Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Senat > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Senatului
Numar/an de înregistrare BP:*/2018

Numar înregistrari gasite: 72
  Numar Titlu Stadiu
1. BP186/19.04.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii 215 din 23 aprilie 2001 privind administrația publică locală înregistrată
19.04.2018
2. BP305/12.06.2018 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.215/2001 a administra?iei publice locale înregistrată
12.06.2018
3. BP396/17.07.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată înregistrată
17.07.2018
4. BP434/04.09.2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1992 privind activitatea de metrologie înregistrată
04.09.2018
5. BP435/05.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.189 din 9 decembrie 1999 privind exercitarea inițiativei legislative de către cetățeni înregistrată
05.09.2018
6. BP436/05.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă înregistrată
05.09.2018
7. BP437/05.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Anexei 3 la Ordonanța Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România înregistrată
05.09.2018
8. BP438/05.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 64 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal înregistrată
05.09.2018
9. BP439/05.09.2018 Propunere legislativă pentru înființarea Agenției pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare înregistrată
05.09.2018
10. BP440/05.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.47 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor înregistrată
05.09.2018
11. BP441/05.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare înregistrată
05.09.2018
12. BP442/05.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.49 din 29 iulie 1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 162 din 1 august 1991 înregistrată
05.09.2018
13. BP443/05.09.2018 Propunere legislativă pentru completarea art.56 indice 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice înregistrată
05.09.2018
14. BP444/05.09.2018 Propunere legislativă privind obligativitatea instructajului post-natal înregistrată
05.09.2018
15. BP445/05.09.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului înregistrată
05.09.2018
16. BP446/06.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) indice 1 și alin.(1) indice 2 ale art.29 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice înregistrată
06.09.2018
17. BP447/06.09.2018 Propunere legislativă pentru abrogarea unor prevederi din domeniul pensiilor de serviciu, pentru modificarea art.1 din Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, pentru abrogarea alin.(2) și (3) ale art.11 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor, precum și pentru modificarea art.8 indice 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat înregistrată
06.09.2018
18. BP451/10.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente înregistrată
10.09.2018
19. BP455/12.09.2018 Propunere legislativă privind înființarea abatoarelor mobile având ca obiect activitatea de abatorizare a animalelor și comercializarea cărnii înregistrată
12.09.2018
20. BP456/12.09.2018 Propunere legislativă pentru completarea alineatului (1) al articolului 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală înregistrată
12.09.2018
21. BP457/12.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, precum și pentru modificarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate înregistrată
12.09.2018
22. BP458/12.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.2 din Legea nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități adminstrativ teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora înregistrată
12.09.2018
23. BP459/12.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1), lit.a) și b) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii înregistrată
12.09.2018
24. BP460/12.09.2018 Propunere legislativă pentru declararea zilei de 30 octombrie Ziua pacientului ars înregistrată
12.09.2018
25. BP461/12.09.2018 Propunere legislativă privind instituirea zilei de 21 aprilie - Ziua națională a luptei împotriva traficului ilicit de mărfuri înregistrată
12.09.2018
26. BP462/12.09.2018 Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii înregistrată
12.09.2018
27. BP463/13.09.2018 Propunere legislativă privind trecerea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public al comunei Pardina, județul Tulcea, și în administrarea consiliului local al acesteia înregistrată
13.09.2018
28. BP474/17.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea ?i completarea Ordonan?ei de urgen?ă nr.95/2002 privind circula?ia pe drumurile publice, Republicată înregistrată
17.09.2018
29. BP475/18.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii concuren?ei nr.21/1996 înregistrată
18.09.2018
30. BP476/18.09.2018 Propunere legislativă privind facilitarea încheierii contractelor de dona?ie între operatorii economici ?i institu?iile sociale înregistrată
18.09.2018
31. BP481/19.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului înregistrată
19.09.2018
32. BP484/20.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.9 alin.(2) indice 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 înregistrată
20.09.2018
33. BP485/20.09.2018 Propunere legislativă privind completarea art.4 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 înregistrată
20.09.2018
34. BP486/20.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.3 indice 1 din Legea nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare înregistrată
20.09.2018
35. BP490/24.09.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar înregistrată
24.09.2018
36. BP491/25.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea literei b) a alineatului (2) al articolului 32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice înregistrată
25.09.2018
37. BP492/25.09.2018 Propunere legislativă privind transparența în domeniul lobby-ului și al reprezentării intereselor înregistrată
25.09.2018
38. BP495/26.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării" înregistrată
26.09.2018
39. BP496/27.09.2018 Propunere legislativă pentru aprobarea obiectivului de investiții "Autostrada Estului" înregistrată
27.09.2018
40. BP499/28.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul drepturilor veteranilor de război, invalizilor si văduvelor de război înregistrată
28.09.2018
41. BP501/02.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice înregistrată
02.10.2018
42. BP502/02.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal înregistrată
02.10.2018
43. BP503/03.10.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr.241/2006 înregistrată
03.10.2018
44. BP504/03.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.148/2000 privind publicitatea înregistrată
03.10.2018
45. BP505/03.10.2018 Propunere legislativă pentru instituirea Zilei Dramaturgiei Românești înregistrată
03.10.2018
46. BP506/03.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații înregistrată
03.10.2018
47. BP507/03.10.2018 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu completările și modificările ulterioare înregistrată
03.10.2018
48. BP508/03.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe înregistrată
03.10.2018
49. BP509/03.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei înregistrată
03.10.2018
50. BP510/04.10.2018 Propunere legislativă pentru completarea art.7, alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală înregistrată
04.10.2018
51. BP519/09.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice înregistrată
09.10.2018
52. BP521/09.10.2018 Propunere legislativă pentru îmbunătățirea cadrului organizatoric și funcțional în vederea depistării precoce a cancerului profesional și a pneumoconiozelor înregistrată
09.10.2018
53. BP522/09.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice înregistrată
09.10.2018
54. BP523/09.10.2018 Propunere legislativă pentru completarea art.10 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar înregistrată
09.10.2018
55. BP524/09.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului înregistrată
09.10.2018
56. BP525/09.10.2018 Propunere legislativă - Legea concediului pentru divorț înregistrată
09.10.2018
57. BP526/10.10.2018 Propunere legislativă privind dialogul social înregistrată
10.10.2018
58. BP527/10.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală înregistrată
10.10.2018
59. BP528/10.10.2018 Propunere legislativă privind reorganizarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, precum și modificarea unor acte normative înregistrată
10.10.2018
60. BP529/10.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.16 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare înregistrată
10.10.2018
61. BP530/10.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice înregistrată
10.10.2018
62. BP531/10.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe lonescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare înregistrată
10.10.2018
63. BP532/11.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.3 din Legea nr.363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea I - Rețele de transport înregistrată
11.10.2018
64. BP535/12.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii concediului paternal nr.210/1999 înregistrată
12.10.2018
65. BP536/16.10.2018 Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(5) al art.5 din Ordonanța de urgență a Guvernuuli nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative înregistrată
16.10.2018
66. BP537/16.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții înregistrată
16.10.2018
67. BP538/16.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public înregistrată
16.10.2018
68. BP539/16.10.2018 Propunere legislativă legislativă pentru modificarea art.57 alin.(2) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012 înregistrată
16.10.2018
69. BP540/16.10.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru evaluarea funcționarilor publici în anul 2018 înregistrat
16.10.2018
70. BP541/17.10.2018 Propunere legislativă privind completarea articolului I al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor europene nerambursabile, aprobată prin Legea nr.104/2016 înregistrată
17.10.2018
71. BP542/17.10.2018 Propunere legislativă privind instituirea Zilei "Sveti Sava", sărbătoare a minorității sârbe din România înregistrată
17.10.2018
72. BP543/17.10.2018 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 și a altor acte normative înregistrată
17.10.2018

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 19 decembrie 2018, 14:26
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro