Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2008-2012 > Camera Deputaților > Grupuri > Independenti Versiunea pentru printare

Grupul parlamentar al deputaților independenți
Propuneri legislative initiate în anul 2011

  P.L. Titlu / Initiatori Independenti Stadiu
1. 43/21-02-2011 privind modificarea art.21 alin.(2) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004
Eugen Nicolicea
Lege 299/2011
2. 45/21-02-2011 privind modificarea Legii nr.1/2011 privind educația națională
Maria Eugenia Barna
Lege 166/2011
3. 59/28-02-2011 privind participarea forțelor armate la operații în afara teritoriului statului român
Eugen Nicolicea
Lege 121/2011
4. 72/02-03-2011 privind utilizarea, conservarea și protejarea solului
Culiță Tărâță
respinsa
definitiv
5. 88/07-03-2011 pentru organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor
Culiță Tărâță
Lege 214/2011
6. 92/07-03-2011 pentru modificarea alineatului (21) din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
Ion Tabugan
respinsa
definitiv
7. 99/09-03-2011 privind modificarea Legii nr.1/2011 privind educația națională
Vasile Filip Soporan
procedura legislativa încetata
8. 108/16-03-2011 pentru completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice
Ion Tabugan
respins
definitiv
9. 114/16-03-2011 pentru completarea Legii nr.118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar
Gabriel Oprea Eugen Nicolicea
respinsa
definitiv
10. 129/23-03-2011 privind modificarea Legii numărul 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități
Constantin Mazilu
respinsa
definitiv
11. 165/04-04-2011 pentru modificarea art.2 alin.(2) din Legea nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
Culiță Tărâță
Lege 270/2011
12. 206/26-04-2011 pentru completarea art.55 pct.5 din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
Clement Negruț
pe ordinea de zi
13. 212/02-05-2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2002 privind întocmirea și finanțarea studiilor pedologice și agrochimice și finanțarea Sistemului național de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum și sol-vegetație forestieră pentru silvicultură
Culiță Tărâță
Lege 243/2011
14. 217/02-05-2011 pentru modificarea art.97 din Legea nr.267/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale
Clement Negruț Nicolae Stan
Lege 129/2011
15. 235/02-05-2011 privind posibilitatea angajării în mediul privat a persoanelor pensionate anticipat
Maria Eugenia Barna
respinsa
definitiv
16. 238/09-05-2011 privind modificarea art.5 alin.(3) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004
Gabriel Tița-Nicolescu Eugen Nicolicea
respinsa
definitiv
17. 243/09-05-2011 pentru modificarea alin.(3) al art.67 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
Ion Tabugan
Lege 253/2011
18. 253/09-05-2011 pentru modificarea Legii nr.571 din 22 decembrie 2003 privind Codul Fiscal al României, cu modificările și completările ulterioare
Eugen Nicolicea
respinsa
definitiv
19. 257/09-05-2011 pentru modificarea Legii nr.260 din 04/11/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor
Maria Eugenia Barna
respinsa
definitiv
20. 273/09-05-2011 pentru modificarea și completarea art.35 din Legea nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
Clement Negruț
respinsa
definitiv
21. 334/16-05-2011 pentru modificarea și completarea art.48 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Nicolae Stan Clement Negruț
la comisii
22. 341/16-05-2011 pentru modificarea alin.(4) al art.5 din Legea nr.221/2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
Gabriel Tița-Nicolescu
respins
definitiv
23. 349/16-05-2011 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu -Șișești" - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfecla de Zahăr Brașov în domeniul public al Municipiului Brașov și în administrarea Consiliului Local al municipiului Brașov, județul Brașov
Gabriel Tița-Nicolescu
Lege 137/2011
24. 383/06-06-2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.255/1998 privind protecția noilor soiuri de plante și a Legii nr.186/2000 privind aderarea României la Convenția internațională pentru protecția noilor soiuri de plante
Culiță Tărâță
Lege 204/2011
25. 384/06-06-2011 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni în domeniul public al unității administrativ-teritoriale Secuieni, județul Neamț, și în administrarea Consiliului Local Secuieni, în vederea extinderii cimitirului situat în satul Secuieni
Culiță Tărâță
Lege 160/2011
26. 388/07-06-2011 privind promovarea producerii și utilizării biocarburanților și a altor carburanți regenerabili pentru transport
Culiță Tărâță
respins
definitiv
27. 402/14-06-2011 pentru completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope
Maria Eugenia Barna
respinsa
definitiv
28. 432/20-06-2011 privind modificarea și completarea Hotărârii nr.932/2002 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat
Maria Eugenia Barna
respinsa
definitiv
29. 454/27-06-2011 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.41/2007 pentru comercializarea produselor de protecție a plantelor, precum și pentru modificarea și abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar
Culiță Tărâță
Lege 266/2011
30. 460/27-06-2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață
Maria Eugenia Barna
respinsa
definitiv
31. 463/27-06-2011 privind completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Vasile Filip Soporan
respinsa
definitiv
32. 466/27-06-2011 privind completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Vasile Filip Soporan
respinsa
definitiv
33. 469/27-06-2011 privind modificarea Ordonanței de Urgență nr.94/2010 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii
Maria Eugenia Barna
respinsa
definitiv
34. 475/27-06-2011 pentru completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri
Maria Eugenia Barna Valeriu-Andrei Steriu Doru-Claudian Frunzulică
respinsa
definitiv
35. 477/27-06-2011 privind modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Maria Eugenia Barna
respinsa
definitiv
36. 482/27-06-2011 privind modificarea și completarea Legii nr.118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar
Doru-Claudian Frunzulică
respinsa
definitiv
37. 483/27-06-2011 privind modificarea Normelor de autorizare a funcționării centrelor de pregătire a personalului din domeniul transporturilor rutiere privind Ordinul 1019 din 2 octombrie 2009 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea instructorilor de pregătire practică și a profesorilor de legislație rutieră, a Normelor privind autorizarea școlilor de conducători auto, a Metodologiei privind autorizarea instructorilor de pregătire practică, a Programei de școlarizare și a Metodologiei de organizare și desfășurare a cursurilor de pregătire teoretică și practică în vederea obținerii permisului de conducere
Maria Eugenia Barna
respinsa
definitiv
38. 486/27-06-2011 pentru modificarea art.29 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat
Doru-Claudian Frunzulică
respinsa
definitiv
39. 487/27-06-2011 privind modificarea Legii nr.399 din 30 octombrie 2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
Maria Eugenia Barna
respinsa
definitiv
40. 488/27-06-2011 privind acordarea de despăgubiri sau compensații financiare cetățenilor români, victime ale stării de război din 1944, pentru bunurile distruse de către armatele străine ce au invadat Podișul Transilvaniei
Vasile Filip Soporan
respinsa
definitiv
41. 489/27-06-2011 privind protecția persoanelor de interes public
Claudiu Țaga Constantin Mazilu Valeriu-Andrei Steriu
respinsa
definitiv
42. 501/05-09-2011 privind modificarea Legii nr.1/2011 privind educația națională
Vasile Filip Soporan
respinsa
definitiv

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București duminică, 27 septembrie 2020, 1:50
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro