Curriculum Vitae
Comunicate de presă
Activitate parlamentară
2016-2020 (dep.)
inițiative legislative
moțiuni
luări de cuvânt în plen
votul electronic
declarație de avere
declarație de interese
2012-2016 (dep.)
2008-2012 (dep.)
2004-2008 (dep.)
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2016-2020 > Camera Deputaților > Ion Călin > Comunicate de presa Versiunea pentru printare


primit de la vicepreședintele Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, domnul deputat Ion Călin (Grup PSD)

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-a desfășurat lucrările în ziua de 4 octombrie 2017.

La ședințele comisiei din ziua de 4 martie a.c., din numărul de 25 membri ai Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezența 25 deputați.
Conform aprobării Biroului permanent, Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, și-au desfășurat lucrările în ședință comună începând cu ora 9:00. Lucrările au fost conduse de domnul deputat Nicolicea Eugen (PSD), președintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități.
Pe ordinea de zi a ședinței comune a figurat PL.x 210/2017 - Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale.
În urma dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu majoritate de voturi (6 împotrivă și 1 abținere).
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-a desfășurat în continuare lucrările la ora 13:00, fiind conduse de domnul deputat Ion Călin, vicepreședinte al Comisiei.
Domnul vicepreședinte Ion Călin a supus la vot ordinea de zi a comisiei.
Ordinea de zi a comisiei a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Pe ordinea de zi a ședinței au figurat următoarele puncte:
AVIZE
1. Pl.x 211/2017 - Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.550/2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române, a Legii nr.364/2004 privind organizarea și funcționarea Poliției Judiciare, Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20 din 11 martie 2009 pentru modificarea art.13 alin.(2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne și pentru reorganizarea unor unități din subordinea Ministerului Afacerilor Interne.
2. Pl.x 297/2017 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2017 privind completarea art.II din Legea nr.152/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare.
3. Pl.x 298/2017 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2017 pentru modificarea și completarea art.2 din Legea nr.406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român .

SESIZĂRI ÎN FOND
4. PL.x 223/2017 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată
5. PL.x 241/2017 - Proiect de Lege privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale sau consiliilor județene ale acestora
6. PL.x 286/2017 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2017 privind unele măsuri pentru asigurarea participării României la procesul de relocare a instituțiilor/agențiilor Uniunii Europene
La punctul 1 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu unanimitate de voturi.
La punctul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi (2 abțineri).
La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 4 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu unanimitate de voturi.
La punctul 5 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de voturi.
La punctul 6 al ordinii de zi, respectiva proiect de lege a fost am\nat cu unanimitate de voturi.
Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 27 noiembrie 2022, 15:15
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro