ORDIN nr.164/N din 25 iulie 2000
al ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului privind emiterea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construcție în municipiul București
Fisa actului

Descriptori:

Autorizație
de construcție
și certificate de urbanism (Planul urbanistic general -P.U.G.) pentru construcțiile din municipiul București
L. nr.50/1991
H.G. nr.525/1996
O. nr.164/N/2000   (M.L.P.A.T.)

Certificat de urbanism
eliberare, conținut, condiții, autorizații de construire în București
L. nr.50/1991
L. nr.350/2001
H.G. nr.525/1996
O. nr.164/N/2000   (M.L.P.A.T.)

Construcții
în municipiul București, certificate de urbanism și autorizații de construcție, emitere
L. nr.50/1991
H.G. nr.525/1996
O. nr.164/N/2000   (M.L.P.A.T.)

Urbanism
certificate de urbanism, autorizații de construcție în municipiul București, taxe
L. nr.50/1991
L. nr.27/1994
H.G. nr.525/1996
O. nr.164/N/2000   (M.L.P.A.T.)


Vineri, 23 aprilie 2021, 12:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.