Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Senat > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Senatului
Numar/an de înregistrare BP:*/2018

Numar înregistrari gasite: 84
  Numar Titlu Stadiu
1. BP24/12.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea literei h indice 1, alin.(2) al art.9 și a literei g indice 1, alin.(2) al art.15 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali înregistrată
12.02.2018
2. BP72/02.03.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale - Republicare înregistrată
02.03.2018
3. BP77/06.03.2018 Propunere legislativă pentru modificarea unor acte normative privind funcționarii publici înregistrată
06.03.2018
4. BP78/06.03.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării" înregistrată
06.03.2018
5. BP80/07.03.2018 Propunere legislativă pentru declararea unui imobil și a terenului aferent ca fiind de interes public municipal și pentru trecerea acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului Județului Galați, în domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local Galați înregistrată
07.03.2018
6. BP82/08.03.2018 Propunere legislativă privind registrul automatizat național cu privire la autorii contravențiilor și infracțiunilor sexuale, de hărțuire, sau asupra minorilor înregistrată
08.03.2018
7. BP83/08.03.2018 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii petrolului nr.238/2004 înregistrată
08.03.2018
8. BP87/12.03.2018 Propunere legislativă privind unele măsuri referitoare la sumele acordate reprezentând ajutoare de urgență înregistrată
12.03.2018
9. BP88/13.03.2018 Propunere legislativă pentru completarea art.118 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice înregistrată
13.03.2018
10. BP89/13.03.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii adopției Nr.273/2004 înregistrată
13.03.2018
11. BP91/13.03.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal înregistrată
13.03.2018
12. BP92/14.03.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari înregistrată
14.03.2018
13. BP93/14.03.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.22 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice înregistrată
14.03.2018
14. BP95/14.03.2018 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) și (2) ale art.64 din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului înregistrată
14.03.2018
15. BP96/14.03.2018 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.78 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap înregistrată
14.03.2018
16. BP101/20.03.2018 Propunere legislativă privind instituirea zilei de 11 septembrie - Ziua națională a gastronomiei și a vinului românesc înregistrată
20.03.2018
17. BP102/20.03.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței nr.25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România înregistrată
20.03.2018
18. BP103/20.03.2018 Propunere legislativă privind întreținerea animalelor de serviciu scoase din funcțiune și care au aparținut instituțiilor și structurilor publice din România înregistrată
20.03.2018
19. BP104/20.03.2018 Propunere legislativă pentru instituirea Zilei Naționale a Meseriilor înregistrată
20.03.2018
20. BP105/20.03.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România înregistrată
20.03.2018
21. BP106/20.03.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii societăților nr.31/1990 înregistrată
20.03.2018
22. BP107/20.03.2018 Propunere legislativă privind instituirea zilei de 11 iunie Ziua Victoriei Revoluției de la 1848 și a Democrației Românești înregistrată
20.03.2018
23. BP110/21.03.2018 Propunere legislativă privind abrogarea alineatelor (3) și (4) ale art.25 din Legea nr.312 din 28 iunie 2004 privind Statutul Băncii Naționale a României înregistrată
21.03.2018
24. BP119/27.03.2018 Propunere legislativă pentru abrogarea literei a) a articolului 24 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții înregistrată
27.03.2018
25. BP120/27.03.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății înregistrată
27.03.2018
26. BP121/27.03.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii 265/2004 privind regimul armelor și al munițiilor înregistrată
27.03.2018
27. BP122/27.03.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 75/16.07.1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice înregistrată
27.03.2018
28. BP123/27.03.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.333/2006 privind înființarea centrelor de informare și consiliere pentru tineri înregistrată
27.03.2018
29. BP126/28.03.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.296/2004 privind Codul consumului înregistrată
28.03.2018
30. BP127/28.03.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, pentru modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, pentru modificarea și completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României înregistrată
28.03.2018
31. BP128/28.03.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal înregistrată
28.03.2018
32. BP129/28.03.2018 Propunere legislativă privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanță națională cu privire la rețeaua electrică de interes național și strategic înregistrată
28.03.2018
33. BP130/28.03.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor înregistrată
28.03.2018
34. BP131/28.03.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.139/2002 privind desființarea Societății Naționale ?Cai de Rasă" - S.A. și preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Națională a Pădurilor înregistrată
28.03.2018
35. BP132/28.03.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.182/2002 privind protecția informațiilor clasificate înregistrată
28.03.2018
36. BP133/28.03.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice înregistrată
28.03.2018
37. BP134/28.03.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României înregistrată
28.03.2018
38. BP135/29.03.2018 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului înregistrată
29.03.2018
39. BP143/29.03.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă înregistrată
29.03.2018
40. BP144/30.03.2018 Propunere legislativă privind parteneriatul civil înregistrată
30.03.2018
41. BP147/03.04.2018 Propunere legislativă privind instituirea zilei de 15 septembrie - Ziua națională a gastronomiei și a vinului românesc înregistrată
03.04.2018
42. BP148/04.04.2018 Propunere legislativă de modificarea și completarea punctelor 20), 23) și 27) ale articolului 2 din Legea nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice înregistrată
04.04.2018
