ORDONANȚĂ nr.48 din 30 ianuarie 2000
pentru modificarea art. 40 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.158/1999 privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice
Textul actului publicat în M.Of. nr. 43/31 ian. 2000

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României, precum și ale art. 1 lit. N din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, Guvernul României emite următoarea ordonanță:

Art. I. - Articolul 40 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.158/1999 privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.519 din 26 octombrie 1999, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"(3) Lista cuprinzând organismele și țările prevăzute la alin. (1) se stabilește prin hotărâre a Guvernului."

2. Alineatul (4) se abrogă.

Art. II. - Prezenta ordonanță intră în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministru de stat,
ministrul afacerilor externe,
Eugen Dijmărescu,
secretar de stat

Președintele Agenției Naționale
de Control al Exporturilor Strategice
și al Interzicerii Armelor Chimice,
Marius Petrescu

București, 30 ianuarie 2000.
Nr. 48.


Luni, 24 ianuarie 2022, 09:39

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.