Păun-Ion OTIMAN
Propuneri legislative initiate în legislatura 2000-2004

Nr.
crt.
PL înregistrat la Titlu Stadiu
Camera
Deputatilor
Senat
1.   L94/07.03.2001 Propunere legislativă - Legea creditului agricol respinsa
definitiv
2.   L99/14.03.2001 Propunere legislativă privind piața valorilor mobiliare retrasa
de catre initiator
3.   L135/09.04.2003 Propunere legislativă privind susținerea financiară a producătorilor agricoli care exploatează terenuri agricole cu suprafețe de culturi calamitate, în vederea efectuării însămânțărilor din primăvara anului 2003. respinsa
definitiv
4.   L147/01.01.2002 Propunere legislativă privind susținerea financiară a exploatațiilor agricole familiale prin acordarea de prime pe produs respinsa
definitiv
5.   L176/07.05.2003 Propunere legislativă pentru modificarea art.5 din Legea 441/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.133/2000 privind învățământul universitar și postunivesitar de stat cu taxă. respinsa
definitiv
6. 196/21.03.2001 L67/2001 Proiect de Lege pentru abrogarea art.2 din Legea nr.2/1992 privind acordarea de indemnizații membrilor Academiei Române. Lege 405/2001
7.   L254/22.05.2002 Propunere legislativă pentru suspendarea aplicării Ordonanței Guvernului nr. 3/2001 privind aprobarea și implementarea programului special de dezvoltare turistică a zonei Sighișoara, aprobată prin Legea 740/2001 respinsa
definitiv
8. 274/03.05.2004   Propunere legislativă pentru completarea Legii 128/1997 privind Statutul personalului didactic retrasa
de catre initiator
9. 282/03.05.2004 L268/2004 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
definitiv
10. 398/02.07.2001 L158/2001 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.49 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic. Lege 83/2002
11. 442/26.06.2003 L88/2003 Proiect de Lege privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare Lege 206/2004
12.   L505/06.11.2002 Propunere legislativă privind accelerarea judecăților în materia restituirilor proprietăților funciare respinsa
definitiv
13.   L528/01.01.2002 Propunere legislativă privind modificarea art.61 din Legea nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare respinsa
definitiv
14. 607/01.10.2003   Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, din 1 aprilie 2000, cu modificările ulterioare retrasa
de catre initiator
15. 693/10.11.2004 L686/2004 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale retrasa
de catre initiator