Vezi calendarul
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > e-Caseta > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Ordinea de zi pentru ședința Camerei Deputaților din 26 - 27 noiembrie 2019

Aprobată: 26.11.2019
Poziția Număr
înregistrare
Descrierea punctului de pe ordinea de zi Doc.
1. - Prezentarea de către doamna deputat Cristina - Ionela Iurișniți, a unui mesaj cu prilejul Zilei Internaționale pentru eliminarea violenței împotriva femeii.
Marți, 26 noiembrie 2019, ora 16,00.
PDF format
1. PHCD 59/2019 Proiectul de Hotărâre privind vacantarea unui loc de secretar al Camerei Deputaților (PHCD 59/2019)
Marți, 26 noiembrie 2019.
2. PHCD 60/2019 Proiectul de Hotărâre privind alegerea unui secretar al Camerei Deputaților (PHCD 60/2019)
Vot secret cu bile - la începutul ședinței de vot final pe inițiative legislative
Miercuri, 27 noiembrie 2019.
3. PHCD 61/2019 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Camerei Deputaților nr. 42/2018 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale serviciilor Camerei Deputaților (PHCD 61/2019). Format PDF
4. Pl-x 413/2019 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 (PL-x 413/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat -25.09.2019
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
5. Pl-x 321/2019 Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(30) și (345) ale art.9 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996 (PL-x 321/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Adoptare)- distribuit- 4.11.2019
Cameră decizională
6. Pl-x 357/2019 Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2000 privind Statutul personalului silvic (PL-x 357/2019) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru agricultură (Adoptare) - distribuit - 10.10.2019 și Raport înlocuitor (Adoptare) - distribuit- 22.10.2019
Cameră decizională
Prioritate legislativă
7. Pl-x 421/2017 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (PL-x 421/2017) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 30.10.2017
Raport comun - Comisia pentru industrii, Comisia juridică și Comisia pentru transporturi (Adoptare) - distribuit - 5.12.2018 și Raport comun suplimentar (Adoptare) - distribuit - 17.04.2019
Procedură de urgență
Cameră decizională
8. Pl-x 454/2017 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (PL-x 454/2017) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 6.11.2017
Raport comun - Comisia pentru industrii, Comisia juridică și Comisia pentru transporturi (Adoptare) - distribuit - 23.05.2018 și Raport comun suplimentar (menține Raportul inițial - Adoptare) - distribuit - 13.05.2019
Cameră decizională
9. Pl-x 322/2018 Proiectul de Lege pentru abrogarea art.9 din Legea nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecție (PL-x 322/2018) - lege ordinară - Adoptat de Senat -16.05.2018
Raport comun - Comisia juridică, Comisia pentru mediu și Comisia pentru agricultură (Adoptare) - distribuit - 10.07.2018, Raport comun suplimentar (Adoptare) - distribuit - 12.02.2019 și Raport comun înlocuitor (Respingere) - distribuit- 5.06.2019
Cameră decizională
10. Pl-x 218/2018 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman (PL-x 218/2018)- lege ordinară - Adoptat de Senat - 11.04.2018
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit -3.09.2019
Cameră decizională
11. Pl-x 546/2018 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman (PL-x 546/2018) - lege ordinară - Adoptat de Senat -15.10.2018
Raport - Comisia pentru agricultură(Adoptare) - distribuit - 15.07.2019
Procedură de urgență
Cameră decizională
12. Pl-x 374/2019 Proiectul de Lege privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 374/2019) - lege organică - Adoptat de Senat -16.09.2019
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 14.11.2019
Procedură de urgență
Cameră decizională
Prioritate legislativă
13. Pl-x 511/2017 Proiectul de Lege privind câinii salvamontiști (PL-x 511/2017) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 27.11.2017
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru apărare (Adoptare) - distribuit - 19.06.2019
Cameră decizională
14. PHCD 56/2019 Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind Agenda strategică de inovare a Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT) 2021-2027: stimularea talentului și a capacității de inovare a Europei
COM(2019)330 (PHCD 56/2019)
Format PDF
15. PHCD 57/2019 Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Institutul European de Inovare și Tehnologie (reformare) COM(2019)331 (PHCD 57/2019) Format PDF
16. PHCD 58/2019 Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 58/2019). Format PDF
17. Pl-x 455/2019 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române și a Legii nr.360 din 6 iunie 2002 privind Statutul polițistului (Pl-x 455/2019) - lege organică
Raport - Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit - 26.11.2019
Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 14.10.2019; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final
27.11.2019, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei
Deputaților
18. Pl-x 368/2019 Propunerea legislativă pentru modificarea literei b) a alineatului (3) al articolului 361 din Legea educației naționale nr.1/2011 (Pl-x 368/2019) - lege organică
Raport - Comisia pentru învățământ (Adoptare) -distribuit- 22.10.2019
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 8.10.2019; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 21.11.2019, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei
Deputaților
Termenul pentru dezbatere și vot final fiind depășit, propunerea legislativă se consideră adoptată, în conformitate cu prevederile art.75 alin.(2) din Constituție și ale art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
19. Pl-x 356/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare și a Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați (Pl-x 356/2018) - lege organică - Respinsă de Senat -29.05.2018
Raport comun- Comisia juridică, Comisia pentru drepturile omului, Comisia pentru muncă și Comisia pentru egalitate de șanse
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
20. Pl-x 668/2018 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților (PL-x 668/2018) - lege ordinară - Adoptat de Senat -24.10.2018
Raport comun - Comisia pentru administrație publică, Comisia pentru mediu și Comisia juridică
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
21. Pl-x 239/2019 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 239/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun-Comisia pentru buget,Comisia pentru industrii și Comisia pentru tehnologia informației
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
22. Pl-x 431/2019 Proiectul de Lege privind exercitarea profesiei de psiholog, reorganizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România (PL-x 431/2019) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun- Comisia pentru muncă, Comisia pentru sănătate și Comisia pentru învățământ
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
23. Pl-x 722/2018 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene (PL-x 722/2018) - lege ordinară - Adoptat de Senat -21.11.2018
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 16.04.2019
Procedură de urgență
Cameră decizională
24. Pl-x 389/2017 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PL-x 389/2017) - lege organică - Adoptat de Senat - 23.10.2017
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
25. Pl-x 148/2019 Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea și completarea art.15 din Ordonanța Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea unor acte normative (PL-x 148/2019/1.10.2019) - lege ordinară - Reexaminată de Senat - 25.09.2019
Raport - Comisia pentru agricultură (Adoptarea Legii) - distribuit - 16.10.2019
Cameră decizională
26. Pl-x 299/2019 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2019 privind unele măsuri cu caracter fiscal-bugetar (PL-x 299/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat -26.06.2019
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 12.09.2019
Procedură de urgență
Cameră decizională
27. Pl-x 240/2019 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2019 privind transmiterea unor terenuri proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură în administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor - Administrația Națională "Apele Române" (PL-x 240/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu (Adoptare) - distribuit - 24.06.2019
Procedură de urgență
Cameră decizională
28. Pl-x 228/2016 Reexaminarea Legii privind unele măsuri referitoare la plățile beneficiarilor Sit Natura 2000, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.683 din 23 noiembrie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.56 din 19 ianuarie 2017 (Pl-x 228/2016/2017) - lege ordinară - Reexaminată de Senat -27.02.2017
Raport comun - Comisia pentru buget, Comisia pentru agricultură și Comisia juridică (Respingerea Legii) - distribuit - 6.03.2019
Cameră decizională
29. Pl-x 112/2016 Reexaminarea Legii privind procedura interpretării actelor normative, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.61 din 7 februarie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.219 din 30 martie 2017 (Pl-x 112/2016/2017) - lege ordinară - Reexaminată de Senat - 8.05.2017
Raport - Comisia juridică (Respingerea Legii) - distribuit - 17.04.2019
Cameră decizională
30. Pl-x 110/2018 Proiectul de Lege privind trecerea Lacului Brebu, cu titlu gratuit, din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" în domeniul public al Comunei Brebu și în administrarea Consiliului Local al Comunei Brebu (PL-x 110/2018)- lege organică - Adoptat de Senat - 5.03.2018
Raport comun-Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
31. Pl-x 101/2019 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2019 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare (PL-x 101/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat -4.03.2019
Raport - Comisia pentru cultură (Adoptare) - distribuit - 29.05.2019
Cameră decizională
32. Pl-x 640/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (Pl-x 640/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -23.10.2018
Raport comun - Comisia pentru industrii, Comisia juridică, Comisia pentru apărare și Comisia pentru transporturi (Respingere) - distribuit - 6.05.2019
Cameră decizională
33. Pl-x 250/2019 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere (PL-x 250/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru industrii, Comisia pentru transporturi și Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit - 26.06.2019
Procedură de urgență
Cameră decizională
34. Pl-x 113/2019 Proiectul de Lege pentru instituirea zilei de 1 noiembrie ca Ziua Națională a Radioului (PL-x 113/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat -6.03.2019
Raport - Comisia pentru cultură (Adoptare) - distribuit - 23.04.2019
Cameră decizională
35. Pl-x 53/2019 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fondurilor europene nerambursabile (PL-x 53/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 5.06.2019
Procedură de urgență
Cameră decizională
36. Pl-x 242/2019 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2019 pentru completarea art.230 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 242/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat -7.05.2019
Raport - Comisia pentru sănătate (Adoptare) - distribuit - 5.06.2019 și Raport înlocuitor (Adoptare) - distribuit - 11.09.2019
Procedură de urgență
Cameră decizională
37. Pl-x 363/2018 Proiectul de Lege pentru modificarea art.320 alin.(1) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 363/2018) - lege ordinară - Adoptat de Senat -4.06.2018
Raport - Comisia pentru sănătate (Adoptare) - distribuit - 8.04.2019
Cameră decizională
38. Pl-x 117/2019 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2019 pentru modificarea și completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice (PL-x 117/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat -6.03.2019
Raport - Comisia pentru agricultură (Adoptare) - distribuit - 10.04.2019
Cameră decizională
39. Pl-x 68/2019 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe (PL-x 68/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat -18.02.2019
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru cultură (Adoptare) - distribuit - 23.04.2019
Cameră decizională
40. Pl-x 234/2019 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi (PL-x 234/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat -15.04.2019
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 5.06.2019
Procedură de urgență
Cameră decizională
41. Pl-x 144/2019 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști
(PL-x 144/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat -18.03.2019
Raport - Comisia pentru apărare (Adoptare) - distribuit - 2.05.2019
Cameră decizională
42. Pl-x 407/2019 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane (PL-x 407/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat -23.09.2019
Raport comun-Comisia pentru industrii, Comisia pentru transporturi și Comisia pentru administrație publică
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
Retrimis la comisie - termen- 1 săptămână- (Plen - 22.10.2019)
43. Pl-x 812/2015 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2015 privind utilizarea unor date din registrele cu numele pasagerilor în cadrul cooperării transfrontaliere pentru prevenirea și combaterea actelor de terorism, a infracțiunilor conexe acestora și a infracțiunilor contra securității naționale, precum și pentru prevenirea și înlăturarea amenințărilor la adresa securității naționale (PL-x 812/2015) - lege ordinară - Adoptat de Senat -10.11.2015
Raport comun - Comisia juridică, Comisia pentru apărare și Comisia pentru transporturi (Adoptare) - distribuit - 25.04.2018 și Raport suplimentar (Adoptarea Proiectului de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 13/2015) - distribuit - 26.02.2019
Cameră decizională
44. Pl-x 303/2019 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2019 pentru autorizarea Serviciului de Protecție și Pază să înregistreze în evidențele proprii autovehiculele în care se deplasează Sanctitatea Sa Papa Francisc cu ocazia vizitei desfășurate pe teritoriul României (PL-x 303/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru industrii, Comisia pentru transporturi, Comisia pentru apărare și Comisia juridică (Adoptare) - distribuit - 10.10.2019
Procedură de urgență
Cameră decizională
45. Pl-x 339/2019 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local (PL-x 339/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat -3.07.2019
Raport - Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit - 18.09.2019
Cameră decizională
46. Pl-x 524/2018 Propunerea legislativă de modificare și completare a punctelor 20), 23) și 27) ale articolului 2 din Legea nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice (Pl-x 524/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -8.10.2018
Raport - Comisia pentru apărare (Adoptare) - distribuit - 31.10.2018 și Raport suplimentar (Adoptare) - distribuit - 16.10.2019
Cameră decizională
47. Pl-x 291/2019 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat (Pl-x 291/2019) - lege ordinară - Respinsă de Senat -19.06.2019
Raport - Comisia pentru apărare
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului
48. Pl-x 736/2018 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2004 privind procedura adopției, precum și pentru abrogarea art.5 alin.(7) lit.ș) și cc) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 736/2018) - lege ordinară - Adoptat de Senat -28.11.2018
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru muncă
Procedură de urgență
Cameră decizională
Prioritate legislativă
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
49. PHCD 50/2019 Proiectul de Hotărâre privind completarea Regulamentului Camerei Deputaților (BPI 597/3.10.2019 ; PH CD 50/2019)
Raport - Comisia pentru regulament (Adoptare) -distribuit- 21.10.2019
50. Pl-x 43/2019 Propunerea legislativă pentru modificarea literei b) a alineatului (2) al articolului 32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (Pl-x 43/2019) - lege ordinară - Respinsă de Senat -6.02.2019
Raport comun-Comisia juridică, Comisia pentru apărare, Comisia pentru transporturi și Comisia pentru industrii
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
51. Pl-x 512/2017 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii (PL-x 512/2017) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 27.11.2017
Raport - Comisia pentru buget
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului
52. Pl-x 514/2017 Proiectul de Lege pentru modificarea art.6 alin.(6) din Ordonanța Guvernului nr.47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecție a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial (PL-x 514/2017) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 27.11.2017
Raport comun- Comisia pentru cultură și Comisia pentru apărare
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
53. Pl-x 419/2018 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice (PL-x 419/2018) - lege ordinară - Adoptat de Senat -27.06.2018
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia juridică
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
54. Pl-x 584/2017 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 584/2017) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 13.12.2017
Raport - Comisia pentru muncă
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului
55. Pl-x 319/2018 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor (PL-x 319/2018) - lege organică - Adoptat de Senat - 14.05.2018
Raport- Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit - 18.12.2018 și Raport înlocuitor (Respingere)- distribuit-24.09.2019
Cameră decizională
56. Pl-x 64/2019 Propunerea legislativă pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 64/2019) - lege organică - Respinsă de Senat -18.02.2019
Raport - Comisia pentru muncă
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului
57. Pl-x 359/2017 Proiectul de Lege pentru stabilirea conținutului de acizi grași trans în produsele alimentare destinate consumului uman (PL-x 359/2017) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 10.10.2017
Raport - Comisia pentru agricultură (Adoptare) - distribuit - 21.10.2019
Cameră decizională
58. Pl-x 715/2018 Propunerea legislativă privind dialogul social (Pl-x 715/2018) - lege organică - Respinsă de Senat -19.11.2018
Raport - Comisia pentru muncă
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului
59. Pl-x 93/2019 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare (PL-x 93/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun-Comisia pentru buget, Comisia pentru muncă și Comisia pentru tehnologia informației
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
60. PHCD 23/2019 Proiectul de Hotărâre pentru constituirea unei comisii de anchetă cu privire la îngrădirea dreptului de vot al cetățenilor români din Diaspora (PHCD 23/2019) Format PDF
61. Pl-x 348/2017 Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 348/2017/2019) - lege ordinară - Reexaminată de Senat -25.03.2019
Raport - Comisia pentru buget (Adoptarea Legii în forma adoptată de Senat) - distribuit - 16.04.2019
Cameră decizională
62. Pl-x 336/2018 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului (PL-x 336/2018) - lege organică - Adoptat de Senat -22.05.2018
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru agricultură
Cameră decizională
Prioritate legislativă
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
63. Pl-x 825/2015 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative, în vederea transpunerii unor acte juridice ale Uniunii Europene în domeniul protecției mediului (PL-x 825/2015) - lege organică - Adoptat de Senat -18.11.2015
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru mediu (Adoptare) - distribuit - 7.12.2018
Procedură de urgență
Cameră decizională
Prioritate legislativă
64. Pl-x 724/2018 Proiectul de Lege pentru completarea Legii concediului paternal nr.210/1999 și pentru abrogarea art.10 alin.(7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene (PL-x 724/2018) - lege organică - Adoptat de Senat -26.11.2018
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit - 19.12.2018
Procedură de urgență
Cameră decizională
65. Pl-x 45/2017 Reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.355 din 23 mai 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.652 din 26 iulie 2018 (PL-x 45/2017/2018) - lege organică - Reexaminată de Senat -29.10.2018
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru sănătate (Respingerea Legii) - distribuit - 5.12.2018
Cameră decizională
66. Pl-x 339/2017 Reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 și pentru abrogarea art.21 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.581 din 20 septembrie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.883 din 19 octombrie 2018 (Pl-x 339/2017/2018) - lege organică
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Respingerea legii) - distribuit - 12.12.2018
Prima Cameră sesizată
67. - Raportul privind activitatea Comisiei pentru cercetarea Abuzurilor, Corupției și pentru Petiții în semestrul I al anului 2019 - distribuit- 22.10.2019 PDF format

     I. PROCEDURĂ DE URGENȚĂ

 
68. Pl-x 518/2018 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul forței de muncă (PL-x 518/2018) - lege organică - Adoptat de Senat -8.10.2018
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit -14.03.2019
Procedură de urgență
Cameră decizională
69. Pl-x 492/2017 Propunerea legislativă privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului în domeniul privat al statului și în proprietatea asociațiilor angajaților din centrele de perfecționare profesională agricolă (Pl-x 492/2017) - lege organică - Respinsă de Senat - 20.11.2017
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 26.03.2019
Procedură de urgență
Cameră decizională
70. Pl-x 145/2019 Proiectul de Lege privind activitățile de transport alternativ cu un vehicul cu conducător auto "VTS" (PL-x 145/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat -18.03.2019
Raport comun- Comisia pentru industrii,Comisia pentru administrație publică, Comisia pentru transporturi, Comisia juridică și Comisia pentru tehnologia informației (Adoptare) - distribuit - 26.06.2019
Cameră decizională
71. Pl-x 12/2017 Reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.75 din 30 ianuarie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.120 din 15 februarie 2019 (PL-x 12/2017/2019) - lege organică
Raport comun - Comisia pentru muncă, Comisia pentru învățământ și Comisia juridică (Adoptarea Legii cu amendamente) - distribuit - 10.04.2019
Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată
72. Pl-x 215/2019 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019 (PL-x 215/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat -1.04.2019
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 18.04.2019
Procedură de urgență
Cameră decizională
73. Pl-x 654/2018 Proiectul de Lege privind Fondul de compensare a investitorilor (PL-x 654/2018) - lege organică - Adoptat de Senat -29.10.2018
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru politică economică (Adoptare) - distribuit - 24.04.2019
Procedură de urgență
Cameră decizională
74. Pl-x 214/2019 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2019 pentru completarea Legii nr.176/2018 privind internshipul (PL-x 214/2019) - lege organică - Adoptat de Senat -1.04.2019
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit - 7.05.2019
Procedură de urgență
Cameră decizională
75. Pl-x 45/2019 Reexaminarea Legii pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.128 din 6 martie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.189 din 8 martie 2019 (PL-x 45/2019/8.04.2019) - lege ordinară - Reexaminată de Senat -1.04.2019
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia juridică (Respingerea Legii) - distribuit - 14.05.2019
Procedură de urgență
Cameră decizională
76. Pl-x 550/2018 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PL-x 550/2018) - lege organică - Adoptat de Senat -15.10.2018
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Adoptare) - distribuit - 20.05.2019
Procedură de urgență
Cameră decizională
77. Pl-x 431/2017 Propunerea legislativă pentru modificarea art.32 și art.33 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale (Pl-x 431/2017) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 31.10.2017
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 20.06.2019
Procedură de urgență
Cameră decizională
78. Pl-x 300/2019 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2019 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 300/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat -26.06.2019
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 19.09.2019
Procedură de urgență
Cameră decizională
79. Pl-x 58/2019 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2018 privind modificarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.92/2011 pentru aprobarea organizării unor acțiuni de informare și promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în plan intern și internațional (PL-x 58/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat -18.02.2019
Raport - Comisia pentru agricultură (Adoptare) - distribuit - 2.10.2019
Procedură de urgență
Cameră decizională
80. Pl-x 395/2019 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului Prima casă, precum și pentru aprobarea unor măsuri de aplicare a acestuia (PL-x 395/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat -18.09.2019
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 9.10.2019
Procedură de urgență
Cameră decizională
81. Pl-x 430/2019 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice (PL-x 430/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru apărare (Adoptare) - distribuit- 24.10.2019
Procedură de urgență
Cameră decizională
82. Pl-x 409/2019 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2019 pentru completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri (PL-x 409/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat -25.09.2019
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare)- distribuit- 31.10.2019
Procedură de urgență
Cameră decizională
83. Pl-x 429/2019 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2019 pentru modificarea art.35 din Legea nr.269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic și consular al României (PL-x 429/2019) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru politică externă (Adoptare)- distribuit- 4.11.2019
Procedură de urgență
Cameră decizională
84. Pl-x 347/2019 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale (PL-x 347/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru politică externă (Adoptare) - distribuit - 13.11.2019
Procedură de urgență
Cameră decizională
85. Pl-x 456/2019 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2019 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2012 pentru stabilirea cadrului instituțional de acțiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României (PL-x 456/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat -9.10.2019
Raport - Comisia pentru agricultură (Adoptare) - distribuit - 13.11.2019
Procedură de urgență
Cameră decizională
86. Pl-x 710/2018 Reexaminarea Legii pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.331 din 21 mai 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.493 din 18 iunie 2019 (PL-x 710/2018/2019) - lege ordinară - Reexaminată de Senat - 18.09.2019
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru buget (Respingerea Legii) - distribuit - 14.11.2019
Procedură de urgență
Cameră decizională

     II. PRIMA CAMERĂ SESIZATĂ

 
87. Pl-x 336/2019 Propunerea legislativă pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011 (Pl-x 336/2019) - lege organică
Raport - Comisia pentru învățământ (Adoptare) - distribuit - 3.10.2019
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 18.09.2019; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 01.11.2019, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei
Deputaților
Termenul pentru dezbatere și vot final fiind depășit, propunerea legislativă se consideră adoptată, în conformitate cu prevederile art.75 alin.(2) din Constituție și ale art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
88. Pl-x 365/2019 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 365/2019) - lege organică
Raport - Comisia pentru învățământ (Respingere) - distribuit - 9.10.2019
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 1.10.2019; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 14.11.2019, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei
Deputaților
Termenul pentru dezbatere și vot final fiind depășit, propunerea legislativă se consideră adoptată, în conformitate cu prevederile art.75 alin.(2) din Constituție și ale art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
89. Pl-x 402/2019 Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Singapore cu privire la serviciile aeriene, semnat la Singapore, la 31 mai 2018 (PL-x 402/2019) - lege ordinară
Raport - Comisia pentru transporturi (Adoptare) - distribuit - 16.10.2019
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 1.10.2019; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 14.11.2019, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei
Deputaților
Termenul pentru dezbatere și vot final fiind depășit, proiectul de lege se consideră adoptat, în conformitate cu prevederile art.75 alin.(2) din Constituție și ale art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
90. Pl-x 391/2019 Propunerea legislativă pentru completarea art.95 din Legea educației naționale nr. 1/2011 (Pl-x 391/2019) - lege organică
Raport - Comisia pentru învățământ (Respingere) - distribuit - 22.10.2019
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 8.10.2019; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 21.11.2019, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei
Deputaților
Termenul pentru dezbatere și vot final fiind depășit, propunerea legislativă se consideră adoptată, în conformitate cu prevederile art.75 alin.(2) din Constituție și ale art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
91. Pl-x 298/2019 Propunerea legislativă pentru completarea art.75 din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare (Pl-x 298/2019) - lege organică
Raport - Comisia pentru apărare (Adoptare) - distribuit- 24.10.2019
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 16.09.2019; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 30.10.2019, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei
Deputaților
Termenul pentru dezbatere și vot final fiind depășit, propunerea legislativă se consideră adoptată, în conformitate cu prevederile art.75 alin.(2) din Constituție și ale art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
92. Pl-x 367/2019 Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Organizația Internațională a Francofoniei referitor la stabilirea la București a Biroului Regional pentru Europa Centrală și de Est și privilegiile și imunitățile sale pe teritoriul român, semnat la Erevan, la 12 octombrie 2018 (PL-x 367/2019) - lege ordinară
Raport - Comisia juridică (Adoptare)- distribuit- 28.10.2019
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 18.09.2019; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 01.11.2019, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei
Deputaților
Termenul pentru dezbatere și vot final fiind depășit, proiectul de lege se consideră adoptat, în conformitate cu prevederile art.75 alin.(2) din Constituție și ale art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
93. Pl-x 335/2019 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale (Pl-x 335/2019) - lege organică
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 28.10.2019
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 18.09.2019; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 16.11.2019, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei
Deputaților
Termenul pentru dezbatere și vot final fiind depășit, propunerea legislativă se consideră adoptată, în conformitate cu prevederile art.75 alin.(2) din Constituție și ale art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
94. Pl-x 288/2019 Propunerea legislativă pentru desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (Pl-x 288/2019) - lege organică
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 28.10.2019
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 10.09.2019; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 8.11.2019, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei
Deputaților
Termenul pentru dezbatere și vot final fiind depășit, propunerea legislativă se consideră adoptată, în conformitate cu prevederile art.75 alin.(2) din Constituție și ale art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
95. Pl-x 295/2019 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.58 din Legea educației naționale nr.1/2011 (Pl-x 295/2019) - lege organică
Comisia pentru învățământ
Termenul de depunere a raportului - 26.09.2019
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 16.09.2019; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 30.10.2019, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei
Deputaților
Termenul pentru dezbatere și vot final fiind depășit, propunerea legislativă se consideră adoptată, în conformitate cu prevederile art.75 alin.(2) din Constituție și ale art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
96. Pl-x 370/2019 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare (Pl-x 370/2019) - lege organică
Comisia pentrudrepturile omului și Comisia juridică
Termenul de depunere a raportului - 1.10.2019
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 18.09.2019; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 01.11.2019, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei
Deputaților
Termenul pentru dezbatere și vot final fiind depășit, propunerea legislativă se consideră adoptată, în conformitate cu prevederile art.75 alin.(2) din Constituție și ale art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
97. Pl-x 334/2019 Propunerea legislativă pentru completarea art.214 din Legea educației naționale nr. 1/2011 (Pl-x 334/2019) - lege organică
Comisia pentru învățământ propune RESPINGEREA propunerii legislative.
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 18.09.2019; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final
01.11.2019, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei
Deputaților
Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative nu a întrunit numărul necesar de voturi (ședința de vot final din 22.10.2019)
și ca urmare s-a hotărât retrimiterea la comisie.
Termenul pentru dezbatere și vot final fiind depășit, propunerea legislativă se consideră adoptată, în conformitate cu prevederile art.75 alin.(2) din Constituție și ale art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
98. Pl-x 296/2019 Propunerea legislativă pentru completarea art.76 din Legea educației naționale nr.1/2011 (Pl-x 296/2019) - lege organică
Comisia pentru învățământ propune RESPINGEREA propunerii legislative.
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 16.09.2019; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final
30.10.2019, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei
Deputaților
Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative nu a întrunit numărul necesar de voturi (ședința de vot final din 15.10.2019)
și ca urmare s-a hotărât retrimiterea la comisie.
Termenul pentru dezbatere și vot final fiind depășit, propunerea legislativă se consideră adoptată, în conformitate cu prevederile art.75 alin.(2) din Constituție și ale art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
99. Pl-x 369/2019 Propunerea legislativă privind modificarea articolului 24, alin.1, secțiunea 2, din Legea nr.215/2001- Legea Administrației Publice Locale (Pl-x 369/2019) - lege organică
Raport comun-Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică- nu a fost depus
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 8.10.2019; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 21.11.2019, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei
Deputaților
Termenul pentru dezbatere și vot final fiind depășit, propunerea legislativă se consideră adoptată, în conformitate cu prevederile art.75 alin.(2) din Constituție și ale art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților

     III. REEXAMINĂRI

 
100. Pl-x 661/2018 Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice (PL-x 661/2018/2019) - lege ordinară - Reexaminată de Senat -18.02.2019
Raport- Comisia pentru muncă (Adoptarea Legii cu amendamente) - distribuit -14.03.2019
Cameră decizională
101. Pl-x 35/2016 Reexaminarea Legii pentru modificarea art.135 alin.(1) lit.a) din Legea Dialogului Social nr.62/2011, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.681 din 23 noiembrie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1000 din 13 decembrie 2016 (PL-x 35/2016/2017) - lege organică - Reexaminată de Senat -13.02.2017
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru muncă (Adoptarea Legii în forma prezentată de Senat) - distribuit - 21.03.2019
Cameră decizională
102. Pl-x 442/2017 Reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.646 din 16 octombrie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1087 din 21 decembrie 2018 (Pl-x 442/2017/2019) - lege organică
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru buget (Respingerea Legii) - distribuit - 21.03.2019
Prima Cameră sesizată
103. Pl-x 542/2015 Reexaminarea Legii pentru completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.581 din 20.07.2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.737 din 22.09.2016 (PL-x 542/2015/2016) - lege organică
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Respingerea Legii) - distribuit - 27.03.2019
Prima Cameră sesizată
104. Pl-x 4/2015 Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru completarea art.70 din Legea educației naționale nr.1/2011 (PL-x 4/2015/2019) - lege organică
Raport - Comisia pentru învățământ (Adoptarea Legii cu amendamente) - distribuit - 14.05.2019
Prima Cameră sesizată
105. Pl-x 456/2017 Reexaminarea Legii privind măsurile alternative de executare a pedepselor privative de libertate, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.356 din 30 mai 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.528 din 27 iunie 2018 (PL-x 456/2017/2018) - lege organică - Reexaminată de Senat -22.10.2018
Raport - Comisia juridică (Respingerea Legii) - distribuit - 3.06.2019
Cameră decizională
106. Pl-x 589/2018 Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.15/2018 pentru completarea art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene (PL-x 589/2018/2019) - lege ordinară - Reexaminată de Senat - 3.07.2019
Raport - Comisia pentru buget (Adoptarea Legii
privind respingerea OG nr.15/2018 în forma adoptată de Senat) - distribuit - 19.09.2019
Cameră decizională
107. Pl-x 844/2007 Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind statutul controlorului civil de trafic aerian din România (PL-x 844/2007/2009) - lege organică - Reexaminată și respinsă de Senat -23.03.2009
Raport comun - Comisia pentru transporturi și Comisia pentru muncă (Respingerea Legii) - distribuit - 25.09.2019
Cameră decizională
108. Pl-x 84/2018 Reexaminarea Legii pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.139 din 13 martie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.336 din 3 mai 2019 (PL-x 84/2018/2019) - lege ordinară - Reexaminată de Senat - 3.07.2019
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru buget (Respingerea Legii) - distribuit - 14.11.2019
Cameră decizională

     IV. PRIORITĂȚI LEGISLATIVE

 
109. Pl-x 338/2019 Proiectul de Lege pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării Poliției Române la Rețeaua Polițiilor Rutiere din Europa - TISPOL, precum și pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte (PL-x 338/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat -3.07.2019
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 19.09.2019
Cameră decizională
Prioritate legislativă

     V. ALTE INIȚIATIVE CU PROPUNERE DE ADOPTARE

 
110. Pl-x 493/2018 Proiectul de Lege privind completarea art.III din Legea nr.72/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare (PL-x 493/2018) - lege ordinară - Adoptat de Senat -26.09.2018
Raport comun - Comisia juridică, Comisia pentru agricultură și Comisia pentru învățământ (Adoptare) - distribuit - 25.02.2019
Cameră decizională
111. Pl-x 238/2018 Propunerea legislativă pentru anularea unor obligații fiscale în domeniul agricol (Pl-x 238/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -16.04.2018
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 5.09.2018 și Raport suplimentar (Adoptare) - distribuit - 28.02.2019
Cameră decizională
112. Pl-x 602/2017 Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (PL-x 602/2017) - lege organică - Adoptat de Senat - 18.12.2017
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 4.04.2018 și Raport înlocuitor (Adoptare) - distribuit - 19.03.2019
Cameră decizională
113. Pl-x 709/2018 Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.9/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației (PL-x 709/2018) - lege organică - Adoptat de Senat -14.11.2018
Raport - Comisia pentru învățământ (Adoptarea Proiectului de Lege în forma adoptată de Senat) - distribuit - 24.06.2019
Cameră decizională
114. Pl-x 383/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 - Codul fiscal (Pl-x 383/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 20.09.2016
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 31.05.2017și Raport comun suplimentar (Adoptare) - distribuit - 26.06.2019
Cameră decizională
115. Pl-x 243/2017 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 243/2017) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 20.06.2017
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 4.09.2019
Cameră decizională
116. Pl-x 56/2018 Proiectul de Lege pentru abrogarea art.299 din Legea îmbunătățirilor funciare nr.138/2004 (PL-x 56/2018)- lege organică - Adoptat de Senat - 19.02.2018
Raport comun - Comisia pentru agricultură, Comisia pentru industrii și Comisia juridică (Adoptare) - distribuit - 17.09.2019
Cameră decizională
117. Pl-x 592/2018 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul inspecției economico-financiare efectuate de Ministerul Finanțelor Publice și pentru completarea unor acte normative (PL-x 592/2018) - lege ordinară - Adoptat de Senat -17.10.2018
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 23.11.2018, Raport suplimentar (Adoptare) - distribuit - 6.03.2019 și Raport suplimentar 1 (menține Raportul suplimentar - Adoptare) - distribuit - 19.09.2019
Cameră decizională
118. Pl-x 262/2017 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților (Pl-x 262/2017) - lege organică - Respinsă de Senat - 26.06.2017
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 4.10.2017 și Raport înlocuitor (Adoptare) - distribuit- 24.09.2019
Cameră decizională
119. Pl-x 581/2018 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2018 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2011 pentru aprobarea organizării unor acțiuni de informare și promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în plan intern și internațional (PL-x 581/2018) - lege ordinară - Adoptat de Senat -17.10.2018
Raport - Comisia pentru agricultură (Adoptare) - distribuit - 21.11.2018 și Raport înlocuitor (Adoptare) - distribuit - 2.10.2019
Cameră decizională
120. Pl-x 401/2018 Propunerea legislativă pentru abrogarea alin.(1) al art.3 din Hotărârea Guvernului nr.250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare (Pl-x 401/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -20.06.2018
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit - 3.10.2019
Cameră decizională
121. Pl-x 553/2018 Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor (PL-x 553/2018) - lege ordinară - Adoptat de Senat -15.10.2018
Raport - Comisia pentru transporturi (Adoptare) - distribuit - 10.10.2019
Cameră decizională
122. Pl-x 467/2018 Propunerea legislativă legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice (Pl-x 467/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -3.09.2018
Raport - Comisia pentru apărare (Adoptare) - distribuit - 8.04.2019 și Raport suplimentar (Adoptare) - distribuit - 16.10.2019
Cameră decizională
123. Pl-x 354/2019 Proiectul de Lege pentru completarea art.34 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii (PL-x 354/2019) - lege organică - Adoptat de Senat -4.09.2019
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit- 22.10.2019
Cameră decizională
124. Pl-x 434/2019 Proiectul de Lege pentru declararea zilei de 18 iunie "Ziua Victimelor Deportării în Timpul Regimului Comunist" (PL-x 434/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru drepturile omului (Adoptare) - distribuit- 23.10.2019
Cameră decizională
125. Pl-x 119/2019 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului (Pl-x 119/2019) - lege ordinară - Respinsă de Senat -6.03.2019
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia juridică (Adoptare)- distribuit- 4.11.2019
Cameră decizională
126. Pl-x 464/2019 Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române (PL-x 464/2019) - lege organică - Adoptat de Senat -7.10.2019
Raport - Comisia pentru apărare (Adoptare) - distribuit - 12.11.2019
Cameră decizională
127. Pl-x 436/2019 Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.17/2019 pentru modificarea pct.1 din anexa la Legea nr.196/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.74/2001 privind abilitarea Ministerului Afacerilor Interne de a angaja și presta servicii (PL-x 436/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat -2.10.2019
Raport - Comisia pentru apărare (Adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea OG nr.17/2019) - distribuit - 13.11.2019
Cameră decizională
128. Pl-x 435/2018 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, pentru modificarea art.43 alin.(1) din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, precum și pentru modificarea art.45 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale (PL-x 435/2018) - lege ordinară - Adoptat de Senat -27.06.2018
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit - 14.11.2019
Cameră decizională

     VI. ALTE INIȚIATIVE CU PROPUNERE DE RESPINGERE

 
129. Pl-x 538/2016 Proiectul de Lege pentru completarea art.22 din Legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor (PL-x 538/2016) - lege ordinară - Adoptat de Senat -1.11.2016
Raport - Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit - 12.06.2017
Cameră decizională
130. Pl-x 222/2017 Propunerea legislativă pentru completarea art.190 și 1901 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 222/2017) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 29.05.2017
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 27.06.2017
Cameră decizională
131. Pl-x 298/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.136/1995 privind asigurările și reasigurările în România (Pl-x 298/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 21.06.2016
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 6.09.2017
Cameră decizională
132. Pl-x 373/2012 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere (Pl-x 373/2012) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 18.09.2012
Raport - Comisia pentru transporturi (Respingere) - distribuit -27.09.2017
Cameră decizională
133. Pl-x 628/2010 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere (Pl-x 628/2010) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 19.10.2010
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 29.03.2012 și Raport înlocuitor - Comisia pentru transporturi (Respingere) - distribuit - 27.09.2017
Cameră decizională
134. Pl-x 424/2016 Proiectul de Lege pentru completarea art.4 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura, precum și modificarea art.II alin.(4) din Legea nr.317/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura (PL-x 424/2016) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 4.10.2016
Raport comun - Comisia pentru mediu și Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 12.10.2017
Cameră decizională
135. Pl-x 263/2017 Propunerea legislativă privind înființarea Băncii de Resurse Genetice Vegetale "Mihai Cristea" Suceava, prin divizarea parțială a Laboratorului Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor (Pl-x 263/2017) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 27.06.2017
Raport comun - Comisia pentru învățământ și Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 18.10.2017
Cameră decizională
136. Pl-x 370/2016 Proiectul de Lege pentru completarea art.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura (PL-x 370/2016) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 20.09.2016
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit - 25.10.2017
Cameră decizională
137. Pl-x 339/2016 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
(Pl-x 339/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 6.09.2016
Raport comun - Comisia pentru industrii, Comisia juridică și Comisia pentru transporturi (Respingere) - distribuit -14.11.2017
Cameră decizională
138. Pl-x 228/2017 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.230 din 2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari (Pl-x 228/2017) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 6.06.2017
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 22.11.2017
Cameră decizională
139. Pl-x 527/2016 Proiectul de Lege privind modificarea art.71 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori (PL-x 527/2016) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit -29.11.2017
Cameră decizională
140. Pl-x 199/2015 Proiectul de Lege pentru modificarea art.62 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura (PL-x 199/2015) - lege ordinară -Adoptat de Senat -4.03.2015
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu (Adoptare) - distribuit - 31.10.2016 și Raport comun înlocuitor (Respingere) - distribuit - 28.11.2017
Cameră decizională
141. Pl-x 109/2016 Proiectul de Lege privind instituirea unor cerințe generale referitoare la lucrările la rețelele și gospodăriile tehnice care afectează străzile și parcările publice (PL-x 109/2016) - lege ordinară - Adoptat de Senat -21.03.2016
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru transporturi (Respingere) - distribuit - 6.12.2017
Cameră decizională
142. Pl-x 445/2016 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (Pl-x 445/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 5.10.2016
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 6.12.2017
Cameră decizională
143. Pl-x 54/2017 Proiectul de Lege pentru completarea art.118 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (PL-x 54/2017) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru industrii, Comisia pentru transporturi și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 12.12.2017
Cameră decizională
144. Pl-x 279/2016 Propunerea legislativă pentru completarea articolului 63 al Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată și actualizată (Pl-x 279/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 8.06.2016
Raport comun- Comisia juridică, Comisia pentru industrii și Comisia pentru transporturi (Respingere) - distribuit - 24.11.2016 și Raport comun înlocuitor (Respingere) - distribuit - 12.12.2017
Cameră decizională
145. Pl-x 398/2017 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari (Pl-x 398/2017) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 24.10.2017
Raport comun- Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 14.12.2017
Cameră decizională
146. Pl-x 402/2016 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului (PL-x 402/2016) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 26.09.2016
Raport comun- Comisia juridică și Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 18.12.2017
Cameră decizională
147. Pl-x 385/2017 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru (Pl-x 385/2017) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 16.10.2017
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 20.12.2017
Cameră decizională
148. Pl-x 545/2017 Proiectul de Lege pentru completarea art.30 din Legea viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole nr.164/2015 (PL-x 545/2017) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru agricultură și (Respingere) - distribuit - 6.03.2018
Cameră decizională
149. Pl-x 333/2017 Propunerea legislativă privind modalitatea de gestionare a pungilor de plastic (Pl-x 333/2017) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 4.10.2017
Raport comun - Comisia pentru mediu și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 20.03.2018
Cameră decizională
150. Pl-x 62/2018 Propunerea legislativă pentru completarea art.6 din Ordonanța Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local (Pl-x 62/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 21.02.2018
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 28.03.2018
Cameră decizională
151. Pl-x 95/2017 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (PL-x 95/2017) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru industrii, Comisia juridică și Comisia pentru transporturi (Respingere) - distribuit - 28.03.2018
Cameră decizională
152. Pl-x 386/2017 Propunerea legislativă pentru completarea art.23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (Pl-x 386/2017) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 17.10.2017
Raport comun - Comisia pentru industrii, Comisia juridică și Comisia pentru transporturi (Respingere) - distribuit - 28.03.2018
Cameră decizională
153. Pl-x 563/2017 Proiectul de Lege pentru completarea art.111 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (PL-x 563/2017) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru industrii, Comisia juridică și Comisia pentru transporturi (Respingere) - distribuit - 10.04.2018
Cameră decizională
154. Pl-x 109/2018 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale (Pl-x 109/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 7.03.2018
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 24.04.2018
Cameră decizională
155. Pl-x 7/2018 Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea art.18 al Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate (Pl-x 7/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 21.12.2017
Raport comun - Comisia pentru politică externă și Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit - 10.05.2018
Cameră decizională
156. Pl-x 117/2018 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
(Pl-x 117/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 5.03.2018
Raport comun - Comisia pentru industrii, Comisia juridică și Comisia pentru transporturi (Respingere) - distribuit - 23.05.2018
Cameră decizională
157. Pl-x 154/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (Pl-x 154/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 20.03.2018
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit - 24.05.2018
Cameră decizională
158. Pl-x 178/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea punctului 10 din Anexa nr.2 la Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (Pl-x 178/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 28.03.2018
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 24.05.2018
Cameră decizională
159. Pl-x 264/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea art.15 alin.(1) și (2) din Legea cooperației agricole nr.566 din 2004 (Pl-x 264/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -23.04.2018
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 31.05.2018
Cameră decizională
160. Pl-x 247/2018 Propunerea legislativă privind completarea art.5 al Ordonanței de Guvern nr.70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local (Pl-x 247/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -18.04.2018
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 7.06.2018
Cameră decizională
161. Pl-x 288/2018 Proiectul de Lege pentru modificarea punctului 1 din anexa nr.1 din Ordonanța Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor (PL-x 288/2018) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 2.05.2018
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 14.06.2018
Cameră decizională
162. Pl-x 359/2018 Propunerea legislativă pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.20/1997 privind stabilirea orarului de vară și a orei oficiale de vară pe teritoriul României (Pl-x 359/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -29.05.2018
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 18.06.2018
Cameră decizională
163. Pl-x 431/2018 Propunerea legislativă pentru completarea Legii 265/2004 privind regimul armelor și al munițiilor (Pl-x 431/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -10.07.2018
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit - 3.10.2018
Cameră decizională
164. Pl-x 480/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.296/2004 privind Codul consumului (Pl-x 480/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -17.09.2018
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 10.10.2018
Cameră decizională
165. Pl-x 353/2018 Propunerea legislativă pentru completarea art.292 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (Pl-x 353/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -29.05.2018
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 5.09.2018
Cameră decizională
166. Pl-x 642/2018 Propunerea legislativă privind unele măsuri în domeniul expertizării în securitate și sănătate ocupațională (Pl-x 642/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -24.10.2018
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 20.03.2019
Cameră decizională
167. Pl-x 87/2019 Propunerea legislativă pentru modificarea art.57 alin.(2) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012 (Pl-x 87/2019) - lege ordinară - Respinsă de Senat -25.02.2019
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 26.03.2019
Cameră decizională
168. Pl-x 62/2019 Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor europene nerambursabile (PL-x 62/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat -18.02.2019
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit - 27.03.2019
Cameră decizională
169. Pl-x 617/2015 Proiectul de Lege pentru condamnarea totalitarismului comunist și pentru cultivarea memoriei naționale antitotalitare (PL-x 617/2015) - lege ordinară -Adoptat de Senat -22.09.2015
Raport comun - Comisia pentru învățământ și Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit - 9.11.2015 și Raport comun suplimentar (Respingere) - distribuit - 7.06.2017
Cameră decizională
170. Pl-x 203/2017 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (Pl-x 203/2017) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 8.05.2017
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 9.06.2017
Cameră decizională
171. Pl-x 524/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (Pl-x 524/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 1.11.2016
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 15.06.2017
Cameră decizională
172. Pl-x 701/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal (Pl-x 701/2015) - lege organică - Respinsă de Senat -13.10.2015
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit- 20.06.2017
Cameră decizională
173. Pl-x 93/2014 Proiectul de Lege privind adoptarea de măsuri specifice în vederea dezvoltării comunităților sărace (PL-x 93/2014) - lege ordinară -Adoptat de Senat -25.02.2014
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit- 22.06.2017

