Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2008-2012 > Camera Deputaților > Grupuri > Independenti Versiunea pentru printare

Grupul parlamentar al deputaților independenți
Propuneri legislative initiate în anul 2010

  P.L. Titlu / Initiatori Independenti Stadiu
1. 7/01-02-2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.92 din 1996 privind organizarea și funcționarea serviciului de telecomunicații speciale, cu modificările și completările ulterioare
Valeriu-Andrei Steriu
respinsa
definitiv
2. 8/01-02-2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.191/1998 privind organizarea și funcționarea serviciului de protecție și pază
Valeriu-Andrei Steriu
respinsa
definitiv
3. 18/08-02-2010 privind statutul chiriașilor
Vasile Filip Soporan
respinsa
definitiv
4. 31/15-02-2010 privind modificarea și completarea Legii nr.211/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130/2006 privind Inspecția Socială
Ioan Damian
respinsa
definitiv
5. 51/01-03-2010 privind transmiterea unei suprafețe de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Academiei Oamenilor de Știință din România, în scopul construirii unui sediu și a unei biblioteci
Valeriu-Andrei Steriu Ioan Munteanu
Lege 154/2010
6. 66/08-03-2010 privind măsuri de stimulare a producției și a valorificării legumelor și fructelor în România
Ioan Munteanu
respinsa
definitiv
7. 68/08-03-2010 pentru modificarea și completarea art.16 din Legea nr.13/2007 privind energia electrică
Vasile Filip Soporan
respinsa
definitiv
8. 92/16-03-2010 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea ordinului asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali din România
Ioan Munteanu
respinsa
definitiv
9. 96/24-03-2010 pentru abrogarea alin.(2¹) al art.94 din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
Ioan Munteanu
respinsa
definitiv
10. 109/29-03-2010 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de rețele de transport și distribuție energie electrică
Vasile Filip Soporan Cătălin Cherecheș
Lege 210/2010
11. 114/29-03-2010 pentru completarea art.5 alin.(4) din Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr.11/2010
Gheorghe Zoicaș Ion Tabugan Vasile Filip Soporan Ioan Damian Răzvan Țurea Valeriu-Andrei Steriu
respinsa
definitiv
12. 122/07-04-2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, cu modificările și completările ulterioare
Ioan Munteanu
respinsa
definitiv
13. 123/07-04-2010 pentru modificarea art.10 alin.(1) din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic
Ioan Munteanu
Lege 95/2010
14. 124/07-04-2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope
Tudor Ciuhodaru Ioan Munteanu
respinsa
definitiv
15. 126/07-04-2010 pentru modificarea și completarea Legii de aprobare a Ordonanței nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Vasile Filip Soporan
respinsa
definitiv
16. 129/07-04-2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
Tudor Ciuhodaru Vasile Filip Soporan
respinsa
definitiv
17. 137/07-04-2010 privind stimularea construcției de locuințe sociale
Cătălin Cherecheș Culiță Tărâță Tudor Ciuhodaru Marian Sârbu Eugen Nicolicea Vasile Filip Soporan Ioan Munteanu
respins
definitiv
18. 147/07-04-2010 privind unele măsuri medico-sociale
Tudor Ciuhodaru Valeriu-Andrei Steriu
respinsa
definitiv
19. 153/07-04-2010 privind verificarea prin mijloace electronice a dreptului de acces la vot al cetățenilor
Gheorghe Zoicaș
respinsa
definitiv
20. 162/13-04-2010 pentru modificarea alin.(2) al articolului 67 din Ordonanța Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
Ioan Munteanu Culiță Tărâță
respinsa
definitiv
21. 175/13-04-2010 privind modificarea alineatului 2 al articolului 1 din Legea nr.85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat
Răzvan Țurea Valeriu-Andrei Steriu
respinsa
definitiv
22. 190/19-04-2010 privind identificarea, diagnosticarea și tratarea copiilor afectați de tulburări din spectrul autist
Tudor Ciuhodaru
respinsa
definitiv
23. 191/19-04-2010 pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Mircea Irimescu Vasile Filip Soporan Constantin Mazilu
respinsa
definitiv
24. 192/19-04-2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată în Monitorul Oficial nr.300 din 7 mai 2009
Maria Eugenia Barna Ioan Munteanu Constantin Mazilu Cătălin Cherecheș Vasile Filip Soporan Gabriel Tița-Nicolescu
respinsa
definitiv
25. 193/19-04-2010 pentru sprijinirea agenților economici și autorităților locale în vederea realizării obligațiilor de mediu scadente în perioada 2009-2010
Emil Bostan Ion Tabugan
respinsa
definitiv
26. 195/19-04-2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Tudor Ciuhodaru
respinsa
definitiv
27. 226/03-05-2010 pentru modificarea art.64 lit.c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
Valeriu-Andrei Steriu
respins
definitiv
28. 227/03-05-2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli
Valeriu-Andrei Steriu Culiță Tărâță Ioan Munteanu
respins
definitiv
29. 230/03-05-2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri privind realizarea locuințelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Adrian Mocanu
respinsa
definitiv
30. 232/03-05-2010 privind modificarea și completarea Legii nr.491/2003 a plantelor medicinale și aromatice
Valeriu-Andrei Steriu Ioan Munteanu
Lege 239/2010
31. 234/03-05-2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor
Ion Tabugan
respinsa
definitiv
32. 235/03-05-2010 privind "Declararea zonei de amplasare a monumentelor istorice din nordul Olteniei ca obiectiv de interes național"
Constantin Mazilu Eugen Nicolicea
respinsa
definitiv
33. 238/03-05-2010 pentru aprobarea cadrului general de acordare a ajutoarelor de stat producătorilor agricoli, în conformitate cu Liniile directoare comunitare privind ajutoarele de stat în sectorul agricol și forestier 2007-2013
Ioan Munteanu Valeriu-Andrei Steriu
respinsa
definitiv
34. 242/03-05-2010 privind stabilirea cadrului general de acordare a ajutoarelor de stat prevăzute de Regulamentul Comisiei Europene (CE) nr.1857/2006 de aplicare a art.87 și 88 din Tratat ajutoarelor de stat pentru întreprinerile mici și mijlocii din domeniul producției de produse agricole și de modificare a Regulamentului (CE) nr.70/2001
Valeriu-Andrei Steriu Ioan Munteanu
respinsa
definitiv
35. 243/03-05-2010 privind modificarea părții introductive a alin.(2¹) al art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal
Valeriu-Andrei Steriu Marian Sârbu Maria Eugenia Barna
respinsa
definitiv
36. 244/03-05-2010 pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
Tudor Ciuhodaru Luminița Iordache Cătălin Cherecheș Valeriu-Andrei Steriu
respinsa
definitiv
37. 245/03-05-2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
Luminița Iordache
Lege 175/2010
38. 247/03-05-2010 privind unele măsuri pentru desfășurarea în condiții de legalitate a alegerilor locale, parlamentare, europarlamentare sau prezidențiale, precum și a referendumului
Luminița Iordache Constantin Mazilu Adrian Mocanu Cătălin Cherecheș Ioan Munteanu Culiță Tărâță Valeriu-Andrei Steriu Vasile Filip Soporan
respinsa
definitiv
39. 251/03-05-2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.106/2008 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică a terenurilor necesare lucrărilor miniere pentru exploatarea zăcămintelor de lignit
Constantin Mazilu
respinsa
definitiv
40. 255/03-05-2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializării semințelor și a materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante
Valeriu-Andrei Steriu
Lege 212/2010
41. 266/03-05-2010 pentru completarea și modificarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea dreptului copilului
Constantin Mazilu
respinsa
definitiv
42. 271/03-05-2010 "Legea holdingului"
Maria Eugenia Barna
pe ordinea de zi
43. 277/03-05-2010 pentru modificarea articolului 8 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
Ion Tabugan
respinsa
definitiv
44. 280/03-05-2010 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru întreprinderile mici și mijlocii
Tudor Ciuhodaru Vasile Filip Soporan Adrian Mocanu Constantin Mazilu Valeriu-Andrei Steriu
respinsa
definitiv
45. 291/03-05-2010 privind instituirea unei indemnizații sociale minime garantate pentru persoanele în vârstă care nu primesc pensie
Vasile Filip Soporan Valeriu-Andrei Steriu Tudor Ciuhodaru Luminița Iordache Adrian Mocanu Constantin Mazilu
respinsa
definitiv
46. 300/10-05-2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare
Ioan Munteanu Culiță Tărâță
Lege 247/2010
47. 320/12-05-2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind Statutul cadrelor militare
Gabriel Oprea
respinsa
definitiv
48. 334/19-05-2010 pentru modificarea Legii nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă
Valeriu-Andrei Steriu
respinsa
definitiv
49. 366/31-05-2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.96/1997 republicată, pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării"
Luminița Iordache Ion Tabugan Vasile Filip Soporan
respinsa
definitiv
50. 374/07-06-2010 pentru modificarea art.7 alin.(1) lit.c) și d) din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic
Răzvan Țurea Gabriel Oprea
respinsa
definitiv
51. 390/28-06-2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice
Ion Tabugan Culiță Tărâță
Lege 171/2010
52. 391/28-06-2010 pentru modificarea alin.(3¹) ți (3²) ale art.29 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
Maria Eugenia Barna
respinsa
definitiv
53. 393/28-06-2010 pentru completarea art.54 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere
Valeriu-Andrei Steriu
respins
definitiv
54. 413/01-09-2010 privind regimul de import al mostrelor de îngrășăminte și al îngrășămintelor
Culiță Tărâță Valeriu-Andrei Steriu
Lege 232/2010
55. 425/01-09-2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Tudor Ciuhodaru
respins
definitiv
56. 441/01-09-2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.84/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.119/1999 privind auditul public intern și controlul din preventiv, cu modificările și completările ulterioare
Tudor Ciuhodaru
Lege 234/2010
57. 462/14-09-2010 pentru reglementarea unor măsuri privind exercitarea comerțului în zone publice
Culiță Tărâță
respinsa
definitiv
58. 467/14-09-2010 privind declararea zilei de 15 ianuarie Ziua Culturii Naționale
Marian Sârbu Constantin Mazilu Luminița Iordache
Lege 238/2010
59. 468/14-09-2010 pentru modificarea și completarea art.44 alin.(5) din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată
Eugen Nicolicea
Lege 236/2010
60. 474/14-09-2010 pentru susținerea creșterii natalității
Tudor Ciuhodaru
respinsa
definitiv
61. 476/14-09-2010 pentru completarea Legii nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
Constantin Mazilu Tudor Ciuhodaru
respinsa
definitiv
62. 477/14-09-2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Gabriel Oprea Eugen Nicolicea Valeriu-Andrei Steriu Tudor Ciuhodaru
respinsa
definitiv
63. 478/14-09-2010 pentru abrogarea alin.(3) al art.61 din Legea nr.275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
Răzvan Țurea Gabriel Oprea
respinsa
definitiv
64. 479/14-09-2010 pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
Constantin Mazilu Tudor Ciuhodaru
respinsa
definitiv
65. 495/20-09-2010 pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
Maria Eugenia Barna Tudor Ciuhodaru
respinsa
definitiv
66. 508/21-09-2010 pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
Tudor Ciuhodaru
respinsa
definitiv
67. 515/27-09-2010 privind pregătirea practică a studenților
Tudor Ciuhodaru
respinsa
definitiv
68. 541/13-10-2010 privind acordarea formelor de sprijin financiar restante în sectorul vegetal
Culiță Tărâță
respins
definitiv
69. 543/13-10-2010 pentru completarea alin.(2) al art.160 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
Culiță Tărâță
respinsa
definitiv
70. 544/13-10-2010 privind acordarea unor înlesniri fiscale
Culiță Tărâță
respinsa
definitiv
71. 545/13-10-2010 pentru modificarea alin.(2) al art.6 din Legea creditului agricol pentru producție nr.150/2003
Culiță Tărâță
respinsa
definitiv
72. 546/13-10-2010 pentru completarea art.5 din Legea nr.381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamități naturale în agricultură
Culiță Tărâță
respinsa
definitiv
73. 559/13-10-2010 privind transmiterea către Consiliul Local al Sectorului 2 din Municipiul București a dreptului de administrare a unui bun aflat în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale "Apele Române"
Răzvan Țurea
respinsa
definitiv
74. 562/13-10-2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.371/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Comunitare
Luminița Iordache Tudor Ciuhodaru Gabriel Oprea Valeriu-Andrei Steriu
respinsa
definitiv
75. 565/13-10-2010 pentru completarea Legii voluntariatului nr.195/2001
Tudor Ciuhodaru
respinsa
definitiv
76. 566/18-10-2010 cu privire la numirea managerilor și specialiștilor în consiliile de administrație al regiilor autonome, companiilor sau societăților naționale, instituțiilor publice ori al societăților comerciale, inclusiv al băncilor sau altor instituții de credit, societăților de asigurare și celor financiare
Maria Eugenia Barna Constantin Mazilu
respinsa
definitiv
77. 570/18-10-2010 pentru modificarea Legii nr.330 din 05/11/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
Luminița Iordache Tudor Ciuhodaru
respinsa
definitiv
78. 577/18-10-2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Valeriu-Andrei Steriu Tudor Ciuhodaru Gabriel Oprea Luminița Iordache
respinsa
definitiv
79. 583/18-10-2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă
Tudor Ciuhodaru
respinsa
definitiv
80. 584/18-10-2010 pentru modificarea Legii nr.460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România
Tudor Ciuhodaru
respinsa
definitiv
81. 586/18-10-2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Tudor Ciuhodaru
respinsa
definitiv
82. 611/25-10-2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru
Constantin Mazilu
Lege 20/2012
83. 658/17-11-2010 pentru modificarea și completarea Legii 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților voluntari
Gabriel Oprea Eugen Nicolicea
Lege 23/2012
84. 664/17-11-2010 privind protecția persoanelor înșelate prin ghicit sau alte mijloace și practici oculte
Maria Eugenia Barna
respins
definitiv
85. 665/17-11-2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Eugen Nicolicea Valeriu-Andrei Steriu Gabriel Oprea
respins
definitiv
86. 672/17-11-2010 privind modificarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii, în vederea declarării -Zilei Naționale de Rugăciune- ca sărbătoare legală nelucrătoare
Constantin Mazilu
respinsa
definitiv
87. 684/22-11-2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.159/1999 privind înființarea Companiei Naționale "Loteria Română"- S.A. și a Ordonanței de Urgență nr.195/2001 privind repartizarea profitului Companiei Naționale "Loteria Română"- S.A.
Luminița Iordache Culiță Tărâță
respins
definitiv
88. 688/22-11-2010 privind taxa de solidaritate
Luminița Iordache Constantin Mazilu Marian Sârbu Culiță Tărâță Valeriu-Andrei Steriu Emil Bostan Vasile Filip Soporan Eugen Nicolicea Ion Tabugan Gabriel Oprea Gabriel Tița-Nicolescu Maria Eugenia Barna Nicolae Stan
respinsa
definitiv
89. 689/22-11-2010 pentru completarea art.132 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii
Valeriu-Andrei Steriu
respinsa
definitiv
90. 700/22-11-2010 privind exercitarea profesiei de inginer constructor cu drept de liberă practică, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Camerei Inginerilor din Domeniul Construcțiilor din România
Gabriel Oprea Ion Tabugan Eugen Nicolicea Vasile Filip Soporan Răzvan Țurea Emil Bostan Valeriu-Andrei Steriu Marian Sârbu Maria Eugenia Barna
respinsa
definitiv
91. 715/24-11-2010 privind exercitarea profesiei de inginer constructor cu drept de liberă practică, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Camerei Inginerilor din domeniul Construcțiilor din România
Vasile Filip Soporan Constantin Mazilu
respinsa
definitiv
92. 742/29-11-2010 privind modificarea și completarea Legii nr.1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
Nicolae Stan
Lege 267/2011
93. 754/29-11-2010 privind completarea art.6 din Legea Minelor nr.85/2003, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.197 din 27 martie 2003, cu modificările și completările ulterioare
Constantin Mazilu
respinsa
definitiv
94. 757/29-11-2010 pentru modificarea art.296¹ al Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal și a art.220 și art.223 ale Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală
Eugen Nicolicea Valeriu-Andrei Steriu
respinsa
definitiv
95. 760/29-11-2010 pentru completarea art.42 din Legea 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
Culiță Tărâță
Lege 275/2013
96. 765/29-11-2010 pentru completarea art.134 alin.(1) din Legea nr.53/2003 -Codul Muncii
Culiță Tărâță Marian Sârbu Vasile Filip Soporan Ion Tabugan Luminița Iordache Maria Eugenia Barna Emil Bostan
respins
definitiv
97. 807/29-11-2010 privind interzicerea cultivării organismelor modificate genetic și etichetarea unor categorii de produse
Nicolae Stan
respinsa
definitiv
98. 810/29-11-2010 pentru modificarea și completarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2001 privind repartizarea profitului Companiei Naționale "Loteria Română"- S.A.
Constantin Mazilu
respinsa
definitiv
99. 822/29-11-2010 pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Valeriu-Andrei Steriu
respinsa
definitiv
100. 823/29-11-2010 pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Vasile Filip Soporan
respinsa
definitiv
101. 824/29-11-2010 pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Valeriu-Andrei Steriu Maria Eugenia Barna Luminița Iordache
respinsa
definitiv
102. 847/13-12-2010 privind punerea în valoare a infrastructurii și a mentenanței pentru întreținere și reparații, deținute de Societatea de "Îmbunătățiri Funciare"-SA
Culiță Tărâță
respinsa
definitiv
103. 877/21-12-2010 pentru completarea art.33 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic
Ion Tabugan
respinsa
definitiv
104. 884/21-12-2010 pentru modificarea și completarea Legii 85/1992
Eugen Nicolicea Răzvan Țurea
respinsa
definitiv

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 26 septembrie 2020, 23:41
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro