Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale din anul 2020
Comisia:Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale
Documente: din anul 2020

1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..392      >>

înregistrări găsite: 392
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 24.09.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.09.2020
-
2. 24.09.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 15.09.2020
-
3. 22.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 402/2020
Propunere legislativă privind completarea Ordonanței de Urgență nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ
-
4. 22.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 435/2020
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.17/2007 privind educația tinerilor capabili de performanță înaltă
-
5. 22.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 436/2020
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.303/2004, republicată, privind statutul judecătorilor și procurorilor, cu modificările și completările ulterioare
-
6. 22.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 437/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
7. 22.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 460/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.51/1991 privind securitatea națională a României
-
8. 22.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 550/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, în vederea punerii în operă a voinței suverane a poporului român, exprimată la referendumul organizat în data de 26 mai 2019 și a modificării tipurilor de acte adoptate de Guvern în acord cu deciziile Curții Constituționale
-
9. 22.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 551/2020
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.131/2020 privind reglementarea unor măsuri
-
10. 22.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 552/2020
Proiectul Legii aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă
-
11. 22.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 554/2020
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal
-
12. 22.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 557/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în strainătate
-
13. 22.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 558/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
14. 22.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 561/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul public de pensii
-
15. 22.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 563/2020
Propunere legislativă pentru declararea zilei de 30 August drept Ziua Națională a Martiriului Românesc
-
16. 22.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 564/2020
Propunere legislativă privind reintegrarea pe piața muncii a pensionarilor care își doresc să își continue activitatea în domeniile în care au activat anterior pensionării
-
17. 22.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 565/2020
Propunere legislativă pentru completarea anexei nr.2 la Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
-
18. 22.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 566/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, precum și a unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a acestora
-
19. 22.09.2020 Proiect de opinie asupra comunicarii catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic si social european si Comitetul regiunilor - strategia UE pentru combaterea mai eficace a abuzului sexual asupra copiilor -COM(2020)607 -
20. 16.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 397/2020
Propunere legislativă pentru completarea art.90 alin.(1) din Legea audiovizualului nr.504/2002
-
21. 16.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 496/2020
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.125/2020 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării și producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice și antidoturi, în vederea asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației
-
22. 16.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 499/2020
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.129/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "O familie, o casă"
-
23. 16.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 501/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2020 pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
24. 16.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 504/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.115/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile precum și unele măsuri de distribuire a acestora
-
25. 16.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 508/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.120/2020 privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
-
26. 16.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 511/2020
Proiect de Lege pentru modifcarea și completarea unor acte normative în vederea acordării unor facilități persoanelor fizice încadrate cu contract individual de muncă în funcția de șofer sau conducător auto în domeniile transport de călători și transport de marfă
-
27. 16.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 513/2020
Proiect de Lege privind acordarea unei alocații de sprijin în vederea achitării chiriei în cazul persoanelor și familiilor cu risc de vulnerabilitate socială ridicat
-
28. 16.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 516/2020
Proiect de Lege privind instituirea unor măsuri de limitare a efectelor negative generate de situațiile de pandemie
-
29. 16.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 518/2020
Proiect de Lege pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale
-
30. 16.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 520/2020
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui sprijin financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare
-
31. 16.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 521/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare
-
32. 16.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 523/2020
Proiect de Lege privind instituirea unor măsuri pentru stimularea activității și reducerea efectelor crizei sanitare în sectorul de turism
-
33. 16.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 524/2020
Proiect de Lege privind efectuarea de teste gratuite împotriva COVID-19
-
34. 16.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 527/2020
Proiect de Lege pentru modificarea art.6 alin.(2) lit.c) din Ordonanța Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații
-
35. 16.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 529/2020
Proiect de Lege pentru transparentizarea informațiilor de interes public și ușurarea accesului cetățenilor prin modificarea și completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informații de interes public
-
36. 16.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 530/2020
Proiect de Lege pentru modificarea art.18 din Legea nr.202/1998 privind organizarea Monitorului oficial al României
-
37. 16.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 533/2020
Proiect de Lege pentru acordarea stimulentului de risc persoanelor care lucrează în servicii de îngrijire pentru vârstnici
-
38. 16.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 536/2020
Proiect de Lege privind obligația autorităților și a instituțiilor publice de a furniza informațiile pe care le dețin în legătură cu persoana fizică care le solicită
-
39. 16.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 537/2020
Proiect de Lege privind prevenirea, diagnosticarea și tratamentul infecțiilor asociate asistenței medicale din unitățile medicale și din centrele rezidențiale din România
-
40. 16.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 543/2020
Proiect de Lege pentru modificarea art.94 alin.(2) lit.a) din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, precum și pentru completarea art.51 din Legea nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European
-
41. 16.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 544/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.190/2000 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase în România
-
42. 16.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 546/2020
Proiect de Lege pentru completarea art.30 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și pentru completarea art.28 din Legea nr.127/2019 privind sistemul public de pensii
-
43. 14.09.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.09.2020
-
44. 14.09.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.09.2020
-
45. 10.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 486/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
46. 10.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 490/2020
Proiect de Lege privind planul special de gestiune a resurselor umane
-
47. 10.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 491/2020
Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare
-
48. 10.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 532/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
-
49. 07.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 434/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1 din 5 ianuarie 2011, publicată în Monitorul Oficial nr.18 din 10 ianuarie 2011 cu completările și modificările ulterioare
-
50. 04.09.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.09.2020
-
51. 04.09.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 02.09.2020
-
52. 03.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 461/2020
Proiect de Lege privind completarea art.49 din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
53. 03.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 466/2020
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2020 privind modificarea și completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru completarea art.218 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru completarea art.12 alin.(5) din Legea nr.237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare
-
54. 03.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 467/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2020 pentru modificarea art.2 din Legea nr.114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia
-
55. 03.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 470/2020
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală
-
56. 03.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 473/2020
Proiect de Lege pentru completarea art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru
-
57. 03.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 474/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului
-
58. 03.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 475/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române
-
59. 03.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 476/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale
-
60. 03.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 477/2020
Proiect de Lege privind consacrarea zilei de 8 mai ca "Ziua Victoriei Coaliției Națiunilor Unite în cel de-al Doilea Război Mondial"
-
61. 03.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 479/2020
Proiect de Lege privind declararea zilei de 12 august - Ziua Banatului
-
62. 03.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 481/2020
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.230/2008 privind înființarea și funcționarea Academiei de Științe Tehnice din România și a Legii nr.264/2004 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Medicale
-
63. 02.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 480/2020
Proiect de Lege privind unele măsuri de trecere a frontierei de stat a României și de facilitare a trecerii frontierei de către lucrătorii frontalieri
-
64. 20.08.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 18.08.2020
-
65. 20.08.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.08.2020
-
66. 18.08.2020 RAPORT asupra PL nr. 401/2020
Proiect de Lege pentru acceptarea Amendamentului la Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 21 decembrie 1965, adoptat la cea de-a paisprezecea reuniune a statelor părți la Convenția, la New York la 15 ianuarie 1992
-
67. 18.08.2020 AVIZ asupra PL nr. 447/2020
Proiect de Lege privind modificarea și completarea unor acte normative
-
68. 18.08.2020 AVIZ asupra PL nr. 448/2020
Proiect de Lege privind instituirea zilei de 4 mai ca Ziua națională a medierii și mediatorilor
-
69. 18.08.2020 AVIZ asupra PL nr. 453/2020
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
70. 18.08.2020 AVIZ asupra PL nr. 454/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii asistenței sociale nr.292/2011
-
71. 18.08.2020 AVIZ asupra PL nr. 455/2020
Proiect de Lege pentru modificarea art.16 din Legea nr.62/2019 privind activitatea consulară
-
72. 18.08.2020 AVIZ asupra PL nr. 456/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
73. 17.08.2020 AVIZ asupra PL nr. 440/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2020 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.III alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
74. 17.08.2020 AVIZ asupra PL nr. 445/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2020 privind modificarea art.II din Ordonanța Guvernului nr.5/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală și pentru prorogarea unor termene
-
75. 17.08.2020 AVIZ asupra PL nr. 446/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar
-
76. 17.08.2020 AVIZ asupra PL nr. 449/2020
Proiect de Lege pentru modificarea art.39 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
77. 06.08.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.08.2020
-
78. 06.08.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.08.2020
-
79. 04.08.2020 AVIZ asupra PL nr. 440/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2020 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.III alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
80. 04.08.2020 AVIZ asupra PL nr. 445/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2020 privind modificarea art.II din Ordonanța Guvernului nr.5/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală și pentru prorogarea unor termene
-
81. 04.08.2020 AVIZ asupra PL nr. 446/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar
-
82. 04.08.2020 AVIZ asupra PL nr. 449/2020
Proiect de Lege pentru modificarea art.39 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
83. 23.07.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 20.07.2020
-
84. 23.07.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 22.07.2020
-
85. 23.07.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.07.2020
-
86. 23.07.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.07.2020
-
87. 22.07.2020 AVIZ asupra PL nr. 404/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate - POAD
-
88. 22.07.2020 AVIZ asupra PL nr. 407/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.87/2020 privind organizarea și funcționarea Corpului de control al prim-ministrului, precum și pentru instituirea unor măsuri de îmbunătățire a activității acestuia
-
89. 22.07.2020 AVIZ asupra PL nr. 411/2020
Proiect de Lege pentru digitalizarea administrației publice, prin eliminarea hârtiei din fluxul intern și inter-instituțional, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică
-
90. 22.07.2020 AVIZ asupra PL nr. 414/2020
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.135 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
-
91. 22.07.2020 AVIZ asupra PL nr. 415/2020
Propunere legislativă pentru modificarea art.729 alin.(4) din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă
-
92. 20.07.2020 AVIZ asupra PL nr. 376/2020
Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Consiliului național pentru problemele rezerviștilor și veteranilor din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională
-
93. 09.07.2020 AVIZ asupra PL nr. 418/2020
Proiect de Lege privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic
-
94. 09.07.2020 AVIZ asupra PL nr. 420/2020
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități
-
95. 09.07.2020 AVIZ asupra PL nr. 424/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.94/2020 privind unele măsuri pentru finanțarea din fonduri europene a unor programe naționale
-
96. 09.07.2020 AVIZ asupra PL nr. 426/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.97/2020 pentru implementarea unor măsuri de simplificare administrativă în domeniul protecției sociale, precum și pentru acordarea unor drepturi și beneficii de asistență socială în domeniile de activitate în care se mențin restricții
-
97. 09.07.2020 AVIZ asupra PL nr. 430/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 269 din 16 iunie 2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare
-
98. 09.07.2020 AVIZ asupra PL nr. 431/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea articolului 1 din Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
-
99. 09.07.2020 AVIZ asupra PL nr. 433/2020
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România
-

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 25 septembrie 2020, 8:52
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro