Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru buget, finanțe și bănci

sala: 6115
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 560/2008 Proiect de Lege pentru modificarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2001 privind repartizarea profitului Companiei Naționale "Loteria Română" -S.A. Cameră
decizională
16.03.2009 Raport Reexaminare 31.03.2009 Ministerul Finanțelor Publice; Loteria Română
2. PLx 120/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.149/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile și a contribuției naționale în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea și utilizarea acestora, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană" Cameră
decizională
18.02.2009 Raport 17.03.2009 Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței
3. PLx 140/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.220/2008 pentru modificarea art.1 alin.(2) lit.i) din Ordonanța Guvernului nr.29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanțării și a cofinanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul național de dezvoltare, în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență Cameră
decizională
2.03.2009 Raport 26.03.2009 Ministerul Finanțelor Publice
4. PLx 147/2009 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.192/2008 privind aprobarea unor măsuri de relaxare fiscală în vederea creșterii economice și a numărului locurilor de muncă Cameră
decizională
2.03.2009 Raport 26.03.2009 Ministerul Finanțelor Publice
5. PLx 159/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2009 privind înființarea Agenției de Credite pentru Studenții din Instituțiile de Învățământ Superior de Stat și Particular Acreditate Cameră
decizională
2.03.2009 Raport 31.03.2009 Ministerul Educației, Cercetării și Inovării
6. PLx 168/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2008 privind înființarea activității de derulare și gestionare a proiectelor de înfrățire instituțională finanțate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistență tehnică Cameră
decizională
4.03.2009 Raport 2.04.2009 Ministerul Finanțelor Publice
7. PLx 173/2009 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.225/2008 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sistemul justiției Cameră
decizională
4.03.2009 Raport 2.04.2009 Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești
8. PLx 166/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.127/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal Cameră
decizională
4.03.2009 Raport 2.04.2009 Ministerul Finanțelor Publice
9. PLx 169/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.200/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal Cameră
decizională
4.03.2009 Raport 2.04.2009 Ministerul Finanțelor Publice
10. PLx 395/2008 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale Cameră
decizională
15.10.2008 Raport suplimentar
11. PLx 53/2009 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.163/2008 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale "OLTCHIM"- S.A Râmnicu Vâlcea Cameră
decizională
11.02.2009 Aviz pentru
Com. Economică
Com. Industrii
26.02.2009 Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului; Consiliul Concurenței
12. PLx 101/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 175/2008 privind înlocuirea referirilor la "Grupul nr.1" din Centrala Termoelectrică Mintia - Deva, cu referirile la la "Grupul 4" din Centrala Termoelectrică Mintia - Deva, în vederea executării lucrărilor de reabilitare aprobate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.214/2000 privind unele măsuri pentru execuția lucrărilor de reabilitare a Grupului nr.1 din Centrala Termoelectrică Mintia - Deva Cameră
decizională
16.02.2009 Aviz pentru
Com. Industrii
2.03.2009 Ministerul Finanțelor Publice
13. PLx 107/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 206/2008 privind măsurile de sprijin financiar acordat de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului operatorilor economici din portofoliu, în vederea depășirii crizei economice financiare mondiale Cameră
decizională
16.02.2009 Aviz pentru
Com. Economică
2.03.2009 Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
14. PLx 137/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale Cameră
decizională
2.03.2009 Aviz pentru
Com. Administrație publică
Com. Sănătate
17.03.2009 Ministerul Administrației și Internelor; Ministerul Sănătății
15. PLx 167/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2008 pentru modificarea Legii nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului Cameră
decizională
4.03.2009 Aviz pentru
Com. Muncă
20.03.2009 Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național
16. PLx 170/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.209/2008 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale Cameră
decizională
4.03.2009 Aviz pentru
Com. Muncă
20.03.2009 Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale
17. PLx 175/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.222/2008 pentru modificarea art.3¹ alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici și unele măsuri referitoare la remunerarea conducătorilor și adjuncților conducătorilor autorităților și instituțiilor publice centrale și locale
Cameră
decizională
9.03.2009 Aviz pentru
Com. Economică
24.03.2009 Ministerul Finanțelor Publice
18. PLx 180/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.135/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici Cameră
decizională
9.03.2009 Aviz pentru
Com. Economică
24.03.2009 Ministerul Finanțelor Publice
19. PLx 183/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2009 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice și juridice de către Ministerul Administrației și Internelor Cameră
decizională
9.03.2009 Aviz pentru
Com. Administrație publică
26.03.2009 Ministerul Administrației și Internelor
20. PLx 184/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2009 pentru stabilirea unor măsuri financiar-bugetare Cameră
decizională
9.03.2009 Aviz pentru
Com. Juridică
26.03.2009 Secretariatul General al Guvernului
21. PLx 185/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2009 privind desființarea Cancelariei Primului-Ministru și stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului Prima Cameră
TAC: 7.04.2009
11.03.2009 Aviz pentru
Com. Administrație publică
16.03.2009 Secretariatul General al Guvernului
22. PLx 188/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2009 pentru modificarea art.13 alin.(2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor și pentru reorganizarea unor unități din subordinea Ministerului Administrației și Internelor Prima Cameră
TAC: 11.04.2009
16.03.2009 Aviz pentru
Com. Apărare
23.03.2009 Ministerul Administrației și Internelor
23. PLx 191/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 199/2008 pentru modificarea și completarea anexei nr.VII/2b la Ordonanța Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr.II si III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale Cameră
decizională
16.03.2009 Aviz pentru
Com. Muncă
31.03.2009 Curtea de Conturi; Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale
24. PLx 193/2009 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.180/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate Cameră
decizională
16.03.2009 Aviz pentru
Com. Industrii
31.03.2009 Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 27 noiembrie 2022, 16:20
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro