Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice din anul 2020
Comisia:Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice
Documente: din anul 2020

1..99 | 100..173      >>

înregistrări găsite: 173
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 24.11.2020 RAPORT asupra PL nr. 132/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
Juridică
2. 24.11.2020 RAPORT asupra PL nr. 302/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.31/2019 privind acordarea unor facilități fiscale și pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru modificarea Legii - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Buget
Muncă
3. 24.11.2020 AVIZ asupra PL nr. 639/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de relansare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență
-
4. 24.11.2020 AVIZ asupra PL nr. 640/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.156/2020 privind unele măsuri pentru susținerea dezvoltării teritoriale a localităților urbane și rurale din România cu finanțare din fonduri externe nerambursabile
-
5. 23.11.2020 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 505/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.117/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor și pentru abrogarea art.IV alin.(2) și V din Legea nr.236/2019 pentru modificarea și completarea art.15 din Ordonanța Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea unor acte normative
-
6. 17.11.2020 AVIZ asupra PL nr. 585/2020
Proiect de Lege pentru modificarea articolului 10 alin.(12) din Legea nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei ”Delta Dunării”
-
7. 17.11.2020 AVIZ asupra PL nr. 607/2020
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile
-
8. 17.11.2020 AVIZ asupra PL nr. 648/2020
Proiect de Lege privind măsurile necesare pentru realizarea de operațiuni pentru exploatarea energiei eoliene offshore
-
9. 17.11.2020 AVIZ asupra PL nr. 650/2020
Proiect de Lege privind trecerea unor imobile din proprietatea privată sau publică, după caz, a statului în proprietatea publică a județului Bihor și în administrarea Consiliului județean Bihor
-
10. 17.11.2020 RAPORT asupra PL nr. 652/2020
Propunere legislativă privind aprobarea Programului pilot de investiții pentru înființarea centrelor de colectare a legumelor și fructelor în județul Teleorman
-
11. 17.11.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 26.10.2020, 27.10.2020, 28.10.2020, 29.10.2020, 30.10.2020
-
12. 17.11.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.10.2020, 27.10.2020, 28.10.2020, 29.10.2020, 30.10.2020
-
13. 11.11.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.10.2020, 20.10.2020, 21.10.2020
-
14. 11.11.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.10.2020, 20.10.2020, 21.10.2020
-
15. 10.11.2020 RAPORT asupra PL nr. 18/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.78/2019 privind modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal - bugetare
Buget
16. 04.11.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 12.10.2020, 14.10.2020, 15.10.2020
-
17. 04.11.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.10.2020, 14.10.2020, 15.10.2020
-
18. 03.11.2020 RAPORT asupra PL nr. 645/2020
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice
-
19. 28.10.2020 RAPORT asupra PL nr. 179/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și testarea și înregistrarea soiurilor de plante
-
20. 28.10.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.10.2020, 07.10.2020, 08.10.2020
-
21. 28.10.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 05.10.2020, 07.10.2020, 08.10.2020
-
22. 22.10.2020 RAPORT asupra PL nr. 207/2017
Propunere legislativă pentru modificarea art.6 alin.(6) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
Juridică
23. 19.10.2020 RAPORT asupra PL nr. 575/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.137/2020 privind acumularea în vederea constituirii ca stoc rezervă de stat a unei cantități de grâu pentru panificație
-
24. 15.10.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 29.09.2020, 30.09.2020, 01.10.2020
-
25. 15.10.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 29.09.2020, 30.09.2020, 01.10.2020
-
26. 15.10.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 21.09.2020, 22.09.2020
-
27. 15.10.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.09.2020, 22.09.2020
-
28. 12.10.2020 RAPORT asupra PL nr. 351/2019
Propunere legislativă pentru modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991
Juridică
29. 12.10.2020 RAPORT asupra PL nr. 627/2019
Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri de aplicare a dispozițiilor art.II alin.(1) din Legea nr.186/2017 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
Juridică
30. 12.10.2020 RAPORT asupra PL nr. 382/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.81/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
-
31. 12.10.2020 AVIZ asupra PL nr. 540/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și a Legii nr.491/2003 privind plantele medicinale și aromatice, precum și produsele stupului
-
32. 12.10.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.09.2020, 15.09.2020
-
33. 12.10.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 14.09.2020, 15.09.2020
-
34. 06.10.2020 RAPORT asupra PL nr. 310/2020
Proiect de Lege privind utilizarea, conservarea și protecția solului
-
35. 06.10.2020 RAPORT asupra PL nr. 372/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
-
36. 05.10.2020 RAPORT asupra PL nr. 446/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar
Sănătate
37. 01.10.2020 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 459/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr.566/2004
-
38. 01.10.2020 RAPORT asupra PL nr. 183/2020
Proiect de Lege privind camerele pentru agricultură, piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală
-
39. 01.10.2020 RAPORT asupra PL nr. 505/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.117/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor și pentru abrogarea art.IV alin.(2) și V din Legea nr.236/2019 pentru modificarea și completarea art.15 din Ordonanța Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea unor acte normative
-
40. 30.09.2020 RAPORT asupra PL nr. 468/2012
Proiect de Lege privind suplimentele alimentare
Sănătate
41. 23.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 500/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014 - 2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum si alte măsuri în domeniul fondurilor europene
-
42. 23.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 517/2020
Proiect de Lege privind măsuri economice și fiscal-bugetare
-
43. 22.09.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.09.2020, 09.09.2020, 10.09.2020
-
44. 22.09.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 07.09.2020, 09.09.2020, 10.09.2020
-
45. 22.09.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.09.2020, 03.09.2020
-
46. 22.09.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 02.09.2020, 03.09.2020
-
47. 08.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 487/2020
Proiect de Lege pentru acceptarea Amendamentului adoptat la cea de-a cincea Conferință a Părților, la Lillafüred, la 12 octombrie 2017, la Convenția-cadru privind protecția și dezvoltarea durabilă a Carpaților, adoptată la Kiev, la 22 mai 2003
-
48. 01.09.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 31.08.2020
-
49. 01.09.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.08.2020, 11.08.2020
-
50. 01.09.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.08.2020, 18.08.2020, 19.08.2020, 20.08.2020
-
51. 01.09.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.08.2020, 25.08.2020, 26.08.2020, 27.08.2020
-
52. 01.09.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.08.2020, 04.08.2020
-
53. 01.09.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.07.2020
-
54. 01.09.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.07.2020, 09.07.2020
-
55. 01.09.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.07.2020, 16.07.2020
-
56. 01.09.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.07.2020, 21.07.2020, 22.07.2020
-
57. 01.09.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 01.07.2020, 02.07.2020
-
58. 01.09.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 31.08.2020
-
59. 01.09.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 17.08.2020, 18.08.2020, 19.08.2020, 20.08.2020
-
60. 01.09.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 24.08.2020, 25.08.2020, 27.08.2020, 27.08.2020
-
61. 01.09.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 10.08.2020, 11.08.2020
-
62. 01.09.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 27.07.2020
-
63. 01.09.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.08.2020, 04.08.2020
-
64. 01.09.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 13.07.2020, 16.07.2020
-
65. 01.09.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 20.07.2020, 21.07.2020, 22.07.2020
-
66. 01.09.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 01.07.2020, 02.07.2020
-
67. 01.09.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 08.07.2020, 09.07.2020
-
68. 22.08.2020 RAPORT asupra PL nr. 447/2019
Proiect de Lege pentru stimularea producătorilor agricoli care comercializează produsele agricole primare
-
69. 20.08.2020 AVIZ asupra PL nr. 404/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate - POAD
-
70. 20.08.2020 AVIZ asupra PL nr. 441/2020
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2020 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene în vederea evitării riscului de dezangajare pentru perioada de programare 2014-2020
-
71. 20.08.2020 AVIZ asupra PL nr. 444/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2020 pentru completarea Legii nr.291/2018 privind aprobarea obiectivului de investiții Autostrada Iași-Târgu Mureș, Autostrada Unirii
-
72. 19.08.2020 RAPORT asupra PL nr. 356/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic
Juridică
73. 14.07.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 29.06.2020
-
74. 14.07.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 29.06.2020
-
75. 13.07.2020 RAPORT asupra PL nr. 173/2020
Proiect de Lege pentru modificarea anexei nr.3 din Legea nr.43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice
Învățământ
76. 09.07.2020 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 96/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.22/2020 privind recensământul general agricol din România runda 2020
Administrație
77. 09.07.2020 AVIZ asupra PL nr. 371/2020
Proiect de Lege pentru completarea articolului 39 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului din fonduri publice
-
78. 08.07.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 22.06.2020, 23.06.2020
-
79. 08.07.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.06.2020, 23.06.2020
-
80. 06.07.2020 RAPORT asupra PL nr. 459/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr.566/2004
-
81. 30.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 188/2020
Proiect de Lege privind unele măsuri pentru deblocarea procesului de restituire a terenurilor către foștii proprietari
Juridică
82. 30.06.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.06.2020, 16.06.2020, 18.06.2020
-
83. 30.06.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 15.06.2020, 16.06.2020, 18.06.2020
-
84. 25.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 463/2019
Propunere legislativă pentru modificarea art.16 alin.(1) din Legea zootehniei nr.32/2019
-
85. 24.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 315/2020
Proiect de Lege pentru completarea alin.(8) al art.270 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal și pentru modificarea Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare
Industrii
86. 22.06.2020 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 414/2019
Proiect de Lege privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor - Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, precum și transmiterea, cu titlu gratuit, a acestora din domeniul privat al Statului și administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, în proprietatea privată a Municipiului Slatina și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina
Administrație
Juridică
87. 17.06.2020 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 208/2017
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
-
88. 17.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 159/2019
Proiect de Lege pentru completarea art.34 din Ordonanța de urgență nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
-
89. 17.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 418/2019
Proiect de Lege pentru completarea art.30 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
-
90. 17.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 551/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.6, art.8, art.20 și art.33 din Legea nr.104/14 mai 2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020
-
91. 17.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 106/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.9/2020 pentru aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat
-
92. 17.06.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.06.2020
-
93. 17.06.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.06.2020
-
94. 15.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 145/2020
Proiect de Lege privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară CIuj-Napoca pentru Stațiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca, în domeniul public al Județului Cluj
Învățământ
Juridică
95. 10.06.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.06.2020
-
96. 10.06.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.05.2020, 26.05.2020, 27.05.2020
-
97. 10.06.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 25.05.2020, 26.05.2020, 27.05.2020
-
98. 10.06.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 02.06.2020
-
99. 09.06.2020 asupra PL nr. 157/2019
Propunere legislativă pentru modificarea art.24, alin.(3) din Legea nr.231/2018 privind modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
Juridică

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 30 noiembrie 2020, 0:02
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro