ORDIN nr.57 din 23 aprilie 2009
al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru abrogarea unor acte normative din sectorul energiei electrice și al gazelor naturale

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.57 din 23 aprilie 2009
Emitent: Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 278/28 apr. 2009
Functie activa:
Abrogă: Decizie nr.83/2000 pentru aprobarea contractului-cadru de furnizare a energiei electrice la consumatorii eligibili
  O. nr.10/2000 pentru aprobarea Codului tehnic al rețelelor termice
  O. nr.4/2001 pentru aprobarea Codului de măsurare a energiei termice
  O. nr.19/2001 privind aprobarea Ghidului pentru întocmirea Regulamentului de racordare la rețele termice, respectiv de separare față de acestea
  Decizie nr.636/2002 de aprobare a Regulilor comerciale privind piața gazelor naturale
  O. nr.27/2002 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Regulamentului pentru întocmirea procedurii de stabilire și facturare a consumurilor de energie termică pentru consumatorii finali
  Decizie nr.891/2002 privind aprobarea Normelor tehnice - de timp și de personal - pentru exploatarea în siguranță a Sistemului național de transport al gazelor naturale
  O. nr.31/2003 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind facturarea energiei electrice reactive la subconsumatori
  O. nr.35/2003 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind facturarea energiei electrice reactive la consumatorii eligibili
  O. nr.27/2004 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru stabilirea tarifului aplicat consumului de energie electrică al consumatorilor asimilați consumatorilor casnici cu puterea maximă contractată de 30 kW sau mai mare


Marți, 24 mai 2022, 11:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.