ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.60 din 30 mai 2002
pentru modificarea art. 16 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților
Textul actului publicat în M.Of. nr. 369/31 mai. 2002

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Articol unic. - Alineatul (1) al articolului 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.76/2001 privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.283 din 31 mai 2001, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - (1) În termen de 18 luni comercianții constituiți anterior datei intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență au obligația de a solicita la Biroul unic preschimbarea actualului certificat de înmatriculare și a certificatului de înregistrare fiscală cu noul certificat de înregistrare conținând codul unic de înregistrare atribuit.”

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Petru Șerban Mihăilescu

Ministrul pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii și Cooperație,
Silvia Ciornei

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 30 mai 2002.
Nr. 60.


Luni, 08 august 2022, 13:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.