LEGE nr.18 din 19 februarie 1991
Legea fondului funciar
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.997/2002 pentru modificarea poziției nr. 69 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 517/1999 privind delimitarea suprafețelor de teren strict necesare pentru cercetarea și producerea de semințe și material săditor din categorii biologice superioare și de animale de rasă și trecerea terenurilor destinate producției, aflate în administrarea institutelor și stațiunilor de cercetare și producție agricolă, în domeniul privat al statului
  H.G. nr.998/2002 pentru modificarea poziției nr. 22 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 517/1999 privind delimitarea suprafețelor de teren strict necesare pentru cercetarea și producerea de semințe și material săditor din categorii biologice superioare și de animale de rasă și trecerea terenurilor destinate producției, aflate în administrarea institutelor și stațiunilor de cercetare și producție agricolă, în domeniul privat al statului
  H.G. nr.999/2002 pentru modificarea poziției nr. 89 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 517/1999 privind delimitarea suprafețelor de teren strict necesare pentru cercetarea și producerea de semințe și material săditor din categorii biologice superioare și de animale de rasă și trecerea terenurilor destinate producției, aflate în administrarea institutelor și stațiunilor de cercetare și producție agricolă, în domeniul privat al statului
  H.G. nr.1.039/2002 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 517/1999 privind delimitarea suprafețelor de teren strict necesare pentru cercetarea și producerea de semințe și material săditor din categorii biologice superioare și de animale de rasă și trecerea terenurilor destinate producției, aflate în administrarea institutelor și stațiunilor de cercetare și producție agricolă, în domeniul privat al statului
  O. nr.5.151/2002 al ministrului educației și cercetării și al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a fermei didactice din unitățile de învățământ preuniversitar (abrogat prin O. nr.1.189/2007)
  H.G. nr.534/2003 privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a suprafeței de 5,19 ha, teren amenajat cu lucrări de îmbunătățiri funciare, situat în comuna Tunari, județul Ilfov
  H.G. nr.536/2003 privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a suprafeței de 26,0775 ha, teren amenajat cu lucrări de îmbunătățiri funciare, situat în comuna Popești-Leordeni, județul Ilfov
  H.G. nr.830/2003 privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a unei suprafețe de teren amenajat cu lucrări de îmbunătățiri funciare, situat în comuna Cumpăna, județul Constanța
  O. nr.499/2003 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului și al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea și utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică (abrogat prin O. nr.2.353/2012)
art. 88, 92 si 93
  O. nr.555/2003 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului privind identificarea suprafețelor din fondul forestier național exceptate de la reconstituirea dreptului de proprietate pe vechile amplasamente (abrogat prin O. nr.547/2004)
  H.G. nr.1.197/2003 privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenului în suprafață de 59.266 m2, situat în comuna Mărgineni, județul Bacău
  H.G. nr.1.528/2003 privind transmiterea unor terenuri agricole din proprietatea publică a statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în proprietatea privată a comunei Giroc și în administrarea Consiliului Local al Comunei Giroc, județul Timiș, cu destinație exclusivă pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989
  H.G. nr.1.532/2003 privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a suprafeței de 138,56 ha, teren aflat în proprietatea Societății Comerciale "Ploiești Industrial Parc" - S.A., situat în municipiul Ploiești, județul Prahova
  H.G. nr.1.542/2003 privind transmiterea unor terenuri din domeniul privat și public al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului, în suprafață totală de 8.132,30 ha, în fondul forestier proprietate publică a statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva
  H.G. nr.1.549/2003 privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a unui teren situat în municipiul Mangalia, județul Constanța
art. 92 alin. (3)
  H.G. nr.434/2004 privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a suprafeței de 10 ha, teren amenajat cu lucrări de îmbunătățiri funciare, situat în comuna Costinești, județul Constanța
art.92 alin. (3)
  H.G. nr.618/2004 privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a unui teren în suprafață de 29.360,60 m2, situat în comuna Sărulești, județul Călărași
  H.G. nr.758/2004 privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a unui teren în suprafață de 34.000 m2, situat în comuna Nicolae Bălcescu, județul Bacău
  H.G. nr.995/2004 privind transmiterea unor terenuri, în suprafață totală de 524,91 ha, din domeniul privat și public al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în fondul forestier proprietate publică a statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva și pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 357/2002
  H.G. nr.1.556/2004 privind trecerea unei suprafețe de teren arabil din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în domeniul public al municipiului Suceava și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava
  H.G. nr.1.748/2004 privind transmiterea unor terenuri din fondul funciar agricol, în suprafață totală de 370,84 ha, din domeniul privat al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în fondul forestier proprietate publică a statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva
  H.G. nr.2.084/2004 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în domeniul privat al statului
art. 37 si art. 44
  H.G. nr.2.114/2004 privind transmiterea unor terenuri în suprafață totală de 450,97 ha din domeniul privat al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în fondul forestier proprietate publică a statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva
  H.G. nr.2.259/2004 privind transmiterea unor terenuri, în suprafață totală de 993,21 ha, din domeniul privat al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în fondul forestier proprietate publică a statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva
  H.G. nr.938/2010 privind preluarea unei activități finanțate integral din venituri proprii de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale la Ministerul Mediului și Pădurilor
  H.G. nr.352/2011 pentru aprobarea transmiterii unor terenuri degradate cu destinație agricolă, în suprafață totală de 73,7 ha, din domeniul privat al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în fondul forestier proprietate publică a statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva


Sâmbătă, 16 ianuarie 2021, 16:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.