primit de la președintele Comisiei pentru industrii și servicii, domnul deputat Iulian Iancu (Grup PSD)
Modelul european: o singură bursă pentru tranzacționarea transparentă, concurențială și nediscriminatorie a gazelor naturale

Comisia pentru industrii și servicii a finalizat marți, 16 mai, raportul privind Legea de aprobare a Ordonanței de urgență a Guvernului 64/2016 (emisă de Guvernul Cioloș) menită să modifice și completeze Legea energiei electrice și a gazelor naturale 123/2012.

Printre principalele modificări aduse de Comisia pentru industrii se numără obligativitatea vânzării pe platforma de tranzacționare angro a întregii cantități de gaze naturale produse, importate și exportate, în mod transparent și nediscriminatoriu; pe model vest-european - http://www.efet.org/EnergyMarkets/VTP_assessment, un operator unic pe piața angro de gaze naturale și de energie electrică, OPCOM, pentru a putea astfel crește lichiditatea pieței concurențiale angro prin centralizarea activităților de tranzacționare; tranzacționarea gazelor naturale prin contracte bilaterale pe termen lung, acces nediscriminatoriu la Rețeaua de Transport de gaze naturale inclusiv pentru noua conductă BRUA; criterii minimale pentru acreditarea operatorilor pentru piața cu amănuntul fără a limita numărul acestora.
Scopul tuturor modificărilor este de a crea cadrul legislativ pentru tranzacționarea transparentă, nediscriminatorie și în regim concurențial a gazelor naturale.
În privința delicatului subiect al liberalizării prețului, trebuie spus că, în forma emisă de Guvernul Cioloș, principala modificare a fost liberalizarea totală a prețului gazelor naturale, cu toate că România negociase un calendar de liberalizare până în anul 2021.
"Din păcate, Guvernul Cioloș nu a avut în vedere ca, înainte de o liberalizate totală a prețului gazelor naturale, să creeze cadrul de tranzacționare transparentă, nediscriminatorie și în regim concurențial și astfel să fie eliminată posibilitatea ca unii operatori să crească prețul artificial și nu în baza cererii și a ofertei", a declarat Iulian Iancu, președintele Comisiei pentru industrii și servicii.
Liberalizarea prețului gazelor naturale a intrat în vigoare pe data de 1 aprilie 2017 deși, același Guvern Cioloș, a creat cadrul de sprijinire a consumatorului vulnerabil începând cu data de 1 aprilie 2018 (prin Legea 196/2016 din 31 octombrie 2016).
"Altfel spus, mai întâi creștem prețurile și abia după un an ne ocupăm de consumatorul vulnerabil din România", a atras atenția Iancu.
Impactul negativ asupra consumatorului final a fost resimțit chiar din 1 aprilie 2017: prețurile gazelor naturale ofertate de producători și traderi au crescut cu aproape 27% , de la 60 lei/MWh la 72-80 lei/MWh. Prin urmare, există riscul ca la începutul iernii 2017-2018 prețurile la gaze naturale să crească cu mult peste 80 lei/MWh, afectând grav consumatorii finali inclusiv alimentarea cu apă caldă și căldură a populației.
În expunerea de motive pentru noua formă a OUG 64/2016, se precizează și că ordonanța este promovată pentru a evita încălcarea art.35 și a art. 36 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene și a art. 40, lit.c) din Directiva 2009/73/CE. Articolele menționează ”eliminarea restricțiilor privind comerțul cu gaze naturale între statele membre, inclusiv dezvoltarea unor capacități trans-frontaliere de transport” și că ”sunt interzise restricțiile cantitative la export”. Așadar, respectivele prevederi europene nu conțin referiri la liberalizarea prețurilor, lucru confirmat și de reprezentanții Comisiei Europene din D.G. Energy.
La dezbateri au participat toți factorii interesați, respectiv operatorii economici structuri asociative, autorități publice cu atribuții în domeniu, inclusiv cu reprezentanți de la București și Bruxelles ai DG Energy din cadrul Comisiei Uniunii Europene.
Detaliat, modificările și completările aduse OUG 64/2016 în urma dezbaterilor din Comisia pentru industrii și servicii:
1. crearea cadrului legislativ pentru tranzacționarea transparentă, nediscriminatorie și în regim concurențial a gazelor naturale:
 • obligativitatea tranzacționării pe platforma de tranzacționare angro a întregii cantități de gaze naturale produse, importate și exportate, în mod transparent și nediscriminatoriu;
 • operatorul pieței angro de gaze naturale va fi reprezentat de OPCOM S.A., la fel ca și la piața de energie electrică, venind în întâmpinarea strategiei energetice a Uniunii Europene de realizare a unei piețe unice a energiei în linie cu rezoluția "Către o Uniune Energetică Europeană" adoptată de Parlamentul European în decembrie 2015.
  Scopul este de a crește lichiditatea pieței concurențiale angro prin centralizarea activităților de tranzacționare. Aceste măsuri sunt identice cu cele instituite în Austria, începând cu ianuarie 2013, când prin Legea gazelor s-a stabilit crearea unui singur PVT national și administrarea tranzacțiilor în PVT prin operatorul unic Central European Gas Hub (CEGH). Situații identice, privind operatorul unic pentru bursă, se pot întâlni în Germania, Marea Britanie, Belgia, Danemarca, Franța, Italia, Olanda, Polonia, Ungaria, etc. - http://www.efet.org/EnergyMarkets/VTP_assessment.
  OPCOM S.A. dispune deja de o infrastructură dezvoltată la standarde europene și internaționale pentru susținerea tranzacțiilor cu gaze naturale, iar activitatea sa se supune în integralitate reglementărilor emise și aprobate de către ANRE și documentelor operaționale avizate de către ANRE.
 • s-au creat condițiile legale pentru tranzacționarea gazelor naturale prin contracte bilaterale pe termen lung, ale căror condiții de vânzare vor fi stabilite de către vânzător, permițând astfel accesul oricărui cumpărător din România sau orice alt stat membru al Uniunii Europene;
 • s-au creat condițiile de acces nediscriminatoriu la Rețeaua de Transport de gaze naturale inclusiv pentru noua conductă BRUA, pentru toți operatorii economici din România și din orice alt stat membru al Uniunii Europene;
 • au fost stabilite criterii minimale pentru acreditarea operatorilor pentru piața cu amănuntul fără a limita numărul acestora, criterii care țin, în principal, de transparență și securitatea informațiilor;
 • transparentizarea pieței, prin obligativitatea ca toate prețurile și cantitățile stabilite în urma tranzacțiilor efectuate pe toate piețele centralizate de gaze naturale, precum și toate prețurile și cantitățile din contractele de pe piața reglementată, contractele de export, contractele de import, contractele intragrup, prețurile de transfer și cantitățile aferente să fie publice, în forme agregate și să nu afecteze interesele comerciale ale operatorilor;
  2. implementarea sistemului intrare-ieșire cu utilizarea punctului virtual de tranzacționare și realizarea echilibrării pentru fiecare zi gazieră în PVT – în conformitate cu recomandările UE – România fiind ultima țară din UE care nu a implementat încă acest sistem care aduce transparență și fluiditate în sistem;
  3. corectarea unor erori existente în prezent, cum ar fi:
 • scoaterea redevenței de concesiune a distribuției din prețul de distribuție, aceasta fiind un element competitiv negociat cu autoritățile contractante și nu o taxă deductibilă;
 • limitarea costurilor justificate pentru operatorii de transport și distribuție, strict legat la activitatea de bază și a profitului care nu poate depăși 10%;
 • simplificarea procedurilor și scurtarea timpului de obținere a avizelor prin transferarea de la Ministerul Energiei a dreptului de acordare a concesiunilor de distribuție și transport la Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT);
 • pentru racordarea la rețeaua de gaze naturale a localităților și caselor izolate s-a introdus obligarea concesionarilor de distribuție să extindă rețelele conform necesităților din planurile de dezvoltare ale UAT-urilor.
  Toate aceste măsuri propuse de Comisia pentru industrii și servicii pentru modificarea OUG 64/2016 sunt esențiale pentru realizarea, în România, a unui hub regional de gaze naturale.