Vezi calendarul
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > e-Caseta > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Ordinea de zi pentru ședința Camerei Deputaților din 15 octombrie 2012

Aprobată: 15.10.2012
Poziția Număr
înregistrare
Descrierea punctului de pe ordinea de zi Doc.
1. - Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. -
1. PHCD 53/2010 Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 43/2008 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților. (PHCD 53/2010)
Se adoptă cu votul majorității deputaților prezenți
-
2. - Proiectul de Hotărâre privind constatarea încetării unui mandat de deputat (PH CD 36/2012). -
2. - Proiectul de Hotărâre privind înființarea unei Comisii de anchetă a Camerei Deputaților pentru verificarea modului de utilizare de către Guvern, a sumelor încasate din taxa de primă înmatriculare, în perioada 1 ianuarie 2007 - 1 iulie 2008.
Proiectul de hotărâre a fost dezbătut în ședința Camerei Deputaților din 4.11.2008 și a rămas pe ordinea de zi pentru votul final.

Propunerile privind componența numerică și nominală prezentate în legislatura precedentă nu mai sunt corespunzătoare componenței nominale și configurației politice actuale ale Camerei Deputaților.
Urmează ca liderii grupurilor parlamentare să prezinte propuneri pentru componența numerică și nominală a comisiei și a biroului acesteia (BP + CLGP din 2.02.2009)
-
3. Pl-x 328/2012 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (PL-x 328/2012) - lege organică - Adoptat de Senat - 17.09.2012
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru industrii (Adoptare) - distribuit - 8.10.2012

Procedură de urgență
Cameră decizională

Prioritate legislativă
4. Pl-x 717/2011
Pl-x 466/2011
Pl-x 465/2011
- Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 717/2011) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit- 11.10.2012
Cameră decizională

- Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 465/2011) - lege organică - Respinsă de Senat - 22.06.2011
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 3.11.2011
Cameră decizională

- Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 466/2011) - lege organică - Respinsă de Senat - 22.06.2011
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 3.11.2011
Cameră decizională


Raport comun pentru cele 3 inițiative legislative - Comisia pentru muncă (Adoptarea PL-x 717/2011 și Respingerea Pl-x 465/2011 și Pl-x 466/2011) - distribuit - 11.10.2012
5. Pl-x 187/2011 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului (PL-x 187/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru administrație publică

Termenul de depunere a raportului - 27.04.2011
Procedură de urgență
Cameră decizională

Prioritate legislativă


Se dezbate sub rezerva primirii raportului
6. Pl-x 289/2012 Proiectul de Lege privind ratificarea Contractului de finanțare între România și Banca Europeană de Investiții aferent Proiectului de modernizare a metroului din București - etapa a V-a, magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon, tronsonul Universitate - Pantelimon, semnat la București, la 16 decembrie 2011 (PL-x 289/2012) - lege ordinară
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 24.09.2012
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 3.09.2012; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final
17.10.2012 , potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
Prioritate legislativă
7. Pl-x 163/2012 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2012 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.32/2007 privind reglementarea unor aspecte legate de lucrările de modernizare a sectoarelor de cale ferată aflate pe coridorul IV paneuropean supuse modernizării (PL-x 163/2012) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru industrii (Adoptare) - distribuit - 8.10.2012
Cameră decizională
8. Pl-x 165/2012 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2012 privind implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru realizarea interfețelor cu alte moduri de transport (PL-x 165/2012) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru tehnologia informației (Adoptare) - distribuit - 3.10.2012
Cameră decizională
9. Pl-x 35/2012 Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 35/2012) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru sănătate (Adoptare) - distribuit - 24.04.2012 și Raport comun înlocuitor (Adoptare) - distribuit - 3.10.2012
Cameră decizională
10. Pl-x 145/2011 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2011 pentru modificarea și completarea legislației cu privire la eliberarea, gestionarea și monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război și văduvelor de război (PL-x 145/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 21.03.2011
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit - 22.06.2011 și Raport înlocuitor (Adoptare) - distribuit - 11.10.2012
Cameră decizională
11. Pl-x 671/2011 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2011 pentru modificarea și completarea art.3 din Legea nr.491/2003 privind plantele medicinale și aromatice, precum și produsele stupului (PL-x 671/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 21.11.2011
Raport - Comisia pentru agricultură (Adoptare) - distribuit - 23.02.2012 și Raport înlocuitor (Adoptare) - distribuit - 24.09.2012
Cameră decizională

Prioritate legislativă
Supus dezbaterii și votului final în sesiunea februarie - iunie 2012, Proiectul de lege pentru aprobarea OG nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare (ședința de vot final din 19.06.2012) și, ca urmare, potrivit art.105 alin.(2) din Regulamentul Camerei se rediscută în sesiunea septembrie - decembrie 2012.
Retrimis la comisie - Plen 10.09.2012 și primit un nou raport.
12. Pl-x 647/2011 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente (PL-x 647/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 16.11.2011
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică (Adoptare) - distribuit - 4.10.2012
Cameră decizională

Prioritate legislativă
13. Pl-x 718/2010 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2010 pentru prorogarea unor termene prevăzute de Ordonanța Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România și de Ordonanța Guvernului nr.8/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România (PL-x 718/2010) - lege ordinară - Adoptat de Senat -17.11.2010
Raport - Comisia pentru industrii (Adoptare) - distribuit - 1.10.2012
Cameră decizională
14. Pl-x 684/2011 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea OUG nr.86/2006 privind organizarea profesiei de practician în insolvență (Pl-x 684/2011) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 21.11.2011
Raport - Comisia juridică (Adoptare) - distribuit - 24.09.2012 și Raport suplimentar (Adoptare) - distribuit - 1.10.2012
Cameră decizională
15. Pl-x 646/2011 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2011 pentru completarea art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (PL-x 646/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 16.11.2011
Raport - Comisia pentru industrii (Adoptare) - distribuit - 11.04.2012 și Raport suplimentar (Adoptare) - distribuit - 4.10.2012
Cameră decizională
16. Pl-x 629/2011 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2011 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.29/1997 privind Codul aerian civil (PL-x 629/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 9.11.2011
Raport - Comisia pentru industrii (Adoptare) - distribuit - 8.10.2012
Cameră decizională
17. Pl-x 260/2012 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.372/2005 privind performanța energetică a clădirilor (PL-x 260/2012) - lege ordinară - Adoptat de Senat 18.06.2012
Raport - Comisia pentru industrii (Adoptare) - distribuit - 1.10.2012

Procedură de urgență
Cameră decizională

Prioritate legislativă
18. Pl-x 868/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.146 din 1 aprilie 2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București (Pl-x 868/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 03.12.2007
Raport comun - Comisia pentru învățământ și Comisia juridică

Termenul de depunere a raportului - 14.02.2008
Cameră decizională

Se dezbate sub rezerva primirii raportului
19. Pl-x 645/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.69/2000, Legea educației fizice și sportului, consolidată în 2009 (Pl-x 645/2011) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 16.11.2011
Comisia pentru învățământ

Termenul de depunere a raportului - 8.12.2011
Cameră decizională

Se dezbate sub rezerva primirii raportului
20. Pl-x 374/2012 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2012 privind ratificarea Acordului de împrumut (Împrumut pentru politici de dezvoltare cu opțiune de amânare a tragerii) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București, la 11 septembrie 2012 (PL-x 374/2012) - lege ordinară
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 4.10.2012

Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată - Data depunerii la Camera Deputaților - 24.09.2012; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 23.10
.2012,
potrivit art.115 din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
21. Pl-x 378/2012 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2012 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolvenților promoțiilor anului 2012 ale instituțiilor de formare profesională inițială din sistemul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională (PL-x 378/2012) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 24.09.2012
Raport - Comisia pentru apărare (Adoptare) - distribuit - 10.10.2012

Procedură de urgență
Cameră decizională
22. Pl-x 406/2012 Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de Sprijin al Proiectului între România și Nabucco Gas Pipeline International GMBH și Nabucco Gas Pipeline România S.R.L. privind sistemul de conducte Nabucco, semnat la Kayseri, la 8 iunie 2011 (PL-x 406/2012) - lege ordinară
Raport - Comisia pentru industrii (Adoptare) - distribuit - 11.10.2012
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent -8.10.2012; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final
21.11.2012, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
Procedură de urgență
Prioritate legislativă
23. Pl-x 220/2010 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională (PL-x 220/2010) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru apărare (Adoptare) - distribuit - 1.10.2012

Procedură de urgență
Cameră decizională
24. Pl-x 243/2012 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2012 privind conversia în acțiuni a unor sume datorate statului de către Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.-S.A.", precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române (PL-x 243/2012) - lege ordinară - Adoptat de Senat -29.05.2012
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 2.10.2012

Procedură de urgență
Cameră decizională
25. Pl-x 57/2012 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.121/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 57/2012) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia juridică (Adoptare) - distribuit - 26.06.2012 și Raport înlocuitor (Adoptare) - distribuit - 24.09.2012

Procedură de urgență
Cameră decizională
26. Pl-x 45/2012 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2011 pentru modificarea art.1 din Legea nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, precum și a art.8 din Legea nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope (PL-x 45/2012) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru sănătate și Comisia pentru apărare (Adoptare) - distribuit - 27.09.2012

Procedură de urgență
Cameră decizională
27. Pl-x 34/2012 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2011 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, a sumelor necesare acoperirii plății TVA aferente bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul programelor privind combaterea HIV/SIDA și tuberculozei în România, implementate de fundația Romanian Angel Appeal (PL-x 34/2012) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru sănătate și Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 1.10.2012

Procedură de urgență
Cameră decizională
28. Pl-x 768/2011 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2011 privind desemnarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Timișoara ca operator medical al unui elicopter aflat în administrarea Ministerului Administrației și Internelor și aprobarea modului de operare, funcționare și finanțare a asistenței de urgență acordate cu acest elicopter (PL-x 768/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat -6.12.2011
Raport - Comisia pentru sănătate (Adoptare) - distribuit - 27.09.2012

Procedură de urgență
Cameră decizională
29. Pl-x 570/2011 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2011 privind exceptarea de la plata taxelor și a celorlalte obligații prevăzute de Legea fondului funciar nr.18/1991 și de Legea nr.46/2008 - Codul silvic, pentru terenurile necesare realizării, extinderii și supraînălțării depozitelor de zgură și cenușă aferente activităților nucleare desfășurate de către societăți sau regii autonome ce au ca obiect principal de activitate producerea apei grele (PL-x 570/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru agricultură (Adoptare) - distribuit - 1.10.2012

Procedură de urgență
Cameră decizională
30. Pl-x 356/2011 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2011 privind interzicerea achiziționării de la persoane fizice a metalelor feroase și neferoase și a aliajelor acestora, utilizate în activitatea feroviară (PL-x 356/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 18.05.2011
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru industrii (Adoptare) - distribuit - 1.10.2012

Procedură de urgență
Cameră decizională
31. Pl-x 522/2011 Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2011 privind reglementarea situației juridice a unor săli și grădini de spectacol cinematografic, precum și a altor imobile (PL-x 522/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 14.09.2011
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru cultură (Adoptarea proiectului de lege privind aprobarea OUG) - distribuit - 8.05.2012 și Raport suplimentar (Adoptarea proiectului de lege privind aprobarea OUG) - distribuit - 1.10.2012

Procedură de urgență
Cameră decizională
32. Pl-x 188/2011 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2011 privind abrogarea alin.(8) al art.39 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat (PL-x 188/2011) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia juridică (Adoptarea proiectului de lege pentru Respingerea OUG) - distribuit - 28.06.2011 și Raport înlocuitor (Adoptarea proiectului de lege pentru aprobarea OUG) - distribuit - 1.10.2012

Procedură de urgență
Cameră decizională
33. Pl-x 872/2010 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2010 privind reglementarea unor măsuri în sistemul de asigurări sociale de sănătate (PL-x 872/2010) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 15.12.2010
Raport comun - Comisia pentru sănătate și Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit - 2.10.2012

Procedură de urgență
Cameră decizională
34. Pl-x 384/2010 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate (PL-x 384/2010) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Adoptarea Proiectului de Lege privind respingerea OUG) - distribuit - 21.10.2010, Raport suplimentar (menține raportul inițial - Adoptarea Proiectului de Lege privind respingerea OUG) - distribuit - 14.12.2010 și un ultim Raport suplimentar (menține raportul inițial - Adoptarea Proiectului de Lege privind respingerea OUG) - distribuit - 2.10.2012

Procedură de urgență
Cameră decizională

Supus dezbaterii și votului final în sesiunile februarie - iunie 2011 (ședința de vot final din 8.02.2011), septembrie - decembrie 2011 (ședința de vot final din 22.11.2011), Proiectul de lege pentru respingerea OUG nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare și, ca urmare, potrivit art.105 alin.(2) din Regulamentul Camerei se rediscută în sesiunea februarie - iunie 2012.
Retrimis la comisie - (Plen 14.02.2012) și primit raportul suplimentar
35. Pl-x 68/2011
Pl-x 444/2011
- Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 68/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat -23.02.2011
Procedură de urgență
Cameră decizională

- Propunerea legislativă privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107 din 6 decembrie 2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 444/2011) - lege ordinară - Respinsă de Senat -15.06.2011
Cameră decizională

Raport comun pentru ambele inițiative legislative - Comisia pentru sănătate și Comisia pentru muncă (Adoptarea proiectului de lege privind respingerea OUG - PL-x 68/2011 și Respingerea Pl-x 444/2011) - distribuit - 28.09.2011, Raport comun suplimentar (menținerea soluțiilor inițiale - Adoptarea proiectului de lege privind respingerea OUG - PL-x 68/2011 și Respingerea Pl-x 444/2011) - distribuit - 24.10.2011, Raport înlocuitor (Adoptarea PL-x 68/2011 și Respingerea Pl-x 444/2011) - distribuit - 25.04.2012 și un nou Raport înlocuitor (Adoptarea PL-x 68/2011 și Respingerea Pl-x 444/2011) - distribuit - 2.10.2012
36. Pl-x 417/2011 Proiectul Legii Turismului (PL-x 417/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 14.06.2011
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru industrii (Adoptare) - distribuit - 15.11.2011 Raport comun suplimentar (Respingere) - distribuit - 3.10.2012

Procedură de urgență
Cameră decizională
37. Pl-x 199/2009 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.151/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2008 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învățământ (PL-x 199/2009) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru învățământ (Adoptarea proiectului de lege privind Respingerea OUG) - distribuit - 4.10.2012

Procedură de urgență
Cameră decizională
38. Pl-x 32/2012 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. (PL-x 32/2012) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit - 29.03.2012, Raport suplimentar I (menține raportul inițial - Adoptare) - distribuit - 28.06.2012 și Raport suplimentar I I (Adoptare) - distribuit - 5.10.2012

Procedură de urgență
Cameră decizională
39. Pl-x 700/2011 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2011 privind trecerea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară din subordinea Ministerului Administrației și Internelor în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, precum și pentru modificarea unor acte normative (PL-x 700/2011) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit - 23.02.2012 și Raport suplimentar (Adoptare) - distribuit - 5.10.2012

Procedură de urgență
Cameră decizională

Supus dezbaterii și votului final în sesiunea februarie - iunie 2012, Proiectul de lege pentru aprobarea OUG nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare (ședința de vot final din 27.03.2012) și, ca urmare, potrivit art.105 alin.(2) din Regulamentul Camerei se rediscută în sesiunea septembrie - decembrie 2012.
Retrimis la comisie (Plen 10.09.2012) - primit raport suplimentar
40. Pl-x 564/2011 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2011 privind aprobarea Programului „Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici și mijlocii" (PL-x 564/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 11.10.2012

Procedură de urgență
Cameră decizională
41. Pl-x 414/2011 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2011 pentru modificarea și completarea art.17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale (PL-x 414/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat -15.06.2011
Raport comun - Comisia pentru politică economică și Comisia pentru industrii (Adoptare) - distribuit - 11.10.2012

Procedură de urgență
Cameră decizională
42. Pl-x 212/2009 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.228/2008 pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 212/2009) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru industrii (Adoptarea proiectului de lege privind Respingerea OUG) - distribuit - 11.10.2012

Procedură de urgență
Cameră decizională
43. Pl-x 135/2011 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130/2010 pentru modificarea Legii farmaciei nr.266/2008 (PL-x 135/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 16.03.2011
Raport - Comisia pentru sănătate (Adoptare) - distribuit - 23.11.2011, Raport înlocuitor (Adoptare) - distribuit - 20.09.2012 și ultimul Raport înlocuitor (Adoptarea proiectului de lege privind aprobarea OUG) - distribuit - 11.10.2012

Procedură de urgență
Cameră decizională
44. Pl-x 196/2011 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2011 privind modificarea și completarea art.II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.130/2010 pentru modificarea Legii farmaciei nr.266/2008 (PL-x 196/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 18.04.2011
Raport - Comisia pentru sănătate (Adoptare) - distribuit - 24.11.2011, Raport înlocuitor (Adoptare) - distribuit - 20.09.2012 și ultimul Raport înlocuitor (Adoptare) - distribuit - 11.10.2012

Procedură de urgență
Cameră decizională
45. Pl-x 31/2012 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2011 pentru abrogarea și modificarea unor acte normative (PL-x 31/2012) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României,republicată
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru învățământ (Adoptare) - distribuit - 11.10.2012

Procedură de urgență
Cameră decizională
46. Pl-x 248/2008 Reexaminarea, la cererea Președintelui României , a Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2008 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006 și a Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006 (PL-x 248/2008/2011)- lege organică - Respinsă de Senat cererea Președintelui României - 31.10.2011
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru administrație publică (Admiterea cererii de reexaminare și adoptarea legii) - distribuit - 29.11.2011, Raport comun înlocuitor (Admiterea cererii de reexaminare și adoptarea legii, cu amendamente) - distribuit - 5.12.2011 și Raport comun înlocuitor suplimentar (menține raportul comun înlocuitor - Admiterea cererii de reexaminare și adoptarea legii, cu amendamente) - distribuit - 6.03.2012, Raport comun înlocuitor suplimentar II (menține raportul comun înlocuitor suplimentar - Admiterea cererii de reexaminare și adoptarea legii, cu amendamente) - distribuit - 19.04.2012, Raport comun înlocuitor suplimentar II (menține raportul comun înlocuitor suplimentar - menține raportul comun înlocuitor inițial - Admiterea cererii de reexaminare și adoptarea legii, cu amendamente) - distribuit - 1.10.2012
Cameră decizională

Prioritate legislativă
47. Pl-x 15/2012 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991, republicată (Pl-x 15/2012) - lege organică - Respinsă de Senat - 21.12.2011
Raport - Comisia juridică (Adoptare) - distribuit - 25.09.2012
Cameră decizională
48. Pl-x 117/2012 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.299 din 13 noiembrie 2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni (PL-x 117/2012) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru drepturile omului și Comisia pentru comunitățile de români (Adoptare) - distribuit - 26.09.2012
Cameră decizională
49. Pl-x 771/2011 Proiectul de Lege privind instituirea Zilei Limbii Române (PL-x 771/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat -6.12.2011
Raport - Comisia pentru cultură (Adoptare) - distribuit - 18.04.2012 și Raport suplimentar (Adoptare) - distribuit - 27.09.2012
Cameră decizională
50. Pl-x 579/2010 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor (Pl-x 579/2010) - lege organică - Respinsă de Senat - 11.10.2010
Raport - Comisia pentru politică economică (Adoptare) - distribuit - 25.11.2010, Raport înlocuitor (Adoptare) - distribuit - 23.06.2011, Raport suplimentar I (menține raportul inițial - Adoptare) - distribuit - 24.11.2011 Raport suplimentar II (menține raportul inițial - Adoptare) - distribuit - 24.11.2011, Raport suplimentar III (menține raportul suplimentar din 22 noiembrie 2011 - Adoptare cu amendamente) - distribuit - 10.05.2012 și ultimul Raport suplimentar (Adoptare cu amendamente) - distribuit - 27.09.2012
Cameră decizională
51. - Raport privind activitatea Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții pe semestrul I al anului 2012. -
52. Pl-x 610/2010 Proiectul de Lege pentru abrogarea art.1 alin.(2) lit.b) din Legea nr.221/2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 (PL-x 610/2010) - lege organică - Adoptat de Senat -19.10.2010
Raport - Comisia juridică (Adoptare) - distribuit - 1.10.2012
Cameră decizională
53. Pl-x 153/2012 Proiectul de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, județul Dâmbovița în domeniul public al comunei Corbii Mari, județul Dâmbovița, și în administrarea Consiliului Local al Comunei Corbii Mari, județul Dâmbovița (PL-x 153/2012) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia juridică (Adoptare) - distribuit - 1.10.2012
Cameră decizională
54. Pl-x 149/2012 Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru stimularea comasării terenurilor agricole (PL-x 149/2012) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia juridică (Adoptare) - distribuit - 1.10.2012
Cameră decizională
55. Pl-x 341/2012 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități de reparații, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum și de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz (Pl-x 341/2012) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 17.09.2012
Raport - Comisia pentru industrii (Adoptare) - distribuit - 3.10.2012
Cameră decizională
56. Pl-x 715/2011 Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 715/2011) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit - 3.10.2012
Cameră decizională
57. Pl-x 752/2010 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.204/2008 privind protejarea exploatațiilor agricole (Pl-x 752/2010) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 24.11.2010
Raport - Comisia pentru agricultură (Adoptare) - distribuit - 17.03.2011, Raport suplimentar (menținerea raportului inițial - Adoptare) - distribuit - 28.03.2012, Raport înlocuitor (Adoptare) - distribuit - 2.05.2012 și ultimul Raport înlocuitor (menține raportul înlocuitor - Adoptare) - distribuit - 4.10.2012
Cameră decizională
58. Pl-x 760/2010 Propunerea legislativă pentru completarea art.42 din Legea 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional (Pl-x 760/2010) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 24.11.2010
Raport - Comisia pentru agricultură (Adoptare) - distribuit - 17.03.2011, Raport înlocuitor (Adoptare) - distribuit - 23.03.2012 și ultimul Raport înlocuitor (menține raportul înlocuitor - Adoptare) - distribuit - 4.10.2012
Cameră decizională
59. Pl-x 92/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (2¹) din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 (Pl-x 92/2011) - lege organică - Respinsă de Senat - 2.03.2011
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru agricultură (Adoptare) - distribuit - 3.05.2011, Raport comun înlocuitor (Adoptare) - distribuit - 14.12.2011și Raport comun suplimentar (menține raportul comun înlocuitor - Adoptare) - distribuit - 3.10.2012
Cameră decizională
60. Pl-x 397/2011 Proiectul de Lege privind afilierea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor ca membru cu drepturi depline la Asociația Internațională a Oficiilor de Marcare ce activează în domeniul metalelor prețioase (PL-x 397/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat -8.06.2011
Raport - Comisia pentru industrii (Adoptare) - distribuit - 4.10.2012
Cameră decizională
61. Pl-x 263/2012 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.104/2003 privind manipularea cadavrelor umane și prelevarea organelor și țesuturilor de la cadavre în vederea transplantului, (PL-x 263/2012) - lege organică - Adoptat de Senat -18.06.2012
Raport - Comisia pentru sănătate (Adoptare) - distribuit - 5.10.2012
Cameră decizională
62. Pl-x 729/2010 Proiectul de Lege privind vânzarea locuințelor aflate în administrarea Societății Feroviare de Turism „S.F.T.-C.F.R.-S.A." actualilor chiriași (PL-x 729/2010) - lege organică - Adoptat de Senat -17.11.2010
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru industrii (Adoptare) - distribuit - 11.10.2012
Cameră decizională
63. Pl-x 619/2010 Proiectul de Lege pentru completarea art.51 alin.(3) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice (PL-x 619/2010) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 19.10.2010
Raport - Comisia pentru cultură (Adoptare) - distribuit - 18.02.2011 și Raport suplimentar (Adoptare) - distribuit - 18.11.2011, Raport înlocuitor (Adoptare) - distribuit - 19.04.2012 și ultimul Raport înlocuitor (Adoptare) - distribuit - 11.10.2012
Cameră decizională
64. Pl-x 162/2012 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2012 pentru modificarea Legii bibliotecilor nr.334/2002 (PL-x 162/2012) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru cultură (Adoptare) - distribuit - 11.10.2012
Cameră decizională
65. Pl-x 707/2011 Proiectul de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură și Floricultură Vidra în domeniul public al Comunei Vidra, județul Ilfov și în administrarea Consiliului Local al Comunei Vidra, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate (PL-x 707/2011) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 24.09.2012
Cameră decizională
66. Pl-x 745/2010 Propunerea legislativă pentru completarea art.16 din Legea fondului funciar nr.18/1991 (Pl-x 745/2010) - lege organică - Respinsă de Senat - 24.11.2010
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 24.09.2012
Cameră decizională
67. Pl-x 743/2010 Propunerea legislativă pentru completarea art.28 din Legea 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 (Pl-x 743/2010) - lege organică - Respinsă de Senat - 24.11.2010
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 24.09.2012
Cameră decizională
68. Pl-x 314/2012 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.42 din 24 mai 1995 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.65 din 19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați (Pl-x 314/2012) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 25.06.2012
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 24.09.2012
Cameră decizională
69. Pl-x 315/2012 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.279/2010 privind aprobarea OUG nr.58/2010 privind modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale (Pl-x 315/2012) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 25.06.2012
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 24.09.2012
Cameră decizională
70. Pl-x 310/2012 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.126/1994, cu modificările și completările ulterioare pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte (Pl-x 310/2012) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 25.06.2012
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 24.09.2012
Cameră decizională
71. Pl-x 309/2012 Propunerea legislativă privind organizarea activității fiscale a marilor contribuabili (Pl-x 309/2012) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 25.06.2012
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 24.09.2012
Cameră decizională
72. Pl-x 307/2012 Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 296 18 al Legii nr.571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal (Pl-x 307/2012) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 25.06.2012
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 24.09.2012
Cameră decizională
73. Pl-x 299/2012 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de Guvern nr.30/2011, care modifică și completează Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (Pl-x 299/2012) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 25.06.2012
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 24.09.2012
Cameră decizională
74. Pl-x 298/2012 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal (Pl-x 298/2012) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 25.06.2012
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 24.09.2012
Cameră decizională
75. Pl-x 177/2012 Proiectul de Lege pentru completarea art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (PL-x 177/2012) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 24.09.2012
Cameră decizională
76. Pl-x 146/2012 Proiectul de Lege pentru modificarea art.287 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (PL-x 146/2012) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 24.09.2012
Cameră decizională
77. Pl-x 145/2012 Proiectul de Lege pentru completarea art.38 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (PL-x 145/2012) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 24.09.2012
Cameră decizională
78. Pl-x 152/2012 Proiectul de Lege privind acordarea de pachete alimentare pentru elevii din învățământul obligatoriu de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private (PL-x 152/2012) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 21.06.2012 și Raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 24.09.2012
Cameră decizională
79. Pl-x 457/2011 Propunerea legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor de creștere, îngrijire și educare a copiilor în vârstă de 0-3 ani (Pl-x 457/2011) - lege organică - Respinsă de Senat - 22.06.2011
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 24.09.2012
Cameră decizională
80. Pl-x 219/2012 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor (Pl-x 219/2012) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 21.05.2012
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 24.09.2012
Cameră decizională
81. Pl-x 305/2012
Pl-x 306/2012
- Propunerea legislativă privind interzicerea activității de cerșetorie (Pl-x 305/2012) - lege organică - Respinsă de Senat - 25.06.2012
Cameră decizională

