Monitorul Oficial
nr. 498/19 iulie 2012

Publicare
  1.   L. nr.132/18-07-2012 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
-
  2.   D. nr.497/16-07-2012 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
-
  3.   D.C.C. nr.401/03-05-2012 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 lit. h) și art' 3 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor
V
  4.   D.C.C. nr.403/03-05-2012 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri în vederea restabilirii echilibrului bugetar
V
  5.   D.C.C. nr.407/03-05-2012 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranța națională
V
  6.   D.C.C. nr.409/03-05-2012 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 165 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
V
  7.   D.C.C. nr.416/03-05-2012 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar
V
  8.   H. nr.18/28-06-2012 (C.A.F.R.)
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Normelor privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 212/2011
-
  9.   H. nr.20/28-06-2012 (C.A.F.R.)
HOTĂRÂRE privind aprobarea Listei cuprinzând auditorii financiari care au fost autorizați în alte state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European ori Confederației Elveției și care au dobândit calitatea și dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar în România în urma testului de aptitudini organizat în data de 7 iunie 2012
-


Luni, 08 august 2022, 14:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.