Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Informații publice > Serviciile Camerei Deputaților > Atribuții și activități > Departamentul de studii parlamentare și politici UE > Direcția pentru Uniunea Europeană > Afaceri europene > Documente Comisia Europeana Versiunea pentru printare
Documente sosite în ultimele: zile

Notă:
Dacă documentele în limba română conțin diacritice care nu sunt afișate corect, trebuie să instalați: "Eu Fonts Update"

Rezultate:106
Pagini: 
1   2   3   4   5   6  
Nr.crt DOCUMENT DESCRIERE - Română(RO), English(EN), Français(FR)
1 COM(2020)324

Emitent:Comisia Europeană
EN COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN
PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL
COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS
Getting ready for changes
Communication on readiness at the end of the transition period
between the European Union and the United Kingdom
2 CONS(2020)9467/20

Emitent:Consiliul Uniunii Europene
RO ORDINE DE ZI PROVIZORIE
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE
(Afaceri Externe)
EN PROVISIONAL AGENDA
COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION
(Foreign Affairs)
FR ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
(Affaires étrangères)
3 COM(2020)303

Emitent:Comisia Europeană
RO Propunere de
DECIZIE DE PUNERE ÎN APLICARE A CONSILIULUI
de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/2408 de autorizare a Republicii
Letonia de a aplica o măsură specială de derogare de la articolul 287 din Directiva
2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată
EN Proposal for a
COUNCIL IMPLEMENTING DECISION
amending Implementing Decision (EU) 2017/2408 authorising the Republic of Latvia to
apply a special measure derogating from Article 287 of Directive 2006/112/EC on the
common system of value added tax
FR Proposition de
DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL
modifiant la décision d'exécution (UE) 2017/2408 autorisant la République de Lettonie à
appliquer une mesure particulière dérogatoire à l'article 287 de la directive 2006/112/CE
relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
4 COM(2020)302

Emitent:Comisia Europeană
RO RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU,
COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL
REGIUNILOR
Raport privind politica în domeniul concurenței pentru anul 2019
EN REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE
COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE
COMMITTEE OF THE REGIONS
Report on Competition Policy 2019
FR RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL,
AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES
RÉGIONS
Rapport sur la politique de concurrence 2019
5 SWD(2020)126

Emitent:Comisia Europeană
EN COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT
Accompanying the document
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE
COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE
COMMITTEE OF THE REGIONS
Report on Competition Policy 2019
6 CONS(2020)9213/20

Emitent:Consiliul Uniunii Europene
EN NOTE
From: General Secretariat of the Council
To: National Parliaments
No. prev. doc.: 8997/20
Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on
addressing the deficiencies identified in the 2019 evaluation of Slovenia on
the application of the Schengen acquis in the field of the common visa
policy
7 CONS(2020)9212/20

Emitent:Consiliul Uniunii Europene
EN NOTE
From: General Secretariat of the Council
To: National Parliaments
No. prev. doc.: 8996/20
Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on
addressing the deficiencies identified in the 2019 evaluation of France on
the application of the Schengen acquis in the field of the Schengen
Information System
8 CONS(2020)9210/20

Emitent:Consiliul Uniunii Europene
EN NOTE
From: General Secretariat of the Council
To: National Parliaments
No. prev. doc.: 8995/20
Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on
addressing the deficiencies identified in the 2019 evaluation of the Czech
Republic on the application of the Schengen acquis in the field of return
9 COM(2020)301

Emitent:Comisia Europeană
EN COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN
PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL
COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS
A hydrogen strategy for a climate-neutral Europe
10 COM(2020)299

Emitent:Comisia Europeană
EN COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN
PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL
COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS
Powering a climate-neutral economy: An EU Strategy for Energy System Integration
11 COM(2020)311

Emitent:Comisia Europeană
EN REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND
THE COUNCIL
on the follow-up to the discharge for the 2018 financial year (Summary)
12 CONS(2020)9456/20

Emitent:Consiliul Uniunii Europene
EN COVER NOTE
From: Spanish Parliament
date of receipt: 2 July 2020
To: The President of the Council of the European Union
No. prev. doc.: 8330/20 - COM(2020) 220 final
8292/20 - COM(2020) 461 final
Subject: Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF
THE COUNCIL amending Decision No 1313/2013/EU on a Union Civil
Protection Mechanism [8330/20 - COM(2020) 220 final]
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND
OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) N° 1257/96 of 20 June 1996
concerning Humanitarian Aid [8292/20 - COM(2020) 461 final]
- Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and
Proportionality1
13 CONS(2020)9427/20

Emitent:Consiliul Uniunii Europene
EN COVER NOTE
From: Romanian Senate
date of receipt: 3 July 2020
To: The President of the Council of the European Union
No. prev. doc.: 8330/20 - COM(2020) 220 final
Subject: Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF
THE COUNCIL amending Decision No 1313/2013/EU on a Union Civil
Protection Mechanism
[8330/20 - COM(2020) 220 final]
- Reasoned opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and
Proportionality
14 COM(2020)293

Emitent:Comisia Europeană
RO RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU,
COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL
REGIUNILOR
privind punerea în aplicare și relevanța Planului de lucru al Uniunii Europene
pentru sport 2017-2020
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANEXĂ
  la
  Raportul Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social
  European și Comitetul Regiunilor
  privind punerea în aplicare și relevanța Planului de lucru al UE pentru sport (2017-2020)
EN REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE
COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE
COMMITTEE OF THE REGIONS
on the implementation and relevance of the European Union
Work Plan for Sport 2017-2020
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANNEX
  to the
  Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European
  Economic and Social Committee and the Committee of the Regions
  on the implementation and relevance of the EU Work Plan for Sport (2017-2020)
FR RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL,
AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES
RÉGIONS
sur la mise en oeuvre et la pertinence du
plan de travail de l’Union européenne en faveur du sport pour 2017-2020
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANNEXE
  du
  rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et
  social européen et au Comité des régions
  sur la mise en oeuvre et la pertinence du plan de travail de l’Union européenne en faveur
  du sport pour 2017-2020
15 COM(2020)295

Emitent:Comisia Europeană
RO Propunere de
DECIZIE A CONSILIULUI
privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul
Comitetului pentru comerț instituit prin Acordul interimar de parteneriat dintre
Comunitatea Europeană, pe de o parte, și statele din Pacific, pe de altă parte, în ceea ce
privește modificarea anumitor dispoziții din protocolul II privind definirea noțiunii de
„produse originare” și metodele de cooperare administrativă
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANEXĂ
  la
  Propunerea de Decizie a Consiliului
  privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul
  Comitetului pentru comerț instituit prin Acordul interimar de parteneriat dintre
  Comunitatea Europeană, pe de o parte, și statele din Pacific, pe de altă parte, în ceea ce
  privește modificarea anumitor dispoziții din protocolul II privind definirea noțiunii de
  „produse originare” și metodele de cooperare administrativă
EN Proposal for a
COUNCIL DECISION
on the position to be taken on behalf of the European Union in the Trade Committee
established under the Interim Partnership Agreement between the European
Community, of the one part, and the Pacific States, of the other part, as regards the
amendment of certain provisions of Protocol II concerning the definition of the concept
of 'originating products' and methods of administrative cooperation
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANNEX
  to the
  Proposal for a Council Decision
  on the position to be taken on behalf of the European Union in the Trade Committee
  established under the Interim Partnership Agreement between the European
  Community, of the one part, and the Pacific States, of the other part, as regards the
  amendment of certain provisions of Protocol II concerning the definition of the concept
  of 'originating products' and methods of administrative cooperation
FR Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité
«Commerce» institué par l’accord de partenariat intérimaire entre la Communauté
européenne, d’une part, et les États du Pacifique, d’autre part, en ce qui concerne la
modification de certaines dispositions du protocole II concernant la définition de la
notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANNEXE
  de la
  proposition de décision du Conseil
  relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité
  «Commerce» institué par l’accord de partenariat intérimaire entre la Communauté
  européenne, d’une part, et les États du Pacifique, d’autre part, en ce qui concerne la
  modification de certaines dispositions du protocole II concernant la définition de la
  notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative
16 SWD(2020)125

Emitent:Comisia Europeană
EN COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT
Background Analysis per beneficiary country
Accompanying the document
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND
THE COUNCIL
on the implementation of macro-financial assistance to third countries in 2019
17 COM(2020)296

Emitent:Comisia Europeană
RO RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU
privind implementarea asistenței macrofinanciare acordate țărilor terțe în 2019
EN REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND
THE COUNCIL
on the implementation of macro-financial assistance to third countries in 2019
FR RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL
sur la mise en oeuvre de l’assistance macrofinancière aux pays tiers en 2019
18 COM(2020)292

Emitent:Comisia Europeană
RO Propunere de
DECIZIE DE PUNERE ÎN APLICARE A CONSILIULUI
de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/1855 de autorizare a României
să aplice o măsură specială de derogare de la articolul 287 din Directiva 2006/112/CE
privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată
EN Proposal for a
COUNCIL IMPLEMENTING DECISION
amending Implementing Decision (EU) 2017/1855 authorising Romania to apply a
special measure derogating from Article 287 of Directive 2006/112/EC on the common
system of value added tax
FR Proposition de
DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL
modifiant la décision d’exécution (UE) 2017/1855 autorisant la Roumanie à appliquer
une mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative
au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
19 CONS(2020)9375/20

Emitent:Consiliul Uniunii Europene
EN NOTE
From: Spanish Parliament
On: 2 July 2020
To: President of the Council of the European Union
No. prev. doc.: 8394/20
No. Cion doc.: COM(2020) 447 final
Amended proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the European Social Fund Plus
(ESF+) [doc. 8394/20 - COM(2020) 447 final]
- Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality
20 COM(2020)291

Emitent:Comisia Europeană
RO RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU ȘI
COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN
privind aplicarea Directivei 2014/50/UE a Parlamentului European și a Consiliului din
16 aprilie 2014 privind cerințele minime de creștere a mobilității lucrătorilor între
statele membre prin îmbunătățirea dobândirii și a păstrării drepturilor la pensie
suplimentară
EN REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE
COUNCIL AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE
on the application of Directive 2014/50/EU of the European Parliament and of the
Council of 16 April 2014 on minimum requirements for enhancing worker mobility
between Member States by improving the acquisition and preservation of
supplementary pension rights
FR RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL ET
AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN
concernant l’application de la directive 2014/50/UE du Parlement européen et du
Conseil du 16 avril 2014 relative aux prescriptions minimales visant à accroître la
mobilité des travailleurs entre les États membres en améliorant l'acquisition et la
préservation des droits à pension complémentaire
Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București duminică, 12 iulie 2020, 12:06
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro