ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.22 din 8 februarie 2001
pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.219/1999 privind Programul național pentru țărănime bazat pe cupoane atribuite gratuit
Textul actului publicat în M.Of. nr. 83/19 feb. 2001

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Articol unic. - Se abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.219/1999 privind Programul național pentru țărănime bazat pe cupoane atribuite gratuit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.650 din 30 decembrie 1999.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor,
Ovidiu Natea,
secretar de stat

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 8 februarie 2001.
Nr. 22.


Luni, 08 august 2022, 12:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.