HOTĂRÂRE nr.890 din 29 iulie 2003
privind aprobarea "Foii de parcurs din domeniul energetic din România"
Textul actului publicat în M.Of. nr. 581/14 aug. 2003

În temeiul art. 107 din Constituție,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se aprobă "Foaia de parcurs din domeniul energetic din România", prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei și comerțului,
Mihai Berinde,
secretar de stat

Ministrul integrării europene,
Hildegard Carola Puwak

p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

București, 29 iulie 2003.
Nr. 890.

*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.581 bis în afara abonamentului, și se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.


Vineri, 01 iulie 2022, 04:43

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.