Monitorul Oficial
nr. 764/13 noiembrie 2012

Publicare
  1.   L. nr.198/01-11-2012 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2011 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială
A
  2.   D. nr.673/31-10-2012 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2011 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială
-
  3.   O. nr.1.037/19-10-2012 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății, interimar, pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor și prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
A
  4.   O. nr.1156/746/09-11,08-11-2012 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010
A
  5.   O. nr.1.489/12-11-2012 (M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, privind prospectul de emisiune a obligațiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna noiembrie 2012
-
  6.   O. nr.1725/1458/2373/06-09,05-11,13-09-2012 (M.E.C.M.A., M.F.P., M.M.F.P.S.)
ORDIN al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri, al viceprim- ministrului, ministrul finanțelor publice și al ministrului muncii, familiei și protecției sociale privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială ICEMENERG SERVICE -S.A., filială a Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A
-
  7.   O. nr.5.756/18-09-2012 (M.E.C.T.S.)
ORDIN al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, susținute de absolvenții secțiilor bilingve româno-spaniole
-


Miercuri, 20 octombrie 2021, 03:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.