S T E N O G R A M A

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor

din ziua de luni, 14 iunie 2021

 

 

Şedinţa a început la ora 13,18.

 Lucrările au fost conduse de domnul Ludovic Orban, Președintele  Camerei Deputaţilor.

 

Au participat: domnul Alexandru Rafila și doamna Cristina-Mădălina Prună - vicepreşedinți, domnul Vasile-Daniel Suciu, domnul Cristian Buican,  doamna Oana Murariu și domnul Ovidiu Victor Ganţ - secretari, doamna Alexandra Presură (on-line), domnul Antonio Andrușceac și domnul Seres Denes - chestori, domnul Alfred-Robert Simonis - Grupul parlamentar al PSD, domnul Gabriel Andronache - Grupul parlamentar al PNL, domnul Liviu-Ionuţ Moşteanu - Grupul parlamentar USR, domnul Csoma Botond - Grupul parlamentar al UDMR, domnul Varujan Pambuccian (on-line) - Grupul parlamentar al minorităților naționale, şi domnul George Ionuţ Dumitrică - Secretarul general al Camerei Deputaţilor.

 

Invitaţi: domnul Nini Săpunaru - Secretar de stat, Departamentul pentru relația cu Parlamentul, doamna Silvia-Claudia Mihalcea - Secretar general-adjunct, domnul Istvan Gaspar - Secretar general-adjunct, domnul Cătălin Mihalache - Secretar general-adjunct, domnul Georgică Tobă - Departamentul Legislativ, domnul Gabriel Stecoza - Departamentul Secretariatului Tehnic, doamna Adriana Diaconescu - Direcţia pentru organizarea lucrărilor în plen, domnul Sorin Berbece - Direcția pentru lucrările și secretariatul comisiilor, doamna Gabriela Enea - Direcția comunicare și relații publice, doamna Mădălina Ileana Simion - Director general la Cancelarie Președinte, doamna Andreea Stăncescu - Director general la Cabinet Secretar general, doamna Anca-Mihaela Spiridon - Direcția secretariate tehnice, registratură și arhivă, domnul Constantin-Cătălin Canagiu - Direcţia procedură legislativă, sinteze şi evaluări, și domnul Alexandru Tănase - Centrul de Dezvoltare Tehnologică.

 

*

 

Domnul Ludovic Orban:

Aveți propunerea de ordine de zi.

Dacă aveți propuneri de completare, de scoatere? Nu.

Supun votului.

Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține?

Va mulțumesc.

 

PUNCTUL 1

Ordinea de zi pentru şedinţele Camerei Deputaţilor

·       din 14 și 16 iunie 2021

·       din 15  iunie 2021

 

Domnul Ludovic Orban:

La punctul 1 - Ordinea de zi pentru ședințele Camerei Deputaților.

Evident, astăzi se dezbate Moțiunea simplă și mâine se votează, la votul final.

Dacă aveți propuneri?

Dacă nu, supun votului.

Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține?

Adoptat.

Comitetul liderilor decide forma finală.

 

PUNCTUL 2

Solicitare din partea domnului deputat George Nicolae Simion, liderul Grupului parlamentar AUR, referitoare la susținerea, de către domnul deputat Ciprian Ciubuc, a unei alocuțiuni

 

Domnul Ludovic Orban:

Punctul 2 - Solicitare din partea domnului deputat George Nicolae Simion, liderul Grupului parlamentar AUR, referitoare la susținerea, de către domnul deputat Ciprian Ciubuc, a unei alocuțiuni care urmează a fi susținută astăzi, 14.06, cu ocazia împlinirii a 80 de ani de la primul val de deportări staliniste în Basarabia și Nordul Bucovinei.

Nu avem nimic împotrivă.

Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține?

Adoptat.

  

PUNCTUL 3

Programul de lucru al Camerei Deputaţilor

·      Timpul maxim alocat pentru dezbaterea Moțiunii simple

·      Secretari de şedinţă

 

Domnul Ludovic Orban:

Punctul 3 - Programul de lucru al Camerei Deputaţilor.

Mergem pe alocarea de timp pe moțiune, 10 secunde de deputat, exact care e standard.

Secretarii de ședință îi aveți.

Supun votului.

Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține?

Vă mulțumesc.

 

PUNCTUL 4

Notă cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților

 

Domnul Ludovic Orban:

Punctul 4  - Nota cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei.

Nota cuprinde și propunerea legislativă pentru modificarea Legii 41/1994 privind organizarea și funcționarea SRR, primită de la Senat, referitoare la care a existat neclaritatea cu privire la care este Camera decizională și s-a stabilit că prima Cameră sesizată este Camera Deputaților.

De asemenea, cred că trebuie dezbătută în procedură de urgență.

Propunerea e s-o dezbatem în procedură de urgență.

Cu această mențiune, vă supun votului Nota.

Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține?

 

Domnul Liviu-Ionuț Moșteanu:

Aici...

 

Domnul Ludovic Orban:

Da. Spuneți, domnul Moșteanu.

 

Domnul Liviu-Ionuț Moșteanu:

Se aude foarte tare, nu știu de ce, deși vorbesc foarte încet.

 

Domnul Ludovic Orban:

Spuneți, domnul lider Moșteanu.

 

Domnul Liviu-Ionuț Moșteanu:

Aici aș avea rugăminte la Secretariatul General să ia act de faptul că la Departamentul legislativ a fost depus și avizul Consiliului Legislativ pentru Pl-x numărul 215/2021 - Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Educației Naționale, și să fiți de acord să trimitem către comisii.

 

Domnul Ludovic Orban:

De acord.

Deci, inclusiv acest lucru e cuprins în Notă.

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Spuneți, domnul Simonis.

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Domnule președinte, referitor la procedura de urgență, aia o vom discuta la Comitetul liderilor, însă eu v-aș face o solicitare.

Am remarcat faptul că, în fond, avem doar Comisia pentru cultură, arte și mijloace de informare în masă.

Totuși e un proiect important și cu impact bugetar, care are și influențe din zona juridică, și v-aș solicita ca Comisia juridică, poate și cea de administrație, să fie comisii în fond.

 

Domnul Ludovic Orban:

Comisia de administrație n-are cum să fie.

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Ok. Comisia juridică și Bugetul.

 

Domnul Ludovic Orban:

N-are nicio legătură.

Comisia juridică...

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Și Buget, pentru că are și impact bugetar.

Ok. Nu Administrație, condusă de PSD.

Două conduse de PNL, USR.

Așa a fost întotdeauna, vă puteți mobiliza să dați rapoartele, Juridica și Bugetul trebuie să fie.

 

Domnul Ludovic Orban:

Domnul Secretar general cu Departamentul legislativ.

Comisia juridică o putem introduce, nu?

 

Domnul Liviu-Ionuț Moșteanu:

Doar Juridica, Bugetul nu văd de ce ar trebui introdus. Am bugetat.

 

Domnul Ludovic Orban:

Da. Deci, introducem și Comisia juridică.

Cu această mențiune, supun la vot.

Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține?

Vă mulțumesc.

Adoptat.

 

PUNCTUL 5

Lista cuprinzând proiectele de acte legislative și proiectele de acte fără caracter legislativ  primite de la Uniunea Europeană

·                    Notă privind Lista cuprinzând proiectele de acte legislative și proiectele de acte fără caracter legislativ  primite de la Uniunea Europeană

 

Domnul Ludovic Orban:

Punctul 5 - Lista cuprinzând proiectele de acte legislative și proiectele de acte fără caracter legislativ.

Supun votului aprobării Lista și comisiile propuse pentru a fi sesizate.

Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține?

Mulțumesc.

Adoptat.

 

PUNCTUL 6

Notă privind documentele  emise de Comisia pentru afaceri europene în urma examinării unor proiecte europene de acte legislative și/sau fără caracter legislativ

 

Domnul Ludovic Orban:

Punctul 6 -  Notă privind documentele  emise de Comisia pentru afaceri europene.

Supun votului Biroului permanent înscrierea pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaților a COM 70/2021 și COM 110/2021.

Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține?

În unanimitate, adoptat.

 

PUNCTUL 7

Solicitare din partea Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci de a-şi desfăşura activitatea în ziua de marţi, 15 iunie, începând cu ora 10.30, în paralel cu plenul Camerei Deputaţilor 

 

Domnul Ludovic Orban:

Punctul 7 - Solicitare din partea Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci de a-şi desfăşura activitatea în ziua de marţi, 15 iunie, începând cu ora 10.30, în paralel cu plenul.

Supun votului.

Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține?

Aprobat.

 

PUNCTUL 8

Solicitări privind efectuarea de concedii cu plată:

·      domnul deputat Amet Varol

·      doamna deputat Carmen-Ileana Mihălcescu

·      domnul deputat Bogdan-Iulian Huțucă

 

Domnul Ludovic Orban:

Punctul 8 - Solicitări privind efectuarea de concedii cu plată: domnii deputaţi Amet Varol - 22, 23 iunie; doamna deputat Carmen-Ileana Mihălcescu - 22, 23, 24 iunie; şi domnul deputat Bogdan-Iulian Huţucă - 22, 23, 24 iunie.

Supun votului.

Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține?

Vă mulţumesc.

 

PUNCTUL 9

Raportul Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României aferent anului 2019

 

Domnul Ludovic Orban:

Avem la ultimul punct, Raportul Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României aferent anului 2019.

Potrivit art. 278 din Legea 246 pentru înfiinţarea şi organizarea şi funcţionarea instituţiilor, Institutul prezintă Parlamentului rapoarte ştiinţifice bianuale precum şi rapoarte bianuale de activitate.

Rapoartele de activitate se analizează de către comisiile parlamentare de specialitate care informează plenul fiecărei Camere a Parlamentului.

Trimitem către Comisia juridică şi Comisia de administraţie publică.

Supun votului.

Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține?

Cu aceasta, am epuizat ordinea de zi.

Dacă mai aveţi intervenţii?

Dacă nu, declar închisă şedinţa Biroului permanent al Camerei.

Vă mulţumesc.   

 

*

 

Şedinţa s-a încheiat la ora 13,25.