

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Mă întrebam dacă Legislativul Camerei nu poate să aibă și el un punct de vedere pe acest subiect, ca să evităm decizii politice.

 

Domnul Ludovic Orban:

Așteptăm un punct de vedere și din partea Departamentului Legislativ.

De acord și cu această cerere.

Deci, practic, vă supun votului trimiterea către Comisia juridică pentru formularea unui punct de vedere și, de asemenea, către Departamentul Legislativ al aparatului de lucru al Camerei Deputaților.

Termen - o săptămână.

Deci, cel târziu, luni, 14 iunie. Da?

Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abţine?

Vă mulțumesc.

  

PUNCTUL 9

Notă din partea domnului deputat Vasile-Daniel Suciu, secretar al Camerei Deputaților, privind situația absențelor nemotivate ale unor deputați din luna martie 2021

 

Domnul Ludovic Orban:

Punctul 9, avem o Notă din partea domnului deputat Vasile-Daniel Suciu, secretar al Camerei Deputaților, cu privire la situația absențelor nemotivate ale unor deputați din luna martie 2021.

Un singur deputat nu are motivate absențele.

Potrivit Regulamentului, reținerea de 1% din indemnizație se aprobă de Biroul permanent.

Vă supun votului aprobarea Regulamentului.

Cine este deputatul cu... ? Apjok Norbert.

(...)

Așa trăgeați speranțe?

Supun votului.

Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține?

Vă mulțumesc.

Tu ești cel mai antipatic din Biroul permanent, că le tai unu la sută. Dar poți să le spui că s-a votat în Birou, în unanimitate. N-ai avut ce face.

 

PUNCTUL 10

Scrisoare din partea domnului Stelian Ion, ministrul justiției, prin care solicită un punct de vedere cu privire la conținutul viitoarei Strategii Naționale Anticorupție pentru perioada 2021-2025 

 

Domnul Ludovic Orban:

Punctul 10 - Scrisoare din partea domnului Stelian Ion, ministrul Justiției, prin care solicită un punct de vedere cu privire la conținutul viitoarei Strategii Naționale Anticorupție pentru perioada 2021-2025.

Procedura este să transmitem către grupurile parlamentare, către liderii de grup.

De asemenea, să trimitem către Comisia juridică.

Liderii de grup să formuleze observațiile către Comisia juridică, iar Comisia juridică să le integreze în răspunsul pe care îl va prezenta către Biroul permanent.

Domnul ministru dorește până în 9 iunie.

Până în 9 iunie, cu toată simpatia, ar trebui lăsat totuși o săptămână.

Deci, vă propun ca Comisia juridică să integreze propuneri din partea grupurilor parlamentare legate de strategie și să ne prezinte, Biroului permanent, până lunea viitoare. Da?

Luni, da. Totuși, e un document important, Strategia Anticorupție. Fiecare grup trebuie să aibă dreptul să își spună punctul de vedere.

Supun votului.

Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține?

Rog liderii grupurilor parlamentare să dea echipelor din fiecare grup, astfel încât să putem să formulăm observații pertinente.

 

PUNCTUL 11

Scrisoare din partea domnului Stelian Ion, ministrul justiției, referitoare la accelerarea procedurilor parlamentare în privința unor proiecte de lege având ca obiect transpunerea unor directive din domeniul justiției în scopul conformării cu obligațiile europene ce derivă din calitatea de stat membru al Uniunii Europene

 

Domnul Ludovic Orban:

La punctul 11 - Scrisoare din partea domnului ministru Stelian Ion cu privire la accelerarea procedurilor parlamentare în privința unor proiecte de lege având ca obiect transpunerea unor directive din domeniul Justiției în scopul conformării cu obligațiile europene ce derivă din calitatea de stat membru al Uniunii Europene.

Este vorba de accelerarea procedurilor parlamentare prin înscrierea pe ordinea de zi a plenului sau a Comisiei juridice a Pl-x nr. 134/2021, Pl-x nr. 162/2021.

Pl-x 134 e pe ordinea de zi a plenului, deci aici e acesta, Pl-x nr. 162 este la Comisia de buget și la Comisia juridică, pentru raport, cu termen 13.05.2021.

