Monitorul Oficial
nr. 766/14 noiembrie 2012

Publicare
  1.   L. nr.199/01-11-2012 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare
-
  2.   D. nr.674/31-10-2012 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare
-
  3.   H.G. nr.1.049/24-10-2012 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 226/2011 privind reparațiile morale și materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 - 31 decembrie 1961
-
  4.   O. nr.250/31-10-2012 (M.A.I.)
ORDIN al ministrului administrației și internelor privind organizarea angajării, lichidării, ordonanțării și plății cheltuielilor din bugetul propriu al ordonatorului principal de credite în cazul operațiunilor privind gestionarea si implementarea asistenței financiare nerambursabile alocate Programului operațional "Dezvoltarea capacității administrative" și pentru modificarea anexelor nr. 2, 2a), 3, 3a), 4 și 4a) la Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției pentru dezvoltarea capacității administrative, aprobat prin Ordinul ministrului administrației si internelor nr. 133/2012
-
  5.   O. nr.1179/1457/1684/26-06,05-11,25-06-2012 (M.E.C.M.A., M.F.P., M.M.F.P.S.)
ORDIN al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri, al viceprim- ministrului; ministrul finanțelor publice, și al ministrului muncii, familiei și protecției sociale privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială TELETRANS - S.A., filială a Companiei Naționale deTransport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.
-
  6.   O. nr.1.775/25-09-2012 (M.D.R.T.)
ORDIN al ministrului dezvoltării regionale și turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind calculul și alcătuirea constructivă a planșeelor compuse lemn-beton la clădiri vechi și noi", indicativ GP 116-2011
-
  7.   O. nr.133/07-11-2012 (C.N.V.M.)
ORDIN privind aprobarea Regulamentului nr. 9/2012 pentru modificarea și completarea Regulamentului nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital
A
  8.   R. nr.9/2012 (C.N.V.M.)
Regulamentul nr. 9/2012 pentru modificarea și completarea Regulamentului nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital
-


Duminică, 17 octombrie 2021, 14:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.