Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din anul 2021
Comisia:Comisia pentru buget, finanțe și bănci
Documente: din anul 2021

1..99 | 100..108      >>

înregistrări găsite: 108
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 22.09.2021 RAPORT asupra PL nr. 355/2020
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și pentru completarea Legii nr.170/2010 privind impozitul specific unor activități
-
2. 16.09.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.09.2021, 09.09.2021
-
3. 15.09.2021 RAPORT asupra PL nr. 209/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.31/2021 privind derogarea de la prevederile art.47 alin.(6) din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice
Muncă
4. 15.09.2021 RAPORT asupra PL nr. 256/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.38/2021 pentru aprobarea unor măsuri în domeniul garantării creanțelor salariale
Muncă
5. 15.09.2021 RAPORT asupra PL nr. 310/2021
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului, semnat la Bruxelles, la 27 ianuarie 2021 și 8 februarie 2021, între Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Croația, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Ungaria, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacă și Republica Finlanda de modificare a Acordului privind transferul și mutualizarea contribuțiilor la Fondul unic de rezoluție, semnat la Bruxelles la 21 mai 2014
-
6. 15.09.2021 RAPORT asupra PL nr. 311/2021
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului semnat la Ierusalim, la 3 noiembrie 2020, de modificare a Convenției între Guvernul României și Guvernul Statului Israel pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Ierusalim la 15 iunie 1997
-
7. 07.09.2021 Nota la raportul depus Plx 190/2021 -
8. 30.08.2021 RAPORT asupra PL nr. 348/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.38/2019 privind modificarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală și pentru modificarea și completarea Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
Administrație
Muncă
9. 26.08.2021 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 639/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de relansare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență
-
10. 26.08.2021 RAPORT asupra PL nr. 190/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.24/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de relansare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență
-
11. 22.07.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.07.2021, 06.07.2021, 07.07.2021, 08.07.2021
-
12. 08.07.2021 RAPORT asupra PL nr. 639/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de relansare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență
-
13. 08.07.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 29.06.2021, 30.06.2021
-
14. 07.07.2021 RAPORT asupra PL nr. 281/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale
Administrație
15. 06.07.2021 RAPORT asupra PL nr. 462/2019
Proiect de Lege pentru înființarea Autorității Vamale Române, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
16. 30.06.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.06.2021
Tehnologia informației
17. 29.06.2021 RAPORT asupra PL nr. 82/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.89/2019 pentru modificarea art.51 1 alin.(1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2011 privind comunicațiile electronice și modificarea unor acte normative
-
18. 29.06.2021 RAPORT asupra PL nr. 507/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.122/2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România
Administrație
19. 29.06.2021 RAPORT asupra PL nr. 26/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.187/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condițiile de prevenție a activităților didactice aferente anului școlar/universitar 2020/2021 în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2
-
20. 29.06.2021 RAPORT asupra PL nr. 162/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și pentru dispunerea unor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2019/713 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind combaterea fraudelor și a contrafacerii în legătură cu mijloacele de plată fără numerar și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului
Juridică
21. 28.06.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.06.2021, 17.06.2021
-
22. 17.06.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.06.2021, 10.06.2021
-
23. 15.06.2021 RAPORT asupra PL nr. 427/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.98/2020 pentru prorogarea intrării în vigoare a unor prevederi din Legea nr.75/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19
Industrii
24. 15.06.2021 RAPORT asupra PL nr. 580/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.143/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 aprobată prin art.II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.42/2020
Industrii
25. 15.06.2021 -
26. 15.06.2021 -
27. 14.06.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.06.2021
-
28. 10.06.2021 RAPORT asupra PL nr. 457/2017
Proiect de Lege privind funcționarea Băncii de Dezvoltare a României - EximBank S.A.
Juridică
29. 10.06.2021 RAPORT asupra PL nr. 57/2018
Proiect de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Băncii de Dezvoltare a României-S.A.
Juridică
30. 04.06.2021 RAPORT asupra PL nr. 539/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2019 pentru reglementarea unor măsuri fiscal bugetare
-
31. 04.06.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.05.2021, 20.05.2021
-
32. 28.05.2021 RAPORT asupra PL nr. 116/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.227/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori
Juridică
33. 26.05.2021 Aviz comun asupra audierii candidatilor propusi pentru ocuparea functiilor vacante de presedinte si vicepresedinte in cadrul Plenului Consiliului Concurentei Economică
Industrii
34. 20.05.2021 RAPORT asupra PL nr. 262/2020
Propunerea legislativă pentru modificarea art.234 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală
-
35. 20.05.2021 RAPORT asupra PL nr. 627/2020
Proiect de Lege pentru modificarea art.4 alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr.86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar
-
36. 19.05.2021 RAPORT asupra PL nr. 135/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.10/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de spijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, precum și privind unele măsuri fiscale
Economică
Industrii
37. 18.05.2021 RAPORT asupra PL nr. 114/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei COVID 19, precum și privind unele măsuri fiscale
Industrii
38. 18.05.2021 RAPORT asupra PL nr. 140/2021
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.15/1999 privind înființarea Școlii Superioare de Aviație Civilă și abrogarea art.X alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Învățământ
39. 13.05.2021 RAPORT asupra PL nr. 550/2017
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
40. 13.05.2021 RAPORT asupra PL nr. 481/2019
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
-
41. 13.05.2021 RAPORT asupra PL nr. 533/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale
-
42. 13.05.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.05.2021, 13.05.2021
-
43. 12.05.2021 RAPORT asupra PL nr. 25/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională
-
44. 12.05.2021 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 470/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2019 pentru completarea art.61 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
Administrație
Muncă
Juridică
45. 12.05.2021 RAPORT asupra PL nr. 480/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară
-
46. 12.05.2021 RAPORT asupra PL nr. 482/2019
Proiect de Lege pentru reglementarea unor măsuri în domeniul competenței de control a Ministerului Finanțelor Publice și modificarea și completarea unor acte normative
-
47. 12.05.2021 RAPORT asupra PL nr. 605/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență
Muncă
48. 07.05.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.05.2021, 06.05.2021
-
49. 05.05.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.04.2021, 29.04.2021
-
50. 04.05.2021 RAPORT asupra PL nr. 182/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal
-
51. 04.05.2021 RAPORT asupra PL nr. 27/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.188/2020 privind unele măsuri temporare necesare pentru exercitarea funcției de conducător al compartimentului financiar contabil din administrația publică centrală
Muncă
52. 23.04.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.04.2021, 21.04.2021, 22.04.2021
-
53. 20.04.2021 RAPORT asupra PL nr. 621/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performanță
Învățământ
54. 15.04.2021 RAPORT asupra PL nr. 153/2018
Propunere legislativă privind preluarea la datoria publică a sumei de 17.261.739,95 euro, parte din împrumutul extern contractat, cu garanția statului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de către Consiliul Județean Suceava, în asociere cu un număr de 60 unități administrativ-teritoriale din județul Suceava, de la Deutsche Bank AG Londra, pentru finanțarea Programului "Utilități și mediu la standarde europene în județul Suceava"
-
55. 15.04.2021 RAPORT asupra PL nr. 212/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.30 din Legea nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României
-
56. 15.04.2021 RAPORT asupra PL nr. 499/2019
Proiect de Lege privind preluarea de către bugetul de stat a datoriilor aferente implementării "Programului Utilități și Mediu la standarde europene" în județul Suceava
-
57. 15.04.2021 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 14/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.174/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează activitatea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, în contextul crizei provocate de COVID-19
-
58. 15.04.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.04.2021, 14.04.2021, 15.04.2021
-
59. 13.04.2021 RAPORT asupra PL nr. 16/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.176/2020 pentru modificarea art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performanță
-
60. 13.04.2021 RAPORT asupra PL nr. 121/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2021 pentru completarea art.252 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr.1/2011, precum și a altor acte normative
Sănătate
61. 09.04.2021 asupra PL nr. 130/2020
Proiect de Lege pentru acordarea unor facilități fiscale contribuabililor persoane fizice și juridice
-
62. 09.04.2021 asupra PL nr. 132/2020
Proiect de Lege pentru suspendarea rambursării creditelor
-
63. 09.04.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.04.2021, 08.04.2021
-
64. 08.04.2021 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 243/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
65. 08.04.2021 RAPORT asupra PL nr. 10/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.169/2020 privind completarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.63/2020 pentru organizarea și desfășurarea unor campanii de informare publică în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19
-
66. 08.04.2021 PROIECT DE OPINIE asupra COMUNICARII COMISIEI CATRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR O uniune a pietelor de capital pentru cetațeni și întreprinderi – un nou plan de actiune -
67. 07.04.2021 RAPORT asupra PL nr. 413/2017
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.32 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale
Administrație
68. 06.04.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 30.03.2021, 31.03.2021
-
69. 31.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 178/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Programului carne de porc din fermele românești
Agricultură
70. 31.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 470/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2019 pentru completarea art.61 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
Administrație
Muncă
Juridică
71. 31.03.2021 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 597/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
72. 31.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 92/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.216/2020 privind prorogarea unui termen
Muncă
73. 31.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 105/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.223/2020 privind aprobarea preluării de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a drepturilor și obligațiilor, inclusiv a obligațiilor de plată a cotizației anuale de membru al Organizației de Colaborare a Căilor Ferate (OCCF)
-
74. 30.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 442/2019
Proiect de Lege privind înființarea Fondului Special pentru Încurajarea Librăriilor de Provincie
-
75. 30.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 461/2020
Proiect de Lege privind completarea art.49 din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Juridică
76. 30.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 466/2020
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2020 privind modificarea și completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru completarea art.218 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru completarea art.12 alin.(5) din Legea nr.237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare
Juridică
77. 30.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 44/2021
Proiect de Lege privind impozitarea zero a industriei HoReCa
-
78. 30.03.2021 AVIZ asupra PL nr. 128/2021
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în legătură cu proiectele nuclearo-energetice de la Cernavodă și în sectorul energiei nucleare civile din România, semnat la București, la 9 decembrie 2020 și la Upper Marlboro, la 4 decembrie 2020
-
79. 26.03.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.03.2021, 25.03.2021
-
80. 25.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 107/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală
-
81. 25.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 14/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.174/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează activitatea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, în contextul crizei provocate de COVID-19
-
82. 25.03.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.03.2021, 18.03.2021
-
83. 18.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 491/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală
-
84. 18.03.2021 A V I Z C O M U N la Contul de executie bugetara pe anul 2019 al Societatii Române de Radiodifuziune -
85. 18.03.2021 A V I Z C O M U N la contul de executie bugetara pe anul 2018 al Societatii Române de Televiziune -
86. 18.03.2021 A V I Z C O M U N la contul de executie bugetara pe anul 2019 al Societatii Române de Televiziune -
87. 18.03.2021 A V I Z C O M U N la Contul de executie bugetara pe anul 2018 al Societatii Române de Radiodifuziune -
88. 16.03.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.03.2021, 11.03.2021
-
89. 09.03.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.03.2021, 04.03.2021
-
90. 08.03.2021 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 439/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative și prorogarea unor termene
-
91. 08.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 528/2020
Proiect de Lege pentru modificarea art.2 alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr.81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice
Cultură
92. 08.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 679/2020
Proiect de Lege pentru participarea României la majorarea asimetrică de capital a Băncii Europene de Investiții în conformitate cu Decizia (UE) 2019/1255 a Consiliului din 18 iulie 2019 de modificare a Protocolului nr.5 privind Statutul Băncii Europene de Investiții
-
93. 08.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 91/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.213/2020 privind participarea României la majorarea asimetrică de capital a Băncii Europene de Investiții în conformitate cu Decizia (UE) 2019/1.255 a Consiliului din 18 iulie 2019 de modificare a Protocolului nr.5 privind Statutul Băncii Europene de Investiții
-
94. 04.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 484/2020
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență nr.23/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice
Industrii
Juridică
95. 04.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 82/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecție socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă
Muncă
96. 02.03.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.02.2021, 18.02.2021
-
97. 01.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 98/2021
Proiect de Lege pentru ratificarea Deciziei (UE, EURATOM) 2020/2053 a Consiliului din 14 decembrie 2020 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene și de abrogare a Deciziei 2014/335/UE, Euratom, adoptată la Bruxelles
-
98. 01.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 109/2021
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021
-
99. 01.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 110/2021
Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 23 septembrie 2021, 3:05
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro