Maria APOSTOLESCU
Sinteza activitatii parlamentare în legislatura 2000-2004

DEPUTAT
aleasa deputat în circumscriptia electorala nr.24 IAȘI

Formatiunea politica:
PRM-Partidul România Mare

Grupul parlamentar:
Grupul parlamentar al Partidului România Mare  Secretar

Comisii permanente
Comisia pentru muncă și protecție socială
Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați

Grupuri de prietenie cu Parlamentele altor state:
 Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Finlanda 
 Grupul parlamentar de prietenie cu Bosnia și Herțegovina 
 Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Cehă