Monitorul Oficial
nr. 406/11 mai 2018

Publicare
  1.   D. nr.402/11-05-2018 
DECRET privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de cooperare privind parteneriatul și dezvoltarea dintre Uniunea Europeană si statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Islamică Afganistan, pe de altă parte, semnat la Munchen la 18 februarie 2017
-
  2.   D. nr.403/11-05-2018 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui procuror
-
  3.   D. nr.404/11-05-2018 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui procuror
-
  4.   D. nr.405/11-05-2018 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui procuror
-
  5.   H.G. nr.294/03-05-2018 
HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar și a adresei poștale a imobilului 885 pentru transmiterea unei părți din acesta din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Cotmeana, județul Argeș, și pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  6.   H.G. nr.295/03-05-2018 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părți din imobilul 429 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului București și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr! 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  7.   O. nr.53/1997/1454/10-04,07-05,18-04-2018 (M.E., M.F.P., M.M.J.S.)
ORDIN al ministrului energiei, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii și justiției sociale privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Comercială Electrocentrale Grup - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
A
  8.   O. nr.575/27-04-2018 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru modificarea pozițiilor nr. 14 și 39 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 254/2018 privind aprobarea detalierii pe județe a numărului total de paturi, pe anul 2018, din unitățile sanitare publice și private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitalicești
-
  9.   O. nr.1.041/10-05-2018 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea modelului Cererii de plată privind măsura 14 "Bunăstarea animalelor" din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 - pachetul a) Plăți în favoarea bunăstării porcinelor
-
  10.   O. nr.1.042/10-05-2018 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea modelului Cererii de plată privind măsura 14 "Bunăstarea animalelor" din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 - pachetul b) Plăți în favoarea bunăstării păsărilor
-
  11.   O. nr.3/30-04-2018 (B.N.R.)
ORDIN pentru modificarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesități de informații ale Ministerului Finanțelor Publice, aplicabile instituțiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naționale a României nr. 1/2013
A


Miercuri, 23 septembrie 2020, 03:11

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.