ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.75 din 30 septembrie 2004
pentru modificarea și completarea Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.75 din 30 septembrie 2004
Emitent: Guvern
Aprobata prin: L. nr.569/2004 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 652/2004
Cu functie: de modificare
În vigoare: intra în vigoare la 30 zile de la publicare, cu exceptia art. I pct.29 care intra în vigoare la data publicarii
Publicare: M.Of. nr. 932/12 oct. 2004
Functie activa:
Modifică: O.U.G. nr.76/2001 privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților (abrogata prin L. nr.359/2004)
proroga termenul de intrare în vigoare al L. nr. 359/2004 pâna la data de 12 noiembrie 2004
  L. nr.370/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților (abrogata prin L. nr.359/2004)
proroga termenul de intrare în vigoare al L. nr. 359/2004 pâna la data de 12 noiembrie 2004
  L. nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
proroga termenul de intrare în vigoare al L. nr. 359/2004 pâna la data de 12 noiembrie 2004
  L. nr.359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice
modifică art.1, art.2, art.4, art.5, art.6 alin. (2) si (4), art.8 alin. (1) si (3), art.9 alin. (3), art.10, art.11 alin. (2), art.15, art.17, art.25, art.26, art.27, art.29, art.33, art.34 alin. (2), art.35 alin. (1) lit.b), art.38, art.41 alin. (1), (2) si (4), art.43 alin. (7), art.44 alin. (1) si (3); introduce art.171, art.172, art.173; abrogă art.9 alin. (5), art.16, art.18 - 24, art.28, art.43 alin. (3), (4), (6) si (8), art.46 alin. (1); proroga termenul de intrare în vigoare al legii cu 30 zile de la publicarea O.U.G.nr. 75/2004(12 noiembrie 2004)
Functie pasiva:
Aprobată: L. nr.569/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice


Joi, 30 iunie 2022, 21:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.