Monitorul Oficial
nr. 509/15 iulie 2002

Publicare
  1.   D. nr.603/28-06-2002 
DECRET pentru numirea unui judecător militar
-
  2.   D. nr.697/11-07-2002 
DECRET privind conferirea Ordinului național Pentru Merit în grad de Comandor
-
  3.   O.G. nr.40/03-07-2002 
ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
V
  4.   H.G. nr.705/03-07-2002 
HOTĂRÂRE privind constituirea, organizarea și funcționarea Comisiei anti-sărăcie și promovare a incluziunii sociale - CASPIS
A
  5.   H.G. nr.709/03-07-2002 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Cultelor
A
  6.   H.G. nr.712/03-07-2002 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi
A
  7.   H.G. nr.713/03-07-2002 
HOTĂRÂRE privind modificarea sumelor alocate din credite externe unor ordonatori principali de credite pe anul 2002
SE
  8.   H.G. nr.714/03-07-2002 
HOTĂRÂRE privind reglementarea la intern a problemelor financiare rezultate din Legea nr. 496/2001 pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Chineze privind rezolvarea problemelor restante la conturile instituite în baza acordurilor interguvernamentale, semnat la București la 27 februarie 2001
V
  9.   H.G. nr.715/03-07-2002 
HOTĂRÂRE privind crearea Comitetului Național Român pentru Anul Internațional al Muntelui 2002, România
V
  10.   H.G. nr.716/03-07-2002 
HOTĂRÂRE pentru suplimentarea bugetului Ministerului de Interne pe anul 2002, în vederea acoperirii cheltuielilor prevăzute la art. 51 din Legea nr. 123/2001 privind regimul străinilor în România
T
  11.   H.G. nr.717/03-07-2002 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Contractului de acordare a unei finanțări nerambursabile în valoare de 50.000 dolari S.U.A. pentru evaluarea gradului de pregătire în vederea implementării infrastructurii IT dintre Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare - Programul de informare pentru dezvoltare și România, prin Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, semnat la București la 25 octombrie 2001
V
  12.   H.G. nr.729/11-07-2002 
HOTĂRÂRE privind completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2001 privind accelerarea și finalizarea procesului de privatizare a societăților comerciale din turism, precum și pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 441/2001
V
  13.   O. nr.280/18-06-2002 (M.M.S.S.)
ORDIN al ministrului muncii și solidarității sociale pentru modificarea Procedurilor privind modul de acordare a drepturilor de care beneficiază persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pe durata participării la o formă de pregătire profesională, aprobate prin Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 111/2002
V
  14.   O. nr.282/04-07-2002 (M.I.R.)
ORDIN al ministrului industriei și resurselor privind desemnarea organismelor de inspecție a instalațiilor, echipamentelor și dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuși organici volatili rezultați din depozitarea, încărcarea, descărcarea și distribuția benzinei la terminale și la stațiile de benzină
A


Marți, 24 mai 2022, 12:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.