Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Informații publice > Serviciile Camerei Deputaților > Atribuții și activități > Departamentul de studii parlamentare și politici UE > Direcția pentru Uniunea Europeană > Afaceri europene > Documente Comisia Europeana Versiunea pentru printare
Documente supuse procedurii de SUBSIDIARITATE

Subsidiaritate:

Notă:
Dacă documentele în limba română conțin diacritice care nu sunt afișate corect, trebuie să instalați: "Eu Fonts Update"

Rezultate:9
Pagini: 
1  
Nr.crt DOCUMENT DESCRIERE - Română(RO), English(EN), Français(FR)
1 COM(2020)623

Emitent:Comisia Europeană
Inițierea procedurii pt. testul subsidiarității
Dată start:[28-07-2020]  - Dată final:[23-10-2020]
Nr. zile rămase:78
RO Propunere de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
de modificare a Directivei (UE) 2016/798 în ceea ce privește aplicarea normelor de
siguranță și de interoperabilitate feroviară în cazul legăturii fixe pe sub Canalul Mânecii
Scrisoare de sesizare
EN Proposal for a
REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
amending Directive (EU) 2016/798, as regards the application of railway safety and
interoperability rules within the Channel Fixed Link
FR Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant la directive (UE) 2016/798, en ce qui concerne l’application des règles de
sécurité et d’interopérabilité ferroviaires sur la liaison fixe transmanche
2 COM(2020)332

Emitent:Comisia Europeană
Inițierea procedurii pt. testul subsidiarității
Dată start:[27-07-2020]  - Dată final:[22-10-2020]
Nr. zile rămase:77
RO Propunere de
DECIZIE A CONSILIULUI
de autorizare a Franței să aplice o rată redusă a anumitor taxe indirecte aplicate
romului „tradițional” produs în Guadelupa, Guyana Franceză, Martinica și Réunion
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANEXĂ
  la
  Propunerea de
  DECIZIE A CONSILIULUI
  de autorizare a Franței să aplice o rată redusă a anumitor taxe indirecte aplicate
  romului „tradițional” produs în Guadelupa, Guyana Franceză, Martinica și Réunion
Scrisoare de sesizare
EN Proposal for a
COUNCIL DECISION
authorising France to apply a reduced rate of certain indirect taxes on 'traditional' rum
produced in Guadeloupe, French Guiana, Martinique and Réunion
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANNEX
  to the
  Proposal for a Council Decision
  authorising France to apply a reduced rate of certain indirect taxes on 'traditional' rum
  produced in Guadeloupe, French Guiana, Martinique and Réunion
FR Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
autorisant la France à appliquer, pour certaines taxes indirectes, un taux réduit au
rhum «traditionnel» produit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANNEXE
  de la
  Proposition de décision du Conseil
  autorisant la France à appliquer, pour certaines taxes indirectes, un taux réduit au
  rhum «traditionnel» produit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion
2 COM(2020)314

Emitent:Comisia Europeană
Inițierea procedurii pt. testul subsidiarității
Dată start:[29-07-2020]  - Dată final:[26-10-2020]
Nr. zile rămase:81
RO Propunere de
DIRECTIVĂ A CONSILIULUI
de modificare a Directivei 2011/16/UE privind cooperarea administrativă în domeniul
fiscal
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANEXĂ
  la
  Propunerea de Directivă a Consiliului
  de modificare a·Directivei 2011/16/UE privind cooperarea administrativă în domeniul
  fiscal
Scrisoare de sesizare
EN Proposal for a
COUNCIL DIRECTIVE
amending Directive 2011/16/EU on administrative cooperation in the field of taxation
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANNEX
  to the
  Proposal for a Council Directive
  amending Directive 2011/16/EU on administrative cooperation in the field of taxation
FR Proposition de
DIRECTIVE DU CONSEIL
modifiant la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative
dans le domaine fiscal
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANNEXE
  de la
  proposition de directive du Conseil
  modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le
  domaine fiscal
2 COM(2020)309

Emitent:Comisia Europeană
Inițierea procedurii pt. testul subsidiarității
Dată start:[14-07-2020]  - Dată final:[09-10-2020]
Nr. zile rămase:64
RO Propunere de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
de modificare a Regulamentului (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European și al
Consiliului în ceea ce privește procedura de dezangajare
Scrisoare de sesizare
EN Proposal for a
REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
amending Regulation (EU) No 514/2014 of the European Parliament and the Council, as
regards the decommitment procedure
FR Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant le règlement (UE) nº 514/2014 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui
concerne la procédure de dégagement
2 COM(2020)260

Emitent:Comisia Europeană
Inițierea procedurii pt. testul subsidiarității
Dată start:[30-06-2020]  - Dată final:[25-09-2020]
Nr. zile rămase:50
RO Propunere de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
de stabilire a unor măsuri pentru o piață feroviară durabilă în contextul pandemiei de
COVID-19
(Text cu relevanță pentru SEE)
Scrisoare de sesizare
EN Proposal for a
REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
establishing measures for a sustainable rail market in view of the COVID-19 pandemic
(Text with EEA relevance)
FR Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
arrêtant des mesures pour un marché ferroviaire durable compte tenu de la pandémie
de COVID-19
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2 COM(2020)240

Emitent:Comisia Europeană
Inițierea procedurii pt. testul subsidiarității
Dată start:[19-06-2020]  - Dată final:[14-09-2020]
Nr. zile rămase:39
RO Propunere de
DECIZIE A CONSILIULUI
de autorizare a Portugaliei în vederea aplicării unei rate reduse a accizei pentru anumite
produse alcoolice produse în regiunile autonome Madeira și Azore
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANEXĂ
  la
  Propunerea de decizie a Consiliului
  de autorizare a Portugaliei în vederea aplicării unei rate reduse a accizei pentru anumite
  produse alcoolice produse în regiunile autonome Madeira și Azore
Scrisoare de sesizare
EN Proposal for a
COUNCIL DECISION
authorising Portugal to apply a reduced rate of excise duty on certain alcoholic products
produced in the autonomous regions of Madeira and the Azores
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANNEX
  to the
  Proposal for a Council Decision
  authorising Portugal to apply a reduced rate of excise duty on certain alcoholic products
  produced in the autonomous regions of Madeira and the Azores
FR Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
autorisant le Portugal à appliquer un taux d’accise réduit sur certains produits
alcoolisés produits dans les régions autonomes de Madère et des Açores
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANNEXE
  de la
  Proposition de décision du Conseil
  autorisant le Portugal à appliquer un taux d’accise réduit sur certains produits
  alcoolisés produits dans les régions autonomes de Madère et des Açores
2 COM(2020)261

Emitent:Comisia Europeană
Inițierea procedurii pt. testul subsidiarității
Dată start:[19-06-2020]  - Dată final:[14-09-2020]
Nr. zile rămase:39
RO Propunere de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
privind efectuarea de studii clinice și furnizarea de medicamente de uz uman care conțin
organisme modificate genetic sau care constau în organisme modificate genetic și care
sunt destinate tratării sau prevenirii COVID-19
(Text cu relevanță pentru SEE)
Scrisoare de sesizare
EN Proposal for a
REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
on the conduct of clinical trials with and supply of medicinal products for human use
containing or consisting of genetically modified organisms intended to treat or prevent
coronavirus disease
(Text with EEA relevance)
FR Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relatif à la conduite d’essais cliniques réalisés avec des médicaments à usage humain
contenant des organismes génétiquement modifiés ou consistant en de tels organismes et
destinés à traiter ou prévenir la maladie à coronavirus, ainsi qu’à la fourniture de ces
médicaments
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
2 COM(2020)225

Emitent:Comisia Europeană
Inițierea procedurii pt. testul subsidiarității
Dată start:[10-06-2020]  - Dată final:[07-09-2020]
Nr. zile rămase:32
RO Propunere de
REGULAMENT AL CONSILIULUI
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 168/2007 al Consiliului privind înființarea
Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene
Scrisoare de sesizare
EN Proposal for a
COUNCIL REGULATION
amending Regulation (EC) No 168/2007 establishing a European Union Agency for
Fundamental Rights
FR Proposition de
RÈGLEMENT DU CONSEIL
modifiant le règlement (CE) nº 168/2007 portant création d’une Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne
2 COM(2020)403

Emitent:Comisia Europeană
Inițierea procedurii pt. testul subsidiarității
Dată start:[11-06-2020]  - Dată final:[07-09-2020]
Nr. zile rămase:32
RO Propunere de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
de instituire a Programului InvestEU
  Related documents:
 1. ANNEX 2
  ANEXĂ
  la
  Propunerea de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL
  CONSILIULUI
  de instituire a Programului InvestEU
 2. ANNEX 3
  ANEXĂ
  la
  Propunerea de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL
  CONSILIULUI
  de instituire a Programului InvestEU
 3. ANNEX 5
  ANEXĂ
  la
  Propunerea de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL
  CONSILIULUI
  de instituire a Programului InvestEU
 4. ANNEX 1
  ANEXĂ
  la
  Propunerea de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL
  CONSILIULUI
  de instituire a Programului InvestEU
 5. ANNEX 4
  ANEXĂ
  la
  Propunerea de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL
  CONSILIULUI
  de instituire a Programului InvestEU
Scrisoare de sesizare
EN Proposal for a
REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
establishing the InvestEU Programme
  Related documents:
 1. ANNEX 2
  ANNEX
  to the
  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE
  COUNCIL
  establishing the InvestEU Programme
 2. ANNEX 3
  ANNEX
  to the
  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE
  COUNCIL
  establishing the InvestEU Programme
 3. ANNEX 5
  ANNEX
  to the
  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE
  COUNCIL
  establishing the InvestEU Programme
 4. ANNEX 1
  ANNEX
  to the
  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE
  COUNCIL
  establishing the InvestEU Programme
 5. ANNEX 4
  ANNEXES
  to the
  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE
  COUNCIL
  establishing the InvestEU Programme
FR Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
établissant le programme InvestEU
  Related documents:
 1. ANNEX 2
  ANNEXE
  de la
  proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
  établissant le programme InvestEU
 2. ANNEX 3
  ANNEXE
  de la
  proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
  établissant le programme InvestEU
 3. ANNEX 5
  ANNEXE
  de la
  proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
  établissant le programme InvestEU
 4. ANNEX 1
  ANNEXE
  de la
  proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
  établissant le programme InvestEU
 5. ANNEX 4
  ANNEXES
  de la
  proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
  établissant le programme InvestEU
Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 5 august 2020, 11:12
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro