ORDIN nr.2.068 din 1 noiembrie 2004
al ministrului afacerilor externe privind intrarea în vigoare a unor tratate

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.2.068 din 1 noiembrie 2004
Emitent: Ministerul Afacerilor Externe
Publicare: M.Of. nr. 1037/9 noi. 2004
Temei legal:
  L. nr.590/2003 privind tratatele
art.25 alin. (9)
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.26/2003 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Letone privind readmisia persoanelor, semnat la Riga la 5 iulie 2002
  L. nr.419/2003 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Federal al Republicii Federale Iugoslavia privind cooperarea în domeniul protecției minorităților naționale, semnat la Belgrad la 4 noiembrie 2002
  H.G. nr.129/2004 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Federației Ruse privind colaborarea și asistența reciprocă în domeniul vamal, semnat la Moscova la 13 noiembrie 2003
  L. nr.24/2004 pentru ratificarea Tratatului privind relațiile prietenești și de cooperare dintre România și Federația Rusă, semnat la Moscova la 4 iulie 2003
  H.G. nr.736/2004 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Armenia privind desființarea obligativității vizelor pentru titularii de pașapoarte diplomatice și de serviciu, semnat la București la 17 noiembrie 2003
  H.G. nr.756/2004 privind aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Coreea pentru cooperare în scopul folosirii pașnice a energiei nucleare în domeniile industriei, cercetării și dezvoltării, semnat la București la 3 februarie 2004
  L. nr.202/2004 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Slovacia privind cooperarea în combaterea criminalității organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanțe psihotrope și precursori, a terorismului și a altor infracțiuni grave, semnat la București la 16 octombrie 2003
  H.G. nr.951/2004 pentru aprobarea Protocolului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Croația privind succesiunea la acordurile încheiate între România și Republica Socialistă Federativă Iugoslavia, semnat la București la 5 martie 2004, și a Protocolului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Slovenia privind inventarierea cadrului juridic bilateral, semnat la București la 5 aprilie 2004
  L. nr.262/2004 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Arabe Egipt privind cooperarea în domeniul combaterii criminalității, semnat la București la 3 decembrie 2003


Miercuri, 25 noiembrie 2020, 18:14

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.