Monitorul Oficial
nr. 583/2 iulie 2020

Publicare
  1.   L. nr.102/02-07-2020 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990
-
  2.   D. nr.356/02-07-2020 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990
-
  3.   L. nr.103/02-07-2020 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ
-
  4.   D. nr.357/02-07-2020 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ
-
  5.   O. nr.950/2059/15-05,25-06-2020 (M.M.P.S., M.F.P.)
ORDIN al ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului finanțelor publice privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societătii de Tratament Balnear și Recuperare a Capacitații de Muncă "T.B.R.C.M." - S.A
-
  6.   O. nr.1.092/745/01-07,23-06-2020 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical și a instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizații asiguraților din sistemul asigurărilor sociale de sănătate și din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale
-


Vineri, 01 iulie 2022, 05:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.