LEGE nr.69 din 28 aprilie 2000
Legea educației fizice și sportului
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.1.590/2002 privind înființarea Complexului Sportiv Național "Izvoru Mureșului"
  H.G. nr.255/2003 pentru aprobarea Statutului antrenorului
art.60 alin 2
  H.G. nr.310/2003 privind darea în folosință gratuită a unor imobile proprietate publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, unor federații sportive naționale
  H.G. nr.484/2003 pentru aprobarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă (abrogat prin H.G. nr.1.447/2007)
art. 18 alin. 4 lit. c)
  O. nr.1.058/2003 al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea Normelor tehnice privind controlul medical al sportivilor, asistența medico-sportivă în complexurile sportive naționale, precum și în cantonamentele loturilor naționale și olimpice și asistența medicală la bazele sportive în timpul desfășurării antrenamentelor și competițiilor
art.54, 55, 56 alin. 2 si art.57
  H.G. nr.666/2003 privind recunoașterea handbalului ca ramură de sport profesionistă și stabilirea condițiilor de practicare a handbalului profesionist
art. 14 alin. (4)
  H.G. nr.1.099/2003 privind trecerea unor stadioane, a unor bunuri din complexurile sportive și bazele sportive, precum și anexele aferente, situate în unele unități administrativ-teritoriale, din proprietatea publică a statului și din administrarea Agenției Naționale pentru Sport în proprietatea publică a județelor, municipiilor, orașelor și comunelor și în administrarea consiliilor locale ale acestora
  H.G. nr.1.392/2003 privind darea în folosință gratuită a unui imobil, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Agenției Naționale pentru Sport
  H.G. nr.1.423/2003 privind recunoașterea boxului ca ramură de sport profesionistă și stabilirea condițiilor de practicare a boxului profesionist
art. 14 alin. (4)
  H.G. nr.1.412/2003 privind darea în folosință gratuită a unor imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Agenției Naționale pentru Sport, unor federații sportive naționale
  O. nr.199/2003 al președintelui Agenției Naționale pentru Sport pentru aprobarea Măsurilor de prevenire, control și reprimare a folosirii substanțelor interzise și a metodelor neregulamentare destinate să mărească în mod artificial capacitatea fizică a sportivilor sau să modifice rezultatele competițiilor
  O. nr.62/2004 al președintelui Agenției Naționale pentru Sport privind utilizarea suplimentelor nutritive de către sportivi (abrogat prin O.G. nr.59/2006)
  H.G. nr.853/2004 privind înființarea Clubului Sportiv Municipal Drobeta-Turnu Severin în subordinea Agenției Naționale pentru Sport
art. 22 alin. (2), art. 29 alin. (1) si art. 30
  H.G. nr.1.274/2004 privind darea în folosință gratuită a unor imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Agenției Naționale pentru Sport, unor federații sportive naționale
  H.G. nr.1.356/2004 pentru aprobarea premiilor care se acordă sportivilor români medaliați la Jocurile Olimpice de Vară - Atena 2004 și suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru Comitetul Olimpic Român, prin bugetul Agenției Naționale pentru Sport
art.43 alin.(10)
  H.G. nr.2.172/2004 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 97/2002 privind darea în folosință gratuită a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, unor federații sportive naționale și Comitetului Olimpic Român și pentru transmiterea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor bunuri imobile aflate în administrarea Agenției Naționale pentru Sport și în folosința gratuită a unor structuri sportive
  H.G. nr.280/2005 privind aprobarea structurii organizatorice și a regulamentului de organizare și funcționare ale Agenției Naționale Antidoping (abrogat prin H.G. nr.1.091/2005)
art. 86 alin. (4)
  H.G. nr.737/2005 privind transmiterea Complexului Sportiv "1 Mai" (Zăvoi) din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Naționale pentru Sport în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea
  H.G. nr.892/2005 privind înființarea Clubului Sporturilor de Iarnă Vatra Dornei în subordinea Agenției Naționale pentru Sport
art. 22 alin. (2) și art. 29 alin. (1)
  H.G. nr.895/2010 privind reglementarea situației juridice a unor imobile din județul Tulcea
  H.G. nr.990/2010 privind transmiterea unei părți a unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Cluj în domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca
  O. nr.5.438/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind înființarea Centrului național de excelență Reghin pentru pregătirea elevelor și elevilor la disciplina dans sportiv
  H.G. nr.1.186/2010 privind aprobarea practicării sportului profesionist în ramura de sport hochei pe gheață
  H.G. nr.1.187/2010 privind aprobarea practicării sportului profesionist în ramura de sport dans sportiv
  O. nr.5.800/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a cluburilor sportive studențești din subordinea directă a Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și a secțiilor pe ramuri de sport care funcționează în cadrul acestora (abrogat prin O. nr.3.696/2012)
  H.G. nr.1.319/2010 privind suplimentarea bugetului Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru premierea sportivelor care au obținut locul III la Campionatul European de Handbal Feminin, desfășurat în Norvegia și Danemarca în anul 2010
  O. nr.3.643/2011 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind înființarea Centrului Național de Excelență Blaj pentru pregătirea elevelor la disciplina sportivă volei și pentru aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a acestuia
  H.G. nr.116/2011 pentru declararea de interes național a Festivalului Olimpic al Tineretului European (F.O.T.E.) ediția de iarnă, 2013
art. 18 alin. (1) lit. r)
  H.G. nr.343/2011 privind aprobarea Statutului antrenorului
art. 60 și 61
  O. nr.3.462/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea Metodologiei organizării și desfășurării activităților de educație fizică și sport în învățământul preuniversitar


Marți, 25 ianuarie 2022, 15:34

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.