Eu vă propun să solicităm celor două comisii - când avem? miercuri, plenul - să finalizeze raportul și să-l depună, ca să putem să dezbatem în plenul de miercuri. De acord?

Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține?

Vă mulțumesc.

 

PUNCTUL 12

Memorandum Intern: Elementele premergătoare procedurii de depunere a declaraţiilor de avere şi interese în format electronic de către deputaţi începând cu 1 ianuarie 2022

 

Domnul Ludovic Orban:

Punctul 12 - Memorandum Intern: Elementele premergătoare procedurii de depunere a declaraţiilor de avere şi de interese în format electronic de către deputaţi începând cu 1 ianuarie 2022.

Potrivit noilor dispoziţii legale, din 2020 declaraţiile de avere şi cele de interese, vor fi depuse în format electronic pe platforma administrată de ANI. Pentru aceasta va fi necesară emiterea de către STS de certificate digitale calificate, pe baza unor informaţii personale ale deputaţilor: nume, prenume, CNP şi e-mail.

Pentru aceasta, grupurile parlamentare vor transmite cu celeritate la Secretariatul general un tabel care va cuprinde datele necesare.

Dacă aveţi observaţii, puncte de vedere?

Se vor depune on-line, da.

Dar e bine ca liderii de grup deja să informeze, că-s procedurile astea prealabile în legătura cu STS-ul.

Da.

Supun votului Memorandumul.

Cine-i pentru? Cine-i împotrivă? Cine se abţine?

Vă mulţumesc.

 

PUNCTUL 13

Solicitare din partea Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor privind efectuarea unei vizite de lucru, în perioada 9-10 iunie 2021

 

Domnul Ludovic Orban:

Punctul 13 - Solicitare din partea Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor privind efectuarea unei vizite de lucru în perioada 9 - 10 iunie 2021, la invitaţia ANCOM la Laboratorul de încercări de compatibilitate electromagnetică şi testarea echipamentelor Radio, LICETER şi la site-ul de monitorizare al ANCOM din judeţul Braşov.

De asemenea se solicită aprobarea pentru cazare o noapte, diurnă,  transport pentru deputaţi şi 2 membri ai staff-ului.

Vă supun votului.

Cine-i pentru? Cine-i împotrivă? Cine se abţine?

Vă mulţumesc.

 

PUNCTUL 14

Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe

 

Domnul Ludovic Orban:

Mai avem punctul 14 - Materialele pe linia relaţiilor parlamentare externe.

Avem 4 documente.

 

1. Memorandum intern privind participarea la Misiunea AP OSCE de observare a alegerilor parlamentare anticipate din Armenia (Erevan, 18 - 21 iunie 2021)

 

*

 

2. Informare privind participarea la cea de-a doua parte a Sesiunii ordinare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei

(hibrid, Strasbourg şi videoconferinţă, 19 - 22 aprilie 2021)

 

*

 

3. Informare privind deplasarea în Republica Albania a domnului deputat Boris VOLOSATÎI, membru al Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, în perioada 09 - 11 mai 2021, ocazionată de participarea la evenimentul cultural ”Ziua Românităţii Balcanice”

 

*

 

4. Informare privind participarea la reuniunea online a Comisiei pentru afaceri politice şi democraţie a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (11 mai 2021)

 

Domnul Ludovic Orban:

E nevoie de votul Biroului permanent doar la primul punct.

Memorandum intern privind participarea la Misiunea Adunării Parlamentare a OSCE, de observare a alegerilor parlamentare anticipate din Armenia, Erevan, 18 -21 iunie 2021.

Participă patru deputaţi: Costel Neculai Dunava, Gabor Hajdu, Alexandru Kocsis-Cristea şi Marius-Andrei Miftode.

Total deviz: 48.496.

Supun votului.

Cine-i pentru? Cine-i împotrivă? Cine se abţine?

Vă mulţumesc.

Celelalte sunt materiale de informare, cu privire la participări la diferite sesiuni.

Dacă mai aveţi intervenţii, puncte de vedere?

Dacă nu, declar închisă şedinţa Biroului permanent.

Vă doresc o săptămână frumoasă! 

 

*

 

Şedinţa s-a încheiat la ora 13,55.