Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Informații publice > Serviciile Camerei Deputaților > Atribuții și activități > Departamentul de studii parlamentare și politici UE > Direcția pentru Uniunea Europeană > Afaceri europene > Documente Comisia Europeana Versiunea pentru printare
Documente sosite în ultimele: zile

Notă:
Dacă documentele în limba română conțin diacritice care nu sunt afișate corect, trebuie să instalați: "Eu Fonts Update"

Rezultate:99
Pagini: 
1   2   3   4   5  
Nr.crt DOCUMENT DESCRIERE - Română(RO), English(EN), Français(FR)
1 INFO-CONS2(2019)11017/19

Emitent:Consiliul Uniunii Europene
EN OUTCOME OF THE COUNCIL MEETING
3707th Council meeting
Economic and Financial Affairs
2 INFO-CONS2(2019)11016/19

Emitent:Consiliul Uniunii Europene
EN OUTCOME OF THE COUNCIL MEETING
3706th Council meeting
Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs
Employment and Social Policy
3 INFO-CONS2(2019)10352/19

Emitent:Consiliul Uniunii Europene
EN OUTCOME OF THE COUNCIL MEETING
3701st Council meeting
Agriculture and Fisheries
4 INFO-CONS2(2019)10351/19

Emitent:Consiliul Uniunii Europene
EN OUTCOME OF THE COUNCIL MEETING
3700th Council meeting
Foreign Affairs
5 INFO-CONS2(2019)9565/19

Emitent:Consiliul Uniunii Europene
EN OUTCOME OF THE COUNCIL MEETING
3692nd Council meeting
General Affairs
6 INFO-CONS2(2019)9207/19

Emitent:Consiliul Uniunii Europene
EN OUTCOME OF THE COUNCIL MEETING
3688th Council meeting
Foreign Affairs
7 COM(2019)343

Emitent:Comisia Europeană
RO COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIUL
EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI
COMITETUL REGIUNILOR
Consolidarea statului de drept în cadrul Uniunii
Plan de acțiune
EN COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN
PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN
ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE
REGIONS
Strengthening the rule of law within the Union
A blueprint for action
FR COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU
CONSEIL EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS
Renforcement de l'état de droit au sein de l'Union
Plan d'action
8 INFO-CONS2(2019)11067/19

Emitent:Consiliul Uniunii Europene
RO ORDINE DE ZI PROVIZORIE
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE
(Afaceri Generale)
EN PROVISIONAL AGENDA
COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION
(General Affairs)
FR ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
(Affaires générales)
9 CONS(2019)11313/19

Emitent:Consiliul Uniunii Europene
RO NOTĂ DE ÎNSOȚIRE
RAPORT AL COMISIEI RAPORTUL ANUAL PE 2018 PRIVIND
APLICAREA PRINCIPIILOR SUBSIDIARITĂȚII ȘI PROPORȚIONALITĂȚII ȘI RELAȚIILE CU PARLAMENTELE NAȚIONALE
EN COVER NOTE
REPORT FROM THE COMMISSION ANNUAL REPORT 2018 ON THE APPLICATION OF THE PRINCIPLES OF SUBSIDIARITY AND
PROPORTIONALITY AND ON RELATIONS WITH NATIONAL
PARLIAMENTS
FR NOTE DE TRANSMISSION
RAPPORT DE LA COMMISSION - RAPPORT ANNUEL 2018 SUR
L'APPLICATION DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITÉ ET DE
PROPORTIONNALITÉ ET SUR LES RELATIONS AVEC
LES PARLEMENTS NATIONAUX
10 CONS(2019)11313/19 ADD 1

Emitent:Consiliul Uniunii Europene
RO NOTĂ DE ÎNSOȚIRE
ANEXE la RAPORTUL COMISIEI RAPORTUL ANUAL PE 2018 PRIVIND APLICAREA PRINCIPIILOR SUBSIDIARITĂȚII ȘI PROPORȚIONALITĂȚII ȘI RELAȚIILE CU PARLAMENTELE NAȚIONALE
EN COVER NOTE
ANNEXES to the REPORT FROM THE COMMISSION ANNUAL REPORT
2018 ON THE APPLICATION OF THE PRINCIPLES OF SUBSIDIARITY
AND PROPORTIONALITY AND ON RELATIONS WITH NATIONAL
PARLIAMENTS
FR NOTE DE TRANSMISSION
ANNEXES du RAPPORT DE LA COMMISSION - RAPPORT
ANNUEL 2018 SUR L'APPLICATION DES PRINCIPES DE
SUBSIDIARITÉ ET DE PROPORTIONNALITÉ ET SUR
LES RELATIONS AVEC LES PARLEMENTS NATIONAUX
11 COM(2019)338

Emitent:Comisia Europeană
RO Propunere de
REGULAMENT AL CONSILIULUI
de modificare a Regulamentelor (UE) 2019/124 și (UE) 2018/2025 în ceea ce privește anumite posibilități de pescuit
EN Proposal for a
COUNCIL REGULATION
amending Regulations (EU) 2019/124 and (EU) 2018/2025 as regards certain fishing opportunities
FR Proposition de
RÈGLEMENT DU CONSEIL
modifiant les règlements (UE) 2019/124 et (UE) 2018/2025 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche
12 INFO-CONS2(2019)11066/1/19 REV 1

Emitent:Consiliul Uniunii Europene
RO ORDINE DE ZI PROVIZORIE
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE
(Afaceri Externe)
EN PROVISIONAL AGENDA
COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION
(Foreign Affairs)
FR ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
(Affaires étrangères)
13 INFO-CONS2(2019)11066/19

Emitent:Consiliul Uniunii Europene
RO ORDINE DE ZI PROVIZORIE
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE
(Afaceri Externe)
EN PROVISIONAL AGENDA
COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION
(Foreign Affairs)
FR ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
(Affaires étrangères)
14 INFO-CONS2(2019)CM 3418/1/19 REV 1

Emitent:Consiliul Uniunii Europene
EN NOTICE OF MEETING AND PROVISIONAL AGENDA
COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION
(Foreign Affairs)
15 COM(2019)336

Emitent:Comisia Europeană
RO RAPORT AL COMISIEI CĂTRE CONSILIU
privind punerea în aplicare a asistenței financiare furnizate țărilor și teritoriilor de peste mări prin intermediul celui de al 11-lea Fond european de dezvoltare
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANEXĂ
  la
  RAPORTUL COMISIEI CĂTRE CONSILIU
  privind punerea în aplicare a asistenței financiare furnizate țărilor și teritoriilor de peste mări prin intermediul celui de al 11-lea Fond european de dezvoltare
EN REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL
on the implementation of the financial assistance provided to the Overseas Countries and Territories under the 11th European Development Fund
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANNEX
  to the
  REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL
  on the implementation of the financial assistance provided to the Overseas Countries and Territories under the 11th European Development Fund
FR RAPPORT DE LA COMMISSION AU CONSEIL
sur la mise oeuvre de l'aide financière aux pays et territoires d'outre-mer au titre du 11ᵉ Fonds européen de développement
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANNEXE
  du
  RAPPORT DE LA COMMISSION AU CONSEIL
  sur la mise oeuvre de l'aide financière aux pays et territoires d'outre-mer au titre du 11ᵉ Fonds européen de développement
16 SWD(2019)297

Emitent:Comisia Europeană
EN COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT
Accompanying the document
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE
COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE
COMMITTEE OF THE REGIONS
Report on Competition Policy 2018
17 COM(2019)337

Emitent:Comisia Europeană
RO Propunere de
DECIZIE A CONSILIULUI
privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE cu privire la o modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE privind cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANEXĂ
  la
  Propunerea de DECIZIE A CONSILIULUI
  privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE cu privire la o modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE privind cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți
EN Proposal for a
COUNCIL DECISION
on the position to be adopted, on behalf of the European Union, in the EEA Joint Committee amending Protocol 31 to the EEA Agreement, on cooperation in specific fields outside the four freedoms
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANNEX
  to the
  Proposal for a COUNCIL DECISION
  on the position to be adopted, on behalf of the European Union, in the EEA Joint Committee amending Protocol 31 to the EEA Agreement, on cooperation in specific fields outside the four freedoms
FR Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne une modification du protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANNEXE
  de la
  Proposition de DÉCISION DU CONSEIL
  relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne une modification du protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés
18 COM(2019)339

Emitent:Comisia Europeană
RO RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU,
COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL
REGIUNILOR
Raport privind politica în domeniul concurenței pentru anul 2018
EN REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE
COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE
COMMITTEE OF THE REGIONS
Report on Competition Policy 2018
FR RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL,
AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES
RÉGIONS
Rapport sur la politique de concurrence 2018
19 COM(2019)335

Emitent:Comisia Europeană
RO RAPORT AL COMISIEI CĂTRE CONSILIU
de evaluare a progreselor raportate de Italia către Comisie și Consiliu în ceea ce privește recuperarea cuantumului datorat de producătorii de lapte ca prelevare suplimentară pentru anii de comercializare 1995/1996 – 2001/2002 (în conformitate cu articolul 3 din Decizia 2003/530/CE a Consiliului)
EN REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL
assessing the progress reported by Italy to the Commission and the Council on the recovery of the amount due from milk producers by virtue of the additional levy for the period 1995/1996 to 2001/2002 (pursuant to Article 3 of Council Decision 2003/530/EC)
FR RAPPORT DE LA COMMISSION AU CONSEIL
évaluant les progrès signalés par l'Italie à la Commission et au Conseil en ce qui concerne le recouvrement du montant dû par les producteurs de lait au titre du prélèvement supplémentaire pour les campagnes 1995/1996 à 2001/2002 (conformément à l'article 3 de la décision 2003/530/CE du Conseil)
20 INFO-CONS2(2019)10893/19

Emitent:Consiliul Uniunii Europene
RO ORDINE DE ZI PROVIZORIE
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE
(Agricultură și Pescuit)
EN PROVISIONAL AGENDA
COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION
(Agriculture and Fisheries)
FR ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
(Agriculture et pêche)
Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București duminică, 21 iulie 2019, 22:16
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro