Monitorul Oficial
nr. 93/14 februarie 2013

Publicare
  1.   L. nr.3/13-02-2013 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
A
  2.   D. nr.230/12-02-2013 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
  3.   L. nr.4/13-02-2013 
LEGE pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar
-
  4.   D. nr.231/12-02-2013 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal- bugetar
-
  5.   O. nr.85/07-02-2013 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 699 alin. (1) și (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății referitoare la medicamentele utilizate pentru rezolvarea unor nevoi speciale
-
  6.   O. nr.511/C/07-02-2013 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției pentru aprobarea Normelor metodologice privind drepturile de transport ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare
-
  7.   O. nr.1/30-01-2013 (B.N.R.)
ORDIN pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesități de informații ale Ministerului Finanțelor Publice, aplicabile instituțiilor de credit
A
  8.   Decizie nr.10/05-02-2013 (O.R.D.A.)
DECIZIE privind modificarea, pe baza indicelui de inflație stabilit la nivel național, a remunerațiilor cuvenite producătorilor de opere audiovizuale prevăzute în anexa la Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile deAutor nr. 17/2006 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României,Partea I, a Protocolului având drept obiect Metodologia privind utilizarea repertoriului de opere cinematografice și alte opere audiovizuale al U.P.F.A.R.-A.R.G.O.A. în scopul comunicării publice și tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite producătorilor de opere cinematografice și alte opere audiovizuale, precum și desemnarea organismului de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor de Film și Audiovizual din România - Asociația Română de Gestiune a Operelor de Audiovizual (U.P.F.A.R.- A.R.G.O.A.) drept colector al remunerațiilor cuvenite producătorilor de opere cinematografice și alte opere audiovizuale pentru comunicarea publică a acestor opere
-


Joi, 01 octombrie 2020, 16:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.