Monitorul Oficial
nr. 132/13 martie 2013

Publicare
  1.   L. nr.28/04-03-2013 
LEGE pentru ratificarea Acordului de sprijin al Proiectului dintre România și Nabucco Gas Pipeline International GMBH și Nabucco Gas Pipeline România - S.R.L. privind sistemul de conducte Nabucoo, semnat la Kayseri la 8 iunie 2011
-
  2.   Acord/08-06-2011 
ACORD de sprijin al Proiectului între România și Nabucco Gas Pipeline International GMBH și Nabucco Gas Pipeline România - S.R.L. privind sistemul de conducte Nabucco
-
  3.   D. nr.272/28-02-2013 
DECRET privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de sprijin al Proiectului dintre România și Nabucco Gas Pipeline International GMBH și Nabucco Gas Pipeline România - S.R.L. privind sistemul de conducte Nabucco, semnat la Kayseri la 8 iunie 2011
-
  4.   D.C.C. nr.40/05-02-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 79 și art. 80 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
V
  5.   H.G. nr.74/06-03-2013 
HOTĂRÂRE privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Școala de Agenți de Poliție "Vasile Lascăr" Câmpina, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune si casării, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  6.   H.G. nr.76/06-03-2013 
HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Poliție al Județului Gorj, a unui imobil aflat în domeniul public al statului
-
  7.   O. nr.29/07-03-2013 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unei licențe de concesiune pentru explorare
-
  8.   O. nr.3.307/28-02-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale privind aprobarea modelului Atestatului de formare continuă a personalului didactic și modelului "Fișei competențelor și a disciplinelor/temelor"
-
  9.   H. nr.38/05-03-2013 (C.I.F.G.A..)
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normei Garanții EximBank în numele si în contul statului (NI-GAR-10-III/0)
A


Luni, 25 octombrie 2021, 17:03

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.