Monitorul Oficial
nr. 151/25 februarie 2020

Rectificare:
  1.   O.U.G. nr.21/04-02-2020 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol și bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
-
Publicare
  2.   D.C.C. nr.681/31-10-2019 
DECIZIA nr. 681 din 31 octombrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 70 alin. (1) și alin. (2) teza finală din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
-
  3.   O. nr.691/19-02-2020 (A.N.C.P.I.)
ORDIN al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind modificarea Procedurii și modalității de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016
-
  4.   Decizie nr.7/20-01-2020 (Î.C.C.J.)
DECIZIA nr. 7 din 20 ianuarie 2020 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
-
  5.   Raport nr.604/17-01-2020 (A.E.P.)
RAPORT privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale Partidului Alternativa pentru Demnitate Națională, cu ocazia alegerilor pentru Președintele României din anul 2019
-
  6.   Raport nr.751/21-01-2020 (A.E.P.)
RAPORT privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale Partidului Noua Românie, cu ocazia alegerilor pentru Președintele României din anul 2019
-
  7.   Raport nr.1.627/06-02-2020 (A.E.P.)
RAPORT privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Uniunea Salvați România în perioada 6.01.2020-6.02.2020 privind verificarea veniturilor și cheltuielilor electorale ale partidului politic, în vederea rambursării cheltuielilor electorale aferente campaniei electorale desfășurate pentru alegerea Președintelui României din data de 10 noiembrie 2019
-


Vineri, 01 iulie 2022, 03:48

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.