Monitorul Oficial
nr. 175/6 aprilie 2001

Publicare
  1.   L. nr.46/07-03-2001 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.219/1999 privind Programul național pentru țărănime bazat pe cupoane atribuite gratuit
A
  2.   D. nr.81/06-03-2001 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.219/1999 privind Programul național pentru țărănime bazat pe cupoane atribuite gratuit
-
  3.   O.U.G. nr.51/29-03-2001 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 44 din Legea nr.32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor
A
  4.   O.U.G. nr.52/29-03-2001 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind accelerarea și finalizarea procesului de privatizare a societăților comerciale din turism
V
  5.   H.G. nr.348/04-04-2001 
HOTĂRÂRE privind alocarea unor sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2001, pentru începerea lucrărilor de înlăturare a efectelor produse de inundații, ca urmare a revărsării râului Olteț și a pâraielor Roșu și Barza din județul Olt, comuna Dobrun
-
  6.   H.G. nr.349/04-04-2001 
HOTĂRÂRE pentru modificarea alin. (3) al art. 1 din Hotărârea Guvernului nr.166/2001 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor
A
  7.   H.G. nr.350/04-04-2001 
HOTĂRÂRE privind finanțarea din bugetul Ministerului Educației și Cercetării pe anul 2001 a lucrărilor de execuție pentru obiectivul de investiții "Școală cu 24 de săli de clasă nr.4 Petroșani“, județul Hunedoara
-
  8.   H.G. nr.351/04-04-2001 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2001, Consiliului Local al Orașului Călan, județul Hunedoara, în vederea repunerii în stare de funcționare a rețelelor de apă și canalizare
-
  9.   H.G. nr.354/04-04-2001 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.435/1996 privind autorizarea Agenției Naționale pentru Privatizare de a participa la constituirea Fundației "Post-Privatizare“
-
  10.   H.G. nr.367/04-04-2001 
HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgență
-


Joi, 27 ianuarie 2022, 04:33

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.