43. BP149/04.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice înregistrată
04.04.2018
44. BP150/04.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal înregistrată
04.04.2018
45. BP151/04.04.2018 Propunere legislativă pentru completarea art.105 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal înregistrată
04.04.2018
46. BP152/04.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.38 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice înregistrată
04.04.2018
47. BP153/04.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare înregistrată
04.04.2018
48. BP154/04.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii bibliotecilor nr.334/2002 cu modificările și completările ulterioare înregistrată
04.04.2018
49. BP155/04.04.2018 Propunere legislativă privind stimularea achiziționării de cărți și cărți în format electronic, necesare pentru elevi, în învățământul preuniversitar înregistrată
04.04.2018
50. BP156/04.04.2018 Propunere legislativă privind stimularea achiziționării de cărți sau cărți în format electronic, necesare îmbunătățirii calității activității didactice, în învățământul preuniversitar înregistrată
04.04.2018
51. BP157/04.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare înregistrată
04.04.2018
52. BP158/04.04.2018 Propunere legislativă pentru instituirea Anului Cărții în România înregistrată
04.04.2018
53. BP159/05.04.2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul de mediu înregistrată
05.04.2018
54. BP160/05.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.114/1996 privind locuințele înregistrată
05.04.2018
55. BP161/05.04.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006 înregistrată
05.04.2018
56. BP171/11.04.2018 Propunere legislativă privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterea infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date înregistrată
11.04.2018
57. BP172/11.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor înregistrată
11.04.2018
58. BP173/11.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat înregistrată
11.04.2018
59. BP174/11.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun înregistrată
11.04.2018
60. BP178/16.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.272 din 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului înregistrată
16.04.2018
61. BP179/17.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.20/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din țări terțe și pentru controalele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor ale produselor alimentare și hranei pentru animale provenite din țări terțe înregistrată
17.04.2018
62. BP181/18.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.20/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din țări terțe și pentru controalele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor ale produselor alimentare și hranei pentru animale provenite din țări terțe înregistrată
18.04.2018
63. BP186/19.04.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii 215 din 23 aprilie 2001 privind administrația publică locală înregistrată
19.04.2018
64. BP192/19.04.2018 Propunere legislativă privind privind stimularea prezentării gravidelor la consultațiile prenatale înregistrată
19.04.2018
65. BP193/19.04.2018 Propunere legislativă privind instituirea Zilei dăruirii înregistrată
19.04.2018
66. BP198/23.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare înregistrată
23.04.2018
67. BP199/23.04.2018 Propunere legislativă privind instituirea zilei de 14 septembrie - Ziua Națională a Constructorului înregistrată
23.04.2018
68. BP202/24.04.2018 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Art.5, Art.6, Art.30, Art.33, Art.69, Art.81, Art.105, Art.122, Art.128 din O.U.G. nr.195/2002, privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare înregistrată
24.04.2018
69. BP203/24.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.53 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice înregistrată
24.04.2018
70. BP204/25.04.2018 Propunere legislativă privind activitățile prestabilite de tip ridesharing înregistrată
25.04.2018
71. BP205/25.04.2018 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului de Politici Parlamentare, Parlamentarism și Proceduri Legislative înregistrată
25.04.2018
72. BP206/25.04.2018 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.250/2015 privind declararea zilei de 28 noiembrie Ziua Bucovinei înregistrată
25.04.2018
73. BP207/25.04.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice înregistrată
25.04.2018
74. BP208/25.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice înregistrată
25.04.2018
75. BP209/25.04.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, și pentru completarea Legii nr.46/2003 privind drepturile pacientului înregistrată
25.04.2018
76. BP210/25.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, publicată în Monitorul Oficial nr.410 din 25 iulie 2001 (republicată), cu modificările și completările ulterioare înregistrată
25.04.2018
77. BP211/25.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.282/2005 privind organizarea activității de transfuzie sanguină, donarea de sânge și componente sanguine de origine umană, precum și asigurarea calității și securității sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice înregistrată
25.04.2018
78. BP216/02.05.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală înregistrată
02.05.2018
79. BP217/03.05.2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România înregistrată
03.05.2018
80. BP218/03.05.2018 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.22 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal înregistrată
03.05.2018
81. BP219/03.05.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal înregistrată
03.05.2018
82. BP220/03.05.2018 Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.275 din 27 decembrie 2017 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2017 privind plata defalcată a TVA înregistrată
03.05.2018
83. BP221/03.05.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.11, alin.(a) (vii) din Legea nr.229 din 17 noiembrie 2016 privind organizarea și exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum și pentru înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Fizioterapeuților din România înregistrată
03.05.2018
84. BP222/03.05.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului înregistrată
03.05.2018

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 26 septembrie 2018, 2:45
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro