LEGE nr.18 din 19 februarie 1991
Legea fondului funciar
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.342/1997 referitoare la exceptia de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 47 din Legea fondului funciar nr.18/1991
constată că dispozițiile art. 47 alin. 1, 2 și 3 sunt abrogăte potrivit art. 150 alin. (1) din Constituție.
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.61/1998 referitoare la excepția de neconstituționalitate a art. 5 din Legea fondului funciar nr.18/1991
  D.C.C. nr.49/1999 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii fondului funciar nr.18/1991, ale Legii nr.156/1997 privind acoperirea financiară a datoriilor față de stat și de alte persoane juridice, rămase în urma desființării fostelor cooperative agricole de producție, și ale Legii nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
  D.C.C. nr.96/1999 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
  D.C.C. nr.155/1999 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 8 alin. (2) și (3), art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (5) și ale art. 12 alin. (2) din Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările ulterioare
  D.C.C. nr.206/1999 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alineatul ultim din Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată
  D.C.C. nr.237/1999 privind obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
  D.C.C. nr.46/2000 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alineatul ultim din Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată
  D.C.C. nr.176/2000 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr.1/1991, republicată, a dispozițiilor Legii nr.18/1991, republicată, a dispozițiilor Legii nr.156/1997, a dispozițiilor Legii nr.169/1997, a dispozițiilor Legii nr.1/2000, a dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr.131/1991, republicată, a dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr.728/1992 și a dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr.730/1992
  D.C.C. nr.346/2001 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.44 din Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată
  D.C.C. nr.227/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 44 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, și a dispozițiilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor
  D.C.C. nr.43/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (3) și ale art. 9 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 3 alin. (2) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 400/2002, precum și ale art. 8 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 8 alin. (3) si art. 9 alin. (1)
  D.C.C. nr.378/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 alin. (2) și ale art. 49 alin. (1) și (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată
art. 21 alin. (2) și ale art. 49 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.394/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. 1 din Decretul-lege nr. 42/1990 privind unele măsuri pentru stimularea țărănimii și a dispozițiilor art. 23 alin. (1) și art. 24 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată
art. 23 alin. (1) și ale art. 24
  D.C.C. nr.20/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare
art. 29 alin. (2)
  D.C.C. nr.70/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 64 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată
art. 64 alin. (2)
  D.C.C. nr.110/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 53 și 55 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată
art. 53 și 55
  D.C.C. nr.184/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, ale art. 24 alin. (1) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, precum și a dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată
art. 45 alin. (1)
  D.C.C. nr.263/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 din Decretul-lege nr. 42/1990 privind unele măsuri pentru stimularea țărănimii și a dispozițiilor art. 23 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare
art. 23
  D.C.C. nr.358/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 23 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
art. 23
  D.C.C. nr.195/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 36 alin. (5) din Legea fondului funciar nr. 18/1991
art. 36 alin. (5)
  D.C.C. nr.202/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 49 alin. (2) și (3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991
art. 49 alin. (2) și (3)
  D.C.C. nr.232/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2, ale art. 5 și ale art. 42 alin. (3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, precum și ale art. 37 alin. (4) din Legea energiei electrice nr. 318/2003
art. 2, ale art. 5 și ale art. 42 alin. (3)
  D.C.C. nr.273/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 42 alin. (3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991
art. 42 alin. (3)
  D.C.C. nr.542/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 53 alin. (2) și ale art. 54 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
art. 53 alin. (2) și ale art. 54
  D.C.C. nr.555/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 49 alin. (3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991
art. 49 alin. (3)
  D.C.C. nr.275/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 14 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 și a prevederilor art. III alin. (1) lit. a) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
art. 14 alin. (2)
  D.C.C. nr.892/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 14 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991
art. 14 alin. (2)
  D.C.C. nr.154/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 38 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, art. 25 din Legea arendării nr. 16/1994 și ale art. 4, art. 14, art. 15, art. 19 și art. 24 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
art. 38
  D.C.C. nr.192/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 36 alin. (5) coroborat cu alin. (3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991
art. 36 alin. (5) coroborat cu alin. (3)
  D.C.C. nr.434/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 38 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, art. 25 din Legea arendării nr. 16/1994 și art. 4 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
art. 38
  D.C.C. nr.630/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 48 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
art. 48
  D.C.C. nr.649/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 37 și ale art. 52 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991
art. 37 și ale art. 52 alin. (1)
  D.C.C. nr.700/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. III alin. (2) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
art. III alin. (2)
  D.C.C. nr.738/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2821 alin. 1 din Codul de procedură civilă și art. 59 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
art. 59
  D.C.C. nr.908/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 37 alin. (1) și ale art. 52 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991
art. 37 alin. (1) și ale art. 52 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.002/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 48 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
art. 48
  D.C.C. nr.1.060/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 37 alin. (1) și ale art. 52 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991
art. 37 alin. (1) și ale art. 52 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.179/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 53 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, art. 30 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997 și ale art. 3 din Titlul X ”Circulația juridică a terenurilor” al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
- art. 53
  D.C.C. nr.1.218/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 48 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
art. 48
  D.C.C. nr.1.221/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 13 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991
art. 13 alin. (2)
  D.C.C. nr.13/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 13 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
art. 13
  D.C.C. nr.60/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 53 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 și ale art. 12 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
art. 53
  D.C.C. nr.153/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 48 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
art. 48
  D.C.C. nr.180/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 49 alin. (1) și (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991
  D.C.C. nr.218/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 36 alin. (6) din Legea fondului funciar nr. 18/1991
  D.C.C. nr.310/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, precum și ale Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
  D.C.C. nr.376/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 53 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 și ale art. 12 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
art. 53
  D.C.C. nr.374/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 53 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991
art. 53 alin. (2)
  D.C.C. nr.429/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 27 alin. (41) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 și ale art. 61 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
art. 27 alin. (41)
  D.C.C. nr.431/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991
art. 42 alin. (4)
  D.C.C. nr.508/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 47 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 și ale art. 29 alin. (3) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
art. 47 alin. (1)
  D.C.C. nr.532/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 48 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
art. 48
  D.C.C. nr.536/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 13 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
art. 13
  D.C.C. nr.595/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1102 lit. a) și b) din Legea fondului funciar nr. 18/1991
art. 1102 lit. a) și b)
  D.C.C. nr.626/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 48 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
art. 48
  D.C.C. nr.753/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 39 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
art. 39
  D.C.C. nr.842/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 48 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
art. 48
  D.C.C. nr.876/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 8 și art. 10 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
art. 8 și art. 10
  D.C.C. nr.972/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 22 alin. (3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991
art. 22 alin. (3)
  D.C.C. nr.1.011/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 48 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
art. 48
  D.C.C. nr.1.172/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 39 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
art. 39
  D.C.C. nr.1.212/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991
art. 9 alin. (2)
  D.C.C. nr.1285/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 11 alin. (21) și alin. (4) și art. 13 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991
art. 11 alin. (21) și alin. (4) și art. 13 alin. (2)
  D.C.C. nr.1401/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 48 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
art. 48
  D.C.C. nr.4/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 51 și art. 52 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991
art. 51 și art. 52 alin. (1)
  D.C.C. nr.6/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 13 alin. (3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991
art. 13 alin. (3)
  D.C.C. nr.84/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 53, art. 54 și art. 55 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
art. 53, art. 54 și art. 55
  D.C.C. nr.137/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 36 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
art. 36
  D.C.C. nr.377/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 48 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
art. 48
  D.C.C. nr.592/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 36 alin. (51) și (6) din Legea fondului funciar nr. 18/1991
art. 36 alin. (51) și (6)
  D.C.C. nr.570/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 48 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
art. 48
  D.C.C. nr.614/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991
art. 5 alin. (1)
  D.C.C. nr.725/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 30 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, coroborate cu cele ale art. 48 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
- art. 48
  D.C.C. nr.770/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 123 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
art. 123
  D.C.C. nr.799/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 48 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
art. 48
  D.C.C. nr.836/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991
art. 32 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.053/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. I pct. 13 din titlul I al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, art. 8 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 și art. 36 alin. (5) din Legea fondului funciar nr. 18/1991
art. 36 alin. (5)
  D.C.C. nr.1.136/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 13 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
- art. 13
  D.C.C. nr.1.244/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 36 alin. (3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991
art. 36 alin. (3)
  D.C.C. nr.1.247/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. I pct. 15 și 16 din titlul IV al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente și ale art. 1101 alin. (1) lit. a) din Legea fondului funciar nr. 18/1991
art. 1101 alin. (1) lit. a)
  D.C.C. nr.1.313/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. I pct. 15 și 16 din titlul IV al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente și art. 1101 lit. a) din Legea fondului funciar nr. 18/1991
- art. 1101 lit. a)
  D.C.C. nr.1.666/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată
art. 8 alin. (3)
  D.C.C. nr.1.697/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) din titlul XIII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, art. 18 alin. (3) și art. 116 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991
art. 18 alin. (3) și art. 116 alin. (1)
  D.C.C. nr.10/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 48 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
art. 48
  D.C.C. nr.12/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 24 alin. (2) și art. 36 alin. (5) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 și ale art. 3 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
art. 24 alin. (2) și art. 36 alin. (5)
  D.C.C. nr.484/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 48 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
art. 48
  D.C.C. nr.596/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 24 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991
art. 24 alin. (1)
  D.C.C. nr.587/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 58 alin. (1) și (3) și art. 59 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, precum și a dispozițiilor art. 27 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
