Vezi calendarul
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > e-Caseta > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Ordinea de zi pentru ședințele Camerei Deputaților din zilele de 8 și 10 martie 2021

Aprobată: 08.03.2021
Poziția Număr
înregistrare
Descrierea punctului de pe ordinea de zi Doc.
1. - Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.93 din Regulamentul Camerei Deputaților. -
1. - Validarea unui mandat de deputat.
. prezentarea raportului Comisiei de validare;
. votul asupra Proiectului de Hotărâre.
- Depunerea Jurământului de credință față de țară și popor de către deputatul a cărui mandat a fost validat.
Se dezbate miercuri, 10 martie 2021, sub rezerva depunerii raportului Comisiei de validare
-
1. - Prezentarea de către domnul deputat Dan Tanasă, președintele Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați, a unui mesaj cu prilejul Zilei Internaționale a femeii.
Luni, 8 martie 2021, ora 16,00
Mesaj prezentat în 8.03.2021
-
1. PHCD 32/2021 Proiectul de Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat (ca urmare a demisiei domnului deputat Ionuț - Sorin Banciu) (PHCD 32/2021).
Proiectul de Hotărâre, întocmit de Comisia juridică
Adoptat- 8.03.2021
Format PDF
1. PHCD 26/2021 Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Stabilirea unui obiectiv mai ambițios în materie de climă pentru Europa în perspectiva anului 2030 - Investirea într-un viitor neutru din punct de vedere climatic, în interesul cetățenilor COM (2020) 562 (PHCD 26/2021)
La vot final-8.03.2021
Format PDF
2. PHCD 27/2021 Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Strategia UE pentru combaterea mai eficace a abuzului sexual asupra copiilor COM (2020) 607 (PHCD 27/2021)
La vot final-8.03.2021
Format PDF
3. PHCD 28/2021 Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților, cu privire la numărul de membri și componența Comisiei pentru muncă și protecție socială (PH CD 28 /2021).
La vot final-8.03.2021
Format PDF
4. PHCD 29/2021 Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 29 /2021).
La vot final-8.03.2021
Format PDF
5. Pl-x 82/2021 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecție socială adoptate în conextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă (PL-x 82/2021) - lege organică - Adoptat de Senat - 01.02.2021
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru muncă (Adoptare)- distribuit-4.03.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
La vot final-8.03.2021
6. Pl-x 65/2021 Proiectul de Lege pentru instituirea anului 2021 - "Anul Tudor Vladimirescu" și declararea lui Tudor Vladimirescu și a Ecaterinei Teodoroiu, drept eroi ai națiunii române (PL-x 65/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun- Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru cultură (Adoptare)- distribuit-1.03.2021
Cameră decizională
La vot final-8.03.2021
7. Pl-x 3/2021 Proiectul de Lege privind unele măsuri în domeniul justiției în contextul pandemiei de COVID-19 (PL-x 3/2021) - lege organică
Raport-Comisia juridică (Adoptare)- distribuit-22.02.2021
Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 1.02.2021; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 04.04.2021 , potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.112 din Regulamentul Camerei
Deputaților
La vot final-8.03.2021
8. Pl-x 466/2020 Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2020 privind modificarea și completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru completarea art.218 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru completarea art.12 alin.(5) din Legea nr.237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare (PL-x 466/2020) - lege organică - Adoptat de Senat - 11.08.2020
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia juridică
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate, sub rezerva depunerii raportului comun
9. Pl-x 461/2020 Proiectul de Lege privind completarea art.49 din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 461/2020) - lege organică - Adoptat de Senat - 27.07.2020
Raport comun-Comisia pentru buget și Comisia juridică
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate, sub rezerva depunerii raportului comun
10. Pl-x 26/2017 Reexaminarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere S.A., precum și modificarea și completarea unor acte normative, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.392 din 6 iunie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.579 din 9 iulie 2018 (PL-x 26/2017/2018) - lege organică - Reexaminată de Senat - 8.10.2018
Raport comun- Comisia juridică și Comisia pentru transporturi (Adoptarea Legii în forma reexaminată de Senat) - distribuit -14.03.2019
Procedură de urgență
Cameră decizională
Retrimis la comisie - termen - 18.09.2019 (Plen - 4.09.2019)
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun suplimentar- Comisia pentru constituționalitate și Comisia pentru transporturi
11. Pl-x 632/2020 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală (PL-x 632/2020) - lege organică - Adoptat de Senat - 14.10.2020
Raport - Comisia juridică (Adoptare) - distribuit - 10.02.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
12. Pl-x 22/2021 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.182/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și a art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă (PL-x 22/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit - 18.02.2021 și Raport suplimentar(Adoptare) - distribuit - 10.03.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
13. Pl-x 560/2020 Proiectul de Lege privind majorarea capitalului autorizat deținut de România la Corporația Financiară Internațională, în conformitate cu Rezoluția nr.271/2020 privind "Majorarea selectivă de capital 2018" și Rezoluția nr.272/2020 privind "Majorarea generală de capital 2018", adoptate de Consiliul Guvernatorilor Corporației Financiare Internaționale (PL-x 560/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 8.09.2020
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 17.02.2021
Cameră decizională
14. Pl-x 633/2020 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.162/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr.1/2011, precum și a altor acte normative (PL-x 633/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 14.10.2020
Raport comun - Comisia pentru sănătate și Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 17.02.2021

Procedură de urgență
Cameră decizională
15. Pl-x 89/2021 Proiectul de Lege privind înființarea Institutului Teologic Creștin după Evanghelie @Timotheus" din București (PL-x 89/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru învățământ (Adoptare) - distribuit - 17.02.2021

Cameră decizională
16. Pl-x 220/2016 Propunerea legislativă pentru completarea alin.(2) al art.96 din Legea nr.448/2006 republicată privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 220/2016) - lege organică - Respinsă de Senat - 19.04.2016
Raport comun - Comisia pentru sănătate și Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit- 19.04.2017 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit -18.02.2021
Cameră decizională
Retrimisă la comisie - termen - 16.10.2018 (Plen - 26.09.2018)
Propunerea legislativă a fost dezbătută și respinsă definitiv (vot final -9.03.2021).
17. Pl-x 441/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 republicată privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 441/2016) - lege organică - Respinsă de Senat - 4.10.2016
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 18.05.2017 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit -18.02.2021
Cameră decizională
Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 7.11.2018)
și ca urmare s-a hotărât retrimiterea la comisie.
Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 9.03.2021)
și ca urmare s-a hotărât retrimiterea la comisie.
18. Pl-x 566/2020 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, precum și a unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a acestora (Pl-x 566/2020) - lege organică -Respinsă de Senat - 8.09.2020
Raport -Comisia juridică (Respingere) - distribuit -17.02.2021
Cameră decizională
Propunerea legislativă a fost dezbătută și respinsă definitiv (vot final -9.03.2021).
19. Pl-x 302/2018 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2018 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Societății Române de Televiziune în domeniul public al municipiului București (PL-x 302/2018) - lege organică - Adoptat de Senat - 7.05.2018
Raport - Comisia juridică (Adoptare) - distribuit - 17.02.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
20. Pl-x 579/2020 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.142/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociațiilor și fundațiilor (PL-x 579/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 21.09.2020
Raport -Comisia juridică (Adoptare) - distribuit - 17.02.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
21. Pl-x 74/2021 Proiectul de Lege privind instituirea zilei de 10 Ianuarie - Ziua matematicii, informaticii și științelor naturii (PL-x 74/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru știință (Adoptare) - distribuit - 17.02.2021
Cameră decizională
22. Pl-x 58/2019 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2018 privind modificarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.92/2011 pentru aprobarea organizării unor acțiuni de informare și promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în plan intern și internațional (PL-x 58/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat -18.02.2019
Raport - Comisia pentru agricultură (Adoptare) - distribuit - 2.10.2019
Procedură de urgență
Cameră decizională
23. Pl-x 347/2019 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale (PL-x 347/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru politică externă (Adoptare) - distribuit - 13.11.2019
Procedură de urgență
Cameră decizională
24. Pl-x 456/2019 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2019 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2012 pentru stabilirea cadrului instituțional de acțiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României (PL-x 456/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat -9.10.2019
Raport - Comisia pentru agricultură (Adoptare) - distribuit - 13.11.2019
Procedură de urgență
Cameră decizională
25. Pl-x 430/2019 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice (PL-x 430/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru apărare (Adoptare) - distribuit- 24.10.2019
Procedură de urgență
Cameră decizională
26. Pl-x 409/2019 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2019 pentru completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri (PL-x 409/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat -25.09.2019
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare)- distribuit- 31.10.2019
Procedură de urgență
Cameră decizională
27. Pl-x 215/2019 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019 (PL-x 215/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat -1.04.2019
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 18.04.2019
Procedură de urgență
Cameră decizională
28. Pl-x 214/2019 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2019 pentru completarea Legii nr.176/2018 privind internshipul (PL-x 214/2019) - lege organică - Adoptat de Senat -1.04.2019
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit - 7.05.2019
Procedură de urgență
Cameră decizională
29. Pl-x 405/2019 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării și desfășurării unor proiecte culturale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 405/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat -23.09.2019
Raport comun- Comisia pentru politică externă și Comisia pentru cultură (Adoptare) - distribuit - 3.12.2019
Procedură de urgență
Cameră decizională
30. Pl-x 616/2018 Reexaminarea Legii privind declasificarea unor documente, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.74 din 30 ianuarie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.200 din 13 martie 2019 (PL-x 616/2018/2019) - lege ordinară - Reexaminată de Senat -8.04.2019
Raport comun- Comisia pentru apărare și Comisia juridică (Respingerea Legii) - distribuit- 13.01.2020
Procedură de urgență
Cameră decizională
31. Pl-x 163/2020 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2020 pentru modificarea și completarea Legii petrolului nr.238/2004 (PL-x 163/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru mediu (Adoptare) - distribuit - 3.06.2020 și Raport suplimentar (Adoptare) - distribuit - 3.03.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională

Retrimis la comisie- termen-1 săptămână- Plen-14.07.2020
A fost primit raportul suplimentar - 3.03.2021
32. Pl-x 373/2018 Reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru modificarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.467 din 29 iulie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.765 din 20 septembrie 2019 (PL-x 373/2018/2021) - lege organică-Reexaminată de Senat - 01.02.2021
Raport comun - Comisia pentru constituționalitate și Comisia juridică (Respingerea Legii) - distribuit -1.03.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
33. Pl-x 406/2018 Reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.466 din 29 iulie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.862 din 25 octombrie 2019 (PL-x 406/2018/2021) - lege organică-Reexaminată de Senat - 01.02.2021
Raport comun - Comisia pentru constituționalitate și Comisia juridică (Respingerea Legii) - distribuit -1.03.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională

VOT FINAL

Miercuri, 10 martie 2021, ora 12,00

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 23 aprilie 2021, 12:50
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro