Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei juridică, de disciplină și imunități
Comisia:Comisia juridică, de disciplină și imunități

1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..499 | 500..599 | 600..699 | 700..799 | 800..899 | 900..999 | 1000..1099 | 1100..1199 | 1200..1299 | 1300..1399 | 1400..1499 | 1500..1599 | 1600..1699 | 1700..1799 | 1800..1899 | 1900..1999 | 2000..2099 ...      >>

înregistrări găsite: 12508
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 25.11.2021 asupra PL nr. 326/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2017 privind acțiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispozițiilor legislației în materie de concurență, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996
Industrii
2. 25.11.2021 RAPORT asupra PL nr. 650/2020
Proiect de Lege privind trecerea unor imobile din proprietatea privată sau publică, după caz, a statului în proprietatea publică a județului Bihor și în administrarea Consiliului județean Bihor
Administrație
3. 25.11.2021 RAPORT asupra PL nr. 182/2021
Proiect de Lege privind transmiterea unui teren aflat în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate C.F.R. - S.A., din domeniul public al statului în domeniul public al Municipiului Câmpina
Administrație
4. 25.11.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 24.11.2021
Industrii
5. 24.11.2021 asupra PL nr. 125/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor și Legii 304/2004 privind organizarea judiciară
-
6. 24.11.2021 Aviz comun consultativ cu privire la audierea domnului Marian-Catalin Predoiu, candidat la funcția de ministru al justiției Drepturile omului
Abuzuri
7. 24.11.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.11.2021
-
8. 23.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 350/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2021 pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
-
9. 23.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 356/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora
-
10. 23.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 361/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
-
11. 23.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 370/2021
Proiect de Lege pentru abrogarea Legii nr.133/2019 pentru înființarea Agenției pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare
-
12. 23.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 374/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă
-
13. 23.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 385/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2021 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024, precum și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
-
14. 23.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 391/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.75/2021 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie și de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României și executarea serviciilor de digitizare și actualizare a Sistemului de identificare a parcelelor agricole pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în perioada 2021-2030
-
15. 23.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 553/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2021 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.45/1997 privind înființarea Societății "Compania națională de transporturi aeriene române – TAROM" - S.A.
-
16. 23.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 555/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2021 pentru completarea Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic
-
17. 22.11.2021 RAPORT asupra PL nr. 646/2020
Proiect de Lege pentru modificarea art. 2 din Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
Administrație
18. 22.11.2021 RAPORT asupra PL nr. 252/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.229 din Legea nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil
-
19. 22.11.2021 RAPORT asupra PL nr. 428/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice și pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării rețelelor de comunicații electronice
Industrii
Administrație
Tehnologia informației
20. 22.11.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.11.2021
-
21. 22.11.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.11.2021
-
22. 19.11.2021 RAPORT asupra PL nr. 463/2021
Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Buget
23. 17.11.2021 RAPORT asupra PL nr. 331/2020
Proiect de Lege privind interdicția cu caracter temporar a scoaterii din țară a unor produse provenite din activități agricole și de exploatare forestieră din România
Agricultură
24. 17.11.2021 RAPORT asupra PL nr. 249/2021
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
-
25. 17.11.2021 RAPORT asupra PL nr. 253/2021
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
-
26. 17.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 346/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.46/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și a măsurilor pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr.178/2002 și a Regulamentului (CE) nr.1223/2009 și de abrogare a Directivelor 90/385/CEE și 93/42/CEE ale Consiliului
-
27. 17.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 347/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.47/2021 pentru completarea art.1 din Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război
-
28. 17.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 349/2021
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.54/2021 pentru modificarea și completarea art.230 și 349 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
29. 17.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 352/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
-
30. 17.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 355/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2021 pentru suspendarea aplicării prevederilor Legii nr.5/2021 privind Statutul personalului profesionist operativ de intervenție din cadrul serviciilor civile care asigură asistență publică medicală de urgență și prim ajutor calificat
-
31. 17.11.2021 RAPORT asupra PL nr. 377/2021
Propunere legislativă privind unele măsuri administrative și fiscale din starea de urgență
-
32. 17.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 388/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.67/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie – IMM INVEST ROMÂNIA, a Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art.II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.42/2020 și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie – IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art.II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.42/2020
-
33. 17.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 433/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
-
34. 17.11.2021 RAPORT asupra PL nr. 441/2021
Proiect de Lege privind cooperarea judiciară dintre România și Curtea Penală Internațională
-
35. 17.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 447/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
-
36. 17.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 462/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2021 pentru modificarea art.5 pct.IV 4 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
-
37. 17.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 469/2021
Proiect de Lege pentru completarea art.3 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000
-
38. 17.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 470/2021
Proiect de Lege pentru completarea articolului 37 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000
-
39. 17.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 478/2021
Propunere legislativă pentru sprijinirea familiilor cu copii
-
40. 17.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 479/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate
-
41. 17.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 483/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
-
42. 17.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 484/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.134/2019 privind reorganizarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, precum și pentru modificarea unor acte normative
-
43. 17.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 485/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătății precum și pentru abrogarea art.4 din Legea nr.584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România și de protecție a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA
-
44. 17.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 492/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare
-
45. 17.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 498/2021
Proiect de Lege pentru modifcarea art.291 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
46. 17.11.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.11.2021
-
47. 17.11.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.03.2021
-
48. 16.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 514/2021
Proiect de Lege privind prevenirea și combaterea dopajului în sport
-
49. 15.11.2021 RAPORT asupra PL nr. 25/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.70/2019 privind unele măsuri aplicabile în cazul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană fără un acord
Apărare
50. 11.11.2021 RAPORT asupra PL nr. 395/2012
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
Cultură
51. 11.11.2021 RAPORT asupra PL nr. 847/2015
Propunere legislativă privind organizarea și desfășurarea votului electronic
Tehnologia informației
52. 11.11.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.03.2021
-
53. 09.11.2021 asupra PL nr. 680/2011
Proiect de Lege pentru abrogarea art.74 1 din Codul penal
-
54. 09.11.2021 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 409/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală
-
55. 09.11.2021 RAPORT asupra PL nr. 217/2018
Proiect de Lege pentru reglementarea unor aspecte ale activității comerciale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Economică
56. 09.11.2021 RAPORT asupra PL nr. 639/2019
Propunere legislativă pentru completarea art.32 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
-
57. 09.11.2021 RAPORT asupra PL nr. 268/2020
Propunere legislativă pentru completarea art.26 din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
-
58. 09.11.2021 RAPORT asupra PL nr. 154/2021
Proiect de Lege pentru completarea art.23 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
Agricultură
Administrație
59. 09.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 195/2021
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă
-
60. 09.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 217/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate, precum și pentru adoptarea unor măsuri în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
-
61. 09.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 285/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
62. 09.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 317/2021
Propunere legislativă privind unele măsuri de informatizare în domeniul educației
-
63. 09.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 325/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 -Codul muncii și a Legii nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă
-
64. 09.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 333/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.81/2021 privind aprobarea metodelor de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora, în intravilanul localităților, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
65. 09.11.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.11.2021
-
66. 09.11.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.03.2021
-
67. 04.11.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.04.2021
-
68. 03.11.2021 RAPORT asupra PL nr. 462/2013
Proiect de Lege privind reproducerea umană asistată medical
Sănătate
69. 03.11.2021 RAPORT asupra PL nr. 60/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.31/1990 a societăților
Economică
70. 03.11.2021 RAPORT asupra PL nr. 61/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.31/1990 a societăților
Economică
71. 03.11.2021 RAPORT asupra PL nr. 614/2020
Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative privind finalizarea cu celeritate a procesului de retrocedare în natură a terenurilor
Agricultură
72. 03.11.2021 RAPORT asupra PL nr. 30/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.191/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociațiilor și fundațiilor, precum și a persoanelor juridice înregistrate în registrul comerțului
-
73. 03.11.2021 RAPORT asupra PL nr. 55/2021
Proiect de Lege pentru stabilirea datei alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, ca urmare a încetării mandatului Parlamentului ales în anul 2016, precum și a unor măsuri pentru buna organizare a acestora
-
74. 03.11.2021 RAPORT asupra PL nr. 337/2021
Proiect de Lege pentru modificarea art.257 alin.(4) din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
-
75. 03.11.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.10.2021
-
76. 03.11.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.03.2021
-
77. 03.11.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.10.2021
-
78. 03.11.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 30.09.2021
-
79. 03.11.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.10.2021
-
80. 02.11.2021 RAPORT asupra PL nr. 610/2018
Propunere legislativă pentru completarea Ordonaței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
Apărare
81. 02.11.2021 RAPORT asupra PL nr. 206/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată
Industrii
Apărare
82. 02.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 461/2021
Propunere legislativă privind unele măsuri pentru studierea istoriei evreilor și a Holocaustului
-
83. 01.11.2021 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 45/2021
Proiect de Lege privind transmiterea unei părți din imobilul ”Palatul Parlamentului”, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în administrarea Senatului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
84. 29.10.2021 RAPORT asupra PL nr. 419/2019
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
-
85. 29.10.2021 RAPORT asupra PL nr. 206/2021
Propunere legislativă pentru modificarea art.204 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
Administrație
86. 28.10.2021 RAPORT asupra PL nr. 517/2016
Proiect de Lege pentru completarea Legii 286/2009 privind Codul Penal
-
87. 28.10.2021 RAPORT asupra PL nr. 129/2019
Proiect de Lege privind transparența în domeniul lobby-ului și al reprezentării intereselor
-
88. 28.10.2021 RAPORT asupra PL nr. 498/2019
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal
-
89. 28.10.2021 RAPORT asupra PL nr. 518/2019
Proiect de Lege pentru modificarea art.387 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
-
90. 28.10.2021 RAPORT asupra PL nr. 519/2019
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.287/2009 privind Codul civil
-
91. 28.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 287/2021
Proiect de Lege privind desființarea Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989
-
92. 28.10.2021 RAPORT asupra PL nr. 289/2021
Propunere legislativă pentru completarea art.4 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
-
93. 28.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 291/2021
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației
-
94. 28.10.2021 RAPORT asupra PL nr. 312/2021
Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului între România și Regatul Thailandei privind transferarea persoanelor condamnate și cooperarea în executarea pedepselor, semnat la New York la 25 septembrie 2019
-
95. 28.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 334/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.36 din Legea nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române
-
96. 27.10.2021 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 115/2018
Propunere legislativă pentru completarea art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
97. 27.10.2021 RAPORT asupra PL nr. 644/2020
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.32/2018 privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu-Șișești” Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al municipiului Brașov, pentru realizarea obiectivului de investiție ”Construire Spital Clinic Regional de Urgență Brașov”
Agricultură
98. 26.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 318/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.44/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă
-
99. 26.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 320/2021
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 30 noiembrie 2021, 1:45
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro