HOTĂRÂRE nr.441 din 3 mai 2001
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2001 privind accelerarea și finalizarea procesului de privatizare a societăților comerciale din turism, precum și pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării acestora
Fisa actului

Descriptori:

Acțiuni
ale societăților comerciale din turism care se privatizează, contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate
O.U.G. nr.88/1997
H.G. nr.441/2001
O.U.G. nr.52/2001

Gaj
drept asupra acțiunilor vândute cu plata în rate de la societățile comerciale din turism, condiții
O.U.G. nr.52/2001
H.G. nr.441/2001

Licitații publice
acțiuni ale societăților comerciale care se privatizează, preț, stabilire, condiții
O.U.G. nr.52/2001
H.G. nr.441/2001

Plăți în rate
acțiuni și active ale societăților comerciale de turism, care se privatizează, condiții
O.U.G. nr.52/2001
H.G. nr.441/2001

Privatizare
societăți comerciale, regii autonome
din turism, stat acționar, strategie, condiții
O.U.G. nr.88/1997
O.U.G. nr.7/2001
O.U.G. nr.52/2001
H.G. nr.436/2001
H.G. nr.441/2001

Societăți comerciale din turism
stat acționar, privatizare, strategie, modalități, condiții
O.U.G. nr.88/1997
O.U.G. nr.52/2001
H.G. nr.436/2001
H.G. nr.441/2001

Turism
accelerarea și finalizarea procesului de privatizare a societăților comerciale
O.U.G. nr.52/2001
H.G. nr.441/2001

privatizare societăți comerciale din turism, accelerare și finalizare, strategie, condiții
O.U.G. nr.88/1997
O.U.G. nr.52/2001
H.G. nr.436/2001
H.G. nr.441/2001


Marți, 24 mai 2022, 10:57

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.