Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din anul 2020
Comisia:Comisia pentru buget, finanțe și bănci
Documente: din anul 2020

înregistrări găsite: 47
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 03.04.2020 RAPORT asupra PL nr. 78/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.85/2019 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății
Sănătate
2. 03.04.2020 RAPORT asupra PL nr. 130/2020
Proiect de Lege pentru acordarea unor facilități fiscale contribuabililor persoane fizice și juridice
-
3. 03.04.2020 RAPORT asupra PL nr. 132/2020
Proiect de Lege pentru suspendarea rambursării creditelor
-
4. 03.04.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.04.2020
-
5. 02.04.2020 RAPORT asupra PL nr. 662/2019
Proiect de Lege privind protecția consumatorilor contra riscului valutar în contractele de credit
Industrii
Juridică
6. 02.04.2020 RAPORT asupra PL nr. 663/2019
Proiect de Lege privind protecția consumatorilor față de executările silite abuzive sau intempestive
Industrii
Juridică
7. 27.03.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.03.2020
-
8. 23.03.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.03.2020
-
9. 20.03.2020 RAPORT asupra PL nr. 664/2019
Proiect de Lege privind protecția consumatorilor împotriva dobânzilor excesive
Industrii
Juridică
10. 20.03.2020 RAPORT asupra PL nr. 665/2019
Proiect de Lege privind protecția consumatorilor față de cesiunile speculative de creanțe
Juridică
11. 17.03.2020 AVIZ COMUN asupra Decretului nr.195 din 16 martie 2020 privind instituirea starii de urgența pe teritoriul Romaniei -
12. 16.03.2020 Aviz comun consultativ privind audierea domnului Vasile-Florin Citu,candidatul propus de catre Prim-ministrul desemnat, domnul Ludovic Orban, la functia de ministru al finantelor publice -
13. 12.03.2020 asupra PL nr. 453/2017
Proiect de Lege privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construcții edificate pe acestea și anumitor activități economice autorizate
Administrație
Juridică
14. 12.03.2020 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 474/2019
Proiect de Lege pentru modificarea anexelor nr.1-5 la Legea nr.195/2018 privind aprobarea Programului de sustinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție
Agricultură
15. 12.03.2020 RAPORT asupra PL nr. 542/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2019 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2018 privind aprobarea Programului de investiții în domeniul culturii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Cultură
16. 12.03.2020 AVIZ asupra PL nr. 31/2020
Proiect de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
17. 12.03.2020 RAPORT asupra PL nr. 69/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind Modernizarea infrastructurii judiciare în România), semnat la București la 13 august 2019 și la Paris la 2 septembrie 2019
-
18. 12.03.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.03.2020, 11.03.2020, 12.03.2020
-
19. 12.03.2020 PROIECT DE OPINIE privind Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrala Europeana, Comitetul Economic si Social European, Comitetul Regiunilor si Banca Europeana de Investiții. Strategia anuala pentru 2020 privind cresterea durabila -
20. 10.03.2020 AVIZ asupra PL nr. 632/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
-
21. 03.03.2020 asupra PL nr. 433/2018
Proiect de Lege privind elaborarea și actualizarea Strategiei naționale pe termen lung "România 2040"
Economică
Juridică
22. 03.03.2020 Aviz comun consultativ cu privire la audierea domnului Lucian-Ovidiu Heius, candidatul propus de catre prim-ministrul desemnat, domnul Vasile-Florin Citu, pentru functia de ministru al finantelor publice -
23. 27.02.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.02.2020, 26.02.2020, 27.02.2020
-
24. 26.02.2020 asupra PL nr. 164/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing precum si pentru completarea art.120 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
Economică
Juridică
25. 26.02.2020 RAPORT asupra PL nr. 245/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 a Codului fiscal
-
26. 26.02.2020 RAPORT asupra PL nr. 564/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.82/2018 pentru completarea Legii nr.96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK-S.A.
-
27. 26.02.2020 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 490/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.67/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României Eximbank - S.A., precum și a Ordonanței Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale
-
28. 26.02.2020 RAPORT asupra PL nr. 647/2019
Proiect de Lege pentru completarea art.60 pct.1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
29. 26.02.2020 RAPORT asupra PL nr. 659/2019
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență 93/2012, privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară
Economică
30. 26.02.2020 PROIECT DE OPINIE privind Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu –Pregatirea conferintei privind viitorul Europei COM(2020) 27 -
31. 26.02.2020 PROIECT DE OPINIE privind Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrala Europeana, Comitetul Economic si Social European, Comitetul Regiunilor si Banca Europeana de Investitii -
32. 20.02.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.02.2020, 18.02.2020, 19.02.2020, 20.02.2020
-
33. 18.02.2020 AVIZ asupra PL nr. 351/2019
Propunere legislativă pentru modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991
-
34. 17.02.2020 Aviz comun consultativ privind audierea domnului Vasile-Florin Citu,candidatul propus de catre Prim-ministrul desemnat, domnul Ludovic Orban, la functia de ministru al finantelor publice -
35. 17.02.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.02.2020, 11.02.2020, 12.02.2020, 13.02.2020
-
36. 13.02.2020 RAPORT asupra PL nr. 493/2019
Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia
-
37. 13.02.2020 RAPORT asupra PL nr. 5/2020
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind îmbunătățirea rezilienței și a răspunsului la situații de urgență) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 10 iulie 2019
-
38. 11.02.2020 RAPORT asupra PL nr. 133/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susținere a activității de reproducție în sectorul de creștere a bubalinelor
Agricultură
39. 11.02.2020 RAPORT asupra PL nr. 490/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.67/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României Eximbank - S.A., precum și a Ordonanței Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale
-
40. 06.02.2020 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 348/2017
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.4/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
41. 06.02.2020 RAPORT asupra PL nr. 566/2019
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal
-
42. 06.02.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.02.2020, 05.02.2020, 06.02.2020
-
43. 05.02.2020 AVIZ asupra PL nr. 358/2019
Propunere legislativă pentru completarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare
-
44. 05.02.2020 AVIZ asupra PL nr. 363/2019
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței nr.124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale
-
45. 30.01.2020 RAPORT asupra PL nr. 673/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv
-
46. 30.01.2020 RAPORT asupra PL nr. 538/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2014-2020
Administrație
47. 30.01.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.01.2020, 28.01.2020, 29.01.2020, 30.01.2020
-

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 7 aprilie 2020, 18:45
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro