ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.76 din 24 mai 2001
privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților
Fisa actului

Trimitere de la:
  H.G. nr.58/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 507/2002 privind organizarea și desfășurarea unor activități economice de către persoane fizice (abrogat prin L. nr.300/2004)
  L. nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
  H.G. nr.1.047/2003 pentru stabilirea modelului și conținutului cererii de înregistrare și ale certificatului de înregistrare în registrul comerțului (abrogat prin H.G. nr.991/2004)
  H.G. nr.1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Național
  O. nr.300/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea declarațiilor de înregistrare a contribuabililor și a cererii de înregistrare a domiciliului fiscal (abrogat prin O. nr.262/2007)
  O. nr.167/2004 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei privind aprobarea Regulamentului de abilitare a persoanelor fizice și persoanelor juridice pentru a presta servicii în domeniul protecției muncii (abrogat prin O. nr.754/2006)


Joi, 30 iunie 2022, 22:13

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.