ORDIN nr.2.701 din 30 decembrie 2010
al ministrului dezvoltării regionale și turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.2.701 din 30 decembrie 2010
Emitent: Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului
Publicare: M.Of. nr. 47/19 ian. 2011
Temei legal:
  L. nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
  L. nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
  L. nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.835/2014 al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, privind abrogarea art. 4 din Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 2.701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism


Vineri, 26 februarie 2021, 11:35

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.