Cameră decizională
174. Pl-x 334/2014 Propunerea legislativă privind reglementarea serviciilor prestate de către furnizorii de energie către populație (Pl-x 334/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 18.06.2014
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 10.02.2016 și Raport comun suplimentar (Respingere) - distribuit - 28.06.2017
Cameră decizională
175. Pl-x 542/2011 Proiectul de Lege privind acordarea de stimulente pentru culturile de plante energetice (PL-x 542/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru agricultură (Adoptare) - distribuit - 24.10.2012, Raport înlocuitor (Respingere) - distribuit - 18.02.2016 și ultimul Raport înlocuitor (Respingere) - distribuit - 27.06.2017
Cameră decizională
176. Pl-x 129/2016 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală (PL-x 129/2016) - lege organică - Adoptat de Senat -29.03.2016
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 27.06.2017
Cameră decizională
177. Pl-x 336/2015 Propunerea legislativă privind Cinematografia (Pl-x 336/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 30.03.2015
Raport - Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit - 29.06.2017
Cameră decizională
178. Pl-x 603/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.6 - din Legea (r) nr.61 din 22/09/1993 (Pl-x 603/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 9.12.2013
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 10.02.2014 și Raport suplimentar(menține Raportul inițial - Respingere)- distribuit - 5.09.2017
Cameră decizională
Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 3.06.2014)
și ca urmare s-a hotărât retrimiterea la comisie. Primit Raport suplimentar - 5.09.2017.
179. Pl-x 334/2016 Proiectul de Lege pentru completarea art.60 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 334/2016) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 6.09.2016
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 6.09.2017
Cameră decizională
180. Pl-x 491/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.61 din 22 septembrie 1993 privind alocația de stat pentru copii (Pl-x 491/2016) - lege organică - Respinsă de Senat - 17.10.2016
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 12.09.2017
Cameră decizională
181. Pl-x 550/2015 Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(3) și (4) ale art.1 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii (PL-x 550/2015) - lege organică -Adoptat de Senat -29.06.2015
Raport- Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 12.09.2017
Cameră decizională
182. Pl-x 61/2017 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PL-x 61/2017) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru sănătate și Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 18.09.2017
Cameră decizională
183. Pl-x 463/2016 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.78 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PL-x 463/2016) - lege organică - Adoptat de Senat -10.10.2016
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 18.09.2017
Cameră decizională
184. Pl-x 81/2017 Proiectul de Lege pentru completarea art.58 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PL-x 81/2017) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru sănătate și Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 21.09.2017
Cameră decizională
185. Pl-x 42/2017 Proiectul de Lege pentru completarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare (PL-x 42/2017) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia juridică, Comisia pentru buget și Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 26.09.2017
Cameră decizională
186. Pl-x 68/2017 Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului (PL-x 68/2017) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 27.09.2017
Cameră decizională
187. Pl-x 551/2013 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
(PL-x 551/2013) - lege ordinară -Adoptat de Senat -28.11.2013
Raport - Comisia pentru transporturi (Respingere) - distribuit- 27.09.2017
Cameră decizională
188. Pl-x 206/2011 Proiectul de Lege pentru completarea art.55 pct.5 din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
(PL-x 206/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 20.04.2011
Raport - Comisia pentru transporturi (Respingere) - distribuit - 29.03.2012 și Raport înlocuitor (menține raportul inițial - Respingere)
- distribuit- 27.09.2017
Cameră decizională
189. Pl-x 339/2009 Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(4) al art.14 din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
(PL-x 339/2009) - lege ordinară - Adoptat de Senat -24.06.2009
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 29.03.2012 și Raport înlocuitor - Comisia pentru transporturi (Respingere) - distribuit - 27.09.2017
Cameră decizională
190. Pl-x 106/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 (Pl-x 106/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat -22.03.2016
Raport comun - Comisia juridică,Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit - 4.10.2017
Cameră decizională
191. Pl-x 769/2015 Propunerea legislativă pentru completarea art.32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului (Pl-x 769/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -28.10.2015
Raport comun - Comisia pentru mediu și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 4.10.2017
Cameră decizională
192. Pl-x 224/2016 Proiectul de Lege pentru completarea art.11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului (PL-x 224/2016) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 25.04.2016
Raport comun - Comisia pentru mediu și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 4.10.2017
Cameră decizională
193. Pl-x 201/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea art.14 și 142 din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și regim de închiriere (Pl-x 201/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 4.03.2015
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru transporturi (Respingere) - distribuit - 10.10.2017
Cameră decizională
194. Pl-x 732/2015 Propunerea legislativă pentru completarea art.1 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (Pl-x 732/2015) - lege organică - Respinsă de Senat -19.10.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit -22.02.2017 și Raport suplimentar (menține Raportul inițial- Respingere) - distribuit -10.10.2017
Cameră decizională
195. Pl-x 783/2015 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (PL-x 783/2015) - lege ordinară - Adoptat de Senat -2.11.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 10.10.2017
Cameră decizională
196. Pl-x 429/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii (Pl-x 429/2016) - lege organică - Respinsă de Senat - 4.10.2016
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 10.10.2017
Cameră decizională
197. Pl-x 266/2017 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii cadru nr.284/2010 actualizată la 23 octombrie 2014 (Pl-x 266/2017) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 26.06.2017
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 10.10.2017
Cameră decizională
198. Pl-x 45/2015 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea articolului 58, alineatele (4) și (10) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 45/2015) - lege organică- Respinsă de Senat - 5.02.2015
Raport comun - Comisia pentru sănătate și Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 1.04.2015 și Raport comun suplimentar (menține raportul inițial - Respingere)- distribuit - 11.10.2017
Cameră decizională
Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 4.11.2015)
și ca urmare s-a hotărât retrimiterea la comisie. Primit raportul comun suplimentar - 11.10.2017.
199. Pl-x 561/2009 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 561/2009) - lege organică - Respinsă de Senat - 2.11.2009
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Adoptare)- distribuit- 13.04.2010, Raport comun înlocuitor (Adoptare)- distribuit- 12.05.2010, Raport comun înlocuitor (Respingere) - distribuit - 2.10.2012, Raport comun suplimentar (Respingere)- distribuit- 3.09.2013, Raport comun suplimentar (Respingere)- distribuit- 14.10.2015 și ultimul Raport comun suplimentar (menține raportul inițial - Respingere)- distribuit - 11.10.2017
Cameră decizională
Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 15.06.2016)
și ca urmare s-a hotărât retrimiterea la comisie. Primit raportul comun suplimentar - 11.10.2017.
200. Pl-x 290/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996 (Pl-x 290/2017) - lege organică - Respinsă de Senat - 4.09.2017
Raport - Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit - 12.10.2017
Cameră decizională
201. Pl-x 400/2016 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996 (PL-x 400/2016) - lege organică - Adoptat de Senat - 26.09.2016
Raport- Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit - 12.10.2017
Cameră decizională
202. Pl-x 872/2015 Proiectul de Lege privind reglementarea experienței profesionale
(PL-x 872/2015) - lege ordinară - Adoptat de Senat -7.12.2015
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru administrație (Respingere) - distribuit - 12.10.2017
Cameră decizională
203. Pl-x 672/2013 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori (PL-x 672/2013) - lege ordinară -Adoptat de Senat -16.12.2013
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 16.10.2017
Cameră decizională
204. Pl-x 531/2016 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului de tutun (PL-x 531/2016) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport -Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 16.10.2017
Cameră decizională
205. Pl-x 117/2016 Propunerea legislativă privind realizarea Muzeului Dictaturii Comuniste în imobilul "Casa radio" situat în București, str.Știrbei Vodă nr.174-176 sect.1 (Pl-x 117/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat -21.03.2016
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 5.10.2016, raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere)
- distribuit - 16.03.2017 și ultimul Raport suplimentar (menține raportul suplimentar -Respingere) - distribuit - 18.10.2017
Cameră decizională
206. Pl-x 300/2017 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (Pl-x 300/2017) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 18.09.2017
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 19.10.2017
Cameră decizională
207. Pl-x 299/2017 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal (Pl-x 299/2017) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 18.09.2017
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 19.10.2017
Cameră decizională
208. Pl-x 430/2016 Propunerea legislativă pentru instituirea taxei de poluare (Pl-x 430/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 5.10.2016
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru transporturi (Respingere) - distribuit - 19.10.2017
Cameră decizională
209. Pl-x 730/2015 Proiectul de Lege privind sprijinul acordat copiilor și tinerilor din mediul rural pentru continuarea studiilor liceale și profesionale (PL-x 730/2015) - lege organică - Adoptat de Senat -19.10.2015
Raport comun - Comisia pentru învățământ și Comisia pentru muncă (Respingere)- distribuit - 28.02.2017 și Raport comun suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 24.10.2017
Cameră decizională
210. Pl-x 86/2017 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor (PL-x 86/2017) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 24.10.2017
Cameră decizională
211. Pl-x 301/2017 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.1 din Legea 15/09.01.2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală (Pl-x 301/2017) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 19.09.2017
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 26.10.2017
Cameră decizională
212. Pl-x 898/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea Codului Penal (Pl-x 898/2015) - lege organică - Respinsă de Senat -14.12.2015
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 3.11.2017
Cameră decizională
213. Pl-x 217/2015 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal (Pl-x 217/2015) - lege organică- Respinsă de Senat - 4.03.2015
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 3.11.2017
Cameră decizională
214. Pl-x 789/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 309 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal (Pl-x 789/2015) - lege organică - Respinsă de Senat -2.11.2015
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 3.11.2017
Cameră decizională
215. Pl-x 136/2016 Propunerea legislativă pentru completarea art.574 al Legii nr.135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală (Pl-x 136/2016) - lege organică - Respinsă de Senat -29.03.2016
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 3.11.2017
Cameră decizională
216. Pl-x 359/2015 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal (Pl-x 359/2015) - lege organică - Respinsă de Senat - 15.04.2015
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 3.11.2017
Cameră decizională
217. Pl-x 214/2015 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal (Pl-x 214/2015) - lege organică- Respinsă de Senat - 4.03.2015
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 3.11.2017
Cameră decizională
218. Pl-x 587/2014 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal (PL-x 587/2014) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 3.11.2017
Cameră decizională
219. Pl-x 276/2016 Propunerea legislativă pentru completarea art.348 al Legii nr.286/2009 privind Codul Penal (Pl-x 276/2016) - lege organică - Respinsă de Senat - 7.06.2016
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 3.11.2017
Cameră decizională
220. Pl-x 537/2016 Proiectul de Lege pentru completarea art.999 din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă (PL-x 537/2016) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 3.11.2017
Cameră decizională
221. Pl-x 153/2016 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal (Pl-x 153/2016) - lege organică - Respinsă de Senat - 4.04.2016
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 3.11.2017
Cameră decizională
222. Pl-x 154/2016 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal (Pl-x 154/2016) - lege organică - Respinsă de Senat - 4.04.2016
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 3.11.2017
Cameră decizională
223. Pl-x 8/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea articolelor 218 și 219 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal (Pl-x 8/2016) - lege organică - Respinsă de Senat -1.02.2016
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 3.11.2017
Cameră decizională
224. Pl-x 558/2015 Propunerea legislativă pentru completarea art.574 al Legii nr.135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală (Pl-x 558/2015) - lege organică - Respinsă de Senat -29.06.2015
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 3.11.2017
Cameră decizională
225. Pl-x 104/2015 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea art.587 din Codul de Procedură Penală (Pl-x 104/2015) - lege organică- Respinsă de Senat - 25.02.2015
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 3.11.2017
Cameră decizională
226. Pl-x 105/2014 Propunerea legislativă pentru completarea prevederilor art.199 din Codul de procedură penală (Pl-x 105/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 25.02.2014
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 8.03.2016 și Raport suplimentar (menține Raportul inițial - Respingere)- distribuit - 3.11.2017
Cameră decizională
Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 28.12.2016) și ca urmare s-a hotărât retrimiterea la comisie. Primit Raport suplimentar - 3.11.2017.
227. Pl-x 144/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator (Pl-x 144/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 25.02.2015
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 24.11.2016 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 3.11.2017
Cameră decizională
228. Pl-x 392/2015 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală (Pl-x 392/2015) - lege organică - Respinsă de Senat - 28.04.2015
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 7.11.2017
Cameră decizională
229. Pl-x 218/2015 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal (Pl-x 218/2015) - lege organică- Respinsă de Senat - 4.03.2015
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 7.11.2017
Cameră decizională
230. Pl-x 587/2015 Propunerea legislativă pentru completarea unor prevederi ale Legii nr.286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 587/2015) - lege organică - Respinsă de Senat -7.09.2015
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 7.11.2017
Cameră decizională
231. Pl-x 65/2017 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal (PL-x 65/2017) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 7.11.2017
Cameră decizională
232. Pl-x 239/2016 Propunerea legislativă pentru completarea Legii 286 din 2009 - Codul Penal cu infracțiunea de "Înșelăciune privind date sau caracteristici ale vehiculelor" (Pl-x 239/2016) - lege organică - Respinsă de Senat - 25.04.2016
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 7.11.2017
Cameră decizională
233. Pl-x 505/2010 Propunerea legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de geodez și înființarea Ordinului Geodezilor din România (Pl-x 505/2010) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 15.09.2010
Raport - Comisia juridică (Adoptare)- distribuit -6.12.2012 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 7.11.2017
Cameră decizională
234. Pl-x 486/2015 Propunerea legislativă pentru completarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat (Pl-x 486/2015) - lege organică - Respinsă de Senat -15.06.2015
Raport -Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 13.10.2015, raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere)
- distribuit - 7.03.2017 și ultimul Raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 8.11.2017
Cameră decizională
235. Pl-x 325/2017 Propunerea legislativă privind modificarea alineatului (4) al articolului 1 din Ordonanța de Urgență nr.2 din 6 ianuarie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare (Pl-x 325/2017) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 26.09.2017
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit -14.11.2017
Cameră decizională
236. Pl-x 277/2017 Propunerea legislativă pentru completarea art.67 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic (Pl-x 277/2017) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 5.09.2017
Raport comun - Comisia pentru administrație publică, Comisia pentru mediu și Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit -16.11.2017
Cameră decizională
237. Pl-x 317/2017 Propunerea legislativă pentru modificarea punctului 2 din Anexa nr.1 a Legii nr.250/2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
(Pl-x 317/2017) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 26.09.2017
Raport comun - Comisia juridică, Comisia pentru buget și Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit -16.11.2017
Cameră decizională
238. Pl-x 473/2014 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal (PL-x 473/2014) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit -17.11.2017
Cameră decizională
239. Pl-x 337/2014 Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2010 privind contractele pentru consumatori (PL-x 337/2014) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 21.11.2017
Cameră decizională
240. Pl-x 318/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.205/2004 privind protecția animalelor (Pl-x 318/2016) - lege organică - Respinsă de Senat - 27.06.2016
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia juridică (Respingere)
- distribuit - 11.01.2017 și Raport comun suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 21.11.2017
Cameră decizională
241. Pl-x 287/2014 Propunerea legislativă privind amânarea executării silite a persoanelor fizice care au accesat credite în franci elvețieni (Pl-x 287/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 3.06.2014
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 21.11.2017
Cameră decizională
242. Pl-x 223/2017 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici *Republicată (Pl-x 223/2017) - lege organică - Respinsă de Senat - 29.05.2017
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 22.11.2017
Cameră decizională
243. Pl-x 345/2017 Propunerea legislativă privind unele măsuri de cotizare retroactivă în sistemul public de pensii (Pl-x 345/2017) - lege organică - Respinsă de Senat - 10.10.2017
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 23.11.2017
Cameră decizională
244. Pl-x 425/2017 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență (PL-x 425/2017) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 30.10.2017
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 29.11.2017
Cameră decizională
245. Pl-x 455/2017 Proiectul de Lege privind combaterea exploatării ilicite a locurilor de parcare (PL-x 455/2017) - lege organică - Adoptat de Senat - 6.11.2017
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit -29.11.2017
Cameră decizională
246. Pl-x 588/2014 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia (Pl-x 588/2014) - lege organică - Respinsă de Senat -8.12.2014
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 26.04.2016 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 29.11.2017
Cameră decizională
247. Pl-x 324/2017 Propunerea legislativă privind protejarea suprafețelor forestiere din România (Pl-x 324/2017) - lege organică - Respinsă de Senat - 25.09.2017
Raport comun - Comisia juridică, Comisia pentru mediu și Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 29.11.2017
Cameră decizională
248. Pl-x 835/2015 Propunerea legislativă privind interzicerea exportului de lemn
(Pl-x 835/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -18.11.2015
Raport comun - Comisia pentru mediu și Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit -29.11.2017
Cameră decizională
249. Pl-x 425/2016 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră (PL-x 425/2016) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 5.10.2016
Raport - Comisia pentru transporturi (Respingere) - distribuit - 27.11.2017
Cameră decizională
250. Pl-x 427/2017 Propunerea legislativă pentru abrogarea articolului 94 alin.(1) lit.m) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (Pl-x 427/2017) - lege organică - Respinsă de Senat - 30.10.2017
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 29.11.2017

Cameră decizională
251. Pl-x 76/2017 Proiectul de Lege pentru completarea art.12 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar (PL-x 76/2017) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport -Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 5.12.2017
Cameră decizională
252. Pl-x 241/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (Pl-x 241/2016) - lege organică - Respinsă de Senat - 25.04.2016
Raport -Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 5.12.2017
Cameră decizională
253. Pl-x 414/2017 Propunerea legislativă privind acordarea unor facilități fiscale
(Pl-x 414/2017) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 24.10.2017
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 7.12.2017
Cameră decizională
254. Pl-x 147/2016 Propunerea legislativă privind înființarea și funcționarea Registrului Electronic Național al Lucrărilor Științifice (Pl-x 147/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 4.04.2016
Raport comun - Comisia pentru învățământ, Comisia pentru cultură și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 11.12.2017
Cameră decizională
255. Pl-x 88/2017 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (PL-x 88/2017) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru industrii, Comisia pentru trasporturi și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 12.12.2017
Cameră decizională
256. Pl-x 502/2017 Propunerea legislativă pentru modificarea art.9 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică (Pl-x 502/2017) - lege organică - Respinsă de Senat - 20.11.2017
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 13.12.2017
Cameră decizională
257. Pl-x 551/2017 Proiectul de Lege privind declararea zilei de 26 octombrie - Ziua Mișcării de Rezistență Armată Anticomunistă din 1944-1962, Ziua Partizanilor Anticomuniști (PL-x 551/2017) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit - 07.02.2018
Cameră decizională
258. Pl-x 763/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea art.12, alin.(1) din Legea farmaciei nr.266/2008, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.85 din 02 februarie 2015 (Pl-x 763/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -28.10.2015
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 14.02.2018
Cameră decizională
259. Pl-x 43/2017 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 43/2017) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 14.02.2018
Cameră decizională
260. Pl-x 290/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea articolului nr.5 din Legea nr.35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ (Pl-x 290/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 13.06.2016
Raport comun - Comisia pentru învățământ și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 23.03.2017 și Raport comun suplimentar(menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 20.02.2018
Cameră decizională
261. Pl-x 498/2017 Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (1) al articolului 145 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii (Pl-x 498/2017) - lege organică - Respinsă de Senat - 20.11.2017
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 20.02.2018
Cameră decizională
262. Pl-x 605/2017 Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 49 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 605/2017) - lege organică - Respinsă de Senat - 18.12.2017
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 21.02.2018
Cameră decizională
263. Pl-x 531/2017 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (Pl-x 531/2017) - lege organică - Respinsă de Senat - 27.11.2017
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 21.02.2018
Cameră decizională
264. Pl-x 415/2017 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (Pl-x 415/2017) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 24.10.2017
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 22.02.2018
Cameră decizională
265. Pl-x 529/2017 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2013 pentru finanțarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie și Imunologie "Cantacuzino" în vederea realizării Planului național de intervenție pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populației, generate de epidemii și pandemii și încredințarea prestării unor servicii de interes economic general instituțiilor aflate în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sănătății (Pl-x 529/2017) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 27.11.2017
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 22.02.2018
Cameră decizională
266. Pl-x 105/2013 Proiectul de Lege privind subvenționarea din fonduri publice a serviciilor sociale acordate de asociații, fundații și cultele recunoscute de lege
(PL-x 105/2013) - lege ordinară -Adoptat de Senat - 25.03.2013
Raport comun - Comisia pentru buget, Comisia pentru muncă și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 26.02.2018
Cameră decizională
267. Pl-x 278/2017 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 (Pl-x 278/2017) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 4.09.2017
Raport - Comisia pentru învățământ (Respingere) - distribuit - 26.02.2018
Cameră decizională
268. Pl-x 111/2016 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.221/2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 (PL-x 111/2016) - lege ordinară - Adoptat de Senat -22.03.2016
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 4.10.2016 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 26.02.2018
Cameră decizională
269. Pl-x 108/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea art.24 alin.(6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (Pl-x 108/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 25.02.2015
Raport comun- Comisia pentru industrii, Comisia juridică și Comisia pentru transporturi (Respingere) - distribuit - 26.02.2018
Cameră decizională
270. Pl-x 558/2017 Proiectul de Lege pentru completarea art.8 din Decretul-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (PL-x 558/2017) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 27.02.2018
Cameră decizională
271. Pl-x 279/2017 Propunerea legislativă privind restituirea diferențelor salariale personalului din sectorul bugetar, determinate de măsurile de reduceri salariale dispuse în temeiul art.1 din Legea nr.118/2010 (Pl-x 279/2017) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 5.09.2017
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 27.02.2018
Cameră decizională
272. Pl-x 32/2017 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 32/2017) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 27.02.2018
Cameră decizională
273. Pl-x 518/2017 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.49/2011 (Pl-x 518/2017) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 27.11.2017
Raport - Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit - 27.02.2018
Cameră decizională
274. Pl-x 549/2017 Proiectul de Lege pentru modificarea art.874 alin.(1) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil (PL-x 549/2017) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 28.02.2018
Cameră decizională
275. Pl-x 225/2016 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 225/2016) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 28.02.2018
Cameră decizională
276. Pl-x 845/2015 Proiectul de Lege pentru completarea art.97 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 845/2015) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit -6.07.2016 și Raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 28.02.2018
Cameră decizională
277. Pl-x 99/2017 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii dialogului social nr.62/2011 (PL-x 99/2017) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 28.02.2018
Cameră decizională
278. Pl-x 497/2017 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii (Pl-x 497/2017) - lege organică - Respinsă de Senat - 20.11.2017
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 28.02.2018
Cameră decizională
279. Pl-x 593/2017 Propunerea legislativă pentru completarea Anexei nr.1 la Legea nr.250 din 17 decembrie 2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative (Pl-x 593/2017) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 13.12.2017
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 1.03.2018
Cameră decizională
280. Pl-x 10/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.114 din 11 octombrie 1996 privind locuințele, republicată (Pl-x 10/2018) - lege organică - Respinsă de Senat - 21.12.2017
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 5.03.2018
Cameră decizională
281. Pl-x 565/2017 Proiectul de Lege pentru modificarea art.4 alin.(2) lit.a) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice (PL-x 565/2017) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 6.03.2018
Cameră decizională
282. Pl-x 530/2017 Propunerea legislativă pentru modificarea art.84 lit.c) din Legea nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 530/2017) - lege organică - Respinsă de Senat - 27.11.2017
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 7.03.2018
Cameră decizională
283. Pl-x 61/2016 Proiectul de Lege pentru completarea art.1 din Legea nr.147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern și pentru completarea art.23 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PL-x 61/2016) - lege ordinară - Adoptat de Senat -1.03.2016
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru transporturi (Respingere) - distribuit - 8.03.2018
Cameră decizională
284. Pl-x 244/2017 Propunerea legislativă privind modificarea art.25 alin.(1) din Legea nr.205/2004 privind protecția animalelor (Pl-x 244/2017) - lege organică - Respinsă de Senat - 20.06.2017
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit 14.03.2018
Cameră decizională
285. Pl-x 429/2017 Propunerea legislativă privind completarea art.4 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 (Pl-x 429/2017) - lege organică - Respinsă de Senat - 30.10.2017
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit 14.03.2018
Cameră decizională
286. Pl-x 276/2017 Proiectul de Lege privind interzicerea temporară a exportului de lemne de foc (PL-x 276/2017) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 4.09.2017
Raport comun - Comisia pentru mediu și Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit 15.03.2018
Cameră decizională
287. Pl-x 72/2018 Propunerea legislativă privind reparațiile morale și materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 01 ianuarie 1962 - 25 decembrie 1989 (Pl-x 72/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 21.02.2018
Raport - Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit 14.03.2018
Cameră decizională
288. Pl-x 500/2017 Propunerea legislativă privind modificarea Legii fondului funciar nr.18 din 19 februarie 1991 (Pl-x 500/2017) - lege organică - Respinsă de Senat - 20.11.2017
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit 15.03.2018
Cameră decizională
289. Pl-x 171/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr.487/2002 (Pl-x 171/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 5.04.2016
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 21.03.2018
Cameră decizională
290. Pl-x 515/2017 Propunerea legislativă privind trecerea suprafeței de 180,44 ha fond forestier din proprietatea publică a statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în proprietatea publică a Municipiului Buzău (Pl-x 515/2017) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 27.11.2017
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 22.03.2018
Cameră decizională
291. Pl-x 501/2017 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului (Pl-x 501/2017) - lege organică - Respinsă de Senat - 20.11.2017
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 22.03.2018
Cameră decizională
292. Pl-x 38/2017 Proiectul de Lege privind Codul aerian al României (PL-x 38/2017) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru apărare și Comisia pentru transporturi (Respingere) - distribuit - 26.03.2018
Cameră decizională
293. Pl-x 435/2012 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței (Pl-x 435/2012) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 9.10.2012
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru politică economică (Respingere) - distribuit - 26.03.2018
Cameră decizională
294. Pl-x 397/2017 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic (Pl-x 397/2017) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 24.10.2017
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit - 27.03.2018
Cameră decizională
295. Pl-x 92/2017 Proiectul de Lege privind acordarea tichetelor de sănătate (PL-x 92/2017) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 28.03.2018
Cameră decizională
296. Pl-x 787/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România (Pl-x 787/2015) - lege organică - Respinsă de Senat -2.11.2015
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru transporturi (Respingere) - distribuit - 28.03.2018
Cameră decizională
297. Pl-x 64/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români (Pl-x 64/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 21.02.2018
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 28.03.2018
Cameră decizională
298. Pl-x 25/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale (Pl-x 25/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 05.02.2018
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 28.03.2018
Cameră decizională
299. Pl-x 39/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii (Pl-x 39/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 14.02.2018
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 28.03.2018
Cameră decizională
300. Pl-x 40/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice (Pl-x 40/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 14.02.2018
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 28.03.2018
Cameră decizională
301. Pl-x 601/2017 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.53/2003 privind Codul muncii (Pl-x 601/2017) - lege organică - Respinsă de Senat - 18.12.2017
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 4.04.2018
Cameră decizională
302. Pl-x 286/2016 Proiectul de Lege pentru modificarea art.138 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 286/2016) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 13.06.2016
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 5.04.2018
Cameră decizională
303. Pl-x 520/2016 Proiectul de Lege pentru completarea art.456 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal (PL-x 520/2016) - lege ordinară - Adoptat de Senat -1.11.2016
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 5.04.2018
Cameră decizională
304. Pl-x 604/2017 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 227/2015 privind Codul Fiscal (Pl-x 604/2017) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 18.12.2017
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 5.04.2018
Cameră decizională
305. Pl-x 733/2015 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.17/07/03/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului (Pl-x 733/2015) - lege organică - Respinsă de Senat -19.10.2015
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia juridică - (Respingere) - distribuit - 10.02.2016 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 10.04.2018
Cameră decizională
306. Pl-x 21/2018 Propunerea legislativă privind exploatarea și comercializarea masei lemnoase (Pl-x 21/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 05.02.2018
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit - 10.04.2018
Cameră decizională
307. Pl-x 277/2016 Propunerea legislativă pentru completarea art.20 din Legea nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului (Pl-x 277/2016) - lege organică - Respinsă de Senat - 7.06.2016
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 10.04.2018
Cameră decizională
308. Pl-x 17/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 17/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 05.02.2018
Raport comun - Comisia pentru industrii, Comisia juridică și Comisia pentru transporturi (Respingere) - distribuit - 10.04.2018
Cameră decizională
309. Pl-x 533/2017 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea articolului 100 din Ordonanța de Urgență nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulația pe drumurile publice (Pl-x 533/2017) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 27.11.2017
Raport comun - Comisia pentru industrii, Comisia juridică și Comisia pentru transporturi (Respingere) - distribuit - 10.04.2018
Cameră decizională
310. Pl-x 548/2017 Proiectul de Lege privind semnalizarea corespunzătoare a drumurilor publice la nivel cu cale ferată (PL-x 548/2017) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru transporturi (Respingere) - distribuit - 11.04.2018
Cameră decizională
311. Pl-x 536/2017 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură (Pl-x 536/2017) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 27.11.2017
Raport -Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit - 16.04.2018
Cameră decizională
312. Pl-x 525/2017 Propunerea legislativă privind instituirea zilei de 15 mai - Ziua ardelenilor (Pl-x 525/2017) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 27.11.2017
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit - 18.04.2018
Cameră decizională
313. Pl-x 116/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea Anexei nr.II a LEGII - CADRU nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (Pl-x 116/2018) - lege organică - Respinsă de Senat - 5.03.2018
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 24.04.2018
Cameră decizională
314. Pl-x 432/2017 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 (Pl-x 432/2017) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 31.10.2017
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit - 25.04.2018
Cameră decizională
315. Pl-x 590/2017 Propunerea legislativă privind marcarea calității produselor (Pl-x 590/2017) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 11.12.2017
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 25.04.2018
Cameră decizională
316. Pl-x 328/2017 Propunerea legislativă pentru modificarea art.7 alin.(10) din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile (Pl-x 328/2017) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 4.10.2017
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 25.04.2018
Cameră decizională
317. Pl-x 346/2017 Propunerea legislativă pentru completarea art.271 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 346/2017) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 10.10.2017
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 25.04.2018
Cameră decizională
318. Pl-x 191/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.16 din Legea nr.215 din 11 noiembrie 2016 privind ceremoniile oficiale (Pl-x 191/2018)- lege ordinară - Adoptat de Senat - 4.04.2018
Raport - Comisia pentru administrație publică - (Respingere) - distribuit - 25.04.2018
Cameră decizională
319. Pl-x 70/2018 Propunerea legislativă privind protejarea agriculturii și zootehniei în România (Pl-x 70/2018) - lege organică - Respinsă de Senat - 19.02.2018
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 26.04.2018
Cameră decizională
320. Pl-x 174/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea art.181 din Legea nr.69 din 28 aprilie 2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 174/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 28.03.2018
Raport - Comisia pentru învățământ (Respingere) - distribuit - 9.05.2018
Cameră decizională
321. Pl-x 23/2018 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale (Pl-x 23/2018) - lege organică - Respinsă de Senat - 05.02.2018
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 15.05.2018
Cameră decizională
322. Pl-x 260/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea OUG nr.97 din 2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români republicată (Pl-x 260/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -23.04.2018
Raport - Comisia pentru administrație (Respingere) - distribuit - 16.05.2018
Cameră decizională
323. Pl-x 207/2018 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie (PL-x 207/2018) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun- Comisia juridică și Comisia pentru egalitatea de șanse (Respingere) - distribuit - 17.05.2018
Cameră decizională
324. Pl-x 592/2017 Propunerea legislativă pentru dezvoltarea antreprenoriatului validat de piață și stimularea creării de noi locuri de muncă (Pl-x 592/2017) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 13.12.2017
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 23.05.2018
Cameră decizională
325. Pl-x 205/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (Pl-x 205/2018) - lege organică - Respinsă de Senat -10.04.2018
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 24.05.2018
Cameră decizională
326. Pl-x 206/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea art.22 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (Pl-x 206/2018) - lege organică - Respinsă de Senat -10.04.2018
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 24.05.2018
Cameră decizională
327. Pl-x 227/2018 Propunerea legislativă privind modificarea alin.(2) al art.470 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (Pl-x 227/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -11.04.2018
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 24.05.2018
Cameră decizională
328. Pl-x 93/2017 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie (PL-x 93/2017) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru egalitate de șanse (Respingere) - distribuit - 30.05.2018
Cameră decizională
329. Pl-x 151/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea art.31 alin.(1) lit.b) din Legea privind achizițiile publice nr.98/2016 (Pl-x 151/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 19.03.2018
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 31.05.2018
Cameră decizională
330. Pl-x 256/2018 Propunerea legislativă privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură (Pl-x 256/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -23.04.2018
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 31.05.2018
Cameră decizională
331. Pl-x 271/2010
Pl-x 305/2010
-Propunerea legislativă "Legea holdingului"(Pl-x 271/2010) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 26.04.2010
Cameră decizională
-
Proiectul de Lege privind holdingurile (PL-x 305/2010)- lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României
Cameră decizională
Raport comun pentru cele două inițiative legislative - Comisia pentru politică economică și Comisia pentru industrii (Respingerea Pl-x 271/2010 și PL-x 305/2010
) - distribuit- 21.06.2017 și Raport comun suplimentar pentru cele două inițiative legislative (menține raportul inițial - Respingerea Pl-x 271/2010 și PL-x 305/2010 ) - distribuit- 31.05.2018
332. Pl-x 22/2018 Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat (Pl-x 22/2018) - lege organică - Respinsă de Senat - 05.02.2018
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 5.06.2018
Cameră decizională
333. Pl-x 333/2014 Propunerea legislativă pentru recunoașterea delfinilor drept persoane non-umane (Pl-x 333/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 18.06.2014
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 15.12.2014 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 5.06.2018
Cameră decizională
Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 13.05.2015)
și ca urmare s-a hotărât retrimiterea la comisie. Primit Raport suplimentar - 6.06.2018.
334. Pl-x 211/2011 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996 (PL-x 211/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 27.04.2011
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu (Adoptare) - distribuit - 16.09.2011, Raport înlocuitor (Adoptare) - distribuit - 17.04.2012 și ultimul Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 6.06.2018

Cameră decizională
335. Pl-x 246/2018 Propunerea legislativă pentru completarea Legii 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri
(Pl-x 246/2018) - lege organică - Respinsă de Senat -16.04.2018
Raport comun - Comisia pentru sănătate și Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit - 6.06.2018
Cameră decizională
336. Pl-x 225/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea unor dispoziții din Codul Fiscal (Pl-x 225/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -11.04.2018
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 7.06.2018
Cameră decizională
337. Pl-x 226/2018 Propunerea legislativă pentru completarea dispozițiilor art.97 din Codul Fiscal (Pl-x 226/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -11.04.2018
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 7.06.2018
Cameră decizională
338. Pl-x 265/2018 Propunerea legislativă pentru completarea art.5 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale (Pl-x 265/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -23.04.2018
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 7.06.2018
Cameră decizională
339. Pl-x 306/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii 62/2011 a dialogului social (Pl-x 306/2018) - lege organică - Respinsă de Senat -7.05.2018
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 11.06.2018
Cameră decizională
340. Pl-x 248/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune (Pl-x 248/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -18.04.2018
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 11.06.2018
Cameră decizională
341. Pl-x 240/2018 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative (Pl-x 240/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -16.04.2018
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 12.06.2018
Cameră decizională
342. Pl-x 24/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (Pl-x 24/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 05.02.2018
Raport comun - Comisia pentru politică economică, Comisia pentru industrii și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 12.06.2018 Cameră decizională
343. Pl-x 259/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea art.2 din Legea nr.60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice (Pl-x 259/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -23.04.2018
Raport - Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit - 13.06.2018
Cameră decizională
344. Pl-x 345/2018 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată (Pl-x 345/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -23.05.2018
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 13.06.2018
Cameră decizională
345. Pl-x 344/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul (Pl-x 344/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -23.05.2018
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 13.06.2018
Cameră decizională
346. Pl-x 412/2017 Propunerea legislativă pentru abrogarea art.165 alin.(2) din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală (Pl-x 412/2017) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 24.10.2017
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 14.06.2018
Cameră decizională
347. Pl-x 38/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 - Codul Fiscal în sensul abilitării Consiliilor Locale să poată hotărî scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe clădiri pentru clădirile de tip sală polivalentă - sală de sport aflate în proprietatea unității administrativ-teritoriale (Pl-x 38/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 14.02.2018
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 22.03.2018 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 14.06.2018
Cameră decizională
348. Pl-x 750/2015 Propunerea legislativă privind organizarea și desfășurarea stagiilor profesionale (Pl-x 750/2015) - lege organică - Respinsă de Senat -26.10.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit -21.06.2018
Cameră decizională
349. Pl-x 212/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea prevederilor art.7, alin.(1), din Cap.II al ANEXEI II la LEGEA-CADRU nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (Pl-x 212/2018) - lege organică - Respinsă de Senat -10.04.2018
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit -21.06.2018
Cameră decizională
350. Pl-x 210/2018 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.62/2011 privind dialogul social (Pl-x 210/2018) - lege organică - Respinsă de Senat -10.04.2018
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit -21.06.2018
Cameră decizională
351. Pl-x 254/2018 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.52 din 15 aprilie 2011 republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri (Pl-x 254/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -23.04.2018
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit -21.06.2018
Cameră decizională
352. Pl-x 516/2017 Propunerea legislativă pentru completarea art.62 și modificarea art.110 din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic (Pl-x 516/2017) - lege organică - Respinsă de Senat - 27.11.2017
Raport comun - Comisia juridică, Comisia pentru mediu și Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 26.06.2018
Cameră decizională
353. Pl-x 221/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea art.49 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (Pl-x 221/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -11.04.2018
Raport comun - Comisia pentru industrii, Comisia juridică și Comisia pentru transporturi (Respingere) - distribuit - 27.06.2018
Cameră decizională
354. Pl-x 223/2018 Propunerea legislativă pentru completarea articolului 45 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (Pl-x 223/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -11.04.2018
Raport comun - Comisia pentru industrii, Comisia juridică și Comisia pentru transporturi (Respingere) - distribuit - 27.06.2018
Cameră decizională
355. Pl-x 343/2018 Propunerea legislativă privind înființarea și funcționarea Depozitului Electronic Național al Lucrărilor Științifice (Pl-x 343/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -22.05.2018
Raport comun - Comisia pentru învățământ, Comisia pentru cultură și
Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 2.07.2018
Cameră decizională
356. Pl-x 239/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă (Pl-x 239/2018) - lege organică - Respinsă de Senat -16.04.2018
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 3.07.2018
Cameră decizională
357. Pl-x 291/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.13/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare (Pl-x 291/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -2.05.2018
Raport comun- Comisia pentru buget și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 4.07.2018
Cameră decizională
358. Pl-x 290/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea art.16 al Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (Pl-x 290/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -2.05.2018
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 4.09.2018
Cameră decizională
359. Pl-x 292/2018 Propunerea legislativă pentru completarea alin.(1) al art.456 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (Pl-x 292/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -3.05.2018
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 5.09.2018
Cameră decizională
360. Pl-x 382/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (Pl-x 382/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -13.06.2018
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 5.09.2018
Cameră decizională
361. Pl-x 279/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, pentru abrogarea pct.25 al art.I din Legea nr.164/2016 pentru modificarea Legii cooperației agricole nr.566/2004 și pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr.566/2004 (Pl-x 279/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -25.04.2018
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 5.09.2018
Cameră decizională
362. Pl-x 275/2018 Propunerea legislativă "LEGE Anti-birocrație"(Pl-x 275/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -25.04.2018
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 13.09.2018
Cameră decizională
363. Pl-x 400/2018 Propunerea legislativă pentru completarea art.38 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (Pl-x 400/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -20.06.2018
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 13.09.2018
Cameră decizională
364. Pl-x 393/2017 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri (PL-x 393/2017) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 24.10.2017
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 28.11.2017 și Raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 19.09.2018
Cameră decizională
365. Pl-x 83/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.13 alin.(1) din Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri (Pl-x 83/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 28.02.2018
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 19.09.2018
Cameră decizională
366. Pl-x 210/2016 Propunerea legislativă de modificare și completare a Legii 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, republicată (Pl-x 210/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 19.04.2016
Raport comun- Comisia pentru industrii și Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit - 18.09.2018
Cameră decizională
367. Pl-x 425/2015 Propunerea legislativă de modificare și completare a Legii 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, republicată (Pl-x 425/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -13.05.2015
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit - 18.09.2018
Cameră decizională
368. Pl-x 444/2018 Propunerea legislativă privind completarea Legii-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (Pl-x 444/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -5.07.2018
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 25.09.2018
Cameră decizională
369. Pl-x 442/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea Art.II lit.e) din Legea nr.274/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2017 privind completarea art.II din Legea nr.152/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare (Pl-x 442/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -5.07.2018
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 25.09.2018
Cameră decizională
370. Pl-x 440/2018 Propunerea legislativă privind completarea și modificarea art.10 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (Pl-x 440/2018) - lege organică - Respinsă de Senat -27.06.2018
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 25.09.2018
Cameră decizională
371. Pl-x 122/2018 Propunerea legislativă privind posibilitatea societăților comerciale cu capital integral privat de a acorda al 13-lea și al 14-lea salariu (Pl-x 122/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 12.03.2018
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 25.09.2018
Cameră decizională
372. Pl-x 179/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea art.178 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 179/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 28.03.2018
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 26.09.2018
Cameră decizională
373. Pl-x 523/2017 Propunerea legislativă pentru completarea art.704 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sănătății (Pl-x 523/2017) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 27.11.2017
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 26.09.2018
Cameră decizională
374. Pl-x 524/2017 Propunerea legislativă privind interzicerea exploatării masei lemnoase din parcurile naționale (Pl-x 524/2017) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 27.11.2017
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit - 26.09.2018
Cameră decizională
375. Pl-x 446/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare
(Pl-x 446/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -5.07.2018
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 27.09.2018
Cameră decizională
376. Pl-x 445/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare
(Pl-x 445/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -5.07.2018
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 27.09.2018
Cameră decizională
377. Pl-x 443/2018 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (Pl-x 443/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -5.07.2018
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 27.09.2018
Cameră decizională
378. Pl-x 465/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.103/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale (Pl-x 465/2018) - lege organică - Respinsă de Senat -3.09.2018
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 2.10.2018
Cameră decizională
379. Pl-x 63/2018 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea articolului 2 din Legea privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice nr.75/1994 (Pl-x 63/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 21.02.2018
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 4.10.2018
Cameră decizională
380. Pl-x 426/2018 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.56 din Legea nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari (PL-x 426/2018) - lege ordinară - Adoptat de Senat -27.06.2018
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 4.10.2018
Cameră decizională
381. Pl-x 329/2018 Propunerea legislativă pentru completarea art.5 alin.(1) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public (Pl-x 329/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -16.05.2018
Raport - Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit - 8.10.2018
Cameră decizională
382. Pl-x 180/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public (Pl-x 180/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 28.03.2018
Raport - Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit - 8.10.2018
Cameră decizională
383. Pl-x 385/2018 Propunerea legislativă privind susținerea eliminării autovehiculelor poluante, cu vechime mai mare de 12 ani și acordarea de voucher valoric, în sumă de 4.500 de lei, pentru achiziția de panouri solare, centrale termice cu coeficient de poluare redus și surse alternativ/ecologice (Pl-x 385/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -13.06.2018
Raport comun - Comisia pentru mediu și Comisia pentru transporturi (Respingere) - distribuit - 9.10.2018
Cameră decizională
384. Pl-x 326/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea art.25 alin.(2) din Legea nr.295/2004 privind regimul armelor și munițiilor (Pl-x 326/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -16.05.2018
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit - 3.07.2018 și Raport comun suplimentar (Respingere) - distribuit - 9.10.2018
Cameră decizională
385. Pl-x 457/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 75/16.07.1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice (Pl-x 457/2018) - lege organică - Respinsă de Senat -3.09.2018
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 10.10.2018
Cameră decizională
386. Pl-x 11/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local (Pl-x 11/2018) - lege organică - Respinsă de Senat - 21.12.2017
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 10.10.2018
Cameră decizională
387. Pl-x 194/2018 Propunerea legislativă privind preluarea imobilelor reprezentând case de cultură a sindicatelor în proprietatea publică a statului și transmiterea acestora în proprietatea publică a unităților administrativ teritoriale unde sunt situate (Pl-x 194/2018) - lege organică - Respinsă de Senat -3.04.2018
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 10.10.2018
Cameră decizională
388. Pl-x 392/2016 Proiectul de Lege pentru modificarea art.11 din Legea nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului (PL-x 392/2016) - lege organică - Adoptat de Senat - 26.09.2016
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 10.10.2018
Cameră decizională
389. Pl-x 103/2015 Propunerea legislativă privind plata unor sume personalului din învățământ (Pl-x 103/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 25.02.2015
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 10.10.2018
Cameră decizională
390. Pl-x 211/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 211/2018) - lege organică - Respinsă de Senat -10.04.2018
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 11.10.2018
Cameră decizională
391. Pl-x 486/2018 Propunerea legislativă pentru completarea Legii societăților nr.31/1990 (Pl-x 486/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -19.09.2018
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 17.10.2018
Cameră decizională
392. Pl-x 367/2018 Propunerea legislativă privind autorizația sanitară de funcționare pentru cabinetele mobile de medicină dentară (Pl-x 367/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -04.06.2018
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 24.10.2018
Cameră decizională
393. Pl-x 529/2018 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul de mediu (Pl-x 529/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -8.10.2018
Raport - Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit - 24.10.2018
Cameră decizională
394. Pl-x 486/2016 Proiectul de Lege pentru Mamele Eroine privind indemnizația viageră pentru mamele care au născut și crescut 3 copii sau mai mult de 3 copii
(PL-x 486/2016) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 31.10.2018
Cameră decizională
395. Pl-x 720/2015 Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 720/2015) - lege organică - Adoptat de Senat -19.10.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 31.10.2018
Cameră decizională
396. Pl-x 380/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (Pl-x 380/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -13.06.2018
Raport comun - Comisia pentru industrii, Comisia juridică, Comisia pentru transporturi și Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit - 31.10.2018
Cameră decizională
397. Pl-x 381/2018 Propunerea legislativă pentru completarea art.118 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (Pl-x 381/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -13.06.2018
Raport comun - Comisia pentru industrii, Comisia juridică, Comisia pentru transporturi și Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit - 31.10.2018
Cameră decizională
398. Pl-x 299/2018 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (Pl-x 299/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -3.05.2018
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 1.11.2018
Cameră decizională
399. Pl-x 9/2018 Propunerea legislativă pentru completarea art.7 și modificarea art.460 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (Pl-x 9/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 21.12.2017
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 1.11.2018
Cameră decizională
400. Pl-x 59/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 59/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 19.02.2018
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit -5.11.2018
Cameră decizională
401. Pl-x 531/2018 Propunerea legislativă pentru completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006 (Pl-x 531/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -8.10.2018
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit - 7.11.2018
Cameră decizională
402. Pl-x 568/2018 Proiectul de Lege pentru modificarea art.11 lit.a) pct.(vii) din Legea nr.229/2016 privind organizarea și exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum și pentru înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Fizioterapeuților din România (PL-x 568/2018) - lege ordinară - Adoptat de Senat -16.10.2018
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 7.11.2018
Cameră decizională
403. Pl-x 572/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea art.391 din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor (Pl-x 572/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -17.10.2018
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 8.11.2018
Cameră decizională
404. Pl-x 607/2018 Propunerea legislativă privind comercializarea produselor alimentare care conțin o proporție mai mică de 95% de origine animală (Pl-x 607/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -17.10.2018
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 14.11.2018
Cameră decizională
405. Pl-x 352/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații (Pl-x 352/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -29.05.2018
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 15.11.2018
Cameră decizională
406. Pl-x 630/2018 Propunerea legislativă pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii (Pl-x 630/2018) - lege organică - Respinsă de Senat -22.10.2018
Raport-Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit -20.11.2018
Cameră decizională
407. Pl-x 108/2018 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice (Pl-x 108/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 5.03.2018
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit -20.11.2018
Cameră decizională
408. Pl-x 479/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței nr.25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România (Pl-x 479/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -17.09.2018
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit - 21.11.2018
Cameră decizională
409. Pl-x 494/2018 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România (Pl-x 494/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -26.09.2018
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit - 21.11.2018
Cameră decizională
410. Pl-x 648/2018 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (Pl-x 648/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -24.10.2018
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 22.11.2018
Cameră decizională
411. Pl-x 651/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea lit.h), alin.(1), art.456 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (Pl-x 651/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -24.10.2018
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 22.11.2018
Cameră decizională
412. Pl-x 289/2018 Proiectul de Lege pentru completarea art.105 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 289/2018) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 3.05.2018
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 23.11.2018
Cameră decizională
413. Pl-x 604/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.22 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (Pl-x 604/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -17.10.2018
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 23.11.2018
Cameră decizională
414. Pl-x 210/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 (Pl-x 210/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 14.04.2014
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 23.11.2018
Cameră decizională
415. Pl-x 623/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea art.47 din Legea locuinței nr.114/1996 (Pl-x 623/2018) - lege organică - Respinsă de Senat -22.10.2018
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 28.11.2018
Cameră decizională
416. Pl-x 676/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate (Pl-x 676/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -24.10.2018
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 28.11.2018
Cameră decizională
417. Pl-x 606/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 606/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -17.10.2018
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 28.11.2018
Cameră decizională
418. Pl-x 395/2016 Proiectul de Lege pentru modificarea art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor (PL-x 395/2016) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 27.09.2016
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 23.05.2017 și Raport înlocuitor (Respingere) - distribuit - 28.11.2018
Cameră decizională
419. Pl-x 172/2014 Propunerea legislativă privind unele măsuri de stimulare a învățământului profesional, universitar și a cercetării științifice (Pl-x 172/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 31.03.2014
Raport comun - Comisia pentru învățământ și Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 26.04.2017 și Raport comun suplimentar - (Respingere) - distribuit - 28.11.2018

Cameră decizională
420. Pl-x 224/2018 Propunerea legislativă pentru promovarea folosirii de mijloace tehnologice pentru reducerea poluării (Pl-x 224/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -11.04.2018
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 29.11.2018
Cameră decizională
421. Pl-x 670/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407 din 9 noiembrie 2006 (Pl-x 670/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -31.10.2018
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit - 29.11.2018
Cameră decizională
422. Pl-x 602/2018 Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.250/2015 privind declararea zilei de 28 noiembrie Ziua Bucovinei (Pl-x 602/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -16.10.2018
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit - 29.11.2018
Cameră decizională
423. Pl-x 703/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor (Pl-x 703/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -12.11.2018
Raport - Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit - 29.11.2018
Cameră decizională
424. Pl-x 575/2009 Proiectul de lege privind acordarea de despăgubiri persoanelor afectate de construcția infrastructurii de transport (PL-x 575/2009) - lege organică - Adoptat de Senat - 2.11.2009
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 27.09.2012, Raport comun suplimentar (Respingere) - distribuit - 5.04.2017 și ultimul Raport comun suplimentar(Respingere) - distribuit - 29.11.2018
Cameră decizională
425. Pl-x 647/2018 Propunerea legislativă pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2017 privind înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome "Editura Didactică și Pedagogică" prin transformare (Pl-x 647/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -23.10.2018
Raport comun - Comisia pentru politică economică și Comisia pentru învățământ (Respingere) - distribuit - 3.12.2018
Cameră decizională
426. Pl-x 629/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului (Pl-x 629/2018) - lege organică - Respinsă de Senat -22.10.2018
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 5.12.2018
Cameră decizională
427. Pl-x 490/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.78 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 490/2018) - lege organică - Respinsă de Senat -24.09.2018
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 5.12.2018
Cameră decizională
428. Pl-x 527/2018 Propunerea legislativă privind stimularea achiziționării de cărți și cărți în format electronic, necesare pentru elevi, în învățământul preuniversitar (Pl-x 527/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -8.10.2018
Raport comun - Comisia pentru învățământ și Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 6.12.2018
Cameră decizională
429. Pl-x 528/2018 Propunerea legislativă privind stimularea achiziționării de cărți sau cărți în format electronic, necesare îmbunătățirii calității activității didactice, în învățământul preuniversitar (Pl-x 528/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -8.10.2018
Raport comun - Comisia pentru învățământ și Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 6.12.2018
Cameră decizională
430. Pl-x 600/2018 Propunerea legislativă pentru abrogarea Legii nr.275 din 27 decembrie 2017 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2017 privind plata defalcată a TVA (Pl-x 600/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -16.10.2018
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 6.12.2018
Cameră decizională
431. Pl-x 674/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal (Pl-x 674/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -24.10.2018
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 6.12.2018
Cameră decizională
432. Pl-x 643/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (Pl-x 643/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -24.10.2018
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 6.12.2018
Cameră decizională
433. Pl-x 663/2018 Propunerea legislativă pentru completarea art.60 și art.154 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (Pl-x 663/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -29.10.2018
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 6.12.2018
Cameră decizională
434. Pl-x 683/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (Pl-x 683/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -31.10.2018
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 6.12.2018
Cameră decizională
435. Pl-x 675/2018 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.273 din 2006 privind finanțele publice locale (Pl-x 675/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -24.10.2018
Raport comun- Comisia pentru buget și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 10.12.2018
Cameră decizională
436. Pl-x 633/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari (Pl-x 633/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -22.10.2018
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 12.12.2018
Cameră decizională
437. Pl-x 339/2018 Propunerea legislativă privind modificarea Legii 33 din 27 mai 1994 privind exproprierea pentru cauză publică (Pl-x 339/2018) - lege organică - Respinsă de Senat -22.05.2018
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 12.12.2018
Cameră decizională
438. Pl-x 573/2018 Propunerea legislativă privind înființarea Societății Naționale "Cai de Rasă" - S.A. în cadrul A.N.S.V.S.A. și preluarea patrimoniului acesteia de la Direcția de Creștere, Exploatare și Ameliorare a Cabalinelor din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor - ROMSILVA (Pl-x 573/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -17.10.2018
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 12.12.2018
Cameră decizională
439. Pl-x 609/2018 Propunerea legislativă privind reglementarea activităților de sănătate premedicale desfășurate de către grupuri organizate în mod juridic pe teritoriul național al României (Pl-x 609/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -17.10.2018
Raport comun - Comisia pentru sănătate și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 13.12.2018
Cameră decizională
440. Pl-x 635/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea articolului 49 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 635/2018) - lege organică - Respinsă de Senat -22.10.2018
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 17.12.2018
Cameră decizională
441. Pl-x 634/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat din România (Pl-x 634/2018) - lege organică - Respinsă de Senat -22.10.2018
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 17.12.2018
Cameră decizională
442. Pl-x 662/2018 Propunerea legislativă privind parteneriatul civil (Pl-x 662/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -29.10.2018
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 19.12.2018
Cameră decizională
443. Pl-x 601/2018 Propunerea legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului de Politici Parlamentare, Parlamentarism și Proceduri Legislative (Pl-x 601/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -16.10.2018
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 19.12.2018
Cameră decizională
444. Pl-x 530/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.114/1996 privind locuințele (Pl-x 530/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -8.10.2018
Raport comun - Comisia juridică, Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit - 19.12.2018
Cameră decizională
445. Pl-x 309/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 309/2018) - lege organică - Respinsă de Senat -7.05.2018
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 19.12.2018
Cameră decizională
446. Pl-x 71/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 71/2018) - lege organică - Respinsă de Senat - 19.02.2018
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 19.12.2018
Cameră decizională
447. Pl-x 83/2017 Proiectul de Lege pentru modificarea pct.38 din anexa nr.2 la Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 83/2017) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 19.12.2018
Cameră decizională
448. Pl-x 87/2017 Proiectul de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 87/2017) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 19.12.2018
Cameră decizională
449. Pl-x 488/2016 Propunerea legislativă privind protejarea și sprijinirea familiilor afectate de emisiile de pulberi, gaze și vapori provenite de la fostele fabrici, uzine și întreprinderi din raza municipiului Turda (Pl-x 488/2016) - lege organică - Respinsă de Senat - 17.10.2016
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 19.12.2018
Cameră decizională
450. Pl-x 26/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea alin.(5) al art.65 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 26/2018) - lege organică - Respinsă de Senat - 05.02.2018
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 19.12.2018
Cameră decizională
451. Pl-x 843/2015 Proiectul de Lege privind sediul electronic al operatorilor economici (PL-x 843/2015) - lege ordinară - Adoptat de Senat -18.11.2015
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru tehnologia informației (Respingere) - distribuit - 12.04.2017 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 19.12.2018
Cameră decizională
452. Pl-x 554/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.272 din 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului (Pl-x 554/2018) - lege organică - Respinsă de Senat -15.10.2018
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 19.12.2018
Cameră decizională
453. Pl-x 209/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 209/2018) - lege organică - Respinsă de Senat -10.04.2018
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 5.02.2019
Cameră decizională
454. Pl-x 519/2017 Propunerea legislativă pentru completarea anexei nr.2 și modificarea anexei nr.3 la Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 519/2017) - lege organică - Respinsă de Senat - 27.11.2017
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 5.02.2019
Cameră decizională
455. Pl-x 535/2017 Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea alin.(5) al art.65 din Legea nr.263 din 2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 535/2017) - lege organică - Respinsă de Senat - 27.11.2017
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 5.02.2019
Cameră decizională
456. Pl-x 621/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 621/2018) - lege organică - Respinsă de Senat -22.10.2018
Raport Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 5.02.2019
Cameră decizională
457. Pl-x 628/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 628/2018) - lege organică - Respinsă de Senat -22.10.2018
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 5.02.2019
Cameră decizională
458. Pl-x 636/2018 Propunerea legislativă pentru completarea art.55 alin.(1) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 636/2018) - lege organică - Respinsă de Senat -22.10.2018
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 5.02.2019
Cameră decizională
459. Pl-x 631/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 631/2018) - lege organică - Respinsă de Senat -22.10.2018
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 5.02.2019
Cameră decizională
460. Pl-x 627/2018 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 627/2018) - lege organică - Respinsă de Senat -22.10.2018
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 5.02.2019
Cameră decizională
461. Pl-x 619/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.53 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 619/2018) - lege organică - Respinsă de Senat -22.10.2018
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 5.02.2019
Cameră decizională
462. Pl-x 466/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.159 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 466/2018) - lege organică - Respinsă de Senat -3.09.2018
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 5.02.2019
Cameră decizională
463. Pl-x 526/2017 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.218 din 23 iulie 2015 privind protejarea și sprijinirea persoanelor afectate de emisiile de substanțe nocive provenite din extracțiile de țiței din zona Suplacu de Barcău (Pl-x 526/2017) - lege organică - Respinsă de Senat - 27.11.2017
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 5.02.2019
Cameră decizională
464. Pl-x 332/2017 Proiectul de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 332/2017) - lege organică - Adoptat de Senat - 3.10.2017
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 5.02.2019
Cameră decizională
465. Pl-x 204/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea lit.e) alin.(1), art.114 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 204/2018) - lege organică - Respinsă de Senat -10.04.2018
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 5.02.2019
Cameră decizională
466. Pl-x 362/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 362/2017) - lege organică - Respinsă de Senat -10.10.2017
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 5.02.2019
Cameră decizională
467. Pl-x 746/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată (Pl-x 746/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -5.12.2018
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 6.02.2019
Cameră decizională
468. Pl-x 714/2010 Propunerea legislativă privind producerea energiei electrice și termice în cogenerare (Pl-x 714/2010) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 22.11.2010
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 6.02.2019
Cameră decizională
469. Pl-x 597/2018 Proiectul de Lege pentru modificarea art.4 alin.(7) din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006 (PL-x 597/2018) - lege ordinară - Adoptat de Senat -17.10.2018
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 6.02.2019
Cameră decizională
470. Pl-x 467/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor comerciale (Pl-x 467/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 10.10.2016
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 12.02.2019
Cameră decizională
471. Pl-x 544/2017 Proiectul de Lege pentru susținerea reîntregirii familiei de români cu ocazia Centenarului Marii Uniri (PL-x 544/2017) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport-Comisia pentru transporturi (Respingere) - distribuit - 26.02.2019
Cameră decizională
472. Pl-x 471/2018 Proiectul de Lege pentru abrogarea alin.(21) al art.94 din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (PL-x 471/2018) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 27.02.2019
Cameră decizională
473. Pl-x 40/2019 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare (PL-x 40/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 28.02.2019
Cameră decizională
474. Pl-x 35/2019 Proiectul de Lege pentru completarea art.569 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice (PL-x 35/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit - 28.02.2019
Cameră decizională
475. Pl-x 572/2017 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal (PL-x 572/2017) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 6.12.2017
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 6.03.2019
Cameră decizională
476. Pl-x 622/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea art.3 alin.(1) și alin.(2) din Legea apelor nr.107/1996 (Pl-x 622/2018) - lege organică - Respinsă de Senat -22.10.2018
Raport - Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit - 6.03.2019
Cameră decizională
477. Pl-x 684/2013 Propunerea legislativă privind falimentul persoanelor fizice (Pl-x 684/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 17.12.2013
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 6.03.2019
Cameră decizională
478. Pl-x 20/2019 Propunerea legislativă pentru modificarea art.31 din Legea nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare (Pl-x 20/2019) - lege ordinară - Respinsă de Senat -4.02.2019
Raport comun- Comisia pentru industrii și Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 12.03.2019
Cameră decizională
479. Pl-x 25/2019 Propunerea legislativă privind facilitarea încheierii contractelor de donație între operatorii economici și instituțiile sociale (Pl-x 25/2019) - lege organică - Respinsă de Senat - 4.02.2019
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 13.03.2019
Cameră decizională
480. Pl-x 747/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea articolului 64 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (Pl-x 747/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -5.12.2018
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 14.03.2019
Cameră decizională
481. Pl-x 148/2018 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii (PL-x 148/2018)- lege organică - Adoptat de Senat - 19.03.2018
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit - 23.05.2018 și Raport înlocuitor (Respingere) - distribuit - 19.03.2019
Cameră decizională
482. Pl-x 255/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea art.14 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (Pl-x 255/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -23.04.2018
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 19.03.2019
Cameră decizională
483. Pl-x 75/2019 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală (Pl-x 75/2019) - lege ordinară - Respinsă de Senat -18.02.2019
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 28.03.2019
Cameră decizională
484. Pl-x 626/2018 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (PL-x 626/2018) - lege organică - Adoptat de Senat -22.10.2018
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 28.03.2019
Cameră decizională
485. Pl-x 65/2019 Propunerea legislativă pentru completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr.241/2006 (Pl-x 65/2019) - lege ordinară - Respinsă de Senat -18.02.2019
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 1.04.2019
Cameră decizională
486. Pl-x 72/2019 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii concurenței nr.21/1996 (Pl-x 72/2019) - lege ordinară - Respinsă de Senat -18.02.2019
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 1.04.2019
Cameră decizională
487. Pl-x 21/2019 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, precum și pentru modificarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate (Pl-x 21/2019) - lege ordinară - Respinsă de Senat -4.02.2019
Raport comun - Comisia pentru politică externă, Comisia administrație publică și Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit - 1.04.2019
Cameră decizională
488. Pl-x 74/2019 Propunerea legislativă - Legea concediului pentru divorț (Pl-x 74/2019) - lege organică - Respinsă de Senat -18.02.2019
Raport- Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 2.04.2019
Cameră decizională
489. Pl-x 678/2018 Propunerea legislativă pentru completarea articolului 14 al Legii nr.213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților (Pl-x 678/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -31.10.2018
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 3.04.2019
Cameră decizională
490. Pl-x 86/2019 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe lonescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare (Pl-x 86/2019) - lege ordinară - Respinsă de Senat -25.02.2019
Raport comun- Comisia pentru învățământ și Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 8.04.2019
Cameră decizională
491. Pl-x 705/2018 Propunerea legislativă pentru protecția minorilor și a tinerilor aflați în dificultate, din centrele de ocrotire aflate în administrația Statului (Pl-x 705/2018) - lege organică - Respinsă de Senat -12.11.2018
Raport comun- Comisia pentru muncă și Comisia pentru drepturile omului (Respingere) - distribuit - 9.04.2019
Cameră decizională
492. Pl-x 436/2017 Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă (PL-x 436/2017) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport- Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 10.04.2019
Cameră decizională
493. Pl-x 185/2019 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români (PL-x 185/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport- Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 10.04.2019
Cameră decizională
494. Pl-x 127/2019 Propunerea legislativă pentru completarea art.100 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (Pl-x 127/2019) - lege organică - Respinsă de Senat -11.03.2019
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 10.04.2019
Cameră decizională
495. Pl-x 556/2017 Proiectul de Lege pentru completarea art.903 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (PL-x 556/2017) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport- Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 10.04.2019
Cameră decizională
496. Pl-x 196/2019 Proiectul de Lege pentru modificarea art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români (PL-x 196/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 10.04.2019
Cameră decizională
497. Pl-x 195/2019 Proiectul de Lege privind combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul a autorităților și instituțiilor publice centrale și locale (PL-x 195/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 10.04.2019
Cameră decizională
498. Pl-x 172/2019 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români (Pl-x 172/2019) - lege ordinară - Respinsă de Senat -20.03.2019
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 10.04.2019
Cameră decizională
499. Pl-x 197/2019 Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale (PL-x 197/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 10.04.2019
Cameră decizională
500. Pl-x 541/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun (Pl-x 541/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -10.10.2018
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 15.04.2019
Cameră decizională
501. Pl-x 680/2018 Propunerea legislativă privind abrogarea art.19 din Ordonanța de urgență nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 680/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -31.10.2018
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 16.04.2019
Cameră decizională
502. Pl-x 147/2019 Propunerea legislativă pentru modificarea art.3 din Legea nr.60 din 23 septembrie 1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice (Pl-x 147/2019) - lege ordinară - Respinsă de Senat -18.03.2019
Raport - Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit - 17.04.2019
Cameră decizională
503. Pl-x 174/2019 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.67 din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor (Pl-x 174/2019) - lege ordinară - Respinsă de Senat -20.03.2019
Raport - Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit - 17.04.2019
Cameră decizională
504. Pl-x 19/2019 Propunerea legislativă pentru modificarea art.9 alin.(21) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (Pl-x 19/2019) - lege ordinară - Respinsă de Senat -4.02.2019
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit - 17.04.2019
Cameră decizională
505. Pl-x 220/2017 Proiectul de Lege privind abrogarea alin.(1) al art.7, alin.(1) al art.11 și alin.(5) al art.20 din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România (PL-x 220/2017) - lege organică - Adoptat de Senat - 29.05.2017
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 17.04.2019
Cameră decizională
506. Pl-x 713/2018 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului (Pl-x 713/2018) - lege organică - Respinsă de Senat -19.11.2018
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 17.04.2019
Cameră decizională
507. Pl-x 173/2019 Propunerea legislativă pentru completarea art.60 din Legea nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal (Pl-x 173/2019) - lege ordinară - Respinsă de Senat -20.03.2019
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 18.04.2019
Cameră decizională
508. Pl-x 200/2019 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și a Legii nr.78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România (PL-x 200/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit - 18.04.2019
Cameră decizională
509. Pl-x 199/2019 Proiectul de Lege pentru Programul Național Prima Lumină (PL-x 199/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 24.04.2019
Cameră decizională
510. Pl-x 273/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea art.10 alin.(14) din Legea nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării" (Pl-x 273/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -25.04.2018
Raport - Comisia pentru mediu (Adoptare) - distribuit - 5.06.2018 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 24.04.2019
Cameră decizională
511. Pl-x 641/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.98 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195 din 12/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată (Pl-x 641/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -24.10.2018
Raport comun - Comisia pentru industrii, Comisia juridică, Comisia pentru transporturi și Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit - 6.05.2019
Cameră decizională
512. Pl-x 410/2017 Propunerea legislativă pentru înființarea Muzeului Național al Victimelor Comunismului (Pl-x 410/2017) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 23.10.2017
Raport - Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit - 7.05.2019
Cameră decizională
513. Pl-x 163/2019 Propunerea legislativă privind modificarea OUG nr.194/2002 privind regimul străinilor în România și OG nr.25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România (Pl-x 163/2019) - lege ordinară - Respinsă de Senat -20.03.2019
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit - 8.05.2019
Cameră decizională
514. Pl-x 162/2019 Propunerea legislativă pentru completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice (Pl-x 162/2019) - lege ordinară - Respinsă de Senat -20.03.2019
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 9.05.2019
Cameră decizională
515. Pl-x 694/2015 Proiectul de Lege privind reglementarea creanțelor cesionate (PL-x 694/2015) - lege ordinară -Adoptat de Senat -13.10.2015
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru juridică (Respingere) - distribuit - 11.05.2017 și Raport comun suplimentar (menține Raportul inițial - Respingere) - distribuit- 5.06.2019
Cameră decizională
516. Pl-x 205/2019 Propunerea legislativă pentru completarea art.320 din Legea 95/14.04.2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 205/2019) - lege ordinară - Respinsă de Senat -25.03.2019
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit- 5.06.2019
Cameră decizională
517. Pl-x 704/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 704/2018) - lege organică - Respinsă de Senat -12.11.2018
Raport comun - Comisia pentru drepturile omului și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 11.06.2019
Cameră decizională
518. Pl-x 154/2019 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.16 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 154/2019) - lege ordinară - Respinsă de Senat -18.03.2019
Raport - Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit - 12.06.2019
Cameră decizională
519. Pl-x 730/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală (Pl-x 730/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -21.11.2018
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 12.06.2019
Cameră decizională
520. Pl-x 361/2015 Propunerea legislativă privind acordarea de vouchere culturale (Pl-x 361/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 15.04.2015
Raport comun - Comisia pentru cultură și Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 12.06.2019
Cameră decizională
521. Pl-x 259/2019 Propunerea legislativă pentru modificarea alineatelor (2) și (3) ale art.17 din Legea nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.307 din 25 aprilie 2014, cu modificările ulterioare (Pl-x 259/2019) - lege ordinară - Respinsă de Senat -29.05.2019
Raport - Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit - 12.06.2019
Cameră decizională
522. Pl-x 372/2018 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării" (PL-x 372/2018) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit - 18.06.2019
Cameră decizională
523. Pl-x 33/2019 Proiectul de Lege pentru modificarea anexei nr.3 la Ordonanța Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România (PL-x 33/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru transporturi (Respingere) - distribuit - 25.06.2019
Cameră decizională
524. Pl-x 659/2018 Propunerea legislativă privind activitățile prestabilite de tip ridesharing (Pl-x 659/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -29.10.2018
Raport comun - Comisia pentru industrii, Comisia pentru transporturi, Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru tehnologia informației (Respingere) - distribuit - 26.06.2019
Cameră decizională
525. Pl-x 114/2019 Propunerea legislativă pentru abrogarea alin.(5) al art.5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative (Pl-x 114/2019) - lege ordinară - Respinsă de Senat -6.03.2019
Raport comun - Comisia pentru administrație publică, Comisia pentru agricultură și Comisia pentru învățământ (Respingere) - distribuit - 26.06.2019
Cameră decizională
526. Pl-x 666/2018 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 666/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -29.10.2018
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 26.06.2019
Cameră decizională
527. Pl-x 246/2019 Proiectul de Lege privind vânzarea imobilelor sau a spațiilor, aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, închiriate asociațiilor sau fundațiilor (PL-x 246/2019) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică (Respingere) - distribuit -3.07.2019
Cameră decizională
528. Pl-x 187/2019 Proiectul de Lege privind finanțarea și implementarea Programului "Tineri în Parlament" (PL-x 187/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit -3.07.2019
Cameră decizională
529. Pl-x 540/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal (Pl-x 540/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 1.11.2016
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 15.06.2017 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit -28.08.2019
Cameră decizională
530. Pl-x 394/2017 Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman (PL-x 394/2017) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 24.10.2017
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit -3.09.2019
Cameră decizională
531. Pl-x 220/2019 Propunerea legislativă pentru completarea art.36 din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic (Pl-x 220/2019) - lege ordinară - Respinsă de Senat -1.04.2019
Raport comun - Comisia juridică, Comisia pentru mediu și Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit -4.09.2019
Cameră decizională
532. Pl-x 324/2019 Proiectul de Lege pentru completarea art.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români (PL-x 324/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit -12.09.2019
Cameră decizională
533. Pl-x 527/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii (Pl-x 527/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 18.11.2013
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 15.09.2015 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 17.09.2019
Cameră decizională
534. Pl-x 398/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat (Pl-x 398/2018) - lege organică - Respinsă de Senat -20.06.2018
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 17.09.2019
Cameră decizională
535. Pl-x 318/2019 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor (PL-x 318/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 18.09.2019
Cameră decizională
536. Pl-x 60/2017 Proiectul de Lege privind reglementarea serviciilor integrate de prevenire și protecție a persoanelor cu sindrom Down (PL-x 60/2017) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 18.09.2019
Cameră decizională
537. Pl-x 326/2019 Proiectul de Lege pentru introducerea disciplinei "Educație și cultură media" în învățământul preuniversitar (PL-x 326/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru învățământ (Respingere) - distribuit - 18.09.2019
Cameră decizională
538. Pl-x 273/2019 Proiectul de Lege pentru modificarea art.55 alin.(6) lit.d) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr.69/2010 (PL-x 273/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat -5.06.2019
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 19.09.2019
Cameră decizională
539. Pl-x 269/2019 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.69/2010 a responsabilității fiscal-bugetare (PL-x 269/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 19.09.2019
Cameră decizională
540. Pl-x 328/2019 Proiectul de Lege privind modificarea Legii nr.248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate (PL-x 328/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru apărare și Comisia pentru politică externă (Respingere) - distribuit - 24.09.2019
Cameră decizională
541. Pl-x 12/2019
Pl-x 36/2019
-Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.49 din 29 iulie 1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 162 din 1 august 1991 (Pl-x 12/2019) - lege ordinară - Respinsă de Senat -19.12.2018
Cameră decizională

-Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul drepturilor veteranilor de război, invalizilor si văduvelor de război (Pl-x 36/2019) - lege ordinară - Respinsă de Senat -6.02.2019
Cameră decizională


Raport comun pentru cele două inițiative legislative - Comisia pentru muncă (Respingerea
Pl-x 12/2019 și Pl-x 36/2019) - distribuit - 24.09.2019
542. Pl-x 14/2019 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(11) și alin.(12) ale art.29 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 14/2019) - lege organică - Respinsă de Senat -19.12.2018
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 24.09.2019
Cameră decizională
543. Pl-x 327/2019 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 327/2019) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 24.09.2019
Cameră decizională
544. Pl-x 526/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea art.38 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (Pl-x 526/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -8.10.2018
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 24.09.2019
Cameră decizională
545. Pl-x 556/2018 Propunerea legislativă privind stimularea prezentării gravidelor la consultațiile prenatale (Pl-x 556/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -15.10.2018
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 24.09.2019
Cameră decizională
546. Pl-x 178/2015 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.106 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 178/2015) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 2.09.2015 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 24.09.2019
Cameră decizională
Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 9.03.2016)
și ca urmare s-a hotărât retrimiterea la comisie. A fost primit raportul suplimentar- 24.09.2019
547. Pl-x 228/2019 Propunerea legislativă pentru modificarea art.1 al Legii nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război (Pl-x 228/2019) - lege ordinară - Respinsă de Senat -8.04.2019
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit - 24.09.2019
Cameră decizională
548. Pl-x 671/2018 Propunerea legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Băncii de Resurse Genetice pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice și Medicinale Buzău (Pl-x 671/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -31.10.2018
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 25.09.2019
Cameră decizională
549. Pl-x 17/2019 Propunerea legislativă privind înființarea abatoarelor mobile având ca obiect activitatea de abatorizare a animalelor și comercializarea cărnii (Pl-x 17/2019) - lege ordinară - Respinsă de Senat -4.02.2019
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 25.09.2019
Cameră decizională
550. Pl-x 488/2018 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative privind funcționarii publici (PL-x 488/2018) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 25.09.2019
Cameră decizională
551. Pl-x 360/2019 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.146 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (Pl-x 360/2019) - lege ordinară - Respinsă de Senat -4.09.2019
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 26.09.2019
Cameră decizională
552. Pl-x 801/2015 Proiectul de Lege privind dezvoltarea finanțărilor participative (crowdfunding) (PL-x 801/2015) - lege ordinară - Adoptat de Senat -3.11.2015
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru politică economică (Respingere) - distribuit - 26.09.2019
Cameră decizională
553. Pl-x 383/2019 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea alineatelor (3) și (4) ale articolului 16, precum și a Anexei din Legea nr.215/2016 privind ceremoniile oficiale (PL-x 383/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 2.10.2019
Cameră decizională
554. Pl-x 9/2019 Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 (PL-x 9/2019) - lege organică - Adoptat de Senat -19.12.2018
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 3.10.2019
Cameră decizională
555. Pl-x 384/2019 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii statutului asistentului social în România nr.466/2004 (PL-x 384/2019) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 8.10.2019
Cameră decizională
556. Pl-x 188/2019 Proiectul de Lege pentru modificarea art.98 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (PL-x 188/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru industrii, Comisia juridică, Comisia pentru transporturi și Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit - 9.10.2019
Cameră decizională
557. Pl-x 376/2019 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (PL-x 376/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru transporturi (Respingere) - distribuit - 10.10.2019
Cameră decizională
558. Pl-x 307/2019 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.81/2000 privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România (PL-x 307/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat -26.06.2019
Raport - Comisia pentru transporturi (Respingere) - distribuit - 10.10.2019
Cameră decizională
559. Pl-x 532/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat (Pl-x 532/2018) - lege organică - Respinsă de Senat -8.10.2018
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 14.10.2019
Cameră decizională
560. Pl-x 382/2019 Proiectul de Lege pentru modificarea art.3 alin.(2) din Legea nr.374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art.III alin.(1) din Legea nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (PL-x 382/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 17.10.2019
Cameră decizională
561. Pl-x 193/2019 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public (PL-x 193/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit - 21.10.2019
Cameră decizională
562. Pl-x 69/2017 Proiectul de Lege pentru modificarea art.35 din Legea nr.379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război (PL-x 69/2017) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit -23.02.2017 și Raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 22.10.2019
Cameră decizională
563. Pl-x 256/2019 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.136/2015 pentru finanțarea revistelor de cultură reprezentative din România (Pl-x 256/2019) - lege ordinară - Respinsă de Senat -29.05.2019
Raport comun - Comisia pentru cultură și Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 28.10.2019
Cameră decizională
564. Pl-x 286/2019 Propunerea legislativă pentru completarea art.14 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului (Pl-x 286/2019) - lege organică - Respinsă de Senat -11.06.2019
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 4.11.2019
Cameră decizională
565. Pl-x 282/2019 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.7 din 13 martie 1996 a cadastrului și publicității imobiliare (Pl-x 282/2019) - lege ordinară - Respinsă de Senat -11.06.2019
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 4.11.2019
Cameră decizională

     VII. AMÂNATE

 
566. Pl-x 618/2004 Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.166/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.146/2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București și al Fundației Naționale pentru Tineret (PL 618/2004) - redistribuit - 30.01.2009
Proiectul a fost adoptat de Senat ca lege ordinară, iar Camera Deputaților l-a adoptat ca lege organică. Comisia de mediere a propus spre adoptare textul Camerei Deputaților. La data de 10.02.2005 Senatul a aprobat textul propus de Comisia de mediere.
Amânată dezbaterea
. - Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. -

VOT FINAL
Marți, 27 noiembrie 2019, ora 12,00

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 24 mai 2022, 13:14
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro