Curriculum Vitae
Press releases
Parliamentary activity
2020-present (dep.)
legislative initiatives
questions & interpellations
motions
speaches
voting records
wealth declaration
interest declaration
2016-2020 (dep.)
 
You are here: Home page > Legislature 2020-present > Chamber of Deputies > Eugen Neață > Legislative proposals Versiunea pentru printare

Eugen NEAȚĂ
Legislative proposals initiated in legislature 2020-present

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 7/01.02.2022 L475/2021 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 74/2022
2. 10/01.02.2022 L489/2021 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilitati persoanelor care domiciliaza sau lucreaza in unele localitati din Muntii Apuseni si in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii, cu modificarile si completarile ulterioare la comisii
3. 18/07.02.2022 L474/2021 Proiect de Lege privind protectia consumatorilor cu privire la costul total al creditarii si la cesiunea de creante la comisii
4. 26/09.02.2022 L325/2022 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.303/2004 privind statutul magistratilor la Senat
5. 35/09.02.2022 L510/2021 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene Lege 135/2022
6. 38/09.02.2022 L514/2021 Proiect de Lege pentru completarea art.13 alin.(1) din Legea nr.52 /2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri Lege 104/2022
7. 59/21.02.2022 L512/2021 Proiect de Lege privind reglementarea statutului personalului contractual care, in perioada starii de alerta, a fost incadrat pe perioada determinata Lege 70/2022
8. 90/14.03.2022 L278/2022 Propunere legislativa privind darea in administrare a unor suprafete de teren procedura legislativa încetata
9. 129/22.03.2021 L290/2021 Propunere legislativa pentru completarea art.112 din Legea educatiei nationale nr.1/2011 Lege 271/2021
10. 130/22.03.2021 L175/2021 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei procedura legislativa încetata
11. 132/21.03.2022 L117/2022 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art.561 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice sesizare de
neconstitutionalitate
12. 152/29.03.2022   Propunere legislativa pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ la comisii
13. 154/14.04.2021 L45/2021 Proiect de Lege pentru completarea art.23 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii Lege 303/2021
14. 155/14.04.2021 L62/2021 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara la comisii
15. 167/05.04.2022   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare la comisii
16. 182/11.04.2022 L126/2022 Propunere legislativa pentru completarea art.38 din Legea-cadru 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice la comisii
17. 183/05.05.2021 L60/2021 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta nr.34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 la comisii
18. 184/05.05.2021 L61/2021 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.46/2008-Codul Silvic la comisii
19. 205/13.04.2022 L128/2022 Proiect de Lege privind infiintarea Muzeului National al Revolutiei Anticomuniste din Decembrie 1989 la comisii
20. 209/13.04.2022 L87/2022 Proiect de Lege pentru modificarea art.118 alin.(4) din Ordonanta de urgenta nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice la comisii
21. 215/13.04.2022 L146/2022 Propunere legislativa pentru modificarea art.II din Legea nr.328/2006 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia raport
depus
22. 236/02.06.2021 L110/2021 Propunere legislativa privind anularea unor obligatii accesorii la comisii
23. 250/07.06.2021 L121/2021 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea unor acte normative privind acordarea voucherelor de vacanta la comisii
24. 272/16.06.2021 L128/2021 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap la comisii
25. 282/18.05.2022 L238/2022 Proiect de Lege pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr.46/2003 la comisii
26. 291/28.06.2021 L175/2021 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei la comisii
27. 299/30.06.2021 L205/2021 Proiect de Lege pentru modificarea art.671 alin (11) din Legea educatiei fizice si sportului nr.69/2000 respins
definitiv
28. 315/01.09.2021 L531/2021 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.1/2011 privind educatia nationala la Senat
29. 399/27.09.2021 L210/2021 Proiect de Lege privind inmatricularea si inregistrarea vehiculelor la comisii
30. 437/11.10.2021 L214/2021 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei ”Delta Dunarii” la comisii
31. 471/18.10.2021 L377/2021 Proiect de Lege privind acordarea voucherelor culturale pentru elevi la comisii
32. 476/18.10.2021 L337/2021 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile la comisii
33. 478/18.10.2021 L361/2021 Propunere legislativa pentru sprijinirea familiilor cu copii
34. 501/18.10.2021 L375/2021 Propunere legislativa privind instituirea ”Tichetului Verde” pe teritoriul Romaniei la comisii
35. 502/18.10.2021 L378/2021 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentã nr.128 din 31 iulie 2020 privind unele masuri pentru instituirea Programului national de racordare a populatiei si clientilor noncasnici la sistemul inteligent de distributie a gazelor naturale aprobata prin Legea 214/2020 la comisii
36. 524/25.10.2021 L379/2021 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.526/2003 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a turismului "Schi in Romania" la comisii
37. 526/25.10.2021 L439/2021 Propunere legislativa pentru plafonarea preturilor la energie electrica si gaze pentru consumatorii casnici la comisii
38. 527/25.10.2021 L440/2021 Propunere legislativa privind stabilirea masurilor de sprijin a intreprinderilor mici si mijlocii, a caror activitate este afectata de cresterile de preturi si tarife la energie, gaze si combustibil la comisii
39. 575/07.12.2021 L161/2022 Propunere legislativa privind asigurarea accesului persoanelor fizice la servicii de internet in banda larga, la punct fix la promulgare
40. 587/07.12.2021 L466/2021 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art.64 din Legea educatiei fizice si sportului nr.69/2000 la comisii
41. BP755/20.12.2021   Propunere legislativa pentru completarea art.8 alin.(1) din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate la Senat
42. BP756/20.12.2021   Propunere legislativa pentru completarea art.32 alin.(1) din Ordonanta de urgenta nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice la Senat
43. BP182/28.03.2022   Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.45/2009 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice Gheorghe Ionescu-Sisesti si a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare la Senat
44. BP229/12.04.2022   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.98/2016 privind actizitiile publice, Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale si Legea nr. privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii la Senat
45. BP274/20.04.2022   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.15 din 24 martie 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale la Senat
46. BP338/16.05.2022   Propunere legislativa pentru modificarea art.118 alin.(1) din Ordonanta de urgenta nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice la Senat

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 24 may 2022, 19:04
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro