ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.76 din 24 mai 2001
privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.1.345/2002 pentru stabilirea modelului și conținutului cererii de înregistrare și ale certificatului de înregistrare a comerciantului (abrogat prin H.G. nr.1.047/2003)
  H.G. nr.1.346/2002 privind serviciile de asistență prestate de oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților
  H.G. nr.1.344/2002 privind aprobarea taxelor și tarifelor pentru operațiunile efectuate de oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale și a tarifelor pentru operațiunile efectuate de Biroul unic din cadrul oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale (abrogat prin H.G. nr.913/2004)
  H.G. nr.1.047/2003 pentru stabilirea modelului și conținutului cererii de înregistrare și ale certificatului de înregistrare în registrul comerțului (abrogat prin H.G. nr.991/2004)
art. 3 alin. (13)
  H.G. nr.991/2004 pentru stabilirea modelului cererii de înregistrare și al certificatului de înregistrare în registrul comerțului
art.3 alin. (13)


Joi, 30 iunie 2022, 22:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.