Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Senat > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Senatului
Stadiu: primite de la Presedintele României spre reexaminare

Numar înregistrari gasite: 60
  Numar Titlu Stadiu
1. L544/22.09.1997 LEGE privind remunerarea persoanelor alese sau numite precum și a unor categorii de personal din cadrul autorității publice. raport
depus
17.05.1999
2. L156/03.03.2004 LEGE privind constituirea Sistemului Național de Cercetare Sociologică a Opiniei Publice respinsă
31.05.2005
3. L334/03.05.2004 LEGE privind sănătatea reproducerii și reproducerea umană asistată medical pe ordinea de zi
09.02.2006
4. L620/14.09.2004 LEGE pentru modificarea Legii nr.188/2000 privind executorii judecătorești respins
05.07.2006
5. L260/29.06.2005 LEGE privind modificarea Legii 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuinte, trecute în proprietatea statului respinsă
14.11.2006
6. L352/11.04.2006 LEGE privind facilitarea listării societăților comerciale pe piața de capital respinsă
20.12.2006
7. L429/02.05.2006 LEGE pentru completarea art.5 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului respinsă
26.05.2009
8. L680/05.09.2006 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative respinsă
11.09.2007
9. L729/12.09.2006 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și modificarea altor legi adoptat
de Senat
09.03.2009
10. L1017/19.12.2006 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice respinsă
23.10.2007
11. L181/20.02.2007 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.562/2004 privind autorizarea instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională de a vinde personalului propriu unele locuințe de serviciu pe care acestea le au în administrare respinsă
17.12.2007
12. L206/02.03.2007 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 131/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism în reexaminare
02.10.2007
13. L452/07.06.2007 LEGE privind personalul Curții Constituționale respins
de Senat
16.10.2013
14. L577/04.09.2007 LEGE pentru pentru modificarea Legii tinerilor nr.350/ 2006 respinsă
12.05.2009
15. L599/04.09.2007 LEGE privind regimul juridic al falezelor și plajelor Mării Negre respinsă
24.05.2011
16. L633/04.09.2007 LEGE privind statutul controlorului civil de trafic aerian din România respinsă
de Senat
23.03.2009
17. L726/16.10.2007 LEGE pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 respinsă
08.10.2008
18. L887/04.12.2007 LEGE pentru completarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.31/2003 privind unele măsuri de restructurare financiară a creanțelor deținute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra unor societăți comerciale de pe platformele industriale Arad și Harghita respins
24.06.2009
19. L106/05.02.2008 LEGEA Lege pentru modificarea OUG 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere adoptată
de Senat
07.09.2009
20. L347/20.05.2008 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr.325/2006, pentru modificarea alin. (5) al art. 10 din Legea nr.121/2014 privind eficiența energetică și pentru completarea alin. (3) al art. 291 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal adoptată
de Senat
15.10.2018
21. L420/24.06.2008 LEGE pentru modificarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2001 privind repartizarea profitului Companiei Naționale " Loteria Română- S.A" respinsă
12.05.2009
22. L550/11.09.2008 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2008 pentru modificarea art.33 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor la comisii
30.10.2017
23. L186/19.05.2009 LEGEA Lege pentru completarea art.7 din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții respinsă
23.05.2017
24. L226/26.05.2009 LEGEA Lege pentru modificarea art.82 indice 1 din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea deminităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției respinsă
de Senat
04.10.2010
25. L384/02.09.2009 LEGEA Lege privind parteneriatul dintre stat si culte în domeniul serviciilor sociale retrimis
la comisii
17.09.2018
26. L395/02.09.2009 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.266/2006 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri respinsă
01.03.2011
27. L450/02.09.2009 LEGEA Lege pentru completarea art.3 din Legea creditului agricol pentru producție nr.150/2003 respinsă
24.06.2010
28. L702/21.12.2009 LEGE pentru modificarea și completarea Legii gazelor nr.351/2004 respinsă
04.04.2017
29. L24/02.02.2010 LEGE privind modificarea părții introductive a alin.(2) indice 1 al art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsă
27.03.2012
30. L137/23.02.2010 LEGEA de modificare și completare a Legii nr.571 privind Codul fiscal respinsă
27.03.2012
31. L316/11.05.2010 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.84/1995 - Legea învățământului respins
de Senat
12.02.2013
32. L376/26.05.2010 LEGE privind acordarea formelor de sprijin financiar restante în sectorul vegetal respinsă
05.06.2013
33. L402/01.06.2010 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.137/2002, privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării respins
12.03.2013
34. L509/02.09.2010 LEGEA Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul educației și cercetării retrimis
la comisii
24.03.2015
35. L194/22.02.2011 LEGE pentru modificarea și completarea Legii 504/2002 a audiovizualului respins
de Senat
05.11.2013
36. L288/11.04.2011 LEGE privind scoaterea din fondul național forestier a unor terenuri aflate în proprietatea publică a statului și transmiterea acestora din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva Direcția Silvică Neamț în administrarea Consiliului Județean Neamț, în vederea realizării obiectivului de investiții "Protecție și consolidare infrastructură, calibrare albie și apărări de maluri pod b.a. pe DJ 207C peste Siret km 6+075 localitatea Ion Creangă" respinsă
13.09.2017
37. L308/12.05.2014 LEGEA Lege pentru completarea art.20 alin.(1) din Legea nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale adoptată
de Senat
15.12.2014
38. L405/02.09.2015 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere adoptat
de Senat
23.04.2018
39. L502/02.09.2015 LEGEA Lege pentru completarea alin (1) al art.3 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local respinsă
04.04.2017
40. L516/28.09.2015 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali sesizare de
neconstituționalitate
23.06.2016
41. L546/19.10.2015 LEGEA Lege pentru modificarea art.17 din Legea nr.148/2000 privind publicitatea, precum și a Legii audiovizualului nr.504/2002 respinsă
de Senat
10.10.2016
42. L621/16.11.2015 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii dialogului social nr.62/2011 adoptată
de Senat
13.02.2017
43. L634/23.11.2015 LEGE pentru modificarea art.133 din Legea educației naționale nr.1/2011 la comisii
06.06.2017
44. L652/02.12.2015 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsă
28.02.2017
45. L207/11.04.2016 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 retrimis
la comisii
15.05.2017
46. L263/07.06.2016 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune în reexaminare
21.12.2017
47. L497/05.09.2016 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății la comisii
04.09.2018
48. L505/05.09.2016 LEGEA Lege pentru înființarea Centrului Muzeal al Locomotivelor la Secretarul
general
16.10.2018
49. L566/10.10.2016 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, precum și pentru modificarea art.16 alin.(3) din Legea nr.8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități respinsă
de Senat
27.11.2017
50. L630/27.12.2016 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății adoptat
de Senat
30.10.2017
51. L57/27.03.2017 LEGE pentru aprobarea Programului carne de porc din fermele românești adoptată
de Senat
07.11.2017
52. L67/10.04.2017 LEGEA Lege pentru completarea art.258 din Legea educației naționale nr.1/2011 la comisii
05.03.2018
53. L68/10.04.2017 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății la comisii
04.09.2018
54. L257/04.09.2017 LEGE privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare la comisii
25.06.2018
55. L392/10.10.2017 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2017 pentru modificarea și completarea art.11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații adoptat
de Senat
15.10.2018
56. L408/30.10.2017 LEGE privind unele măsuri necesare pentru implementarea opera?iunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore adoptat
de Senat
24.09.2018
57. L451/13.11.2017 LEGE pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 la comisii
14.05.2018
58. L89/05.02.2018 LEGEA Lege privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și/sau prelucrare a laptelui în zona montană adoptată
de Senat
04.06.2018
59. L145/26.02.2018 LEGE pentru modificarea art.19 din Legea nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune în reexaminare
08.05.2018
60. L398/25.06.2018 LEGE pentru modificarea Legii educației naționale nr.1/2011 în reexaminare
23.07.2018

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 14 decembrie 2018, 2:41
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro