Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Informații publice > Serviciile Camerei Deputaților > Atribuții și activități > Departamentul de studii parlamentare și politici UE > Direcția pentru Uniunea Europeană > Afaceri europene > Documente Comisia Europeana Versiunea pentru printare
Dacă documentele în limba română conțin diacritice care nu sunt afișate corect, trebuie să instalați: "Eu Fonts Update".


An:
Emitent: Tipologie document:
Tip document:
Categorie UE:
Subsidiaritate:
Tematici:
Comisii interesate:
Rezultate:32
Pagini: 
1   2  
Nr.crt DOCUMENT DESCRIERE - Română(RO), English(EN), Français(FR)
1 C(2019)8562

Emitent:Comisia Europeană
RO RĂSPUNS LA AVIZELE PARLAMENTELOR NAȚIONALE
2 COM(2020)11129/19

Emitent:Comisia Europeană
RO PROIECT DE PROCES-VERBAL
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE
(Afaceri Economice și Financiare)
3 INFO-CONS2(2019)12912/19

Emitent:Consiliul Uniunii Europene
RO PROIECT DE PROCES-VERBAL
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE
(Justiție și Afaceri Interne) 7 și 8 octombrie 2019
EN DRAFT MINUTES
COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION
(Justice and Home Affairs)
FR PROJET DE PROCÈS-VERBAL
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
(Justice et affaires intérieures)
4 INFO-CONS2(2019)13002/19

Emitent:Consiliul Uniunii Europene
RO PROIECT DE PROCES-VERBAL
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE
(Afaceri Economice și Financiare)
EN DRAFT MINUTES
COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION
(Economic and Financial Affairs)
FR PROJET DE PROCÈS-VERBAL
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
(Affaires économiques et financières)
5 INFO-CONS2(2020)5219/20

Emitent:Consiliul Uniunii Europene
RO ORDINE DE ZI PROVIZORIE
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE
(Afaceri Economice și Financiare)
EN PROVISIONAL AGENDA
COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION
(Economic and Financial Affairs)
FR ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
(Affaires économiques et financières)
6 INFO-CONS2(2020)5217/20

Emitent:Consiliul Uniunii Europene
RO ORDINE DE ZI PROVIZORIE
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE
(Afaceri Externe)
EN PROVISIONAL AGENDA
COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION
(Foreign Affairs)
FR ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
(Affaires étrangères)
7 COM(2020)28

Emitent:Comisia Europeană
RO Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI
de modificare a Deciziei (UE) 2019/274 privind semnarea, în numele Uniunii Europene și al Comunității Europene a Energiei Atomice, a Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice
EN Proposal for a COUNCIL DECISION amending Decision (EU) 2019/274 on the signing, on behalf of the European Union and of the European Atomic Energy Community, of the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community
FR Proposition de DÉCISION DU CONSEIL
portant modification de la décision (UE) 2019/274 relative à la signature, au nom de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique
8 COM(2020)17

Emitent:Comisia Europeană
RO Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul celei de a șaizeci și treia sesiuni a Comisiei privind stupefiantele, în ceea ce privește lista
de substanțe din tabelul I anexat la Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva traficului ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope
EN Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the sixty-third session of the Commission on Narcotic Drugs on the addition to the list of substances in Table I of
the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and
Psychotropic Substances
FR Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter, au nom de l’Union européenne, lors de la soixantetroisième session de la Commission des stupéfiants en ce qui concerne un ajout à la liste
de substances du tableau I annexé à la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes
9 INFO-CONS2(2020)5215/20

Emitent:Consiliul Uniunii Europene
EN RECOMMENDATION on addressing the deficiencies identified in the 2019 evaluation of the Czech Republicon the application of the Schengen acquis in the field of data protection
10 INFO-CONS2(2020)5214/20

Emitent:Consiliul Uniunii Europene
EN RECOMMENDATION on addressing the deficiencies identified in the 2019 evaluation of the Czech republic on the
application of the Schengen acquis in the field of management of the external border
11 INFO-CONS2(2020)5213/20

Emitent:Consiliul Uniunii Europene
EN RECOMMENDATION on addressing the deficiencies identified in the 2018 evaluation of Estonia on the application of
the Schengen acquis in the field of management of the external border
12 INFO-CONS2(2020)5212/20

Emitent:Consiliul Uniunii Europene
EN RECOMMENDATION on addressing the deficiencies identified in the 2018 evaluation of Greece on the application of
the Schengen acquis in the field of management of the external land border with the Republic of North Macedonia and Bulgaria
13 INFO-CONS2(2020)5211/20

Emitent:Consiliul Uniunii Europene
EN RECOMMENDATION on addressing the deficiencies identified in the 2019 evaluation of Poland on the application of the Schengen acquis in the field of the common visa policy
14 COM(2020)6

Emitent:Comisia Europeană
RO RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU
- Raportul anual privind operațiunile de ajutor umanitar ale Uniunii Europene finanțate
în 2018
EN REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND
THE COUNCIL - Annual report on the European Union's humanitarian aid operations financed in 2018
FR RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL - Rapport annuel sur les opérations d'aide humanitaire de l'Union européenne financées
en 2018
15 COM(2020)8

Emitent:Comisia Europeană
RO Propunere de
DECIZIE A CONSILIULUI
privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul celei de a treisprezecea reuniuni a Conferinței părților la Convenția privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice (CMS) referitor la propunerile diferitelor părți de modificare a anexelor la convenție și privind retragerea unei rezerve notificate acestei convenții
EN Proposal for a
COUNCIL DECISION
on the position to be taken on behalf of the European Union in the thirteenth meeting of the Conference of the Parties of the Convention on the conservation of migratory species of wild animals (CMS) with regard to proposals from various parties to amend the
Appendices to that Convention, and on the withdrawal of a reservation notified to that Convention
FR Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la treizième session de la conférence des parties à la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS) en ce qui concerne les propositions de plusieurs parties de modifier les annexes de cette convention et le retrait d’une réserve notifiée à ladite convention
16 COM(2020)7

Emitent:Comisia Europeană
RO RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU
privind exercitarea competenței de a adopta acte delegate conferită Comisiei în temeiul
Regulamentului (UE) 2016/1076 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind aplicarea la produsele originare din anumite state care fac parte din
grupul statelor din Africa, zona Caraibilor și Pacific (ACP) a regimurilor prevăzute în
acordurile privind stabilirea sau care conduc la stabilirea acordurilor de parteneriat economic (cunoscut anterior sub denumirea de Regulament privind accesul pe piață)
EN REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND
THE COUNCIL
on the exercise of the power to adopt delegated acts conferred on the Commission
pursuant to Regulation (EU) 2016/1076 of the European Parliament and the Council of 8 June 2016 applying the arrangements for products originating in certain states which are part of the African, Caribbean and Pacific (ACP) Group of States provided for in agreements establishing, or leading to the establishment of, economic partnership agreements (formerly known as the Market Access Regulation)
FR RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL
relatif à l’exercice du pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission en vertu du règlement (UE) 2016/1076 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 appliquant aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariat économique (anciennement le «règlement sur l’accès au marché»)
17 COM(2020)21

Emitent:Comisia Europeană
RO COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR
Planul de investiții pentru o Europă durabilă
Planul de investiții din cadrul Pactului ecologic european
EN COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN
PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL
COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS
Sustainable Europe Investment Plan
European Green Deal Investment Plan
FR CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS
Plan d'investissement pour une Europe durable
Plan d'investissement du pacte vert pour l'Europe
18 COM(2020)23

Emitent:Comisia Europeană
RO Propunere modificată de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională,
Fondul social european plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și
afaceri maritime, și de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri,
precum și Fondului pentru azil și migrație, Fondului pentru securitate internă și
Instrumentului pentru managementul frontierelor și vize
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANEXĂ la Propunerea modificată de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională,
  Fondul social european plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și
  afaceri maritime, și de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri,
  precum și Fondului pentru azil și migrație, Fondului pentru securitate internă și
  Instrumentului pentru managementul frontierelor și vize
EN Amended proposal for a
REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the
European Social Fund Plus, the Cohesion Fund and the European Maritime and
Fisheries Fund and financial rules for those and for the Asylum and Migration Fund,
the Internal Security Fund and the Border Management and Visa Instrument
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANNEX
  to the
  Amended Proposal for a
  REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
  laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the
  European Social Fund Plus, the Cohesion Fund, the Just Transition Fund and the
  European Maritime and Fisheries Fund and financial rules for those and for the Asylum
  and Migration Fund, the Internal Security Fund and the Border Management and Visa
  Instrument
FR Proposition modifiée de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional,
au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche, et établissant les règles financières applicables à ces
Fonds et au Fonds «Asile et migration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANNEXE
  de la
  Proposition modifiée de
  RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
  portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional,
  au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les
  affaires maritimes et la pêche, et établissant les règles financières applicables à ces
  Fonds et au Fonds «Asile et migration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à
  l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas
19 COM(2020)14

Emitent:Comisia Europeană
RO COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU,
COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL
REGIUNILOR
O EUROPĂ SOCIALĂ PUTERNICĂ PENTRU TRANZIȚII JUSTE
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANEXĂ la COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR
  O EUROPĂ SOCIALĂ PUTERNICĂ PENTRU TRANZIȚII JUSTE
EN COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN
PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL
COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS
A STRONG SOCIAL EUROPE FOR JUST TRANSITIONS
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANNEX
  to the
  COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN
  PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL
  COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS
  A STRONG SOCIAL EUROPE FOR JUST TRANSITIONS
FR COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU
CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS
UNE EUROPE SOCIALE FORTE POUR DES TRANSITIONS JUSTES
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANNEXE
  de la
  COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU
  CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS
  UNE EUROPE SOCIALE FORTE POUR DES TRANSITIONS JUSTES
20 CONS(2020)5210/20

Emitent:Consiliul Uniunii Europene
EN COVER NOTE
From: Italian Chamber of Deputies
REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE
COUNCIL amending Regulation (EU) No 1306/2013 as regards financial
discipline as from financial year 2021 and Regulation (EU) No 1307/2013
as regards flexibility between pillars in respect of calendar year 2020
[13644/19 + ADD 1 - COM (2019) 580 final]
- Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and
Proportionality1
Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București duminică, 26 ianuarie 2020, 2:48
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro