LEGE nr.358 din 6 decembrie 2005
pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea fondului funciar nr. 18/1991
Textul actului publicat în M.Of. nr. 1106/7 dec. 2005

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Anexa nr. 1 la Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1 din 5 ianuarie 1998, cu modificările și completările ulterioare, va avea următorul cuprins:

"ANEXA Nr. 1

TAXA PROCENTUALĂ
datorată pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan

---------------------------------------------------
Clasa terenului agricol  1  2  3  4  5
---------------------------------------------------
Taxa procentuală     400 350 100 100 100
---------------------------------------------------

NOTĂ:

 1. Taxa procentuală se aplică la valoarea terenului, prevăzută ca preț de părțile din contractul de înstrăinare.
 2. În situația în care terenul nu a făcut obiectul vânzăriicumpă rării și acesta este în proprietatea investitorului sau provine din concesionare, donație etc., taxa procentuală se calculează la valoarea de circulație a terenului din zona respectivă.
 3. Pentru terenurile agricole aflate în extravilan, prevăzute la pct. 1 și 2, care se scot definitiv și temporar din circuitul agricol, se face în mod obligatoriu evaluarea de către evaluatorii atestați de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale. Scoaterea temporară se face pe o perioadă de maximum 2 ani.
 4. În cazul în care se constată că valorile rezultate din aplicarea taxelor conform pct. 1 și 2 sunt mai mici decât evaluarea efectuată conform pct. 3, se folosește la calculul taxei procentuale prevăzute în prezenta anexă valoarea stabilită de evaluatori atestați de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, la care se aplică procentele din tabel."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,

PREȘEDINTELE SENATULUI
DAN RADU
RUȘANU NICOLAE VĂCĂROIU

București, 6 decembrie 2005.
Nr. 358.


Vineri, 26 februarie 2021, 11:04

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.