art. 27
  D.C.C. nr.685/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 30 alin. (1), (2) și (3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991
art. 30 alin. (1), (2) și (3)
  D.C.C. nr.879/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 48 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
art. 48
  D.C.C. nr.1.492/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 19 alin. (1) teza a doua din Legea fondului funciar nr. 18/1991
art. 19 alin. (1) teza a doua
  D.C.C. nr.1.558/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 33 și art. 44 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
art. 33 și art. 44
  D.C.C. nr.1.626/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
art. 29
  D.C.C. nr.6/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 13 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 și art. III alin. (2) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
art. 13
  D.C.C. nr.59/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 48 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
art. 48
  D.C.C. nr.153/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 48 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 și ale art. 5 din Legea nr. 312/2005 privind dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către cetățenii străini și apatrizi, precum și de către persoanele juridice străine
- art. 48
  D.C.C. nr.197/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 35 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 și ale art. 31 alin. (3) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
- art. 35 alin. (2)
  D.C.C. nr.462/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 35 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 și art. 31 alin. (3) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
art. 35 alin. (2)
  D.C.C. nr.614/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 116 alin. (1) și (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, ale art. 5 alin. (3) din titlul XIII intitulat "Accelerarea judecăților în materia restituirii proprietăților funciare" al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, și a celor ale art. 5803 din Codul de procedură civilă
- art. 116 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.627/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 11 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, art. 5 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, art. 120 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, precum și a celor ale art. 480 din Codul civil
- art. 5
  D.C.C. nr.634/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 45 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, ale art. 24, art. 25, art. 26 alin. (1), (2), (21)-(23), (3) și (31), art. 27, art. 28 și art. 31 alin. (1), (2), (5) și (6) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, astfel cum au fost modificate prin art. I din titlul VI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, precum și ale acestei legi
- art. 45
  D.C.C. nr.656/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 48 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
- art. 48
  D.C.C. nr.818/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 13 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991
- art. 13 alin. (2)
  D.C.C. nr.887/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 8 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, raportate la art. 13 din același act normativ
art. 8, raportat la art. 13 din același act normativ
  D.C.C. nr.988/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. III alin. (2) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
- art. III alin. (2)
  D.C.C. nr.1.529/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 48 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
art. 48
  D.C.C. nr.13/2012 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a prevederilor art. 39 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
art. 39
  D.C.C. nr.54/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a econstituționalitate a prevederilor art. 36 alin. (5) din Legea fondului funciar nr. 18/1991
art. 36 alin. (5)
  D.C.C. nr.1.053/2012 referitoare la excepția de necconstituționalitate a prevederilor art. 53 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991
art. 53 alin. (2)
  D.C.C. nr.298/2014 DECIZIA nr. 298 din 5 iunie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (2) și art. 15 alin. (1) și (2) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar
- art. 8 alin. (2) și art. 15 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.13/2015 DECIZIA nr. 13 din 15 ianuarie 2015 referitoare la la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 78 alin. (11) și (13) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, art. 78 alin. (12) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 în forma anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 86/2014 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 și a dispozițiilor art. 3 lit. e), art. 4 alin. (1) în forma anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 86/2014 și art. 12 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
- constată că prevederile art 78 alin. (12), în forma anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 86/2014, sunt constituționale în raport cu criticile
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.13/2015 DECIZIA nr. 13 din 15 ianuarie 2015 referitoare la la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 78 alin. (11) și (13) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, art. 78 alin. (12) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 în forma anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 86/2014 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 și a dispozițiilor art. 3 lit. e), art. 4 alin. (1) în forma anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 86/2014 și art. 12 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
- prevederile art, 78 alin. (11) și (13) sunt constituționale în măsura în care schimbarea categoriei de folosință a pajiștilor în Registrul agricol se realizează de la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013
  D.C.C. nr.748/2015 DECIZIA nr. 748 din 4 noiembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 35 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, precum și ale art. 2 alin. (1) și (2) și art. 24 alin. (1), (12) și (14)’din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
- prevederile art. 35 alin. (1) sunt constituționale în măsura în care nu condiționează dobândirea dreptului de proprietate publică prin expropriere, de înscrierea acesteia în cartea funciară
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.332/2016 DECIZIA nr. 332 din 24 mai 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 26 alin. (2) și art. 36 alin. (1) ultima teză din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată
art. 26 alin. (2) și art. 36 alin. (1) ultima teză
  D.C.C. nr.288/2017 DECIZIA nr. 288 din 4 mai 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 alin. (21) și ale art. 27 alin. (21) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, ale art. 6 alin. (14) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, ale art. 1.202 din Codul civil din 1864, precum și ale art. 328 alin. (2) din Codul de procedură civilă
- art. 11 alin. (21) și ale art. 27 alin. (21)
  D.C.C. nr.395/2018 DECIZIA nr. 395 din 19 iunie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) teza întâi din titlul XIII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente și ale art. 53 alin. (2) și art. 59 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
- art. 53 alin. (2) și art. 59
  D.C.C. nr.336/2019 DECIZIA nr. 336 din 23 mai 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 21 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991
- art. 21 alin. (2) (respinge ca neîntemeiată)


Joi, 28 ianuarie 2021, 13:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.