Monitorul Oficial
nr. 224/3 aprilie 2002

Publicare
  1.   H.S. nr.6/27-03-2002 
HOTĂRÂRE cu privire la Raportul Comisiei de anchetă privind cercetarea condițiilor în care a fost privatizată Societatea Comercială "Balneoclimaterica" - S.A. Sovata
V
  2.   H.S. nr.7/28-03-2002 
HOTĂRÂRE privind contul de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Senatului pe anul 2001
SE
  3.   D.C.C. nr.53/19-02-2002 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 44 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările și completările ulterioare
-
  4.   H.G. nr.277/21-03-2002 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă
V
  5.   H.G. nr.278/21-03-2002 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru prevenirea șomajului, modalitățile de finanțare și instrucțiunile de implementare a acestora
V
  6.   H.G. nr.286/21-03-2002 
HOTĂRÂRE privind organizarea la București, în perioada 28-31 mai 2002, a celei de-a 86-a sesiuni a Consiliului de Miniștri al Conferinței Europene a Miniștrilor de Transport (CEMT)
T
  7.   H.G. nr.287/21-03-2002 
HOTĂRÂRE privind aprobarea unor licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiate între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Anper" - S.A.
V
  8.   H.G. nr.288/21-03-2002 
HOTĂRÂRE privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Ceramica" - S.R.L.
V
  9.   O. nr.104 C/26-03-2002 (M.A.E.)
ORDIN al ministrului afacerilor externe privind instituirea sistemului de licențe de import automate, emise în scop statistic, la importurile de ouă de păsări pentru consum
A
  10.   O. nr.130/22-03-2002 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și alimentației nr. 70/1998 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condițiile și procedura de avizare sanitare veterinară a importului, exportului, tranzitului cu animale, produse și subproduse de origine animală, furaje și alte produse și materii care pot influența starea de sănătate a animalelor și sănătatea publică
V
  11.   O. nr.131/23-03-2002 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 285/2001 pentru aprobarea Listei cuprinzând animalele vii, produsele și subprodusele de origine animală și alte mărfuri supuse controlului veterinar la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat
V
  12.   O. nr.2/25-03-2002 (C.S.A.)
ORDIN pentru punerea în aplicare a Normelor privind stabilirea criteriilor de selecție pentru agrearea persoanelor juridice autorizate în evaluarea activelor societăților de asigurare
A


Vineri, 01 iulie 2022, 05:00

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.