- Propunerea legislativă pentru reglementarea unor măsuri privind cerșetoria (Pl-x 306/2012) - lege organică - Respinsă de Senat - 25.06.2012
Cameră decizională

Raport comun pentru ambele inițiative legislative - Comisia juridică (Respingerea ambelor inițiative) - distribuit - 25.09.2012
82. Pl-x 20/2012 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local (Pl-x 20/2012) - lege organică - Respinsă de Senat - 21.12.2011
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 25.09.2012
Cameră decizională
83. Pl-x 273/2012 Propunerea legislativă pentru modificarea O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor (Pl-x 273/2012) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 21.06.2012
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 25.09.2012
Cameră decizională
84. Pl-x 87/2012 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.16 din Legea nr.13/2007 privind energia electrică (PL-x 87/2012) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 26.09.2012
Cameră decizională
85. Pl-x 180/2012 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor (PL-x 180/2012) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru politică economică (Respingere) - distribuit - 27.09.2012
Cameră decizională
86. Pl-x 575/2009 Proiectul de lege privind acordarea de despăgubiri persoanelor afectate de construcția infrastructurii de transport (PL-x 575/2009) - lege organică - Adoptat de Senat - 2.11.2009
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 27.09.2012
Cameră decizională
87. Pl-x 66/2012 Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(1¹) al art.III din Legea nr.169/1997 pentru modificarea ºi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (PL-x 66/2012) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 27.09.2012
Cameră decizională
88. Pl-x 265/2011 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope (Pl-x 265/2011) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 4.05.2011
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 27.09.2012
Cameră decizională
89. Pl-x 249/2011 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope (Pl-x 249/2011) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 4.05.2011
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 27.09.2012
Cameră decizională
90. Pl-x 402/2011 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope (Pl-x 402/2011) - lege organică - Respinsă de Senat - 8.06.2011
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 27.09.2012
Cameră decizională
91. Pl-x 213/2011 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope (PL-x 213/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 27.04.2011
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 27.09.2012
Cameră decizională
92. Pl-x 229/2012 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului (Pl-x 229/2012) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 21.05.2012
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 27.09.2012
Cameră decizională
93. Pl-x 80/2012 Proiectul de Lege pentru instituirea Zilei Naționale a Multipleților (PL-x 80/2012) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 27.09.2012
Cameră decizională
94. Pl-x 228/2012 Propunerea legislativă privind exercitarea profesiei de logoped (Pl-x 228/2012) - lege organică - Respinsă de Senat - 21.05.2012
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 27.09.2012
Cameră decizională
95. Pl-x 634/2009 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 634/2009) - lege organică - Respinsă de Senat - 24.11.2009
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 27.09.2012
Cameră decizională
96. Pl-x 578/2010 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 578/2010) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 11.10.2010
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 27.09.2012
Cameră decizională
97. Pl-x 762/2010 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 762/2010) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 24.11.2010
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 27.09.2012
Cameră decizională
98. Pl-x 63/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 63/2011) - lege organică - Respinsă de Senat - 21.02.2011
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 27.09.2012
Cameră decizională
99. Pl-x 97/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 95/2006 privind sistemul sanitar (Pl-x 97/2011) - lege organică - Respinsă de Senat - 2.03.2011
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 27.09.2012
Cameră decizională
100. Pl-x 169/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 169/2011) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 30.03.2011
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 27.09.2012
Cameră decizională
101. Pl-x 170/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 170/2011) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 30.03.2011
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 27.09.2012
Cameră decizională
102. Pl-x 280/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 280/2011) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 4.05.2011
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 27.09.2012
Cameră decizională
103. Pl-x 471/2011 Propunerea legislativă privind modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.133/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 471/2011) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 22.06.2011
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 27.09.2012
Cameră decizională
104. Pl-x 226/2012 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 226/2012) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 21.05.2012
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 27.09.2012
Cameră decizională
105. Pl-x 270/2012 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.264/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 270/2012) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 18.06.2012
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 27.09.2012
Cameră decizională
106. Pl-x 281/2012 Propunerea legislativă privind abrogarea Legii nr.220/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 281/2012) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 21.06.2012
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 27.09.2012
Cameră decizională
107. Pl-x 282/2012 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 282/2012) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 21.06.2012
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 27.09.2012
Cameră decizională
108. Pl-x 92/2010 Propunerea legislativă privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (Pl-x 92/2010) - lege organică - Respinsă de Senat - 8 .03.2010
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 27.09.2012
Cameră decizională
109. Pl-x 279/2011 Propunerea legislativă privind standardele de cost în domeniul diagnosticului clinic de laborator (Pl-x 279/2011) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 4.05.2011
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 27.09.2012
Cameră decizională
110. Pl-x 475/2011 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri (Pl-x 475/2011) - lege organică - Respinsă de Senat - 22.06.2011
Raport comun - Comisia pentru sănătate și Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit - 27.09.2012
Cameră decizională
111. Pl-x 174/2012 Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri (PL-x 174/2012) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru sănătate și Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit - 27.09.2012
Cameră decizională
112. Pl-x 433/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli (Pl-x 433/2011) - lege ordinară - Respinsă de Senat -14.06.2011
Raport comun - Comisia pentru învățământ și Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 1.10.2012
Cameră decizională
113. Pl-x 156/2012 Propunerea legislativă privind introducerea ținutei școlare obligatorii în învățământul general obligatoriu, liceal și profesional de stat și particular (Pl-x 156/2012) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 21.05.2012
Raport - Comisia pentru învățământ (Respingere) - distribuit - 1.10.2012
Cameră decizională
114. Pl-x 113/2012 Proiectul de Lege pentru accesul gratuit în muzee al preșcolarilor și școlarilor din învățământul primar (PL-x 113/2012) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru învățământ și Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit - 1.10.2012
Cameră decizională
115. Pl-x 393/2010 Proiectul de Lege pentru completarea art.54 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere (PL-x 393/2010) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 23.06.2010
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 1.10.2012
Cameră decizională
116. Pl-x 625/2010 Propunerea legislativă privind reglementarea accesului autovehiculelor pe aeroporturi în zona de deservire a terminalelor de plecări (Pl-x 625/2010) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 19.10.2010
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 1.10.2012
Cameră decizională
117. Pl-x 259/2011 Propunerea legislativă privind regimul special maritim (Pl-x 259/2011) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 4.05.2011
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 1.10.2012
Cameră decizională
118. Pl-x 261/2011 Propunerea legislativă pentru completarea art.28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere (Pl-x 261/2011) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 4.05.2011
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 1.10.2012
Cameră decizională
119. Pl-x 648/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea art.12, alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România (Pl-x 648/2011) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 16.11.2011
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 1.10.2012
Cameră decizională
120. Pl-x 279/2012 Propunerea legislativă privind abrogarea Legii nr.9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule (Pl-x 279/2012) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 21.06.2012
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 1.10.2012
Cameră decizională
121. Pl-x 586/2011 Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale (PL-x 586/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru politică economică (Respingere) - distribuit - 1.10.2012
Cameră decizională
122. Pl-x 440/2010
Pl-x 754/2011
Pl-x 338/2011
- Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței (Pl-x 440/2010) - lege organică - Respinsă de Senat - 28.06.2010
Cameră decizională
-
Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(6) al art.138 din Legea nr.169/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței (PL-x 338/2011) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Cameră decizională

- Proiectul de Lege privind modificarea art.3 - pct.7 și pct.8 și a art.64 alin.(1) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței (PL-x 754/2011) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Cameră decizională


Raport comun pentru cele trei inițiative legislative - Comisia juridică și Comisia pentru politică economică (Respingerea celor trei inițiative legislative) - distribuit - 1.10.2012
123. Pl-x 674/2010 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (Pl-x 674/2010) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 8.11.2010
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru industrii (Respinger
e) - distribuit - 9.03.2011și Raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 1.10.2012
Cameră decizională
124. Pl-x 262/2012 Propunerea legislativă privind transmiterea unor terenuri din domeniul privat al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea în domeniul privat al Orașului Fundulea, Județul Călărași și în administrarea Consiliului Local al Orașului Fundulea, Județul Călărași, în vederea realizării obiectivului privind dezvoltarea economică a Orașului Fundulea (Pl-x 262/2012) - lege organică - Respinsă de Senat - 18.06.2012
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 1.10.2012
Cameră decizională
125. Pl-x 786/2011 Proiectul de Lege privind transmiterea unei suprafețe de teren portuar aflată în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oltenița, județul Călărași, pentru realizarea obiectivului „Dezvoltarea infrastructurii turistice în zona Oltenița și amenajare port turistic" (PL-x 786/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat -21.12.2011
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 1.10.2012
Cameră decizională
126. Pl-x 149/2011 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice. (PL-x 149/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 23.03.2011
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 1.10.2012
Cameră decizională
127. Pl-x 117/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea alin.(1) al art.14 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.195 privind circulația pe drumurile publice (Pl-x 117/2011) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 9.03.2011
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 1.10.2012
Cameră decizională
128. Pl-x 576/2010 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.407 din 9 noiembrie 2006 a vânătorii și a protecției fondului cinegetic (Pl-x 576/2010) - lege organică - Respinsă de Senat - 11.10.2010
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 1.10.2012
Cameră decizională
129. Pl-x 49/2008 Proiectul de Lege pentru modificarea alin.3 al art.1 din Legea nr.4/1953 - Codul familiei (PL-x 49/2008) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 13.02.2008
Raport comun - Comisia pentru drepturile omului și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 1.10.2012
Cameră decizională
130. Pl-x 731/2011 Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.17 din Legea farmaciei nr.266/2008 (PL-x 731/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru sănătate și Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 1.10.2012
Cameră decizională
131. Pl-x 118/2012 Proiectul de Lege privind administrarea fondului de sănătate de către patronate și sindicate (PL-x 118/2012) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru sănătate și Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 1.10.2012
Cameră decizională
132. Pl-x 533/2010
Pl-x 803/2010
Pl-x 802/2010
Pl-x 801/2010
Pl-x 800/2010
Pl-x 799/2010
Pl-x 798/2010
Pl-x 797/2010
- Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 85/2006 privind procedura insolvenței (Pl-x 533/2010) - lege organică - Respinsă de Senat - 27.09.2010
Cameră decizională

- Propunerea legislativă privind modificarea Art.3), pct.(8), pct.(9) și pct.(13) al Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței (Pl-x 797/2010) - lege organică - Respinsă de Senat - 24.11.2010
Cameră decizională

- Propunerea legislativă privind modificarea Art.1), alin.(2), pct.e) al Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței (Pl-x 798/2010) - lege organică - Respinsă de Senat - 24.11.2010
Cameră decizională

- Propunerea legislativă privind modificarea Art.11), lit.c) a Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței (Pl-x 799/2010) - lege organică - Respinsă de Senat - 24.11.2010
Cameră decizională

- Propunerea legislativă privind modificarea Art.121), alin.(1) al Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței (Pl-x 800/2010) - lege organică - Respinsă de Senat - 24.11.2010
Cameră decizională

- Propunerea legislativă privind modificarea Art.3), pct.(27) al Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței (Pl-x 801/2010) - lege organică - Respinsă de Senat - 24.11.2010
Cameră decizională

- Propunerea legislativă privind modificarea Art.19), alin.(2) al Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței (Pl-x 802/2010) - lege organică - Respinsă de Senat - 24.11.2010
Cameră decizională

- Propunerea legislativă privind modificarea Art.31), alin.(3) al Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței (Pl-x 803/2010) - lege organică - Respinsă de Senat - 24.11.2010
Cameră decizională


Raport comun pentru cele 8 inițiative legislative - Comisia juridică și Comisia pentru politică economică (Respingere) - distribuit - 16.11.2011 și Raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 1.10.2012
133. Pl-x 390/2011 Propunerea legislativă pentru abrogarea alin.(6¹) al art.37 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat (Pl-x 390/2011) - lege organică - Respinsă de Senat -1.06.2011
Raport - Comisia juridică (Adoptare) - distribuit - 28.06.2011 și Raport înlocuitor (Respingere) - distribuit - 1.10.2012
Cameră decizională
134. Pl-x 689/2011 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea OUG nr.86/2006 privind organizarea profesiei de practician în insolvență (Pl-x 689/2011) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 21.11.2011
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 24.09.2012 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 1.10.2012
Cameră decizională
135. Pl-x 274/2012 Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (2) al articolului 30 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență (Pl-x 274/2012) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 21.06.2012
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 24.09.2012 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 1.10.2012

Cameră decizională
136. Pl-x 300/2012 Propunerea legislativă privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului Călărași și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Călărași, județul Călărași, pentru realizarea unui campus universitar pentru Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București - Filiala Călărași (Pl-x 300/2012) - lege organică - Respinsă de Senat - 25.06.2012
Raport comun - Comisia juridică, Comisia pentru apărare și Comisia pentru învățământ (Respingere) - distribuit - 1.10.2012
Cameră decizională
137. Pl-x 347/2011 Proiectul de Lege privind modificarea modului de calcul a impozitului pe autovehicule (PL-x 347/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 4.05.2011
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 2.10.2012
Cameră decizională
138. Pl-x 313/2012 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.283 din 14 decembrie 2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2010 pentru completarea art.11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar (Pl-x 313/2012) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 25.06.2012
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 2.10.2012
Cameră decizională
139. Pl-x 91/2012 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România (PL-x 91/2012) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru sănătate și Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 2.10.2012
Cameră decizională
140. Pl-x 681/2011 Proiectul de Lege privind statutul profesional al medicului expert al asigurărilor sociale (PL-x 681/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 21.11.2011
Raport comun - Comisia pentru sănătate și Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 2.10.2012
Cameră decizională
141. Pl-x 221/2011
Pl-x 227/2011
- Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.40 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PL-x 221/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 27.04.2011
Cameră decizională

- Propunerea legislativă pentru modificarea art.40 alin.(1) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 227/2011) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 27.04.2011
Cameră decizională

Raport comun pentru ambele inițiative legislative - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 2.10.2012
142. Pl-x 222/2011
Pl-x 267/2011
- Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.16 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PL-x 222/2011) - lege organică - Adoptat de Senat - 27.04.2011
Cameră decizională

- Proiectul de Lege pentru modificarea art.16 alin.(1) lit.e) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea persoanelor cu handicap (PL-x 267/2011) - lege organică - Adoptat de Senat - 4.05.20116
Cameră decizională


Raport comun pentru ambele inițiative legislative - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 2.10.2012
143. Pl-x 26/2010
Pl-x 477/2011
- Proiectul de Lege pentru completarea art.58 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată (PL-x 26/2010) - lege organică - Adoptat de Senat - 8.02.2010
Cameră decizională

- Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 477/2011) - lege organică - Respinsă de Senat - 22.06.2011
Cameră decizională


Raport comun pentru ambele inițiative legislative - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 2.10.2012
144. Pl-x 470/2011 Propunerea legislativă privind modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.107 din 6 decembrie 2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 470/2011) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 22.06.2011
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 2.10.2012
Cameră decizională
145. Pl-x 572/2010 Proiectul de Lege privind completarea art.59 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PL-x 572/2010) - lege organică - Adoptat de Senat -11.10.2010
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 2.10.2012
Cameră decizională
146. Pl-x 569/2010 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 569/2010) - lege organică - Respinsă de Senat - 11.10.2010
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 2.10.2012
Cameră decizională
147. Pl-x 422/2010 Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PL-x 422/2010) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 2.10.2012
Cameră decizională
148. Pl-x 194/2010 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 194/2010) - lege organică- Respinsă de Senat - 13.04.2010
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 2.10.2012
Cameră decizională
149. Pl-x 655/2009 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 655/2009) - lege organică - Respinsă de Senat - 8.12.2009
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 2.10.2012
Cameră decizională
150. Pl-x 487/2011 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.399 din 30 octombrie 2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate (Pl-x 487/2011) - lege organică - Respinsă de Senat - 22.06.2011
Raport comun - Comisia pentru sănătate și Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 22.11.2011 și Raport suplimentar (menține raportul inițial - respingere) - distribuit - 2.10.2012
Cameră decizională
151. Pl-x 561/2009 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 561/2009) - lege organică - Respinsă de Senat -2.11.2009
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Adoptare) - distribuit - 13.04.2010, Raport înlocuitor (Adoptare) - distribuit - 12.05.2010 și un nou raport înlocuitor (Respingere) - distribuit - 2.10.2012
Cameră decizională
152. Pl-x 436/2010 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.35 pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii 393/2004, publicată în Monitorul Oficial al României nr.196 din 13 martie 2008 (Pl-x 436/2010) - lege organică - Respinsă de Senat - 28.06.2010
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 3.10.2012
Cameră decizională
153. Pl-x 459/2011 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, precum și pentru modificarea unor acte normative (PL-x 459/2011) - lege organică - Adoptat de Senat - 22.06.2011
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 3.10.2012
Cameră decizională
154. Pl-x 248/2010 Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 5 din Titlul I al Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali (Pl-x 248/2010) - lege organică - Respinsă de Senat - 26.04.2010
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 3.10.2012
Cameră decizională
155. Pl-x 879/2010 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic (Pl-x 879/2010) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 15.12.2010
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 3.10.2012
Cameră decizională
156. Pl-x 157/2012 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu completările și modificările ulterioare (Pl-x 157/2012) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 21.05.2012
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit - 3.10.2012
Cameră decizională
157. Pl-x 878/2010 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic (Pl-x 878/2010) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 15.12.2010
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 3.10.2012
Cameră decizională
158. Pl-x 374/2009 Proiectul de Lege privind protecția minorilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate (PL-x 374/2009) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 3.10.2012
Cameră decizională
159. Pl-x 599/2011 Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (Pl-x 599/2011) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 31.10.2011
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 3.10.2012
Cameră decizională
160. Pl-x 600/2011 Propunerea legislativă pentru completarea art.22 din Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (Pl-x 600/2011) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 31.10.2011
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 3.10.2012
Cameră decizională
161. Pl-x 601/2011 Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (Pl-x 601/2011) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 31.10.2011
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 3.10.2012
Cameră decizională
162. Pl-x 603/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 603/2011) - lege organică - Respinsă de Senat - 31.10.2011
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 3.10.2012
Cameră decizională
163. Pl-x 604/2011 Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 604/2011) - lege organică - Respinsă de Senat - 31.10.2011
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 3.10.2012
Cameră decizională
164. Pl-x 607/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea articolului nr.169 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 607/2011) - lege organică - Respinsă de Senat - 31.10.2011
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 3.10.2012
Cameră decizională
165. Pl-x 658/2011 Propunerea legislativă privind modificarea Ordonanței de Urgență nr.111 din 8 decembrie 2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor (Pl-x 658/2011) - lege organică - Respinsă de Senat - 14.11.2011
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 3.10.2012
Cameră decizională
166. Pl-x 659/2011 Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 659/2011) - lege organică - Respinsă de Senat - 14.11.2011
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 3.10.2012
Cameră decizională
167. Pl-x 682/2011 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri (PL-x 682/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 21.11.2011
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 3.10.2012
Cameră decizională
168. Pl-x 690/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, republicată cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 690/2011) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 21.11.2011
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 3.10.2012
Cameră decizională
169. Pl-x 691/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.284 din 2010 Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (Pl-x 691/2011) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 21.11.2011
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 3.10.2012
Cameră decizională
170. Pl-x 697/2010 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată (Pl-x 697/2010) - lege organică - Respinsă de Senat - 16.11.2010
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 3.10.2012
Cameră decizională
171. Pl-x 716/2011 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.169 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 716/2011) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 3.10.2012
Cameră decizională
172. Pl-x 718/2011 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii (PL-x 718/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 3.10.2012
Cameră decizională
173. Pl-x 720/2011 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri (PL-x 720/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 3.10.2012
Cameră decizională
174. Pl-x 721/2011 Proiectul de Lege privind consacrarea zilei de 10 Mai - Ziua Independenței ca zi de sărbătoare națională (PL-x 721/2011) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 3.10.2012
Cameră decizională
175. Pl-x 722/2011 Proiectul de Lege privind completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (PL-x 722/2011) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 3.10.2012
Cameră decizională
176. Pl-x 19/2012 Propunerea legislativă privind completarea Legii - cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (Pl-x 19/2012) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 21.12.2011
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 3.10.2012
Cameră decizională
177. Pl-x 67/2012 Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(1) al articolului 62 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 67/2012) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 3.10.2012
Cameră decizională
178. Pl-x 73/2012 Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice (PL-x 73/2012) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 3.10.2012
Cameră decizională
179. Pl-x 92/2012 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.17 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (PL-x 92/2012) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 3.10.2012
Cameră decizională
180. Pl-x 103/2012 Proiectul de Lege pentru completarea Anexei nr.IV din Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (PL-x 103/2012) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 3.10.2012
Cameră decizională
181. Pl-x 109/2012 Proiectul de Lege pentru abrogarea Cap.IV (art.17 - 26) din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional (PL-x 109/2012) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 3.10.2012
Cameră decizională
182. Pl-x 110/2012 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (PL-x 110/2012) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 3.10.2012
Cameră decizională
183. Pl-x 122/2012 Proiectul de Lege privind modificarea Ordonanței de urgență nr.111 din 8/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor (PL-x 122/2012) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 3.10.2012
Cameră decizională
184. Pl-x 190/2012 Proiectul de Lege privind modificarea Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice (PL-x 190/2012) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 3.10.2012
Cameră decizională
185. Pl-x 201/2012 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.30 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 201/2012) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 3.10.2012
Cameră decizională
186. Pl-x 203/2012 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 203/2012) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 3.10.2012
Cameră decizională
187. Pl-x 205/2012 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri (PL-x 205/2012) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 3.10.2012
Cameră decizională
188. Pl-x 207/2012 Proiectul de Lege pentru modificarea Decretului-Lege nr.118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatură instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (PL-x 207/2012) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 3.10.2012
Cameră decizională
189. Pl-x 208/2012 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111 din 8 decembrie 2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor (PL-x 208/2012) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 3.10.2012
Cameră decizională
190. Pl-x 209/2012 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.193/2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă (PL-x 209/2012) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 3.10.2012
Cameră decizională
191. Pl-x 211/2012 Proiectul de Lege privind modificarea și completarea articolului 65, alineatul (4) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice,cu modificările și completările ulterioare (PL-x 211/2012) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 3.10.2012
Cameră decizională
192. Pl-x 333/2012 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 333/2012) - lege organică - Respinsă de Senat - 17.09.2012
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 3.10.2012
Cameră decizională
193. Pl-x 344/2012 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.226 din 2006 privind încadrarea în condiții speciale a unor locuri de muncă (Pl-x 344/2012) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 17.09.2012
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 3.10.2012
Cameră decizională
194. Pl-x 345/2012 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă (Pl-x 345/2012) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 17.09.2012
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 3.10.2012
Cameră decizională
195. Pl-x 346/2012 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat (Pl-x 346/2012) - lege organică - Respinsă de Senat - 17.09.2012
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 3.10.2012
Cameră decizională
196. Pl-x 357/2012 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 357/2012) - lege organică - Respinsă de Senat - 17.09.2012
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 3.10.2012
Cameră decizională
197. Pl-x 356/2012 Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 356/2012) - lege organică - Respinsă de Senat - 17.09.2012
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 3.10.2012
Cameră decizională
198. Pl-x 355/2012 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 355/2012) - lege organică - Respinsă de Senat - 17.09.2012
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 3.10.2012
Cameră decizională
199. Pl-x 359/2012 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 359/2012) - lege organică - Respinsă de Senat - 17.09.2012
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 3.10.2012
Cameră decizională
200. Pl-x 358/2012 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 358/2012) - lege organică - Respinsă de Senat - 17.09.2012
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 3.10.2012
Cameră decizională
201. Pl-x 361/2012 Propunerea legislativă pentru modificarea OUG nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului (Pl-x 361/2012) - lege organică - Respinsă de Senat - 17.09.2012
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 3.10.2012
Cameră decizională
202. Pl-x 362/2012 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii (Pl-x 362/2012) - lege organică - Respinsă de Senat - 17.09.2012
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 3.10.2012
Cameră decizională
203. Pl-x 365/2012 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.292/2011 privind asistența socială (Pl-x 365/2012) - lege organică - Respinsă de Senat - 17.09.2012
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 3.10.2012
Cameră decizională
204. Pl-x 364/2012 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.292/2011 privind asistența socială, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr.905 din 20 decembrie 2011 (Pl-x 364/2012) - lege organică - Respinsă de Senat - 17.09.2012
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 3.10.2012
Cameră decizională
205. Pl-x 317/2012 Propunerea legislativă pentru înființarea Institutului de Studii Diplomatice „Grigore Gafencu" (Pl-x 317/2012) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 25.06.2012
Raport comun - Comisia pentru învățământ, Comisia pentru politică externă și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 3.10.2012
Cameră decizională
206. Pl-x 829/2010 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 101 din 2006 privind serviciul de salubrizare a localităților (Pl-x 829/2010) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 24.11.2010
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 3.10.2012
Cameră decizională
207. Pl-x 660/2009 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților (Pl-x 660/2009) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 9.12.2009
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 3.10.2012
Cameră decizională
208. Pl-x 258/2010 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.101 din 25 aprilie 2006, a serviciului de salubrizare a localităților (Pl-x 258/2010) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 26.04.2010
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 3.10.2012
Cameră decizională
209. Pl-x 268/2012 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare (Pl-x 268/2012) - lege organică - Respinsă de Senat - 18.06.2012
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 3.10.2012
Cameră decizională
210. Pl-x 485/2011 Propunerea legislativă privind reglementarea condițiilor de punere pe piață a plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice, psihotrope și derivaților acestora (Pl-x 485/2011) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 22.06.2011
Raport comun - Comisia pentru agricultură, Comisia pentru sănătate și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 3.10.2012
Cameră decizională
211. Pl-x 428/2010 Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali (PL-x 428/2010) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 5.10.2010 și Raport comun suplimentar (Respingere) - distribuit - 3.10.2012
Cameră decizională
212. Pl-x 713/2010 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile (PL-x 713/2010) - lege ordinară - Adoptat de Senat -22.11.2010
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru industrii (Adoptare) - distribuit - 10.03.2011, Raport comun suplimentar I (Respingere) - distribuit - 13.12.2011și Raport comun suplimentar II (Respingere) - distribuit - 3.10.2012
Cameră decizională
213. Pl-x 76/2011 Proiectul de Lege privind instituirea ajutorului financiar lunar pentru persoanele din fostele localități necooperativizate în perioada comunistă, care au livrat la fondul centralizat al statului, prin sistemul de contractări și achiziții, produse animaliere și agroalimentare (PL-x 76/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat -23.02.2011
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 3.11.2011 și Raport comun suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 3.10.2012
Cameră decizională
214. Pl-x 98/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.44/1994 cu modificările și completările ulterioare privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (Pl-x 98/2011) - lege organică - Respinsă de Senat - 2.03.2011
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit - 30.05.2011 și Raport înlocuitor (Respingere) - distribuit - 3.10.2012
Cameră decizională
215. Pl-x 342/2010 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.135 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat (Pl-x 342/2010) - lege organică - Respinsă de Senat - 17.05.2010
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit - 23.11.2010, Raport înlocuitor I (Adoptare) - distribuit - 16.06.2011 și Raport înlocuitor II (Respingere) - distribuit - 3.10.2012
Cameră decizională
216. Pl-x 657/2011 Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor (Pl-x 657/2011) - lege organică - Respinsă de Senat - 14.11.2011
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru drepturile omului (Respingere) - distribuit - 29.02.2012 și Raport comun suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 3.10.2012
Cameră decizională
217. Pl-x 557/2009 Propunerea legislativă privind sprijinul acordat de statul român pentru intabularea terenurilor agricole și forestiere aflate în extravilanul localităților, restituite vechilor proprietari prin legile de retrocedare a proprietăților (Pl-x 557/2009) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 28.10.2009
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 13.10.2010 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 4.10.2012
Cameră decizională
218. Pl-x 807/2010 Propunerea legislativă privind interzicerea cultivării organismelor modificate genetic și etichetarea unor categorii de produse (Pl-x 807/2010) - lege organică - Respinsă de Senat - 24.11.2010
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 14.02.2011 și Raport suplimentar menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 4.10.2012
Cameră decizională
219. Pl-x 68/2012 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.140 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (PL-x 68/2012) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 13.09.2012 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 4.10.2012
Cameră decizională
220. Pl-x 123/2012 Proiectul de Lege privind completarea OUG nr.58/2010 - modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar - fiscale (PL-x 123/2012) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport -Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 3.09.2012 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 4.10.2012
Cameră decizională
221. Pl-x 634/2011 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 634/2011) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 9.11.2011
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 3.09.2012 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 4.10.2012
Cameră decizională
222. Pl-x 76/2012 Proiectul de Lege privind modificarea Codului Fiscal (PL-x 76/2012) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 3.09.2012 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 4.10.2012
Cameră decizională
223. Pl-x 75/2012 Proiectul de Lege privind modificarea articolului 140 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal (PL-x 75/2012) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 3.09.2012 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 4.10.2012
Cameră decizională
224. Pl-x 308/2012 Propunerea legislativă privind modificarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 308/2012) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 25.06.2012
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 4.10.2012
Cameră decizională
225. Pl-x 408/2009 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii zootehniei nr.72/2002 (Pl-x 408/2009) - lege organică - Respinsă de Senat - 7.09.2009
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 4.10.2012
Cameră decizională
226. Pl-x 728/2011 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.313 din Legea nr.95/2006, cu privire la recuperarea unor sume bănești de la persoane care aduc daune sănătății altor persoane (PL-x 728/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru sănătate și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 4.10.2012
Cameră decizională
227. Pl-x 792/2010 Propunerea legislativă privind limitarea temporară a accesului la demnități și funcții publice pentru persoanele care au făcut parte din structurile de putere ale regimului comunist (Pl-x 792/2010) - lege organică - Respinsă de Senat - 24.11.2010
Raport comun - Comisia pentru drepturile omului și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 4.10.2012
Cameră decizională
228. Pl-x 776/2010 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 776/2010) - lege organică - Respinsă de Senat - 23.11.2010 Raport comun - Comisia pentru sănătate și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 4.10.2012
Cameră decizională
229. Pl-x 147/2010 Propunerea legislativă privind unele măsuri medico-sociale (Pl-x 147/2010) - lege organică - Respinsă de Senat - 29 .03.2010
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 4.10.2012
Cameră decizională
230. Pl-x 186/2012 Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.304 din 04/07/2003 pentru serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile de comunicații electronice (PL-x 186/2012) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru tehnologia informației (Respingere) - distribuit - 4.10.2012
Cameră decizională
231. Pl-x 496/2010 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală (Pl-x 496/2010) - lege organică - Respinsă de Senat - 14.09.2010
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 4.10.2012
Cameră decizională
232. Pl-x 151/2012 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.42 din Legea apelor nr.107/1996 (PL-x 151/2012) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 4.10.2012
Cameră decizională
233. Pl-x 336/2011 Proiectul de Lege privind introducerea votului prin corespondență pentru cetățenii români aflați în străinătate (PL-x 336/2011) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 4.10.2012
Cameră decizională
234. Pl-x 546/2011 Proiectul de Lege privind darea în administrarea autorităților administrației publice locale a unor bunuri aflate în domeniul statului (PL-x 546/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 5.10.2011
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 4.10.2012
Cameră decizională
235. Pl-x 633/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.24 din Legea nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, precum și a Legii poliției locale nr.155/2010 (Pl-x 633/2011) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 9.11.2011
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 4.10.2012
Cameră decizională
236. Pl-x 591/2011 Proiectul de Lege privind contractarea serviciilor de consultanță și reprezentare juridică de către autoritățile publice centrale, companii/societăți naționale cu capital majoritar de stat și regiile autonome (PL-x 591/2011) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 4.10.2012
Cameră decizională
237. Pl-x 181/2012 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea (PL-x 181/2012) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 4.10.2012
Cameră decizională
238. Pl-x 277/2012 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici și a Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali (Pl-x 277/2012) - lege organică - Respinsă de Senat - 21.06.2012
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 4.10.2012
Cameră decizională
239. Pl-x 301/2012 Propunerea legislativă privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în domeniul public al Municipiului Călărași și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Călărași, județul Călărași, pentru realizarea obiectivului parc industrial (Pl-x 301/2012) - lege organică - Respinsă de Senat - 25.06.2012
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 4.10.2012
Cameră decizională
240. Pl-x 302/2012 Propunerea legislativă privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în domeniul public al Municipiului Oltenița și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oltenița, județul Călărași, pentru realizarea obiectivului parc industrial (Pl-x 302/2012) - lege organică - Respinsă de Senat - 25.06.2012
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 4.10.2012
Cameră decizională
241. Pl-x 316/2012 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică (Pl-x 316/2012) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 25.06.2012
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 4.10.2012
Cameră decizională
242. Pl-x 318/2012 Propunerea legislativă privind trecerea în proprietatea consiliilor locale a locuințelor de serviciu aflate în proprietatea Statului și administrate de Societatea Națională a Sării S.A. Sucursala Exploatarea Minieră Rm. Vâlcea (Pl-x 318/2012) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 25.06.2012
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 4.10.2012
Cameră decizională
243. Pl-x 482/2010 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.64 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (Pl-x 482/2010) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 8.09.2010
Raport - Comisia pentru industrii(Adoptare) - distribuit - 22.12.2010 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 4.10.2012

Cameră decizională
244. Pl-x 312/2012 Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.64/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (Pl-x 312/2012) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 25.06.2012
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 4.10.2012
Cameră decizională
245. Pl-x 687/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.3 al art.17 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (Pl-x 687/2011) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 21.11.2011
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 4.10.2012
Cameră decizională
246. Pl-x 187/2012 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.8 din Ordonanța Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România (PL-x 187/2012) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 4.10.2012
Cameră decizională
247. Pl-x 261/2012 Propunerea legislativă privind declararea municipiului Iași "Oraș Inițiator al Revoluției din decembrie 1989" (Pl-x 261/2012) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 18.06.2012
Raport - Comisia pentru administrație (Respingere) - distribuit - 5.10.2012
Cameră decizională
248. Pl-x 265/2012 Propunerea legislativă pentru completarea Anexei nr.2 la Ordonanța Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice (Pl-x 265/2012) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 18.06.2012
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 5.10.2012
Cameră decizională
249. Pl-x 353/2012 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.155 din 12 iulie 2010 - Legea poliției locale (Pl-x 353/2012) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 17.09.2012
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit - 5.10.2012
Cameră decizională
250. Pl-x 227/2012 Propunerea legislativă pentru completarea art.3 alin.(5) din Legea nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun (Pl-x 227/2012) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 21.05.2012
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 5.10.2012
Cameră decizională
251. Pl-x 212/2012 Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare (PL-x 212/2012) - lege ordinară - Adoptat de Senat -21.05.2012
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 5.10.2012
Cameră decizională
252. Pl-x 112/2012 Proiectul de Lege pentru consacrarea zilei de 25 noiembrie ca Ziua împotriva violenței domestice în România (PL-x 112/2012) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 5.10.2012
Cameră decizională
253. Pl-x 108/2012 Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.46/2003 a drepturilor pacientului (PL-x 108/2012) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 5.10.2012
Cameră decizională
254. Pl-x 777/2011 Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(1) al articolului 237 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 777/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat -6.12.2011
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 5.10.2012
Cameră decizională
255. Pl-x 597/2011 Proiectul de Lege pentru modificarea art.259 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 597/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 5.10.2012
Cameră decizională
256. Pl-x 595/2011 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 595/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 5.10.2012
Cameră decizională
257. Pl-x 594/2011 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 594/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 5.10.2012
Cameră decizională
258. Pl-x 477/2010 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 477/2010) - lege organică - Respinsă de Senat - 6.09.2010
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 5.10.2012
Cameră decizională
259. Pl-x 224/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea OUG nr.34/2006, consolidată în 04/10/2007 privind atribuirea contractelor de achiziție publică a contractelor concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (Pl-x 224/2008) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 14.04.2008
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 8.10.2012
Cameră decizională
260. Pl-x 644/2010 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (Pl-x 644/2010) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 25.10.2010
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 8.10.2012
Cameră decizională
261. Pl-x 313/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (Pl-x 313/2008) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 6.05.2008
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 8.10.2012
Cameră decizională
262. Pl-x 294/2008 Propunerea legislativă pentru completarea art.270 alin.(1) din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial nr. 418 din 15 mai 2006 (Pl-x 294/2008) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 6.05.2008
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 8.10.2012
Cameră decizională
263. Pl-x 768/2007 Proiectul de Lege pentru completarea art.13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (PL-x 768/2007) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 05.11.2007
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 8.10.2012
Cameră decizională
264. Pl-x 712/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (Pl-x 712/2007) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 17.10.2007
Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 8.10.2012
Cameră decizională
265. Pl-x 741/2007 Proiectul de Lege pentru completarea art.19 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (PL-x 741/2007) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 31.10.2007
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 8.10.2012
Cameră decizională
266. Pl-x 349/2012 Propunerea legislativă privind transferul cu titlu gratuit a exploatărilor miniere Berbești-Alunu din domeniul public al Statului și în administrarea Societății Naționale a Lignitului Oltenia în domeniul public al Statului și în administrarea Consiliului Județean Vâlcea (Pl-x 349/2012) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 17.09.2012
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 10.10.2012
Cameră decizională
267. Pl-x 267/2012 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și munițiilor, republicată (Pl-x 267/2012) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 18.06.2012
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit - 19.09.2012 și Raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 10.10.2012
Cameră decizională
268. Pl-x 360/2012 Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie (Pl-x 360/2012) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 17.09.2012
Raport comun - Comisia pentru egalitate de șanse și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 11.10.2012
Cameră decizională
269. Pl-x 489/2011 Propunerea legislativă privind protecția persoanelor de interes public (Pl-x 489/2011) - lege organică - Respinsă de Senat - 22.06.2011
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 11.10.2012
Cameră decizională
270. Pl-x 333/2011 Proiectul de Lege privind introducerea cotei obligatorii de reprezentare politică a femeilor în Parlamentul României (PL-x 333/2011) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru egalitatea de șanse (Respingere) - distribuit - 11.10.2012
Cameră decizională
271. Pl-x 804/2010 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică (Pl-x 804/2010) - lege organică - Respinsă de Senat - 24.11.2010
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 11.10.2012
Cameră decizională
272. Pl-x 340/2012 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă (Pl-x 340/2012) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 17.09.2012
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 11.10.2012
Cameră decizională
273. Pl-x 215/2012 Propunerea legislativă privind trecerea în proprietatea statului a activelor fondurilor de pensii private și abrogarea Legii nr.411 din 18/10/2004 privind fondurile de pensii administrate privat (Pl-x 215/2012) - lege organică - Respinsă de Senat - 21.05.2012
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 11.10.2012
Cameră decizională
274. Pl-x 400/2012 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.124/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistență socială (Pl-x 400/2012) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 24.09.2012
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 11.10.2012
Cameră decizională
275. Pl-x 401/2012 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor (Pl-x 401/2012) - lege organică - Respinsă de Senat - 24.09.2012
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 11.10.2012
Cameră decizională
276. Pl-x 590/2011 Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (PL-x 590/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 11.10.2012
Cameră decizională
277. Pl-x 809/2010 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.337/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (Pl-x 809/2010) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 24.11.2010
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 11.10.2012
Cameră decizională
278. Pl-x 471/2010 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.34 din 19/04/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (Pl-x 471/2010) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 6.09.2010
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 11.10.2012
Cameră decizională
279. Pl-x 735/2011 Proiectul de Lege privind construcția și modernizarea clădirilor destinate unităților de educație timpurie antepreșcolară (PL-x 735/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru învățământ și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 11.10.2012
Cameră decizională
280. Pl-x 587/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.10 din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile (Pl-x 587/2011) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 31.10.2011
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 11.10.2012
Cameră decizională
281. Pl-x 730/2011 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 730/2011) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 11.10.2012
Cameră decizională
282. Pl-x 729/2011 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 729/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 11.10.2012
Cameră decizională
283. Pl-x 726/2011 Proiectul de Lege privind completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 726/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 11.10.2012
Cameră decizională
284. Pl-x 703/2011
Pl-x 727/2011
- Proiectul de Lege pentru modificarea art.197 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 703/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Cameră decizională

- Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.197 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 727/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Cameră decizională


Raport comun pentru ambele inițiative legislative - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 11.10.2012
285. Pl-x 344/2006 Proiectul de Lege pentru completarea art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (PL-x 344/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 13.04.2006.
Ultimul Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - redistribuit - 30.01.2009
Cameră decizională
Amânată dezbaterea
286. Pl-x 618/2004 Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.166/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.146/2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București și al Fundației Naționale pentru Tineret (PL 618/2004) - redistribuit - 30.01.2009
Proiectul a fost adoptat de Senat ca lege ordinară, iar Camera Deputaților l-a adoptat ca lege organică. Comisia de mediere a propus spre adoptare textul Camerei Deputaților. La data de 10.02.2005 Senatul a aprobat textul propus de Comisia de mediere.
Amânată dezbaterea
287. Pl-x 365/1999 Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/1999 privind scutirea de la plata taxei de reclamă și publicitate, precum și a majorărilor de întârziere aferente (PL 365/1999) - lege ordinară - redistribuit - 30.01.2009
Senatul a aprobat la data de 06.12.2001 Raportul Comisiei de mediere cuprinzând propunerea de respingere a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/1999.
Amânată dezbaterea

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 17 mai 2022, 0:49
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro